Thursday, January 26, 2012

သေဘာထားကုိ ေျပာင္းပါ….ဒါေပမယ့္ Lifestyle - ေတာ့ မဟုတ္


စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေကြ့ေျပာင္းလဲဖုိ့- သင့္ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္အ၀တ္အစားမ်ား- စားေနက်အစားအစာ မ်ား- ေနပုံထုိင္ပုံမ်ားကုိ- ေျပာင္းလဲရမယ္- ျပီးေတာ့ သုန္မႈန္ မရႊင္ပ်တဲ့ - ျပင္းေျခာက္ေျခာက္ စိတ္ကုန္ေနတဲ့ ပုံစံကုိ ခံယူရမယ္- လုိ့ ယုံၾကည္ေနတဲ့ အခ်ဳိ့သူေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီအရာက ရုပ္၀ါဒကုိ အသားေပးတဲ့ လမ္းခရီးမ်ားမွာ ဆက္လက္သြားေနတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေဖ်ာင္းဖ်ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။
စိတ္ကူးစိတ္သန္းထက္ျမက္တဲ့သူ အခ်ဳိ့ သူတုိ့ရဲ့အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္လုိ့ အရာရာကုိ ေျပာင္းလဲၾကတာ ကေကာ။ သူတုိ့ဟာ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ က်ရႈံးပါတယ္။ မခ်င့္မရဲအာသာမေျပ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ အဆက္ျပတ္သြားပါတယ္။ “သေဘာထား”အေပၚမွာသာလ်င္ အာရုံေရာက္ စူးစုိက္ေနတဲ့ ခ်င့္ခ်ိန္ဆင္ျခင္ တတ္သူတစ္ဦးဆုိတာက ရွားရွားပါးပါးပါ။ ဒါဆုိ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ဆုိတာကေကာ…
အေျခအေနတုိင္း အခုိက္အတံ့တုိင္းမွာ ေလးနက္တဲ့ ေရြးရန္အခြင့္အလမ္း သင့္မွာ ရွိတယ္ - ဆုိတာပါ။ သင္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ- ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါက ေပၚေပါက္လာ တဲ့အရာ- အဲဒါက အခြင့္အလမ္းေပးတဲ့ တစ္ေလာကလုံးမွတစ္ပါး အျခားမရွိပါ။
သင္ဟာ အေကာင္းဆုံးအရာေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္မသက္မသာစရာေတြ ရွိတုန္းပါ။ သင့္မွာ အရူးအမူးျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ရွိျပီးမဟုတ္သလုိ့ ရွိေသးတာလဲ မဟုတ္ႏုိင္ပါ။ ကြာဟေန တဲ့ ျခားနားခ်က္က သင့္ရဲ့ “သေဘာထား”မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘ၀မွာ အရာ၀တၳဳအခ်ဳိ့က လူတုိင္းကုိ ျငင္းဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါတုိ့တေတြအားလုံးကုိ သန္းခ်ီတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြက ကံထူးလုိ့ မစထားျပီးပါျပီ။ သင္ဟာ သင္ ရွိျပီးမဟုတ္တဲ့ အရာအေပၚမွာ ဆုံခ်က္ ထားရွိမယ္ဆုိလ်င္- သင္ ေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။
သင္ ရွိတဲ့အရာအေပၚမွာ သင္ ဆုံမွတ္ထားရွိဖုိ့ သင္ ေရြးခ်ယ္ထားလ်င္- သင္ဟာ ေ၀မွ်ဖုိ့- ျဖည့္ဆည္းဖုိ့- အေလးထားဖုိ့- စြဲမက္စရာေကာင္းတဲ့ အလုိဆႏၵကုိ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြက သင့္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။
အလြန္အဖုိးထုိက္တန္တဲ့အရာမ်ားဟာ သင္ စဥ္းစားေတြးဆေတာင္ မစဥ္းစားမေတြးဆဘူးတဲ့ လြတ္လပ္မႈ မွာ ေတြ့ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ဟာ ခ်ဳိ့ငဲ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မျပည့္စုံမလုံေလာက္စြာ ခံစား ေနထုိင္တဲ့ ဘ၀ကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ သင္ လုံး၀ ေက်နပ္ႏုိင္တဲ့အခါ အလွ်ံပယ္ေပါမ်ားႏုိင္တဲ့ အခါ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။
ဦးတည္ရည္မွန္းတဲ့အရာက အနီေရာင္ ကာလာျဖစ္ေတာ့ - အဲဒါက အနီေရာင္ကုိပဲ ပုံရိပ္ထင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ ပါတယ္။ ေပးတဲ့ အရာကုိ ရရွိျပီး- ယူတဲ့ အျခားကာလာကုိေတာ့ ဆုံးရႈံးရပါတယ္။
ဒ့ါေၾကာင့္ “ငါ ရရွိႏုိင္တဲ့ အရာ” မွ - “အျခားအရာမ်ားဆီ တန္ဖုိးကုိ ငါ ဘယ္လုိ ျဖည့္ေရာေပါင္းစြက္ႏုိင္ မလဲ?” ဆီသုိ့ - သင့္ရဲ့ ဆုံခ်က္ကုိ ေရႊ့ေျပာင္းရပ္တည္ထားပါ။ ဒီေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈက သင့္ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈ ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ ခ်ဳိးေကြ့လွည့္ၾကည့္တဲ့ ပမာဏအတြက္- ကုိယ့္က်ဳိးမငဲ့တဲ့ သင္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ပါလိမ့္မယ္။
သင္ မ်ားစြာခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ့ သင့္မွာ ပဋိပကၡ ရွိသလား? အဲဒါအတြက္ အျခားသူေတြကုိ အျပစ္တင္သ လား? ျဖစ္ႏုိင္တာက သင့္ရဲ့ “သေဘာထား”ႏွင့္လုိက္၍ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့မိသားစုအဖြဲ့၀င္ မ်ားႏွင့္ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိသလား? သင့္ရဲ့ ခင္ပြန္း-ဇနီး သားသမီးမ်ားအေပၚ ေတာင္းဆုိ ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္သလား?
ဒီအရာက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မဟုတ္ပါ။ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ပါ။ ကုိယ့္က်ဳိးငဲ့ျခင္း စြန္းထင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဟာ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္သာလ်င္ အခ်စ္ျမတ္ႏုိးဆုံးပါ။ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္ဖုိ့ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ - သူတုိ့ဟာ အခ်ဳိ့နည္းလမ္းေတြနဲ့ သင္လုိအပ္တာကုိ ျဖည့္တင္းေပးဖုိ့ ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒါေတြက ပဋိပကၡနဲ့ မဖြင့္ဟေသးတဲ့ ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျပီးသတ္ အဆုံးသတ္မွာေတာ့ သင္ သူတုိ့ကုိ ဆုံးရႈံးရပါတယ္။ တြယ္တာတပ္မက္မႈ သံေယာဇဥ္ဟာ ဆက္ဆံေရးမွာ ယုိယြင္းပ်က္ျပားမႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တကယ့္အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါတယ္။
ခင္ပြန္း- ဇနီး သားသမီးမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ျမဲျမဲကုိင္ ပုိက္ေထြးထားျခင္းက အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ တဲ့ ဆက္ဆံေရးကုိ မတည္ေဆာက္ပါ။ သင္ဟာ သူတုိ့ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ရုိေသေလးစားမႈကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ရဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။
ျမဲျမဲကုိင္ ပုိက္ေထြးထားျခင္းမွ သြားခြင့္ျပဳျခင္းဆီသုိ့- သူတုိ့ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ ကန့္သတ္ထားျခင္းမွ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ ဆီသုိ့- သင့္ရဲ့ အာဏာစက္လက္ခုပ္အတြင္း (သင့္ရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ ဆုံမွတ္ထားရွိျခင္း) မွ- သူတုိ့ရဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာ ေက်နပ္မႈအေပၚ အေထာက္အကူျပဳျခင္းဆီသုိ့ - သင့္ရဲ့ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲေရႊ့ယူပါ။ သူတုိ့ ျဖစ္ေနတဲ့အရာအတြက္ သူတုိ့ကုိ လက္ခံပါ။ သင့္အတြက္ သူတုိ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့အရာ အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။
တစ္ေလာကလုံးနွင့္ အဲဒီက ၾကဳိဆုိကမ္းလွမ္းတဲ့အရာေတြဟာ ယာယီအခုိက္အတံ့- ခဏတစ္ျဖဳတ္ - ျဖတ္သန္းသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနထုိင္ေနစဥ္အတြင္း တစ္ေလာကလုံးရဲ့ ခဏပန္းယာယီျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ကုိ နားလည္ပါ။ အဲဒါကုိ သာယာၾကည္ႏူး ေမြ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက ျဖတ္ေက်ာ္သြားပါ လိမ့္မယ္- ဆုိတာ အျမဲတမ္း သတိရပါ။ မွန္ကန္တဲ့တန္ဖုိးကုိ အဲဒါကုိေပးပါ။ အဲဒါအတြက္ ယခု သင့္မွာ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ခ်ဲ့ကားဟန္လုပ္တဲ့ တန္ဖုိးကုိေတာ့ မဟုတ္ပါ။
နိစၥဓူ၀ ေမာ္ကြန္းတြင္ရစ္မဲ့ အျမဲတမ္းအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ အေျဖရွာျခင္းကုိ စတင္ပါ။ ခရီးကုိယ္၌ကကုိယ္ ရင္ဖုိ့စိတ္လႈပ္ရွားေစပါတယ္။ အဲဒီအခါ သင့္မွာ ရွိတာ မရွိတာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မွန္ကန္တဲ့ ဘယ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ဳိးကုိမဆုိ သင္ဟာ ေတြ့ၾကဳံလာပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ့ “သေဘာထား”ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။ Lifestyle ကုိေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သင့္ရဲ့ဘ၀ဟာ ျငီးေငြ့ဖြယ္ အလုပ္ကုိ တကုပ္ကုပ္လုပ္ရသူမွ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးသူသုိ့ ေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္။ မည္ကာမတၱအဆင့္မွ ထူးကဲေျပာင္ေျမာက္မႈတုိင္ေအာင္ ဆုိပါေတာ့။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္