Sunday, July 17, 2011

Thursday, July 14, 2011

စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈကရုဏာျဖင့္ ဘ၀ကုိ ေနထုိင္ပါ

ကရုဏာဟာ ဘာသာတစ္ခုခုရဲ့ ပင္ကုိယ္၀ိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ဒါဟာ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာ ဥပေဒသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ပဋိပကၡေတြ တစ္ဟုန္ထုိး ျဖိဳဖ်က္ျပဳိကြဲေနတဲ့ ကမၻာတစ္ခု (လူအမ်ားရဲ့အျပဳအမူေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ ျပဌာန္းေပးေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိ အဲဒီေနရာ) မွာ- ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္, ဘယ္အဆင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္, ဘယ္အသက္အရြယ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္, သင္ၾကားဖုိ့ လုိအပ္ေနတာကေတာ့- အတြင္း သႏၱာန္မွာ ကရုဏာကုိ ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးဖုိ့ရာ ဖန္တီးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမရဲ့မိသားစုအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတဲ့ အုိးအိမ္ေနသူတစ္ေယာက္-
လူအမ်ားကုိ ေတြ့ဆုံေနတဲ့, သူမရဲ့ကုမၼဏီနဲ့ စပ္ဆက္ေနတဲ့ ရင္ခ်င္းအပ္ဖက္ထားတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္- သန္းႏွင့္ခ်ီတဲ့ကံၾကမၼာကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ, လႊတ္ေတာ္တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္-
ဒါမွမဟုတ္ သူ့ရဲ့ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျမင့္မားတဲ့ ႏႈန္းထားအတြက္ ေစ်းဆစ္ေနတဲ့ လန္ခ်ား, သုံးဘီး,စက္ဘီးစတဲ့ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္-
သင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္- အဲဒါကုိ ျဖစ္တည္ေစပါ။ သင္ဟာ ကရုဏာကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

ကရုဏာဟာ ဖီလုိဆုိဖာမ်ားရဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားမွာတင္ မ်ားစြာ မတည္သင့္ပါ။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ (ေနာက္ဘ၀မွာ) အက်ဳိးအျမတ္ရွိတဲ့ ဆုလာဒ္မ်ားေပၚမွာသာ မတည္သင့္ပါ။ ကရုဏာရဲ့အသံဟာ အိမ္ေထာင္စုတုိင္း- ပညာေရးနယ္ပယ္အားလုံး- ရုံးခန္း- ကုမၸဏီ- အလုပ္ရုံ- ေစ်း- ေမာ- ရုပ္ရွင္ရုံ - အဲဒါအျပင္ အျခားေနရာမ်ား- ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသမွ် ၾကားသိရဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအတြက္ ယခုထိ ခရစ္ေတာ္ (ဒါမဟုတ္) ဗုဒၶကဲ့သုိ့ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အနည္းငယ္ရဲ့ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကရုဏာကုိ သီးသန့္ကန့္သတ္ထား ျပီးပါျပီ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာလည္းပဲ- ေန့စဥ္ဘ၀ရဲ့ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ယွဥ္ျပဳိင္ပြဲမွာ- ဒီလုိ အရည္အေသြးတစ္ခုကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ ပုံေဖာ္ေနတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ အလားအလာကုိ- အျမင္သေဘာထားအေပၚ အေျခတည္၍ အေရးမထားေလာက္ဟု သေဘာထား ပယ္ခ်ျပီးပါျပီ။

စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈကရုဏာနဲ့ေနရတာဟာ အလြန္ခက္ခဲသလား? ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အဲဒီ အဆင့္အတန္းမ်ားထိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ မျမွင့္တင္ႏုိင္တာက က်ြႏု္ပ္တုိ့ တကယ္ပဲ စြမ္းရည္ မရွိတာလား?

ကရုဏာဟာ စာနာၾကည့္ျခင္း မ်ွေ၀ခံစားျခင္းျဖင့္ စတင္ပါတယ္။ စာနာၾကည့္တာဟာ အျခားသူမ်ားအတြက္ စိတ္ထိခုိက္စြာ ခံစားၾကည့္တတ္တဲ့ စြမ္းရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့လႈပ္ရွားမႈ (နာက်င္မႈနွင့္ သာယာမႈရဲ့ အေတြ့အၾကဳံမ်ား) အတြက္ စာနာနားလည္တဲ့သူဟာ မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

သူတုိ့ရဲ့အေတြးမ်ားရဲ့ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဂရုတစုိက္ သတိထားတဲ့သူ- မလုိလားအပ္တဲ့အေတြးမ်ားရဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိကုိ ေလ့လာဂရုျပဳေနတဲ့သူ- ျပီးေတာ့ ကြဲျပားဆန့္က်င္ေနတဲ့ အေတြးမ်ားရဲ့ နာက်င္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးတဲ့သူ- ဒီသူဟာ အဲဒါကုိ ေကာင္းစြာ ခြဲျခားသိျမင္ပါတယ္။

သူတုိ့ရဲ့ စိတ္ထိခုိက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ တစ္ရွိန္းထုိးေထာင္ခနဲထတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ အာရုံစုိက္ျပီးတဲ့သူ-
ေဒါသ,စိတ္ထိခုိက္ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) အမုန္းတရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့လမ္းမ်ားကုိ မလိမၼာမပါးနပ္ မရွင္းမလင္း ဗလုံးဗေထြးႏုိင္တာကုိ သတိထားျပီးတဲ့သူ-
ေၾကာက္လန့္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဆင္ျခင္တုံတရား မရွိ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္တာကုိ အထူးဂရုျပဳျပီးတဲ့သူ-
အဲဒီသူဟာ အလားတူ စိတ္ခံစားမႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ အျခားသူမ်ားအတြက္ စာနာစိတ္ျဖင့္ မွ်ေ၀ခံစားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကရုဏာဟာ မိမိရဲ့ကုိယ္ပုိင္ဘ၀အေတြ့အၾကဳံမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္သတိထားမိျခင္းျဖင့္ စတင္ပါတယ္။ ကုိယ္ခႏၶာ (ဒါမွမဟုတ္) ခံစားမႈမွာ အဲဒါကုိ ျဖစ္တည္ပါေစ။

ဤသုိ့ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ စာနာျခင္းႏွင့္ ကရုဏာဟာ - အျခားသူမ်ားကုိ လက္ကမ္းဖုိ့ ၾကင္နာမႈရဲ့အျပဳအမူမ်ား အလုိအေလ်ာက္ ဖြံ့ျဖဳိးေ၀ဆာလာပါလိမ့္မယ္။

အျခားသူမ်ားရဲ့ခ်မ္းသာသုခဟာ ကရုဏာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ အျမင့္မားဆုံးဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမရဲ့အျပဳအမူဟာ ၾကီးမားတဲ့အသိပညာ- ခံႏုိင္ရည္ဇြဲ- လိမၼာသုိသိပ္မႈကုိ ဂယက္ရုိက္ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ဒုကၡခံစားေနရတဲ့သူရဲ့ ေကာင္းက်ဳိးမျပဳတဲ့ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲအစားထုိးဖုိ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲသုိ့ နစ္၀င္သြားတဲ့ ေရြ့လ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အရွိန္အ၀ါအင္အားရဲ့ ညင္သာသိမ္ေမြ့တဲ့စကားလုံးမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားသခင္ရဲ့အကူအညီအတြက္ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကရုဏာဟာ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္း မခုိင္မာျခင္း အားနည္းျခင္းရဲ့ သံခ်ပ္ကာ က်ည္ကာ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ သန္မာတဲ့လက္နက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ယူဆဖုိ့ ယုံၾကည္ဖုိ့ ေဟာၾကားဖုိ့ တာ၀န္မရွိေတာ့ပါ။

လူအမ်ားအၾကား နားလည္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ကင္းမဲ့ေနမႈေၾကာင့္ အလြန္ၾကီးက်ယ္တဲ့ အဆင့္မွာျဖစ္ေစ အလြန္ေသးငယ္တဲ့အဆင့္မွာျဖစ္ေစ ျပႆနာမ်ားက ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အေျခအေနအရင္းခံဗဟုိျပဳတဲ့ ျပႆနာမ်ားက စိတ္ခံစားမႈအရင္းခံဗဟုိျပဳတဲ့အရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာပါက အလြန္းပဲနည္းပါးပါတယ္။

အေျခအေနအရင္းခံဗဟုိျပဳတဲ့ ျပႆနာမ်ားဟာ အေကာင္းဆုံးမဟာဗ်ဴဟာကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ က်ြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ခံစားမႈအေျခစုိက္တဲ့ ျပႆနာမ်ားကေတာ့- သူတုိ့ကုိ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေနတဲ့ အဲဒီဆန့္က်င္ဘက္စိတ္ခံစားမႈမွ ဖယ္ရွားျခင္းမွာ- သက္ဆုိင္ပါ၀င္တဲ့လူမ်ားကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဒါသႏွင့္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဘယ္ေတာ့မွ သက္ေရာက္မႈအက်ဳိးရလဒ္ မရွိပါ။ ကရုဏာဟာ အေျဖပါပဲ။

စူးစုိက္ႏွစ္ျမွဳပ္ထားမႈျဖင့္ အသိႏုိးၾကားစြာ ကရုဏာရဲ့ျမင့္ျမတ္တဲ့တန္ဖုိးကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ၾကပါစုိ့!
အျပဳံးမ်ား- မ်က္ရည္မ်ား- ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကမၻာထဲ လမ္းသြားရင္း ၀င္တုိက္မိေနတဲ့လူအမ်ားရဲ့မ်က္ႏွာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၾကည့္ၾကပါစုိ့!
ကရုဏာဖြံ့ျဖဳးိေ၀ဆာလာတာကုိ ခြင့္ျပဳဖုိ့ သူတုိ့ရဲ့ခံစားမႈ စိတ္ႏွလုံးသားမ်ားအေပၚ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကမၼဌာန္းပြါးမ်ားၾကပါစုိ့!


Sunday, July 10, 2011

သစ္ေတာမ်ားကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကရတာလဲ?

ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာတစ္ခု ေျပာတာက “ဘုရားသခင္ဟာ သစ္ေတာ ျဖစ္တယ္။ သစ္ေတာကုိ ျမတ္ႏုိးကုိးကြယ္ပါ” ဆုိတာပါ။ ယခု ဘုရားသခင္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ သစ္ေတာ ျဖစ္လာရမွာလဲ?

သစ္ေတာတစ္ေတာထဲမွာ ရွိရွိသမွ် အရာရာတုိင္းဟာ (ဧရာမၾကီးမားတဲ့ တိရိစၦာန္မ်ားမွ အႏၱရာယ္မေပးတဲ့ ပုိးေကာင္ကေလးမ်ားတုိင္) သူတုိ့ရဲ့ရိပ္ျမဳံ ရွိပါတယ္။ က်န္သည့္ အျခားတစ္ဖက္ရွိအရာမ်ားႏွင့္ အသီးသီးဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေနထုိင္ၾကျပီး သင့္ျမတ္ အတြဲအဖက္ ညီၾကပါတယ္။ သစ္ေတာတစ္ခုထဲမွာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ ဇီ၀ေလာကဟာ မ်ားမ်ားျပားျပား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ဖြဲ့စည္းပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနထုိင္အေျခခ်သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ (အားလုံးအတြက္ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္) မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တာထက္ ပုိမုိလုိ့ မယူၾကပါ။

အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ ဇာတိရွင္သန္ရာ ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ေျမ ရွိေစကာမူ သစ္ေတာမ်ားဟာ သန့္ရွင္းလတ္ဆတ္ အသစ္အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာတစ္ခုထဲမွာ ေျဗာင္းဆန္ေနတဲ့ ကေမာက္ကမအေျခအေနတစ္ခုကုိ ေတြ့ရဖုိ့ဟာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ တကယ့္ၾကဳံေတာင့္ၾကဳံခဲပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္တဲ့ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ေပးထားပါတယ္။

သက္ရွိသတၱ၀ါတစ္ဦးအတြက္ အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္တဲ့အရာဟာ အျခားသတၱ၀ါ တစ္ဦးဦးအတြက္ အက်ဳိးရွိရွိအသုံး၀င္ပါတယ္။ မုခ် လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာ တစ္ေတာထဲမွာ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ့ သင္ဟာ အားလုံးအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ အရ မွန္မွန္လႈပ္ရွားမႈစည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတးသြားလုိက္ဖက္မႈ ရွိဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ဘ၀ပုံစံ မ်ဳိးစုံတဲ့ သက္ရွိတုိ့ရဲ့တည္ရာဘုံ ျဖစ္သည္အေလ်ာက္ အလုပ္အေက်ြးျပဳ ေနစဥ္အတြင္း- ေလထုအထဲ အသက္ဆက္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးကာ- ျဂဳိလ္တစ္ခုလုံးရဲ့ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သစ္ေတာတစ္ေတာက ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ အဲဒါက အနာေရာဂါကုိႏုိင္တဲ့ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားရဲ့ လႈိင္လႈိင္ျပည့္နွက္ ၾကြယ္၀တဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုႏွင့္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ တတ္က်ြမ္းဖုိ့ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံး အရင္သိနားလည္ရပါဦးမယ္။

သစ္ေတာရဲ့ဗဟုသုတကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ဆည္းပူးမိတာမရွိဘဲနဲ့ေတာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ - အဲဒါေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ပြင့္အန္ထြက္ဖုိ့ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေလာဘကုိ ေလာင္စာ ျဖည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္ဆီက မုိးသစ္ေတာဟာ ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္ရဲ့ ၁၄-ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ ဖုံးလႊမ္းပါတယ္။ ယေန့အခါ ၆-ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပုိလုိ့နည္းပါးပါတယ္။ ယခု ေလာေလာဆယ္ႏႈန္းအတုိင္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သစ္ေတာမ်ား သုံးစြဲျခင္းကုိ ဆက္လက္မျပတ္ သြားေနမယ္ဆုိလ်င္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ ၄၀-ခန့္မွာ ဒီဘုရားသခင္ကဲ့သုိ့ေသာ ဘ၀ရဲ့ ခံႏုိင္အားမ်ား အားျဖည့္ေပးတဲ့အရာမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဆုံးရႈံးႏုိင္ပါတယ္။

ပညာရွင္မ်ားအလုိအရ စကၠန့္တုိင္း စကၠန့္တုိင္း တစ္(၁)ဧကထက္မ်ားတဲ့ အခ်ဳိးအစား ႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ မုိးသစ္ေတာမ်ား ဆုံးရႈံးေနပါတယ္။ ေန့စဥ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သစ္ပင္မ်ား-တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ားရဲ့ ၁၃၇-မ်ဳိးစိတ္ကုိ ဆုံးရႈံးေနပါတယ္။ သစ္ပင္မ်ား-တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ားအနက္ သစ္ပင္မ်ဳိးစိတ္ထက္၀က္ထက္ မ်ားစြာဟာ- သစ္ေတာဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းရပ္စဲသြားတာ မရွိလ်င္- မ်ဳိးသုဥ္းတိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏုိင္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာမ်ားက ဘ၀ကုိ ပုိေကာင္းေစတဲ့အရာမ်ားအျဖစ္ သစ္ေတာမ်ားကုိ အမႊမ္းတင္ ေထာမနာျပဳထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့၀ိညာဥ္ သြင္းေပးခဲ့တယ္လုိ့ သူတုိ့ကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အထြတ္အျမတ္ထားအပ္တယ္လုိ့ ယူဆၾကပါတယ္။ ထူးကဲဆန္းစုံၾကြယ္၀တဲ့ ဇီ၀ေဗဒအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ေပါက္ဖြားေစ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ေဂဟစနစ္ (အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါတုိ့ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ဖြဲ့တည္မႈစနစ္) အေနျဖင့္ အေလးထားအပ္တဲ့ ေတာအုပ္မ်ားကုိ အေလးဂရုျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ျခင္းရဲ့ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ မြန္ျမတ္သန့္စင္မႈ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ အထြတ္အျမတ္ကုိင္စြဲထားတဲ့အရာကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ့ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါ။ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ျခင္းရဲ့ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိ့ မထားတာလား?

ေ၀ဒအလုိအရကေတာ့ သဘာ၀လက္ေဆာင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီရတနာေတြကုိ မေတာ္မေလ်ာ္ ျပဳလုပ္တာမဟုတ္ဆုိတာ ေသခ်ာေစဖုိ့- ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားကုိ ဖြဲ့စည္းတည္ေဆာက္ပုံေပၚပါတယ္။ ဤသုိ့ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဓေလ့ကုိ သိနားလည္ဖုိ့ႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္းအရာက အဲဒါေတြကုိ ေလးစားဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

စိမ္းလန္းစုိေျပေရးကုိဦးတည္တဲ့ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းဟာ သစ္ေတာမ်ားရဲ့ ဘုရားသခင္နဲ့ သက္ဆုိင္တဲ့သဘာ၀ကုိ ေက်းဇူးျပဳအသိအမွတ္ျပဳတဲ့လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွးေရွးမ်ားက အဲဒါကုိ ဘ၀ဆုိင္ရာ အခ်င္းခ်င္းအၾကားဆက္သြယ္တဲ့ သဘာ၀ကုိ ရုိေသေလးစားဖုိ့ အေရးၾကီးတယ္လုိ့ ယူဆပါတယ္။

မ်ဳိးႏြယ္စုယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားမွာ လူေတြဟာ သစ္တစ္ပင္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မတုိင္မီ- ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးေပးသည့္အေနျဖင့္ သစ္ပင္ ငါး(၅)-ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ့ ၀န္ခံကတိေပးကာ- သစ္ပင္ရဲ့ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဖိတ္ၾကားေမးျမန္း ေမတၱာရပ္ခံပါလိမ့္မယ္။ ယေန့ မဆီမဆုိင္အပုိ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့သကဲ့သုိ့ ဒီဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ပစ္ပယ္စြန့္လႊတ္ေနပါတယ္။

အဲဒါေတြက သက္မဲ့ ဒါမွမဟုတ္ သက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္အေနႏွင့္- သစ္ပင္မ်ားဟာ အလုပ္အေက်ြးျပဳတဲ့ ၀ိညာဥ္ကုိ သေကၤတအျဖစ္ ထားရွိပါတယ္။ ျမင့္ျမင့္မားမား မျပဳိလဲဘဲရပ္တည္ေနတဲ့အခါ အဲဒါေတြက ေဂဟေဗဒစနစ္ဆုိင္ရာ ဟန္ခ်က္ ညီမွ်မႈကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျပီး- ေသျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာင္ သစ္သားအေနျဖင့္ အသုံးေတာ္ခံပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တူညီတဲ့ကုိယ့္က်ဳိးမငဲ့တဲ့ အမ်ားအက်ဳိးဦးစားေပးတဲ့ စိတ္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပန္ေပးဆပ္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေန့စဥ္ျပဳလုပ္တဲ့ ဘ၀ပုံစံစတုိင္ ေရြးခ်ယ္စရာကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ- မူလအတုိင္း ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့ အေရးထား အသိရွိသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သဘာ၀ကေပးလာတဲ့လက္ေဆာင္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးဖုိ့ ရင္၀ယ္ပုိက္ ထားဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ စိမ္းလန္းစုိျပည္ၾကပါစုိ့!
“ကမၻာေျမၾကီးက လူသားတုိင္းရဲ့လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေက်နပ္ဖုိ့ လုံလုံေလာက္ေလာက္ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတုိင္းရဲ့ ေလာဘအတြက္ေတာ့ မဟုတ္” ဆုိတဲ့ မဟတၱမဂႏၶီရဲ့ စကားလုံးကုိ ေအာက္ေမ့အမွတ္ရၾကရေအာင္ပါ။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာထက္မ်ားစြာ ရယူဖုိ့ကေတာ့ - “ကုိယ့္က်ဳိးအတၱကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းရဲ့ မ်ဳိးေစ့”ကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Saturday, July 9, 2011


Friday, July 8, 2011

အက်ြႏု္ပ္ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသလား?

ဘာသာတရားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ဆန္စခရစ္ေ၀ါဟာရကေတာ့ dharma parivartana ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးတိဘက္က်မ္းစာမ်ားမွာ ဒီဘာသာရပ္အတြက္ အေျခခုိင္ေနျပီးျဖစ္တဲ့ စကားရပ္ေတာ့ မရွိပါ။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဒီအတြက္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုခုမ်ား ရွိသလားဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္မသိပါ။ ေစတနာအေလ်ာက္ မိမိရဲ့ဘာသာကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ့အယူအဆကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ားမွာ တကယ္ပဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ဒါက ထင္ရွားတဲ့ဘာသာေရးမွာ ေထာက္ခံသူတစ္ေယာက္က- အဲဒီမွာ သူ့ကုိ ဆုံးမသြန္သင္ခဲ့တဲ့ ဘာသာတစ္ခုထက္- အျခားဘာသာတစ္ခုမွာ တိက်ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ေတြ့ျမင္တဲ့အခါ- သူဟာ သူ့ရဲ့ ႏုိးၾကားေနတဲ့ စိတ္ႏွလုံးသားေၾကာင့္ အျခားဘာသာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္-လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီအရာအတြက္ စကားလုံးထြင္ခဲ့တဲ့ တိဘက္စကားလုံးကေတာ့- ဘာသာတရားတစ္ခုမွ အျခားဘာသာတရားတစ္ခုသုိ့ ကူးေျပာင္းျခင္းလုိ့- ဆုိလုိတဲ့ chos-sgyur-ba ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာတရားရဲ့အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကယ္ဆယ္မႈကုိ ရရွိဖုိ့- လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ဆုိက္ေရာက္ဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္၀တၳဳဆုိင္ရာအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ဒ့ါေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ရရွိဖုိ့ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္းရဲ့ သန့္ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့အေတြးမ်ားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြပါတယ္။

မိမိရဲ့ဘာသာတရားကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့အတြက္ လုိအပ္မႈကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရလ်င္ ကူးေျပာင္းျခင္းဟာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လုံး၀ကုိက္ညီပါတယ္။ ဘာသာတရားကို ေျပာင္းလဲဖုိ့ အျခားသူမ်ားကုိ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေစျခင္းမွာ- ဒါက အျခားသူမ်ားရဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုခုရဲ့ ရလဒ္ကဲ့သုိ့- အဲဒီလုိ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ့ အေနအထားတစ္ခုမွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာမွာ သတိထားရမဲ့ စိစစ္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ရွာေဖြစူးစမ္းၾကပါစုိ့။

(၁) ဘာသာတရား ေျပာင္းလဲမႈဟာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေဒသနာေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ ေဟာၾကားခ်က္ရဲ့ အက်ဳိးဆက္လား?

(၂) ဒါက သူတုိ့ရဲ့ဘာသာကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ အျခားသူမ်ားကုိ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေစတဲ့ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းမႈရဲ့ အေျခအေနတစ္ခုလား?

(၃) ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈဟာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ လက္ကုိင္ျပဳတဲ့ တြန္းအားေပးျခင္း သိမ္းသြင္းဆြဲေဆာင္ျခင္းရဲ့ ရလဒ္လား?

ပထမအေျခအေနက ဘာသာတရားဆုိင္ရာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေခတ္စား ေရပန္းစားပါတယ္။ ယေန့ လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ တစ္ခုပါ။ မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားက သူတုိ့ရဲ့ ဓမၼကုိ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ့ရဲ့ ဘာသာေရးကုိ ေဟာၾကားဖုိ့ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ့ dharmadoots (ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ သတင္းစကား ေျပာၾကားသူမ်ား)ကုိ ပုိ့လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုက ဒါကုိ ဘာသာတရားကုိင္းရႈိင္းေသာ အျပဳအမႈတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ့ရဲ့ dharma (ဘာသာတရား တာ၀န္)လုိ့ ယူဆပါတယ္။

သုိ့ေသာ္လည္း အေျခအေနဟာ ဒုတိယ ဒါမွမဟုတ္ တတိယ ျဖစ္လ်င္ အဲဒီအခါ သတိထားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ရွိပါတယ္။
လူမႈေရးႏွင့္စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ အဖုိးအခက ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာသာေရးစနစ္တစ္ခုဟာ က်န္သည့္အျခားတစ္ဖက္ကအရာထက္ လူ့အဖြဲ့အစည္းအတြင္း လူတစ္ေယာက္ကုိ အေကာင္းဆုံးအဆင့္အတန္းကုိ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အလမ္းအလားအလာကုိ ကမ္းလွမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သူတုိ့ရဲ့ ဘာသာတရားကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ မေျပာင္းလဲဖုိ့ စိတ္ၾကဳိက္လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဂရုစိုက္အေလးထားသင့္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားအတြက္ လက္သင့္ခံႏုိင္တဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့နည္းလမ္းႏွင့္ယႏၱရား ရွိသင့္ပါတယ္။ ဘာသာတရားဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈကုိ အတင္းအက်ပ္တြန္းအားေပးျခင္း၊ ျခားနားတဲ့နည္းစနစ္မ်ားကုိ သုတ္လိမ္းျခင္း လူးထည့္ျခင္းျဖင့္ မိမိပုိင္ဘာသာထဲသုိ့ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္ျခင္း၊ လက္ခံထားတဲ့ မည္သည့္ႏႈန္းစံနဲ့မဆုိ သေဘာခ်င္း မကုိက္ညီတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားက လက္သင့္ခံႏုိင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ေဟာေျပာေနတဲ့ဓမၼဟာ မွန္ကန္ရုိးေျဖာင့္ျခင္းႏွင့္ျပဳလုပ္သင့္သည္သာမက ဒါက အဲဒီလုိပါ ထင္ျမင္သေဘာရပုံ ေပါက္သင့္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဆုံးမသြန္သင္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈကုိ လုိက္နာျခင္းဟာ ေဘးမသီရန္မခ အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္တားဆီးမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေကာင္းဆုံး ဦးတည္ရာဘက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့နားလည္ျခင္းကေတာ့ အခုိက္အတံ့ တုိးတက္မႈအျမတ္အစြန္းရဲ့ ဆင္ျခင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္အတူ ဘာသာအသစ္တစ္ခုကို ေထြးပုိက္လက္ခံယုံၾကည္ျခင္းဟာ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ သာမန္အေျခအေနမွာ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းပုံေပၚႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသျခင္းတရားကဲ့သုိ့ေသာ အေရးပါတဲ့ အခုိက္အတံ့မွာ ၾကီးမားလြန္းတဲ့မေရရာမႈနဲ့ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါက ဘာသာသစ္မွာ အခုိင္အမာသက္ေသထူးတဲ့ သန္မာတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦးတစ္ခု ပုိင္ဆုိင္ျခင္းရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မွာ လုံး၀ျခားနားတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တပသီျဖစ္တဲ့သူမ်ားကုိ ျခြင္းခ်န္ခ်က္ႏွင့္အတူ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘာသာတရားနဲ့ ပတ္သက္တဲ့သူမ်ားအတြက္ လႈံေဆာ္အားေပးမႈဟာ သုံးမ်ဳိးသုံးစား ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
(တစ္)- ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ့၊
(ႏွစ္)- ေသဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိဖုိ့၊
ျပီးေတာ့ (သုံး)က - ဟုိမွာဘက္ဘ၀တြင္ ေဘးဆီးရန္ကာျခင္းဆုိင္ရာ ေက်နပ္အားရတဲ့ ခံစားမႈတစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ့ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သုံးခုေသာဒီအရာေတြဟာ ဘယ္ဘာသာျဖစ္ျဖစ္ လုိက္ပါဖုိ့ရာ (မိမိရဲ့ ဘာသာတရားကို အစားထုိးေျပာင္းလဲလုိ၍ျဖစ္ေစ မေျပာင္းလဲဘဲေနလုိ၍ျဖစ္ေစ-) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္တာကုိ ေထာက္မကူညီႏုိင္တဲ့ “စံ မွတ္ေက်ာက္” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Wednesday, July 6, 2011

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္း

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာဟာ “ ဒီလုပ္ငန္းတာ၀န္က ၾကီးက်ယ္လြန္းတယ္။ ငါက အလြန္ေသးငယ္တယ္၊ အေသးအဖြဲျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ားျဖင့္ အားမေပးဖုိ့ စတင္ပါတယ္။

ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေပးသူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္မ်ားအတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားကုိ ျဖည့္စြက္ထားတဲ့အရာက ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိပါတယ္။ ကမၻာေလာကၾကီးက ႏွစ္ဖက္လုံးကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

တရုတ္ရဲ့ေရွးေဟာင္းပုံျပင္က ဒီလုိေျပာပါတယ္။
ေရွးေရွးတုန္းက အားလုံးဆရာ၀န္ျဖစ္လာတဲ့သားသုံးေယာက္နဲ့ လူတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသားသုံးေယာက္မွာ သားအငယ္ဆုံးတစ္ေယာက္ကသာ တုိင္းျပည္အတြင္း ေက်ာ္ၾကားလာပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆုံးျပီလုိ့ ထင္ျမင္ယူဆတဲ့ အႏွံ့အျပားမွ လူနာမ်ားက သူ့ထံ သြားေရာက္ကုသၾကမွာပါ။

တစ္စုံတစ္ေယာက္က သူ့ဖခင္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “သင့္ရဲ့ ဒီသားသုံးေယာက္ အားလုံးဟာ ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အငယ္ဆုံးသားတစ္ေယာက္သာ ေက်ာ္ၾကားလာျခင္းအေၾကာင္းက ဘယ္လုိပါလဲ?”။

သူက ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ဒီငါ့သားတစ္ေယာက္က ေသျခင္းရဲ့အဓိကအခ်က္ကုိေတာင္ လူအမ်ားကုိ ကုသႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ လူတုိင္းက သူ့ကုိ သိပါတယ္။ ငါ့ရဲ့သားလတ္က အနာေရာဂါေတြ ဆုိးဆုိးရြားရြားျပင္းျပင္းထန္ထန္ မျဖစ္မီ အဲဒါကုိ ရွာေဖြေတြ့ရွိျပီး ကုသႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ့ကုိ သိတဲ့လူ အခ်ဳိ့အနည္းငယ္ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ငါ့ရဲ့သားအၾကီးဆုံးကေတာ့ သူတုိ့ ျဖစ္ေခါင့္ျဖစ္ခဲ ရွားရွားပါးပါးလုံး၀ မက်န္းမာတဲ့ လူအမ်ားရဲ့က်န္းမာေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူကေတာ့ ထင္ရွားမႈနည္းပါးပါတယ္။

ငါ့သားငယ္ရဲ့နာမည္ဟာ အျခားႏွစ္ေယာက္ထက္ ပုိျပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ရဲ့က်ြမ္းက်င္မႈထက္ အလြန္ထူးခ်ြန္ေျပာင္ေျမာက္တာ မဟုတ္ေသာ္မွ သူတုိ့ရဲ့ က်ြမ္းက်င္မႈဟာ တူညီၾကပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတြဟာ အကုိၾကီးနဲ့ အကုိလတ္ကဲ့သုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ရဲ့ေနာက္ကြယ္- ပရိသတ္ရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ- မိသားစုႏွင့္ အဖြဲ့အစည္းအတြင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံလုိက္နာျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့မ်ဳိးေစ့ကုိ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ အဲဒါေတြကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ အျဖစ္ခ်င္ဆုံး- ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားတဲ့သူမ်ားအျဖစ္ သူတုိ့ကုိယ္ကုိသူတုိ့ ေျပာင္းလဲလွ်က္။

သုိ့ေသာ္လည္း အျခား အဟန့္အတား အယူအဆမ်ားကလည္း လားပါတယ္။ “အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးက စိုက္ပ်ဳိးဖုိ့ ခက္တယ္။ ဒီအရာအတြက္ ငါ ေစာင့္ဆုိင္းေနလ်င္ ငါဟာ ဘယ္ေတာ့ စတင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္”ဆုိတာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါက ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါက ခက္ခဲပုံရပါတယ္။ အေၾကာင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သြားေနဆဲအရာတစ္ခုအစား ခရီးပန္းတုိင္အျဖစ္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရႈျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Rabbi Tarfon ေပးတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္က - “သင္ဟာ အလုပ္ကုိ ျပီးစီးဖုိ့ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္ မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ ေရွာင္ေျပးလုိ့ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္” ဆုိတာပါ။

သင္ဟာ အရန္သီးသန့္ေဆာင္ထားတဲ့ေငြေၾကး ဘဏ္လက္က်န္ေငြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားမလာလ်င္ သင္ဟာ အဲဒီအထဲက ဘယ္ေလာက္မွ် ထုတ္ယူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမျခားအတူတူ ျဖစ္တဲ့သူမ်ားဟာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈတစ္ခုခုမွ် မျပဳလုပ္ဘဲ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ ျငိမ္သက္မႈကုိ သုံးရန္အခြင့္အလမ္း ရွာၾကပါတယ္။ ထုတ္ယူခ်င္ၾကပါတယ္။

သူတုိ့ေတြ့ထိတဲ့ “အျခားသူမ်ား”ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလုိလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္- သူတုိ့ ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားျခင္းက ေလ်ာ့နည္းျပဳိလဲသြားတယ္- ဆုိတာ၊ အဲသလုိမွမဟုတ္ျပန္ယင္လည္း သူတုိ့ဟာ တကယ္ၾကဳိးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “အေျခအေနမ်ား”က- ျပီးေတာ့ “အဲဒီသူမ်ား”က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လက္ေတြ့က်င့္သုံးႏုိင္စြမ္းမရွိ- ဆုိတာ သူတုိ့ကုိ ျပၾကတယ္လုိ့- မ်ားစြာက ေျပာၾကပါတယ္။

ဤသုိ့ေသာသူေတြဟာ အခ်ိန္မ်ားစြာ အားျဖည့္ထား အားတင္းထားျခင္းကုိ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ စုိက္ပ်ဳိးေနတဲ့ အားထုတ္မႈကုိ အသုံးမျပဳတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိဖုိ့က မလြယ္ကူပါ။ အေၾကာင္းက အသစ္လဲ အစားထုိးေနတဲ့ အေဟာင္း (အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိ့ေပးတဲ့ အစပ်ဳိးခါစ အားသစ္မာန္သစ္ အသစ္တစ္ခုအပါအ၀င္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ကူေပးျခင္း မရွိတဲ့ ခ်ဳိးကပ္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ား) ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။

အဘယ္သုိ့ေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေစ လဲလွယ္အစားထုိးျခင္းကုိ ၾကဳိးစားျပီးတဲ့ အက်ြႏု္ပ္ထဲမွ အဲဒီသူေတြဟာ- အုိမင္းေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ ပုံစံမ်ားထဲသုိ့ ျပန္လည္ ေလွ်ာေလွ်ာက်သြားဖုိ့ ဘယ္လုိလြယ္ကူတယ္ဆုိတာ- သိမွာပါ။ အဓိကအားျဖင့္ အသစ္တစ္ခုကုိ အခုိင္အမာသက္ေသထူတဲ့အခါ တည္ေထာင္တဲ့အခါ မဆုတ္မနစ္ၾကဳိးပမ္းျခင္းႏွင့္ ကတိေပးႏွစ္ျမွဳပ္ထားျခင္းကုိ- လုိအပ္ပါတယ္။

တစ္ေန့ ၂-ၾကိမ္ တစ္ခ်ိန္မွာ ၁၅-မိနစ္- မိနစ္ ၂၀-ခန့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ဆိတ္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းတဲ့အခ်ိန္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ စည္းကမ္းက်နေသ၀ပ္ျခင္း (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အထူးတလည္ အဲဒါကုိ လုိအပ္တဲ့အခါ- ေဖါက္ထုတ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ တည္ျငိမ္မႈနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ အတိျပီးတဲ့ သုိေလွာင္ရုံတစ္ခုကုိ အက်ြနု္ပ္တုိ့ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာ)ကုိ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံး မုခ် လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါတယ္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားက- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ က်ားက်ားမီးယပ္သေဘာထားတဲ့ လူစြမ္းေကာင္းပုံ ဖမ္းေနသူမ်ား- ျငီးေငြ့ဖြယ္ေကာင္းသူမ်ားသုိ့ ကူးေျပာင္းခ်ဳိးေကြ့ႏုိင္တဲ့ မုိက္မဲမႈ ဖိအားေအာက္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္ေစတာ ပုိ့ထားေနတာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ -ဘယ္အရာ ျဖစ္ျဖစ္- ျပဳလုပ္ျခင္းပါ။

အခုမွျပန္သတိရမိတယ္။ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေျပာဆုိရတာဟာ အေတာ္ကေလးမေရမရာ ႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေမြးရာပါ သဘာ၀ဗီဇဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ ဒီေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေတြ့ထိျခင္းဟာ- ဒါမွမဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖြင့္ထုတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ- ဒီလုိမွမဟုတ္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္းဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ တကယ့္ကုိသဘာ၀က်တဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။


Saturday, July 2, 2011

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္