Monday, February 28, 2011

The feminine ကုိ လက္ခံခြင့္ျပဳပါ

အလင္းေရာင္ဟာ ေနရဲ့သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ လႈိင္းလုံးဟာ ပင္လယ္ရဲ့ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေအးျမျခင္းဟာ ေလရဲ့သဘာ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးေဆးတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ သမင္တစ္ေကာင္၊ ျပီးေတာ့ ရန္လုိမႈႏွင့္ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ ဒီလကၡဏာသြင္ျပင္ေတြနဲ့ ျပည့္စုံေစတဲ့အရာမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ မူရင္းသဘာ၀မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းထံမွ သူတုိ့ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ေစတဲ့ တစ္မူတစ္ဘာသာထူးတဲ့ ကုိယ္ပုိင္သဘာ၀မ်ား ရွိၾကပါတယ္။

တစ္ၾကိမ္တုန္းက လင္းယုန္ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္ဟာ ၾကက္ကေလးငယ္တစ္အုပ္ၾကားထဲမွာ ေနထုိင္ေနျခင္းျဖင့္ သူ့ကုိယ္ကုိ ပုံသြန္းပါတယ္။ ၾကက္မိခင္ဟာ သူမက သူမရဲ့သားသမီးငယ္ေတြကုိ ေက်ြးေမြးျပဳစုၾကည့္ရႈ့ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ နည္းလမ္းအတုိင္း အဲဒီလင္းယုန္ငွက္ငယ္ကုိ ၾကည့္ရႈ့ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။ ၾကက္ကေလးမ်ားလုိ ငယ္ရြယ္တဲ့လင္းယုန္ေလးဟာ တီေကာင္ သန္ေကာင္မ်ားကုိ ေျမေပၚမွာ လုိက္ရွာျခင္းျဖင့္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာပါတယ္။ သုိ့ျဖစ္- လင္းယုန္ငွက္ငယ္ေလးဟာ သူ့ကုိယ္သူ ၾကက္ငယ္ေလးတစ္ေကာင္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ေတြးထင္ေနပါေတာ့တယ္။ ေလထဲသုိ့ ထုိးတက္ဖုိ့ ပ်ံသန္းဖုိ့ သူ့ရဲ့အစြမ္းအစကုိ သိနားလည္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တစ္ေန့မွာေတာ့ အျခားလင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္က ၾကက္ကေလးမ်ားနဲ့အတူ အပ်ံသင္စ အဲဒီလင္းယုန္ငွက္ငယ္ကုိ သတိထားမိပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္းတည္းရွိတဲ့အခါ “ေကာင္းကင္လင္းယုန္ငွက္”ဟာ “ၾကက္လင္းယုန္ငယ္”ဆီ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ေရကန္တစ္ခုသုိ့ လင္းယုန္ငယ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ေကာင္းကင္လင္းယုန္ငွက္-က “ တုိ့ရဲ့ ကေလးငယ္! မင္းဟာ ဘယ္သူလဲဆုိတာ မသိေလေရာ သလား? ဒီမွာ ငါ့ကုိ ၾကည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ခု ေရထဲမွာ မင္းရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ပုံရိပ္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ငါ့လုိပဲ၊ မင္းဟာလည္း ေကာင္းကင္ထဲမွာ တဟုန္ထုိးပ်ံသန္းတက္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္း ျဖစ္တယ္။ ေျမၾကီးမွ ဘယ္မွ ထလုိ့ထြက္လုိ့မရတဲ့ ၾကက္ငယ္တစ္ေကာင္လုိ့ မဟုတ္ဘူး” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ့ လင္းယုန္ငယ္ဟာ သူ့ရဲ့ခြန္အားစြမ္းပကားကုိ သေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ျပီးေနာက္ တုံ့ဆုိင္းျခင္းမရွိဘဲ သူ့ရဲ့အေတာင္ပံေတြကုိ ျဖန့္ကားလ်က္ ေကာင္းကင္ထဲသုိ့ တဟုန္ထုိး ပ်ံသန္းသြားပါေတာ့တယ္။ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီးဟာ လင္းယုန္ငွက္ငယ္အတြက္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီနည္းတူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွာ စြမ္းရည္အင္အားနဲ့ လြတ္လပ္မႈအတြက္ အဆုံးအစမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ထဲသို့ မားမားစြင့္စြင့္ တုိး၀င္ပ်ံသန္းဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလြတ္လပ္မႈဟာ လက္ေတြ့တစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းမတုိင္မီ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ တည္ျငိမ္တဲ့ အားထုတ္ၾကဳိးစားမႈမွတဆင့္ သူမကုိယ္တုိင္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရပါ့မယ္။ ဒါက - သူမဟာ ၾသဇာပါ၀ါမွကင္းမဲ့တယ္- ျပီးေတာ့ သူမကုိ တားျမစ္ဟန့္တားထားတဲ့ မ်ားစြာေသာ အကန့္အသတ္မ်ားနဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ားက သူမကုိ ကုန္းႏွီးတင္ထားတယ္ - ဆုိတဲ့အေတြးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ပထမဆုံး ဒီအေတြးမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရပါ့မယ္။

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ့ဘ၀ျဖစ္တည္မႈဆုိင္ရာ ပင္ကုိယ္လကၡဏာဟာ သူမရဲ့ မိခင္ပမာဆန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ- အသနားအၾကင္နာ- သည္းခံႏုိင္မႈစြမ္းရည္- တစ္ကုိယ္ေကာင္းမဆန္မႈတုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူမဟာ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ဒီအရည္အေသြးေတြကုိ စြန့္လႊတ္ဖုိ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ကူးမ၀င္သင့္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ အမ်ဳိးသမီးဆန္တဲ့အရည္အေသြးေတြကုိ ျငင္းပယ္တယ္ဆုိလ်င္ ဒါဟာ ေလာေလာဆယ္ ကမၻာမွာ ေတြ့ၾကဳံေနရတဲ့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမညီမွ်မႈေတြကုိ ထပ္ျဖည့္ျခင္း တုိးခ်ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လာမယ့္ေခတ္ကုိ The healing power of motherhood အတြက္ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏုိးၾကားေစဖုိ့ ႏွစ္ျမွဳပ္ ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ညီညြတ္မႈဆုိင္ရာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အိမ္မက္ကုိ ျပီးေျမာက္ေစဖုိ့ ခရီးလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ ျပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ဆက္စပ္တည္မွီေနဖုိ့ ျဖစ္တယ္- ဆုိလ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ အားအင္ျပည့္၀တဲ့ စာနာနားလည္မႈ- စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပီးျပည့္စုံ ေ၀ဆာရင့္က်က္မႈႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္မႈကုိ စုိက္ပ်ဳိးရပါ့မယ္။ ဒီအရာမ်ား မရွိဟုဆုိလ်င္ ဒါမွမဟုတ္ ပ်က္ကြက္ကင္းမဲ့ေနတယ္ဆုိလ်င္ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ား- မွန္မွန္လႈပ္ရွားမႈကင္းတဲ့ စည္း၀ါးမကုိက္တဲ့ပုံစံမ်ား ျပီးေတာ့ ဆူပူထၾကြမျငိမ္သက္မႈမ်ားက လူ့မႈအဖြဲ့အစည္းရဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

စိတ္ထဲမွာ တန္းတူတူညီမႈကုိ ဖန္တီးရပါ့မယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ အတြင္းစိတ္စြမ္းအားက ျမစ္တစ္ခုလုိ စီးဆင္းပါတယ္။ ျမစ္ရဲ့ေရစီးေၾကာင္းဟာ ေတာင္တစ္ခုကုိ ေတြ့ဆုံလ်င္ ျမစ္ဟာ အဲဒါကုိ ဟုိဟုိသည္ည္ ေကြ့ပတ္၀ုိက္လ်က္ စီးဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာက္သားေက်ာက္ေဆာင္မ်ားအစုအေ၀းတစ္ခုရွိလ်င္ ျမစ္ဟာ အဲဒါေတြကုိ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လြန္ စီးဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒါရဲ့ ေအာက္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါရဲ့ အေပၚက စီးဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

အလားတူပါပဲ။ Feminine အရွိန္အ၀ါအင္အားမွာ အဲဒါကုိ ေတြ့ဆုံတဲ့ ဘယ္အတားအဆီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာ္လႊားခ်ဳိးႏွိမ္လ်က္ ပန္းတုိင္ဆီသုိ့ ေရြ့လ်ားကူးေျပာင္းဖုိ့ လုပ္ႏုိင္စြမ္းပမာဏ ရွိပါတယ္။ တန္းတူရည္တူဟာ ပါ၀ါရဲ့အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အေနအထားရဲ့ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ - ဆုိတာကုိ သတိရသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးနဲ့အမ်ဳိးသားဟာ သူတုိ့ဟာ အသိပညာကုိ တုံ့ျပန္ဖလွယ္ေပးေနၾကတယ္ဆုိတဲ့ တူညီတဲ့ အေရးပါမႈျဖင့္ ႏွလုံးသားကုိ ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အသိညဏ္ႏွင့္ႏွလုံးသားကုိ ရင္းၾကားေစ့ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးတဲ့ လမ္းတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ့ ၾကဳိးပမ္းသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ဦးကုိတစ္ဦးအတြက္ အတုယူစံနမူနာထားထုိက္သူမ်ား ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တန္းတူရည္တူနွင့္ ညီညြတ္မႈက သဘာ၀ရဲ့အနီးအနား၀န္းက်င္သုိ့ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။

အညတရသုိ့ လားေရာက္ပါ။ ဆုံးခန္းေရာက္သည့္တုိင္ ပထမဦးဆုံးကုိ ဆက္လက္တည္ရွိေစပါ။ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္လုိ အလြန္တရာေကာင္းတဲ့ ယုံၾကည္မႈနဲ့ သည္းခံမႈအသြင္လကၡဏာ ျပည့္စုံေစပါ။ ဒါဟာ အေကာင္းဆုံးလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိပဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဆီ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ဘ၀နဲ့ ဘ၀ဆုိင္ရာအေတြ့အၾကဳံအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ သေဘာထား ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ၾကားေနရပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားဟာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအားလုံးမွာ အရြယ္ေရာက္ရင့္က်က္လာပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာေတာ့ မဟုတ္။ စၾက၀ဠာ ၾကီးက်ယ္ခ်င္ၾကီးက်ယ္သေလာက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္ တုိးတက္ဖုိ့ သင့္ေတာ္လုိက္ဖက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္လာရလိမ့္မယ္လုိ့ ထင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၾကဳိတင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ့။ သင့္ရဲ့သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အ၀န္းမွာ လူအမ်ားရဲ့ဒုကၡခံစားရျခင္းကုိ သတိမူပါ။ ျပီးေတာ့ ၾကဳိးစားအလုပ္လုပ္ပါ။ ေလ့လာသင္ယူဖုိ့က မ်ားစြာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါစုိ့။


Friday, February 25, 2011

ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္ဟာ ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အခါ

ညွဳိးႏြမ္းေနတဲ့ ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္- တြန့္ရႈံ့သြားေနတဲ့ အသားအေရ- ျဖဴေရာင္သန္းေနတဲ့ ဆံႏြယ္- အရြယ္ေရာက္လာေနတဲ့ လူရြယ္- ဒီအရာအားလုံးက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဘ၀ဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုကုိ သတိရေစပါတယ္။ ေျပာရရင္ အဲဒီအခ်က္ကေတာ့ “မျမဲျခင္း” ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ဆုိင္ရာ ဒီျဖစ္ရပ္မွန္က သင့္ကုိ တစ္ခ်ိန္လုံး ဒုကၡေပးျပႆနာ လုပ္ေနျပီလား? သင့္ကုိ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း အတြင္းက်က် ေမႊေႏွာက္ေနျပီလား?

ဒီကာလမွာ သင္ဟာ ကံေကာင္းပါတယ္။ အေၾကာင္းက သင့္အတြက္ ဗုဒၶတစ္ပါး ေမြးဖြါးႏုိင္ခဲ့လုိ့ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အားလုံးက သိဒၶတၳဘုရားေလာင္းဟာ ဗုဒၶတစ္ပါး ဘယ္လုိ ျဖစ္လာတယ္ဆုိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကုိ သိၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းက သူအုိ သူနာ သူေသဆုိတဲ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္က သူ့ကုိ နက္နက္နဲနဲ ရတက္မေအး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ သူ့ကုိ လႈ့ံေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ့ကုိ နိဗၺာန္သုိ ဦးတည္ေစခဲ့ပါတယ္။

စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ့! - အက်ြႏု္ပ္တုိ့အသားအေရဟာ ဆြဲေဆာင္မႈကင္းတယ္ ႏွစ္လုိဖြယ္ညွဳိ့ဓာတ္မွ ကင္းတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္- ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နွစ္- ၂၀၊ ႏွစ္- ၃၀ ၾကာခ်င္ၾကာသေလာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စီမံကြပ္ကဲမႈ မ်ားစြာမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္- ဒီအခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္ပါတယ္လုိ့ ခံစားေနရပါသလား? ဒါက “မဟုတ္”လုိ့ ေျဖရမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဒုကၡခံစားေနရျခင္းက “အေျပာင္းအလဲ”ကုိ ၾကည္ျဖဴစြာလက္သင့္မခံ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာ့ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ ထိန္းထား ေအာင့္ထား ခုခံတာထားပါသလဲ? ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘ၀ဆုိင္ရာ လွပေကာင္းမြန္တဲ့ ထူးထူးျခားျခား အေတြ့အၾကဳံမ်ား မ်က္ျခည္ျပတ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာကုိ ေၾကာက္လန့္စုိးရိမ္ၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ, သာယာမႈအလုိဆႏၵ, အေရးပါအရာေရာက္မႈ, ေက်နပ္အားရေပ်ာ္ရႊင္မႈ, သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈ, ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတဲ့ ဘ၀ဆုိင္ရာ အျခားတင့္တယ္လွပျခင္းအရာအားလုံး……. အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြကုိ ဘ၀ရဲ့ ရက္စက္တဲ့ လႈိင္းလုံးအားလုံးဆီသုိ့ ေမ်ာပါမသြားေစခ်င္ပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ “အသစ္” ပါလုိ့ ေပြ ့ပုိက္ထား ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္တဲ့အရာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တကယ္ေတာ့ မသိပါ။ အတတ္မေျပာႏုိင္တဲ့ မေရရာမေသခ်ာမႈနဲ့ပတ္သတ္တဲ့ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန့္မႈက အေျပာင္းအလဲကုိ ေတာင့္ထားေအာင့္ထားခုခံ တားထားဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္တြန္းပုိ့ေနပါတယ္။

အဲဒါနဲ့ေျပာင္းျပန္ - “ ျမဲျခင္း” ဟာ ဘ၀ရဲ့သဘာ၀တရားျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိလ်င္ - ဒီေနာက္ နာက်င္မႈ, မသာယာမႈ, ေဒါသ, မေက်နပ္မႈ, ေၾကာက္လန့္မႈ, ခံျပင္းမႈနွင့္ ႏွစ္လုိဖြယ္မရွိတဲ့ အေတြ့အၾကဳံမ်ားဆုိင္ရာ တစ္ခုလုံးဟာ ထပ္တလဲလဲ အဆက္မျပတ္သြားေနေသးတယ္ဆုိလ်င္- အျပင္ပန္းအေပၚယံအားျဖင့္ အကန့္အသတ္မရွိ ဆုိတာက ဘာပါလဲ? ဒါက ငရဲအုိးထဲမွာ ျငိေန မိေန ေသာင္တင္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀- အၾကာက ေဗာဓိပင္ေအာက္မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ျမတ္ဗုဒၶဟာ
“ဒါေတြ ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းက အဲဒါေတြေၾကာင့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဒါေတြ မျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိလ်င္ အဲဒါေတြက ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါ” ဆုိတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒသုတ္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အရာရာေျပာင္းလဲတဲ့ အသိပညာမွာ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲဟာ ေျပာင္းလဲတဲ့တစ္စုံတစ္ရာကုိ တရား၀င္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အပ္ႏွင္းဖုိ့- ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ဖုိ့ ထြက္ခြါသြားေနတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားလုိ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါ သင့္ရဲ့အသားအေရဟာ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ ဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သိရွိပါတယ္။ ဘာ အေၾကာင္းတရားက ေျပာင္းလဲဖုိ့ ဆက္ႏႊယ္မႈကုိ ျဖစ္ေစတာပါလဲ? လူတစ္ေယာက္ဆီသုိ့ သင္ခံစားေနရတဲ့ စိတ္ခံစားမႈဟာ- အခ်ိန္ရဲ့အဲဒီအခုိက္မွာ သင္ ေပြ ့ပုိက္ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ သိျမင္နားလည္ျခင္းအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

ဘ၀ဟာ ပုိလုိ့ပုိလုိ့ အေတြ့အၾကဳံေတြကုိ လက္လႊတ္လုိက္တဲ့အခါ သင္ရဲ့သိျမင္နားလည္ျခင္းဟာ ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ, တြယ္တာမႈ, ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈဟာ ဘ၀တစ္ေလ်ွာက္လုံး ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြဟာ သူတုိ့ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးတဲ့ ဘ၀အေျပာင္းအလဲ အေပၚမွာလည္း တာ၀န္ယူဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မိတ္ဖက္မ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈဟာ အဲဒါ စတင္တည္ခဲ့တဲ့ေနရာ အစျပဳခဲ့တဲ့ေနရာ ဘယ္ေတာ့မွ မဟုတ္ပါ။ ဒါက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ မရွိမျဖစ္လုိအပ္လ်င္ အသိပညာႏုိးၾကားျခင္းကုိ အဲဒါဆီသုိ့ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ အဲဒါက ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈကုိ သင့္ထံသုိ့ ေပးဖုိ့ အလားအလာ ရွိပါတယ္။ အသိပညာႏုိးၾကားမႈမရွိလ်င္ေတာ့ ဆက္ႏႊယ္မႈဟာ နာက်င္မႈႏွင့္ မသာယာမႈထဲသုိ့ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားေစပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့အရာျဖစ္တဲ့အမွန္တရားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သတိျပဳမိတဲ့အခါ အက်ြပ္ႏု္ပ္တုိ့ဟာ ရွင္းလင္းလာပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ ျငိမ္းခ်မ္းလာပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘယ္သူကုိ အျပစ္တင္ရမွာလဲ? အမွန္တကယ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ တရားခံျဖစ္ႏုိင္တာက ဘာပါလဲ?

ဒီအသိပညာက စတင္ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ အရုဏ္က်င္းမုိးလင္းသြားတဲ့အခါ အခ်ဳိ့ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ မခ်ိတင္ကဲေ၀ဒနာ, စိတ္ပ်က္ျခင္းနွင့္ အလြမ္းအေဆြးမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚ တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားေစပါ ေတာ့တယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးမွာ အရာရာတုိင္းအေပၚ တကယ့္ပါ၀ါအတြက္ ေအာ္ျမည္ေနတဲ့အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ - ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ တမူထူးတဲ့ လူထူးလူဆန္းတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးမွာ အေျခအေနတုိင္းမွာ -တကယ့္အေကာင္းဆုံး-အတြက္ စြဲလမ္းေတာင့္တေနတဲ့ အၾကဳိက္ဆုံး ဦးစားေပးအရာတစ္ခု ရွိပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးမွာ ခ်စ္သူတစ္ဦးထံမွ တုန့္ျပန္အေျဖေပးမယ့္ အေကာင္းဆုံးအတြက္ သတိထားေနတဲ့ က်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဆာေလာင္မႈကုိ အျမဲတမ္း ႏွိပ္ကြပ္ႏုိင္ ျငွိမ္းသတ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ သင္ ဘယ္လုိ ေတြးထင္ထားပါသလဲ?

အဲဒါကုိ မႏွစ္သိမ့္ႏုိင္သည္သာ ေျဖေဖ်ာက္မတင္းတိမ္းႏုိင္သည္သာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶဟာ စြဲလမ္းျခင္းဥပါဒါန္အားလုံး နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေလ်ာ့ေပးေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ေဟာၾကားထားပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာင္အခုိက္အတံ့မွာ ျဖစ္တာမဟုတ္ပါ - ဘ၀ဟာ ဒီအခုိက္အတံ့မွာပဲ ျဖစ္တဲ့ဆုိတဲ့အရာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သိျမင္တဲ့အခါ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စြဲလမ္းျခင္းဥပါဒါန္မ်ားကုိ အေလ်ာ့ေပးေက်နပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အစဥ္ထာ၀ရ ရွိရင္းစြဲအတုိင္း တည္ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္ဟာ ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

Monday, February 21, 2011

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ကမၼဌာန္း

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အခ်ဳိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ပဓာနအႏွစ္သာရကုိ ခံစားရျပီးလ်င္ ရွင္သန္ေနတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ မီးေတာက္မီးလ်ံကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရာမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တကယ့္အခုိက္အတံ့တစ္ခုဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ခံစားေတြ့ၾကဳံမႈကုိ စကားလုံးနွင့္ မွတ္ညဏ္ထဲသုိ့ ကူးေျပာင္းသြားပါတယ္။ စိတ္ဟာ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့မစစ္မွန္တဲ့ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရာမွာ အဆုံးသတ္သြားပါေတာ့တယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ မ်က္ေမွာက္အခုိက္မွာသာလ်င္ ခံစားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအားလုံးဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျငင္းပယ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မစစ္မွန္တဲ့ကမၻာထဲမွာ ရွိေနဖုိ့ မသိမႈဆီသုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ကုိ တြန္းအားေပးပါတယ္။

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အေျခခံအားျဖင့္ တပ္မက္မႈနဲ့ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ခံျဖစ္တဲ့ မလြတ္လပ္တဲ့ အေတြးမ်ားရဲ့ ကြန္ယက္ထဲမွာ ႏြံနစ္ေနပါတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈထဲသို့ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာတဲ့ အေတြးမ်ားက - အဲဒီအရာကုိ ဆုံးရႈံးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နာက်င္မႈနဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားဆီသုိ့ လမ္းကုိ မနားမေန ေပးပါတယ္။

ဘက္ေပါင္းစုံ ေပါင္းစည္းထားတဲ့- လုိက္ဖက္အတြဲညီတဲ့- အႏုစိတ္တုိင္းႏုိင္တဲ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္သာလ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မီးေတာက္မီးလ်ံကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့အုိင္ထဲမွာ တကယ္ပဲရွိေနရေလာက္ေအာင္ ပစၥပၸဳန္အခုိက္အတံ့မွာ အျမစ္တြယ္ေနထုိင္ဖုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကုိယ္တုိင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ ရွိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းကသာလ်င္ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ အႏုပညာလက္ရာကုိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာာက ေ၀ဆာလာျပီး ပစၥဳပၸန္အခုိက္အတံ့မွာ သူကုိယ္တုိင္က အမူအရာျဖင့္ ေဖာ္ျပလာတယ္- ဆုိတာ သိရွိျခင္းရဲ့ေနာက္ - ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အျမစ္တြယ္သလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းဟာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တကယ္လုိ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္တယ္ဆုိလ်င္ - ျပီးေတာ့ သူကိုယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တယ္ဆုိလ်င္ - ဒီေနာက္ ကမၼဌာန္းတရားဟာ သူ့အတြက္ တစ္စုံတစ္ခုလုိ့ မဆုိလုိေတာ့ပါ။

သင္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ- သဟဇာျဖစ္မႈနဲ့ ရႊင္ျမဴးတက္ၾကြမႈမွာ ျဖစ္မေနဘူး- ဆုိတာကုိ ခံစားေတြ့သိရလ်င္ အဲဒီအခါ ကမၼဌာန္းတရားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ဘ၀ကုိ သင့္အထံ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာႏုိင္တဲ့ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ ခံစားမႈကင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ေနက်အျပဳအမူမ်ားကုိ သက္ေသျပဳႏုိင္ဖုိ့ ဒိ႒မ်က္ျမင္ေတြ့ဖုိ့ ကမၼဌာန္းတရားက သင့္မွာ ေနရာကုိ ဖန္တီးေပးပါတယ္။ သင့္ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အာရုံခံစားမႈ မရွိျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဒီတကယ့္ ေတြ့ဆုံျမင္မိျခင္းက သင့္မွာ တု့ံျပန္ အာရုံခံစားတတ္မႈဆုိင္ရာ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္ေပးပါတယ္။

မိမိရဲ့ကုိယ္ပုိင္ခ်ဳိ့ယြင္းခ်က္ကုိ သိျမင္ျခင္းရဲ့ ဒီခံစားတုံ့ျပန္ႏုိင္မႈဟာ အသိညဏ္ဆုိင္ရာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကုိ အစပ်ဳိးေပးပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ, ျပီးေတာ့့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူနိမိတ္ဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ - မိမိကုိယ္တုိင္ႏွင့္အျခားသူမ်ားကုိ ရႈ့ျမင္ျခင္းဟာ တက္ၾကြ ႏုိးၾကား ရေလာက္ေအာင္ တကယ့္ကုိ စိတ္ကုိ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေစပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့ရင္းျမစ္တစ္ေလ်ာက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သဘာ၀စီးဆင္းျခင္းဟာ သင့္ကုိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ႏွင့္ သေဘာေပါက္လက္ခံလြယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ မွားယြင္းတဲ့စိတ္ကူးမ်ားဟာ မ်က္ျမင္ဒိဌ လက္ေတြ့သဘာ၀က်ျခင္းရဲ့ေရွ့မွာ က်ဳိးပ်က္သြားပါတယ္။ သင္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္အတူတကြ ျဖစ္တည္ျခင္း - ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္ႏွင့္အတူ စီးဆင္းျခင္းရဲ့ သင့္ရဲ့မူရင္း အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းကုိ ေနာက္ထပ္တဖန္ ျပန္လည္လုိ့ ရရွိပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္မွာ ဒီျဖစ္တည္ျခင္းဟာ- ေနာင္တမရွိဘဲ လက္ေတြ့ဒိဌသဘာ၀က်ျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ့- သန့္ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ အသိပညာတစ္ေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တံခါးမ်ားကုိ မနားမေန ဖြင့္ပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားဟာ အခ်ိန္ပုိစုေဆာင္းထားတဲ့ မသိမႈဆုိင္ရာဖုန္မႈန့္ကုိ ေဆးေၾကားသုတ္သင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိ သင့္ရဲ့အတြင္းအတၱကုိ ျပန္လည္ရရွိဖုိ့ သင္ဟာ ကမၼဌာန္းတရားကုိ အသုံးျပဳေလေလ - သင္ဟာ သင့္ရဲ့အလားအလာကုိ သိျခင္းမွ သင့္ကုိ တားဆီးထားတဲ့ - သင့္ရဲ့မသိစိတ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ သိရွိ နားလည္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ မသိစိတ္ဖိႏွိပ္မႈက ထင္ရွားေပၚလြင္လာသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္- ျပီးေတာ့ သူတုိ့ဟာ သိစိတ္ရဲ့ လႈိင္းကုိ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္သန္းသြားသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္- သင္ဟာ အက်ဥ္းသားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီလြတ္ျငိမ္းမႈမရွိဘဲ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္အျခားသူမ်ားအတြက္ ဘယ္ ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ဳိးကမဆုိ အလဟႆျဖစ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားဟာ ကုိယ္တုိင္ခ်ည္ေႏွာင္မႈမွ ကိုယ္တုိင္လြတ္လပ္ဖုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ကူညီလ်က္ သိစိတ္ႏွင့္ မသိစိတ္ကုိ တံတားခင္းေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စိတ္ရဲ့ေႏွာင္ဖြဲ့မႈမွ သူကိုယ္တုိင္ လြတ္လပ္ျပီးတဲ့သူကသာလ်င္ သူရဲ့သဘာ၀အေျခအေန(ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိယ္တုိင္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တဲ့ သဘာ၀အေျခအေန)သုိ့ ျပန္ေရာက္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ကသာလ်င္ လက္ေတြ့သဘာ၀က်မႈ ရွိႏုိင္ျပီး ပညာသားပါစြာ အဲဒါကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမၼဌာန္းတရားဟာ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တကယ့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေစဖုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ကုိ ရယူတဲ့ လက္နက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ ကမၼဌာန္းတရားကုိ လူပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ တင္စားသုံးႏႈန္းတယ္, လူပုဂၢဳိလ္အသြင္ျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳတယ္- ဆုိတဲ့ အမွန္တရားသုိ့ မ်က္ႏွာမူဖုိ့ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။


ေလထဲက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

ဤကမၻာေလာကဓာတ္မွာ ဖြင့္ဆုိရွင္းမျပႏုိင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခုရွိတယ္ဆုိလ်င္ အဲဒါကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္ သရုပ္ေဖာ္ႏုိင္တယ္ဆုိလ်င္ ဒီေနာက္ ဒါဟာ အမွန္တရားမွ အလြန္ေ၀းကြာလြန္းလွပါတယ္။ သင္ဟာ ပန္းမ်ားကုိ ေပးပါတယ္။ သင္ဟာ ေပြ ့ဖက္ပါတယ္။ သင္ဟာ ၀ပ္စင္းပါတယ္။ သင္ဟာ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳ့ိအရာမ်ားကုိေတာ့ သိျမင္ခြင့္မေပးဘဲ ဆက္လက္ခ်န္ရစ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတုန္းက “အသင္ အက်ြႏု္ပ္ကို ဘယ္ေလာက္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္ကို ေျပာျပပါ” လုိ့ Rama က Hanuman ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ Hanuman က “My Lord! အက်ြႏု္ပ္ဟာ သင့္အတြက္ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေဖာ္ျပဖုိ့ မစြမ္းႏုိင္ပါ။ သင္ ေတြ့ျမင္ခ်င္ပါသလား? အက်ြႏု္ပ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ႏွလုံးသားကုိ ဆုတ္ျဖဲဖြင့္ဟျပီး သင့္ကုိ ျပပါ့မယ္”။

သင့္ရဲ့ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လုံးအတြက္ သင့္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ဘယ္ေလာက္ေလာက္နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရွိတယ္ ဆုိတာ ေဖာ္ျပဖုိ့ သင္ၾကဳိးစားလ်င္ေတာင္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ စိုးစဥ္း အနည္းငယ္ျဖစ္တဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ကုိသာ ေတြ့ရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ရိပ္ခနဲျမင္ျခင္း, ဖ်က္ခနဲ ၾကည့္ျခင္းမ်ွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ Satvik, Rajsik, Tamsik တုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ Satvikဆုိတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက အျပန္အားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ လုိလားေမ်ာ္လင့္မထားတဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။
Rajsikဆုိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ စိတ္ဂနာမျငိမ္ေရာဂါထျခင္းႏွင့္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပန္လည္ရရွိဖုိ့ တြဲထား ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ပါတယ္။
Tamsikဆုိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ ဖ်က္ဆီးယုံမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီအရာ၀တၳဳသုံးမ်ဳိးမွ လြတ္ကင္းရွင္းလင္းတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ ဘုရားသခင္တုိ့ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာကီခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ပင္လယ္သမုဒၵရာတစ္စင္းလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပင္လယ္တစ္စင္းမွာေတာင္ ေအာက္ဆုံးၾကမ္းျပင္ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ အကန့္အသတ္ကင္းတဲ့- အဆုံးမရွိအနႏၱျဖစ္တဲ့ ေကာင္းကင္လုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာရဲ့ေအာက္ေျခၾကမ္းျပင္မွ ဧရာမက်ယ္ေျပာ လွတဲ့ေကာင္းကင္တုိင္ေအာင္ ၀ဲပ်ံျမင့္တက္ပါတယ္။ သင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တဲ့အခါ သူတုိ့မွာ သင္ ဘာကုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သက္၀င္တာပါလဲ? သူတုိ့ရဲ့ အဆင့္အတန္းကုိလား ? ပင္ကုိယ္ အရည္အခ်င္းကုိလား? ဒါမွမဟုတ္ လူသားအျဖစ္ကုိလား?

မၾကာခဏဆုိသလုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေလ်ာ့လာနည္းလာတတ္ပါတယ္။ အေရးမၾကီးဟု ထင္ျမင္လာပါတယ္။ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ့မိခင္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကေလးငယ္ဟာ အရြယ္ေရာက္လာတာႏွင့္အမွ် ဆုံခ်က္အျဖစ္ ယခု သူဟာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား- ဇနီး ဒါမွမဟုတ္ ခင္ပြန္း- သားသမီး ကေလးမ်ား အေပၚမွာ ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူ့မိခင္အတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေလ်ာ့နည္းေမွးမွိန္အားေပ်ာ့လာပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္တုိ့ႏွင့္ ဆုိင္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ အခုိက္အတံ့တုိင္းမွာ တုိးတက္ၾကီးထြားေနပါတယ္။

ပညာရွိတစ္ေယာက္, သူေတာ္စင္တစ္ဦးႏွင့္အတူတကြ တည္ရွိေနျခင္းက သင့္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ကုန္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေစႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ သင္ အခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ေန့တုိင္း နက္ရႈိင္းမႈဟာ ပုိလုိ့ အတြဲညီ လုိက္ဖက္လာတယ္လုိ့ ထင္ရပါတယ္။ သူေတာ္စဥ္တစ္ဦးႏွင့္အတူတကြ သင္အခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ အခုိက္အတံ့တုိင္း ေသြးသား ဆက္စပ္မႈက ပုိလုိ့ပုိလုိ့ နက္နဲနက္နဲလာတယ္လုိ့ သင္ထင္ရပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ဒီအမ်ဳိးအစားမွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ က်ဳိးပ်က္ကြဲေပါက္သြားျခင္း မရွိပါ။ အဲဒါက ဘယ္ေတာ့မွ ေသးသိမ္ေအာင္ ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ မလုပ္ပါ။ ဘုရားသခင္တုိ့ႏွင့္ဆုိင္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက အလြန္သန့္စင္ပါတယ္။ အလြန္ႏုးညံ့ သိမ္ေမြ့ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ေဖာ္ျပဖုိ့ရာ မစြမ္းႏုိင္ပါ။ အဲဒါကုိ ေတြ့ၾကဳံခံစားႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ညဏ္မမီတဲ့အရာကုိ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ အဲဒါေတြကုိ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပဖုိ့ မစြမ္းႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေနထုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ “Sukshmataram Anubhavarupam”, ဒါဟာ ထူးထူးျခားျခားအေတြ့အၾကဳံဆုိင္ရာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ အဲဒါႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ အဲဒါကုိ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းမ်က္ရည္ျဖင့္ ယုိစီးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ ေဖာ္ျပသိျမင္ေစဖုိ့ မစြမ္းႏုိင္ပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ အျပည့္အ၀ ခြဲေ၀မေပးႏုိင္ပါ။

ဒီခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ တကယ့္ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ြင္းခ်က္မရွိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့အျပဳအမူေပၚမွာ မူမတည္ပါ။ ဒါဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းအေပၚမွာ မူမတည္ပါ။ သူတုိ့ဟာ သင့္ကုိ ျပဳလုပ္တဲ့အရာ, သူတုိ့ဟာ သင့္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိတဲ့အရာအေပၚမွာ မူမတည္ပါ။ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားယုံမွတစ္ပါး မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ့တကယ့္သဘာ၀ျဖစ္တဲ့အတုိင္း သင့္မွာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါ။

ေနမင္းလုိ ေတာက္ပအလင္းေရာင္ေပးျခင္းမွ်ထက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိပါ။ ေနဟာ တိမ္မ်ားကုိေက်ာ္လြန္ျပီး အျမဲ ေတာက္ပေနပါတယ္။ ေတာက္ပျခင္းမွ ရပ္တံ့သြားေအာင္ တစ္စုံတစ္ခုကမွ် မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ေနၾကတ္ျခင္း လၾကတ္ျခင္းျဖစ္တဲ့ အခါမွာေတာင္ အဲဒီအရိပ္ဟာ ေနမွ အလြန္ေ၀းကြာသြားပါတယ္။ ေနကုိ ထိေတြ့ျခင္း မရွိပါ။

အလားတူ သင့္ရဲ့ဘ၀မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈလုိ့ ထင္ရတဲ့အရာအားလုံးဟာ- သန့္ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ , အၾကြင္းမဲ့ ခ်ြင္းခ်က္မရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္တဲ့ သင့္ရဲ့သဘာ၀ကုိ အေ၀းသုိ့ ယူေဆာင္သြားျခင္း မရွိပါ။

သေဘာရုိးစစ္မွန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လက္ခံရရွိဖုိ့စြမ္းရည္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေပးအပ္ဖုိ့စြမ္းရည္ႏွင့္အတူ လားေရာက္လုိက္ပါလာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ားအျပားကို ေဖာ္ျပ သိျမင္ေစတဲ့အခါမွာ မၾကာခဏပါပဲ သင္ဟာ ဘယ္လုိတုံ့ျပန္ရမယ္ဆုိတာကုိ မသိပါ။

သင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တယ္ဆုိတဲ့ ခံစားေတြ့ၾကဳံမႈက သင့္ကုိ ဗဟုိျပဳေလေလ ျပီးေတာ့ သင္က သိနားလည္ေလေလ - သင္ဟာ မည့္သည့္အျပဳအမူမ်ဳိးကျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ဘယ္အတုိင္းအတာ ပမာဏမ်ဳိးကုိမဆုိ ႏွလုံးသားတည္းဟူေသာေနအိမ္မွာ ထိေတြ့ခံစားမိေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း အတြင္းသုိ့ ၀င္ၾကည့္လ်င္--- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ခံစားမႈႏွင့္ဆုိင္တဲ့ စိတ္ထိခုိက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု မဟုတ္ဆုိတာ သင္သိလာပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ့ တကယ့္ဘ၀ျဖစ္တည္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Friday, February 18, 2011

Monday, February 14, 2011

ပန္းႏွင့္ သူ့ရဲ့ရနံ့

ကမၻာေျမေပၚမွာ အလြန္လွပတဲ့အရာဟာ ဘုရားရွင္တုိ့ရဲ့ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားက အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား ရႈ့ျမင္မိတာထက္ အလွတရားကုိ ပုိလုိ့ျမင္ပါတယ္။ သူတုိ့ရဲ့ တအားေကာင္းတဲ့ အတြင္းသန့္ရွင္းျဖဴစင္မႈေၾကာင့္ သူတုိ့ေတြဟာ အရာရာတုိင္းမွာ အလွအပကုိ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ့ေလးေတြဟာ အတၱကမၻာမွာ ေအးျငိမ္းတဲ့အတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သူတုိ့ကုိ တန္ဖုိးထားရပါမယ့္။ ေလးစားျမတ္ႏုိးရပါ့မယ္။

စိတ္က တုိးတက္လာတဲ့အခါ အဲဒါကလည္းပဲ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမႈအသီးသီးကုိ ျဖတ္သန္းသြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မွားယြင္းမႈ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကုိ ရွာေဖြဖုိ့ စတင္ပါတယ္။ အဲဒါက တကယ္လွပျပီး ေကာင္းတဲ့အရာ ျဖစ္လ်င္ေတာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အရုပ္ဆုိးအၾကည္တန္မႈႏွင့္ မသန့္ရွင္းမစင္ၾကယ္မႈကုိပဲ ျမင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍ က်ြမ္းက်င္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ပန္းခ်ီပန္းပုစတဲ့ အႏုပညာရွင္က တစ္ခုခုကုိ ဖန္တီးျပီးျပီဆုိလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က မူမမွန္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါေတာ့တယ္။

သုိ့ေစကာမူ ကေလးေတြဟာ သူ့တု့ိရဲ့ တကယ့္ကုိယ္ပုိင္အျဖစ္ အရာရာတုိင္းကုိ သတ္မွတ္ပါတယ္။ တကယ္ပါပဲ သူဟာ လူတုိင္းနဲ့အရာရာတုိင္းအေပၚ အလွတရားကုိ ျမင္ပါတယ္။ အျခားအရာမ်ားနဲ့ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္ယင္ေတာ့ သူ့မွာ ဘာမွမရွိဘူးလုိ့ ထင္ရပါတယ္။ အတြင္းကမၻာမွာေတာ့ အရာရာတုိင္းဟာ လွပေနပါတယ္။

ဘုရားရွင္တုိ့ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ဘုရားရွင္တုိ့ရဲ့အလွအပဟာ ခြဲထုတ္လုိ့မရပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ပန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလွအပကေတာ့ ရနံ့ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အတူူတကြသြားပါတယ္။ ပန္းတပြင့္ဟာ ျဒပ္ရွိအရာ၀တၳဳတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းဟာ သူ့ရဲ့အရည္အေသြးကုိ ေပးႏုိင္စြမ္းရပါ့မယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူ့့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ရနံ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ့အနီးသုိ့ ေရာက္ရွိလာမွသာလ်င္ သင္က အဲဒါရဲ့အလွအပကုိ ေတြ့ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ တန္ဖုိ့းထားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္က အေ၀းမွာျဖစ္ေနယင္ေတာင္မွ အဲဒီရဲ့ရနံ့ကေတာ့ ေလထဲမွာ စိမ့္၀င္ပ်ံ့ႏွံ့ေနႏုိင္ပါတယ္။ ပန္းတစ္ပြင့္ဟာ ရနံ့တစ္ခုခု မရွိလ်င္ သူ့ရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးတစ္၀က္ဟာ ထြက္ခြါသြားပါေတာ့တယ္။ အလွအပဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္တဲ့ပန္းမွ ေရွးဦးၾကဳိတင္လုိ့ လာပါတယ္။ ပန္းနဲ့ရနံ့ဟာ မခြဲမခြါ တစ္ခုတည္းတစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေျမၾကီးရဲ့ငုိျငီးသံနဲ့ ေကာင္းကင္ဘုံရဲ့ျပဳံးရႊင္မႈက ေတြ့ဆုံၾကဳံၾကဳိက္ အသိအက်ြမ္းျဖစ္သြားတဲ့အခါ အလွအပရဲ့ျပည့္စုံမႈဟာ အရုဏ္က်င္း မုိးလင္းသြားပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးက ဖမ္းယူခ်င္တဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးက ပ်ံသန္းေနတာကုိ ေတြ့ျမင္ခ်င္တာတူညီတဲ့ ငွက္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သာယာမႈအလုိဆႏၵနဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈၾကားထဲမွာ ျခားနားထားသလား? တကယ္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားစြာက ၀မ္းသာေက်နပ္မႈကို အျမဲတမ္း လုိက္ပါေလ့ရွိေပမယ့္ သာယာမႈအလုိဆႏၵကုိေတာ့ အားမလုိအားမရျဖစ္ျခင္းက လုိက္ပါလာေလ့ ရွိပါတယ္။ ျပင္ပေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈဆုိျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ ႏုးညံ့တဲ့ျခားနားမႈ ရွိပါတယ္။ ျပင္ပေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့ပုိင္ရွင္ဟာ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဟုတ္သလုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္တုိင္လဲမဟုတ္ -ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားမိပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တကယ့္မၾကာခဏဆုိသလုိ အျခားသူမ်ားထံမွ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဆြဲယူလုယူခ်င္ၾကပါတယ္။

အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈက အဲဒီအရာလုိမဟုတ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ကမၼဌာန္းတရားကုိ အားထုတ္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အာရုံျပဳစဥ္းစားဆင္ျခင္တဲ့အခါ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့၀ိညာဥ္ ျဖစ္တယ္ - ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားမိပါတယ္။ အတြင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ပုိင္ဆုိင္တဲ့ဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ ေရပန္းတစ္ခုလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အလုိအေလ်ာက္ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန့္ျခင္း မရွိပါ။ လုိအပ္တဲ့ဆႏၵရွိလ်င္ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း လ်က္တျပက္အတြင္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့လူသားသဘာ၀ကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စကၠန့္အတြက္ပင္ မွန္ကန္တဲ့အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ေတြ့ၾကဳံခံစားရမယ္ဆုိလ်င္ ကမၻာၾကီးဟာ လုံး၀ကြဲျပားျခားနားတယ္ဆုိတာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားမိပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာၾကီးဟာ အဆက္မျပတ္ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းနဲ့ မလွပတဲ့အရာအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိခ်င္တယ္ဆုိလ်င္ ဖန္တီးခံလက္ရာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလုံးရဲ့ အခ်ဳိ့ေသာရႈ့ေထာင့္အားလုံးဆီသုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါလိမ့္မယ္ - ဆုိတာ ခံစားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖင့္ ကမၻာၾကီးကို ၾကည့္ရႈ့ႏုိင္တဲ့အခါမွသာလ်င္ ကမၻာၾကီးဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီးျပီဆုိတာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေတြ့ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒီအတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဘယ္လုိ ရရွိႏုိင္မလဲ? အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀ရဲ့ ၀င္သက္တစ္ရႈ-ထြက္သက္တစ္ရႈိက္ျဖစ္တယ္- ဆုိတာ တကယ္သတိျပဳမိတယ္ဆုိလ်င္, အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိဘဲ မတည္ႏုိင္ဘူး- ဆုိတာ ခံစားမိတယ္ဆုိလ်င္, ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိလ်င္ တကယ့္အခို္က္အတံ့အတြင္း ေသဆုံးလိမ့္မယ္- ဆုိတာ ခံစားမိလ်င္, - အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိးကြယ္ရာ ဘုရားရွင္က သူ့ရဲ့ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚ့ ၾကဲျဖန့္ပါေတာ့တယ္။

စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အရွိကုိအရွိအတုိင္း အျမဲမျပတ္အဆက္မျပတ္ သတိထားမိျခင္းအသိမွ လားေရာက္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ေန့ ၂၄-နာရီၾကာ ကမၼဌာန္း မထုိင္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းရဲ့ စြမ္းအားမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘ၀ရဲ့ျဖစ္တည္လာမႈကုိ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာ လက္သင့္ခံသေဘာထားျခင္းျဖင့္ တစ္ေန့ ၂၄-နာရီၾကာ ခံစားသုံးေဆာင္မိဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Thursday, February 10, 2011

ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈသည္ သင့္ရဲ့တတိယေျမာက္မ်က္လုံး ျဖစ္သည္

ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဟာ စိတ္အတြင္းရွိ မ်က္လုံးတစ္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပဘက္ရွိ ပကတိမ်က္စိႏွစ္လုံးလုိ ကမၻာေလာကဓာတ္ကုိ ၾကည့္ရႈ့ႏုိင္ ျမင္ႏုိင္ဖုိ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့အတြင္းမွာ သူ့ရဲ့နာမည္က ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈလုိ့ေခၚတဲ့ တတိယေျမာက္ မ်က္လုံးတစ္လုံး ရွိပါတယ္။ ဒီယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်က္လုံးျဖင့္ နတ္ကဲ့သုိ့ေသာ အရာကုိ ျမင္ရပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်က္လုံးဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်က္လုံးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကသာ သိနားလည္ႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိ့အရာမ်ား ရွိပါတယ္။ အဲဒီအရာေတြကုိ သိရွိဖုိ့ အျခားနည္းလမ္း မရွိပါ။

သင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္လ်င္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ရႈ့ျမင္မိမွာမဟုတ္တဲ့ အခ်ဳိ့အရာမ်ားကုိ သူထံမွာ ေတြ့ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ သင္ဟာ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က မျမင္ႏုိင္တဲ့ ခ်ဳိျမမႈတစ္ခုကုိ အဲဒီသူ့ထံမွာ ေတြ့ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီခ်ဳိျမမႈဟာ ႏုးညံ့သိမ့္ေမြ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအရာအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ထိေတြ့မႈကုိေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွသာ ႏုးညံ့သိမ့္ေမြ့တဲ့ ခ်ဳိျမမႈကုိ လွစ္ဟျပပါတယ္။ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ၾကားသိနားေထာင္မိမွာမဟုတ္တဲ့ သီဆုိက်ဴးရင့္မႈ တစ္ခုရဲ့ ပဲ့တင္ထပ္လာတဲ့ ရုိက္ခတ္သံကုိ အဲဒီသူထံမွာ သင္ဟာ ၾကားသိရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကုိ ၾကားသိနားေထာင္ဖုိ့ အျခား ဘယ္သူမဆုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္ဆုိတာထက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သာ နီးနီးကပ္ကပ္ လားေရာက္ရပါလိမ့္မယ္။ သင္ကသာ အဲဒါကုိ ပိတ္ပင္ထားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းက အလွအပဟာ သင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တဲ့ သူထံမွာ သိသာေပၚလြင္လာဖုိ့ စတင္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခ်စ္တဲ့သူဟာ စတင္လွပလာပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့ၾကီးက်ယ္ခန္းနားျခင္းအားလုံး - ဘ၀ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာအားလုံးကုိ သူထံမွာေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒါက သင္ဟာ အဲဒါကုိ စိတ္ကူးေနတာ မဟုတ္ပါ။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့မ်က္လုံးကုိ ဖြင့္လ်င္ဖြင့္ခ်င္း ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ မျမင္ႏုိင္တာေတြက ျမင္ႏုိင္ဖုိ့ သင့္အတြက္ စတင္ပါတယ္။ မေလ့လာမိတဲ့ သတိမမူမိတာေတြက သတိမူမိဖုိ့ သင့္အတြက္ စတင္ပါတယ္။ ပုန္းကြယ္ေနတဲ့အရာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ တည္ရွိေနတာကုိ ေတြ့ၾကဳံခံစားဖုိ့ စတင္ပါတယ္။

“Finding upon waking the doors yet bolted, who knows by which door he enters and leaves.”
ဒါက Bihariမွ တကယ့္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူသက္လ်ာက တံခါးမအားလုံးနဲ့ အခန္းရဲ့ ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ မင္းတုပ္ခ်ျပီးတဲ့ေနာက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါတယ္။ သူမရဲ့အိပ္မက္ထဲမွာ သူမရဲ့ခ်စ္သူက သူမထံသုိ့ အလည္ခရီးလာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူမဟာ အိပ္ရာမွႏုိးထျပီးတဲ့ေနာက္ သူ့ေနရာနဲ့သူ ေနရာတက် မင္းတုပ္ခ်ထားတဲ့ တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ထားဆဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ့ျမင္ရပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အိပ္မက္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဘယ္လုိ၀င္လာသလဲဆုိတာ- ျပီးေတာ့ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းက ထြက္ခြါသြားသလဲဆုိတာ- ဘယ္သူက သိရွိပါသလဲ?

“သင္ဟာ ဘယ္လမ္းကေန ၀င္လာပါသလဲ? ဘယ္လမ္းကေန ထြက္ခြါသြားပါသလဲ? ဘယ္ျပတင္းေပါက္ကေန ေခ်ာင္းၾကည့္ပါသလဲ ?” အဲဒီျပတင္းေပါက္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈလုိ့ ေခၚပါတယ္။

ယုတၱိေဗဒနဲ့ ေနထုိင္ေနတဲ့သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ရုပ္၀တၳဳဆုိင္ရာထက္ တစ္စုံတစ္ရာေျခေျချမစ္ျမစ္ကုိ နက္နက္နဲနဲ သူမသိပါ။ သူ့ရဲ့ဘ၀ဟာ ေလးနက္မႈမရွိ အဓိပၸါယ္မဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။ သူဟာ ေငြမ်ားစြာကုိ ေကာင္းစြာ စုေဆာင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ရဲ့ဥစၥာပစၥည္းအားလုံးကုိ သူေသဆုံးတဲ့အခါ အဲဒီမွာ တည္ရွိလ်က္ ခ်န္ရစ္ခဲ့ရပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ သူဟာ ကမၼဌာန္းတရားကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္ ေသဆုံးျပီးတဲ့ေနာက္ သင္ႏွင့္အတူပါရွိလိမ့္မယ္ျဖစ္တဲ့အရာကေတာ့ ကမၼဌာန္းတရားသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာဆုိခဲ့ျပီးတဲ့ ဒီလုိလူတစ္ေယာက္က ေနာက္ဆုံးအႏၱိမခ်မ္းသာမႈကုိ ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အတြင္းသႏၱာန္မွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မ်က္လုံးရွိတဲ့သူကသာလ်င္ ေနာက္ဆုံးအႏၱိမဓနဥစၥာကုိ ရရွိပါတယ္။

ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာမွာေတာ့ အထြတ္အထိပ္ နိဂုံးရလဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဟာ ယခုအထိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးမဟုတ္တဲ့အရာက ျဖစ္ပ်က္လိမ့္ဦးမယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဟာလည္းပဲ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးတဲ့အရာမွ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကမၻာေလာကဓာတ္မွာ ဤကဲ့သုိ့ေသာ အလွအပရွိပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ့ေသာ အလင္းေရာင္- ဤကဲ့သုိ့ေသာ ေတးသြား- ရွိပါတယ္။ ငွက္အသီးသီးရဲ့လည္ေခ်ာင္းမွာ သီဆုိက်ဴးရင့္သံျဖင့္ ျပည့္ေနပါတယ္။ သစ္ရြက္အသီးသီးမွာ အလွအပ၊ ၾကယ္အသီးသီးမွာ အလင္းေရာင္ရွိပါတယ္။ ဒီကမၻာေလာကဓာတ္ဟာ ခမ္းနားမႈနဲ့ အလြန္ျပည့္စုံပါတယ္။ အဲဒီရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ စြမ္းအင္မ်ား ဒါမွမဟုတ္ အျခားအရာမ်ား ရွိရပါလိမ့္မယ္။

ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဆုိတာ ဒီအေရာင္အေသြးအားလုံးကုိ ဖန္တီးေနတဲ့ အခ်ဳိ့စြမ္းအင္မ်ား ရွိရလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဆုိတာ အလွအပမ်ားစြာကုိ ၾကဲခ်တဲ့ေနရာ- ဤကဲ့သုိ့ေသာ အလွအပမ်ားရဲ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိလည္း ေတြ့ရွိရမည္ တည္ရွိရမည္ဆုိတာႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဆုိတာ ဒီသိမ္ေမြ့နက္နဲ့တဲ့ ေခ်ာေမြ့ႏုးညံ့တဲ့ အရိပ္အျမြက္လကၡဏာမ်ားကုိ သင္ ရယူလက္ခံတဲ့ ရင္းျမစ္ဆုိင္ရာ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ၾကည္ျဖဴစြာလက္သင့္ခံျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။


Monday, February 7, 2011

စြဲလမ္းျခင္းနဲ့ အၾကင္နာအသနားပုိျခင္း ဆုိင္ရာ

စြဲလမ္းမႈျဖစ္တဲ့အရာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အၾကင္နာအသနားပုိတဲ့အရာကုိ နားလည္ဖုိ့ တကယ္မခက္ခဲပါ။ စြဲလမ္းမႈဟာ ဇီ၀ေဗဒေရာဂါဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ျပင္းထန္ ပူေလာင္ပါတယ္။ ဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာ သတိလစ္ေနေသာ မသိစိတ္ စြမ္းအင္မ်ားက သင့္ကို ပုိင္ဆုိင္လုနီးပါး လက္၀ယ္ရွိေနပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အရွင္သခင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ သင္ဟာ အေစခံက်ြန္တစ္ေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကင္နာအသနားပုိမႈက သင္ဟာ ဇီ၀ေဗဒ(biology)နဲ့ ဇီ၀ကမၼေဗဒ(physiology)ကုိ ေက်ာ္လြန္ျပီးသြားျပီလုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ သင္ဟာ အေစခံက်ြန္တစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ အရွင္သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု သင္ဟာ မရည္ရြယ္ဘဲ သတိမမူမိဘဲ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ သင္ဟာ လုံး၀လြတ္လပ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စြဲလမ္းမႈျဖစ္လာတဲ့ တူညီတဲ့စြမ္းအင္ကုိ အၾကင္နာအသနားပုိျခင္းဆီသုိ့ ေျပာင္းလဲပါတယ္။

စြဲလမ္းမႈဟာ တပ္မက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနားပုိမႈက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈက အလုိအာသီသျဖစ္ပါတယ္။ အသနားအၾကင္နာပုိျခင္းက အလုိအာသီသမွကင္းပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈက အလုိၾကီးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနားပုိျခင္းက မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈက အျခားသူမ်ားကုိ အသုံးခ်ခံ တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခ်င္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနားပုိမႈက အျခားသူမ်ားကုိ သူမကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ သူကိုယ္တုိင္ဆီသုိ့ အပုိင္းအစတစ္ခုအေနႏွင့္ ေလးစားျမတ္ႏုိးပါတယ္။

စြဲလမ္းမႈက သင့္ကုိ ေျမေပၚမွာ- ရႊံ ့ႏြံမွာ ၾကဳိးျဖင့္ခ်ည္းျပီး လံထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ၾကာပန္းတစ္ခု ျဖစ္မလာပါ။ အၾကင္နာအသနားပုိမႈက သင့္ကုိ ၾကာပန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေတာင့္တမႈ, အလုိၾကီးမႈ, ေဒါသရဲ့ ရႊံ့ႏြံကမၻာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ့ကုိ စတင္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနား ပုိျခင္းဟာ သင္စြမ္းအင္မ်ားရဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့စြမ္းအင္အားလုံးဟာ ေရသြယ္ေျမာင္းသုိ့ ဆက္လက္စီးဆင္းသြားပါတယ္။ ဒီစြမ္းအင္အားလုံးဟာ ျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေတာ့တဲ့အခါ သူတုိ့ဟာ သင့္ရဲ့အတြင္းေရကန္ကုိ သင့္ရဲ့အတြင္းျဖစ္တည္ျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ့ စတင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ျပည့္၀လာပါတယ္။ ၾကီးမားတဲ့ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခု သင့္မွာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ သင္ဟာ ျပည့္လွ်မ္းလာျခင္းကုိ စတင္တဲ့အခါ သင္ဟာ အမွန္တကယ္အသိပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ မကုန္ခန္းႏုိင္တဲ့ရင္းျမစ္တစ္ခုဆီသုိ့ ေရာက္ရွိလာျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကင္နာအသနားပုိမႈဟာ ေသာ့ခ်က္စကားလုံးတစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ ကမၼဌာန္းတရားထဲသုိ့ နက္နက္နဲနဲသြားတဲ့အခါမွသာလ်င္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ ကမၼဌာန္းတရားဟာ စြဲလမ္းမႈကုိ အသနားအၾကင္နာပုိျခင္းဆီးသုိ့ ဆက္သြယ္ဖုိ့ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ပုိ၍ ႏုိးၾကားေသာအသိသတိ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ယခု သင္ဟာ သတိမမူမိပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စက္ရုပ္(robot)မ်ားလုိ ေနထုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္လုိ ျဖစ္ေလေလ သင္ဟာ အသုံးက်ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ့အစည္းဟာ သင့္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒါဟာ စက္ရုပ္လူ့အဖြဲ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ျဖစ္ေနတာ - အသင့္ အေနအထားျဖစ္ေနတာ- သတိျပဳမိေနတာဟာ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ မ်က္ကန္းလူမ်ားရဲ့ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ မ်က္လုံးမ်ား ရွိေနျခင္းဟာ အႏၱရာယ္ကုိ ဖိတ္ေခၚဖုိ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အသိသတိနဳိးၾကားမႈကုိ ဖန္တီးျခင္းမရွိဘဲ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အလွအပကုိ သိလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀ဟာ သင့္အေပၚမွာ ႏွင္းအပ္ျပီးျပီဆုိတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သိလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ တုိးတက္ၾကီးပြါးဖုိ့- သင့္ေတာ္လုုိက္ဖက္လာဖုိ့- သင့္အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီးတဲ့ ၾကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သင္ဟာ သိလာလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။

Socrates က ေျပာပါတယ္။ “သင္ မသိဘူးဆုိတာကုိ သင္ သိလာလ်င္- ဒါဟာ တကယ့္ စတင္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒါဟာ သင့္အတြက္ သိဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္”။ “ငါ မသိနားမလည္ဘူး”ဆုိတာကုိ သိရွိလာျခင္းက အမွန္တရားအတြက္- သင့္ရဲ့အမွန္တရားအတြက္ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အတြင္းဘက္မွာ စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္းရဲ့- စိစစ္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းရဲ့- ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာကုိ ဖန္တီးပါတယ္။

အၾကင္နာအသနားပုိျခင္းဟာ စြဲလမ္းမႈရဲ့ အဆုံးစြန္ ေျပာင္းလဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ စြဲလမ္းမႈအတြင္း တည္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ သင္တည္ရွိတဲ့အတုိင္း သင္ဟာ မွန္ကန္တယ္ဆုိတာကုို ဆက္လက္ ေတြးထင္ေနပါတယ္။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ အကာအကြယ္ ဆက္လက္ေပးေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ ဥစၥာပစၥည္းကုံလုံျပည့္၀တဲ့ စက္ရုပ္ဆန္တဲ့ ဘ၀ကုိ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ သင္ဟာ ဆန့္က်င္အာခံပါတယ္။

သင္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ထံသုိ့ ေရာက္ရွိလာတဲ့အခါ သင္ဟာ အသိသတိႏုိးၾကားဖုိ့ လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ လွပေသာ ခ်ဳိျမေသာ အိပ္မက္ကုိ မက္ႏုိင္ရန္အလုိ့ငွါ သင္ အက်ြႏု္ပ္ထံသုိ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရာက္ရွိလာျခင္းရဲ့ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီေနရာမွာ တည္ရွိျခင္းရဲ့ အက်ြႏု္ပ္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

သင္ဟာ ဒီေနရာမွာ ျဖစ္တည္သည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္ သင့္ကို တုိက္မိျငိမိ ဖမ္းယူမိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အက်ြႏု္ပ္ဟာ သင္ရဲ့အိပ္မက္ကုိ အေ၀းသုိ့ယူျခင္းကုိ စတင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အက်ြႏု္ပ္ဟာ သင့္ရဲ့ စိတ္လွည့္စားမႈ အေတြးအထင္မွားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းဖုိ့ ဆက္လက္ ထြက္ခြါ သြားေရာက္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့ စိတ္လွည့္စားမႈ အေတြးအထင္မွားမ်ားကုိ လႊတ္ခ်လ်င္လႊတ္ခ်ခ်င္း- သင့္ရဲ့ အိပ္မက္မ်ားဟာ အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ ျပဳိကြဲလ်င္ျပဳိကြဲခ်င္း- ၾကီးမားနက္ရႈိင္းတဲ့ အသိသတိႏုိးၾကားလာျခင္းဟာ - (သင့္ကုိ အမွန္တကယ္ အသိပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ ၾကီးမားနက္ရႈိင္းတဲ့ အသိသတိ ႏုိးၾကားလာျခင္းဟာ) - သင့္အတြက္ သင့္ကုိ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အၾကင္နာအသနားပုိသူတစ္ေယာက္ အျဖစ္….။


Tuesday, February 1, 2011

ဘ၀တည္းဟူေသာ ဘီး


Pythagoras ဟာ ေပါင္းစပ္မႈကုိ ဖန္တီးရာမွာ ပထမဆုံး သုေတသနလုပ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကဆုိလ်င္ ၂၅-ရာစုႏွစ္ကုိ ျဖတ္သန္းျပီးျပီျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ေနာက္ထပ္ အဲဒါကုိ ၾကဳိးစားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အဲဒီမတုိင္မီကလည္း အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အဲဒါကုိ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ႏွစ္ခုစလုံးရဲ့ေနာက္မွာ အျခားဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အဲဒါကုိ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ဒါဟာ သိပၸံဆုိင္ရာနဲ့ ထူးျခားနက္နဲတဲ့ ညဏ္အျမင္ဆုိင္ရာ ႏွစ္ခုစလုံးျဖစ္တဲ့ စိတ္တစ္ခုကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါက ရွားပါးလွပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶကဲ့သုိ့ ၾကီးမားတဲ့အသိညဏ္ထူးကုိရရွိျပီးသူ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏ်ဴတန္လုိ တကယ့္သိပၸံပညာရွင္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာႏွစ္ခုႏွင့္ အိမ္မွာ ရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ့ရွိရဖုိ့ ခဲယဥ္းပါတယ္။ Pythagoras ဟာ အဲဒီေခတ္ရဲ့ျပဳိင္စံရွားပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေပါင္းစပ္မႈကုိ လုိအပ္ခဲ့သလုိ ယေန့ အဲဒါကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ကမၻာၾကီးက တူညီတဲ့အခ်က္အေပၚမွာ တဖန္ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ကမၻာၾကီးက လႈပ္ရွားေနတဲ့ဘီးတစ္ခုမွာ ေရြ့လ်ားက်က္စားေနပါတယ္။ ဆန္စခရစ္မွာ သံသရာက ကမၻာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဘီးကုိလည္း ဆုိလုိပါတယ္။ ဘီးက ၾကီးမားပါတယ္။ ၂၅-ရာစုႏွစ္မွာ သံသရာတစ္ခု ျပည့္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ျပည့္ပါတယ္။

Pythagoras မတုိင္မီ ၂၅-ရာစုႏွစ္က Atlntis ဟာ လူေတြရဲ့ကုိယ္ပုိင္အရည္အေသြး သိပၸံပညာ ၾကီးထြားမႈေၾကာင့္ အဆုံးသတ္နိဂုံးခ်ဳပ္သြားပါတယ္။ အသိပညာမပါတဲ့ သိပၸံတုိးတက္မႈဟာ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ့လက္ထဲမွာ ဓားတစ္လက္ကုိ ေပးထားလုိက္သလုိ ျဖစ္ပါတယ္။

Pythagoras အခ်ိန္ကတည္းက ယေန့အခ်ိန္ထိ ၂၅-ရာစုႏွစ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးပါျပီ။ တစ္ဖန္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘီးဟာ တူညီတဲ့အစြန္းထိပ္ဖ်ားကုိ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ တြယ္ရာမဲ့တဲ့ ဘ၀ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ တန္ဖုိးမ်ားလုိ အဓိပၸါယ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ပါတယ္။ ၾကၽီးမားတဲ့အေမွာင္ က်ေရာက္လာပါတယ္။ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းရဲ့အဓိပၸါယ္ မရွိေတာ့ပါ။ ရုိးရုိးစင္းစင္း အမွတ္တမဲ့ပဲ သေဘာထားၾကပါတယ္။

အခြင့္အေရးအားလုံးရွိပုံေပၚတဲ့ ဘ၀တစ္ခုမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္လဲရွိပုံမေပၚသလုိ အဓိပၸါယ္လည္း မဲ့ေနပုံေပၚပါတယ္။ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ ဘ၀ ရွိ-မရွိဆုိတာ - ျပီးေတာ့ သင္ျပဳလုပ္တဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အလဟႆ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္တယ္၊ ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္တယ္၊ စက္ရုပ္လႈပ္ရွားသလုိ ျဖစ္တယ္ - ဆုိတာ သင့္အတြက္ ဘ၀ကုိ ဂရုတစိုက္ရွိပုံမေပၚပါ။ အရာရာဟာ မေရမရာအက်ဳိးအေၾကာင္း ကင္းေနပုံေပၚပါတယ္။

ဖရုိဖရဲပရမ္းပတာအခ်ိန္ကာလဟာ - Atlantis မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း ၾကီးမားတဲ့ ပ်က္စီးျခင္းရဲ့အေၾကာင္းခံတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဒါမွမဟုတ္ အျခားတစ္ဖက္မွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တုိးတက္မႈအတြက္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကုိ ျဖစ္ဖုိ့ အေထာက္အထားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီအရာအေပၚမွာ ဘယ္သုိ့ဘယ္ပုံ အသုံးျပဳမလဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

အိႏၵိယမွာ ျမတ္ဗုဒၶ- မဟာ၀ီရနဲ့အျခားသူမ်ားကုိ ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သလုိ ဂရိမွာ Pythagoras နဲ့ Heraclitus တုိ့ကုိ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ Lao Tzu, Chuang Tzu, Confucius, Mencius, Lieh Tzu တုိ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အီရန္မွာ Zarathustra ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျဗဟၼဏယဥ္ေက်းမႈမွာေတာ့ ၾကီးက်ယ္တဲ့ ဥပနိသ်ဒ္ေဟာသူေတြဟာ မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီၾကီးက်ယ္တဲ့ဆရာအားလုံးကုိ ၂၅-ရာစုႏွစ္အၾကာက လူသားမ်ဳိးႏြယ္သမုိင္းမွာ ယုံမွားဖြယ္မရွိတဲ့ ခရီးတစ္ေထာက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခု ၾကီးမားတဲ့ပရမ္းပတာဖရုိဖရဲက တဖန္ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူသားရဲ့ကံၾကမၼာဟာ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ ျပဳလုပ္တဲ့အရာအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ Atlantis မွာ သူကုိယ္တုိင္က ဖ်က္ဆီးတဲ့ ေခတ္မီလူမႈအဖြဲ့အစည္းကဲ့သုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မွာျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဗဟုသုတထဲမွာ, အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲသိပၸံပညာကမၻာထဲမွာ နစ္ျမွဳပ္လိမ့္မွာျဖစ္ေစ- အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ဟာ အၾကီးအက်ယ္တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ယူႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။

သာမန္လူသား- အမ်ားစု-ဟာ သတိလစ္ေမ့ေျမာစြာ ေနထုိင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ့ဟာ ေရွ့မွာ အနည္း ငယ္ေသာေျခလွမ္းကုိေတာင္ ၾကဳိတင္မျမင္ႏုိင္ပါ။ ကမၼဌာန္းအတြက္- အတြင္းခရီးအတြက္- ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္- ေအးျငိမ္းမႈအတြက္- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ၾကီးမားတဲ့အရွိန္အဟုန္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္လ်င္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ဟာ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာပါလိမ့္မယ္။ အသစ္တစ္ဖန္လူသားဟာ ေမြးဖြားလာပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ ဒီအခ်ိန္ကုိ လြဲေခ်ာ္မိသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္ အဲဒီေနာက္ ၂၅-ရာစုႏွစ္အၾကာ သင္ဟာ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ တူညီတာအတြက္ ဆက္လက္က်န္ရစ္ေနပါလိမ့္ဦးမည္။ အခ်ဳိ့အနည္းငယ္ေသာသူမ်ားသာ အသိညဏ္ထူးကုိ ရရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ ေနရာအႏွံ့အျပား ရံဖန္ရံခါမွ လူတစ္ေယာက္ဟာ တပ္လွန့္ႏုိးေဆာ္ လာပါလိမ့္မယ္။ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား အသင့္အေနအထား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ့ ဒါမွမဟုတ္ နတ္တစ္ပါးကဲ့သုိ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ လူသားရဲ့ၾကီးမားမ်ားျပားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းကေတာ့ ငရဲမွာ ဆက္လက္ေပ်ာ္ေမြ့ေနထုိင္ဖုိ့ ထြက္ခြါသြားၾကပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္ဟာ - အေရွ့နဲ့ အေနာက္ရဲ့ေပါင္းစပ္မႈ- သိပၸံပညာနဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ေပါင္းစပ္မႈ- အသိပညာနဲ့ ဗီဇစိတ္ျဖင့္အလုိလုိသိျခင္းရဲ့ေပါင္းစပ္မႈ- အမ်ဳိးသားစိတ္နဲ့အမ်ဳိးသမီးစိတ္ကို ေပါင္းစပ္မႈ- ဦးေခါင္းနဲ့ႏွလုံးသားကုိ ေပါင္းစပ္မႈ - ဘယ္နဲ့ညာေပါင္းစပ္မႈ- ကုိ သင့္ထံသုိ့ သယ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ဟာ ၾကီးမားတဲ့ ညီညြတ္မႈကုိ ဖန္တီးဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့လမ္းေတြကုိ ၾကဳိးစားေနပါတယ္။ အေၾကာင္းက အဲဒီညီညြတ္မႈကသာ အဲဒီလုိက္ဖက္မႈကသာ ကယ္တယ္ႏုိင္မွာ- ျပီးေတာ့ ဘ၀သစ္သုိ့ သယ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္