Monday, November 29, 2010

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အမ်က္ေဒါသကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားရန္ ကူညီသည္

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အနာတရ ျဖစ္ေစျပီးတဲ့ေနာက္ - အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းေစျပီးတဲ့ေနာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ရုိင္းပ်ေစာ္ကားျပီးတဲ့ေနာက္ - ထိခုိက္မႈကုိ ကုစားဖုိ့အတြက္ အျမဲတမ္းရွာေဖြၾကပါတယ္။

Samuel Johnson က The Rambler - ဆုိတဲ့စာအုပ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ - ပညာရွိတဲ့သူူဟာ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူဟာ အခ်ိန္ရဲ့ မွန္ကန္တဲ့ တန္ဖုိးကုိ သိပါတယ္။ သူဟာ မလုိလားအပ္တဲ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈဒုကၡမ်ားနဲ့ ေသဆုံးဖုိ့ အဲဒီအရာကုိ ခံစားလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ- ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေဒါသဟာ သက္ဇုိးမရွည္ ၾကာရွည္မခံတဲ့ ရူးသြပ္မုိက္မဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဒါသ ၾကီးထြားလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဆင္ျခင္တုံတရားအသိညဏ္မ်ားက အျပင္ဘက္သုိ့ လြင့္ပါးစီးေမ်ာပါသြားပါေတာ့တယ္။
ေဒါသူပုန္ထျခင္းနဲ့ေဒါသဟာ စိတ္ကုိ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေဒါသဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္က အဲဒါကုိ ေထာက္ခံ အားမေပးပါ။

ေဒါသတစ္မိနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ ေနာင္တကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္လာဆုေတာင္းပတၱနာမွ “အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆန့္က်င္က်ဴးလြန္ျပစ္မွားတဲ့ သူမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ခြင့္လႊတ္သကဲ့သုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အမွားမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ” လုိ့ ဆုိထားပါတယ္။

ပထမဆုံးခြင့္လႊတ္တဲ့သူဟာ ေအာင္ဆုကုိ အႏုိင္ရရွိပါတယ္။ တကယ့္ကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ လက္စားေခ်ျခင္းထက္ ပုိလုိ့ေကာင္းပါတယ္။ လက္တင္စကားမွာ အၾကံျပဳထားတာကေတာ့ “အျခားသူမ်ားကုိ မၾကာခဏ ခြင့္လႊတ္ပါ။ သင္ကုိယ္တုိင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ပါနဲ့”ဆုိတာပါ။ ေဒါသထြက္ဖုိ့ လြယ္ကူလ်င္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

အျခားသူမ်ားဟာ ဇက္ၾကဳိးကုိ အေနေတာ္အံကုိက္ ထိန္းကုိင္ေနစဥ္ အျမန္ႏႈန္းအရွိန္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သကဲ့သုိ့ ေဒါသတည္းဟူေသာ လွိမ့္ေနတဲ့ရထားကုိ ခ်ဳပ္တည္းထိန္းထားတဲ့သူဟာ တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ေမာင္းနွင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ “သင္ မဖြင့္ဟဘဲႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ့အခါ သင္ဟာ ေဒါသရဲ့အသာစီးရေနမႈကုိ အလ်င္အျမန္ျပီးစီးသြားေစပါတယ္”။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ေဒါသထြက္တဲ့အခါ သူကုိယ္တုိင္ အျပင္ဘက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူရဲ့ႏွလုံးသားထဲမွာ ေဒါသရွိေနခဲ့ျပီးျဖစ္မယ္ဆုိယင္ သူဟာ ေနာက္ထပ္ ရန္သူကုိ ေၾကာက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါေသးသလား?

Book of Wisdom စာအုပ္မွာ Ben Sira က ကုိးကားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ သင္ပါးစပ္ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ကဲ့သုိ့ ခုတုံးလုပ္ဖုိ့ အၾကီးအက်ယ္ရႈံ့ခ်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သင္ ေဒါသမထြက္ပါနဲ့။ ေဒါသဟာ အမုန္းတရားကုိ ေမြးျမဴပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းကုိ ေမြးျမဴပါတယ္။

“ငါ မင္းကုိ ခြင့္လႊတ္တယ္”လုိ့ ေျပာဆုိျခင္းဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အျမဲတမ္းျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ မ်ားစြာအင္အားၾသဇာျပည့္တဲ့အရာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ အညံ့ခံအရႈံးေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ အတူတကြ သြားၾကပါစုိ့ - လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ခြင့္လႊတ္လ်င္ခြင့္လႊတ္ခ်င္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စိတ္ခံစားမႈအရ အက်ြႏု္ပ္တု့ိကုိ ထိခုိက္အနာတရ ျဖစ္ေစတဲ့သူကုိ လက္ထိပ္ခတ္မထားႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေစတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ေတြ့ၾကဳံခံစားရတဲ့ လုံး၀မတတ္ႏုိင္တဲ့ လက္ပုိက္ ၾကည့္ေနရတဲ့ အေျခအေနအတြက္ အစားထုိးေလ်ာ္ေၾကးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသေတြျပည့္ေနတဲ့အခါ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားစြာခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကေတာ့ အင္အားပါ၀ါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မ်ားစြာၾကီးမားတဲ့ ခံစားမႈကုိ သြတ္သြင္းေမြးျမဴေပးပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခြင့္လႊတ္တဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေရြးခ်ယ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ပါ၀ါကုိ ျပန္လည္ဆယ္တင္ ျပန္သိမ္းယူပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ခြင့္လႊတ္မႈအတြက္ ထုိက္တန္မႈ ရွိ- မရွိ ဒါက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။

Shakespeare က Coriolanus မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ေဒါသဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အသား ျဖစ္တယ္။ အက်ြႏု္ပ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ တုိ့ကာ ပင့္ကာ စားတယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသျဖစ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ အျခားသူမ်ားရဲ့အမွားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသူပုန္ထျခင္းက အားလုံးကုိ လက္နက္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေထာက္ပ့ံေပးပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္မႈဟာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ အျပည့္အ၀ ေကာင္းပါတယ္။ ေဆးပညာအလုိအရ ေဒါသကုိ သိမ္းဆည္းထားတဲ့သူမ်ားဟာ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္လြယ္ပါတယ္။ အနာေရာဂါမ်ားႏွင့္ႏီွးႏႊယ္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အတိတ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ား- အရွက္တကြဲအက်ဳိးနည္းဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားက ပုိ၍ပုိ၍ ထိခုိက္နာက်င္ေစျပီး သင္ရဲ့က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါကုိ Dr Redfold Williams က ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေဒါသထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ စိတ္ထဲစြဲထင္ သတိတရရွိေနျခင္းက ႏွလုံးသားအတြက္ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာကုိ အခုိင္အမာဆုိထားပါတယ္။ ျမင့္မားတဲ့ေသြးဖိအားမ်ားက ေသာကဗ်ာပါရကုိျဖစ္ေစတဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ထားျပီး အျခားေဘးဥပဒ္မ်ားကုိ ကူးဆက္တုိးပြါးေစပါတယ္။

မခံသာတဲ့နာက်င္မႈမ်ားဟာ အနာတရျဖစ္ေစဖုိ့ မိနစ္ပုိင္းမွ်သာ အခ်ိန္ရယူဖုိ့ လုိအပ္ႏုိင္ေပမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားတဲ့သူကုိ တစ္ခါ တစ္ခါ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ကေတာ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။

အစကနဦး အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသ- ၀မ္းနည္းမႈ- ရွက္ျခင္းကဲ့သုိ့ေသာ ဆန့္က်င္ဘက္ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ေတြ့ၾကဳံရႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျဖစ္ပ်က္တဲ့အရာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ ၾကဳိးစားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖစ္တဲ့မ်က္လုံးမ်ားမွတဆင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ေစတဲ့လူကုိ ၾကည့္ရႈ့ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သင္ယူပါတယ္။

အခ်ဳ့ိလူမ်ားဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိ ဘယ္တုန္းကမွ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ကေလးဘ၀မွာ သူတုိ့ခ်စ္တဲ့ သူတုိ့ယုံၾကည္တဲ့သူူမ်ားက အနာတရျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ထိခုိက္ခံခဲ့ရတဲ့ သူမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္ က်ပ္တည္းခက္ခဲတဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေတြ့ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပုိင္းတစ္စျဖစ္တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားကေတာင္မွ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ သတိမူမိျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ခံရတဲ့သူမ်ားဟာ သူတုိ့က အက်ြႏု္တုိ့ကုိ လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းခဲ့တယ္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲသလုိမဟုတ္ယင္လည္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့က သူတုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသိပါဘူး။

အေရးၾကီးတဲ့အရာက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေဒါသကုိ လႊတ္လုိက္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိခုိက္အနာတရ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေတြ့အၾကဳံမ်ားက တစ္ဖန္ မတရားဖိႏွိပ္မခံရဖုိ့ - အျခားသူမ်ားကုိ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္မႈဟာ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ့ ဦးတည္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခြင့္လႊတ္ျပီးတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မ်ားစြာ ရယ္ေမာႏိုင္ပါတယ္။ နက္နက္နဲနဲ ခံစားသိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ပုိ၍ပုိ၍ အျခားသူမ်ားနဲ့ ဆက္စပ္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္သေဘာထားမ်ားက ၾကီးက်ယ္တဲ့ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းဆီသုိ့ေတာင္ ဦးတည္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့အနာဂတ္ဆီသုိ့ ၾကဳိးပမ္းစြမ္းေဆာင္ခ်င္သည့္တုိင္ေအာင္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိစတင္ရမယ္ဆုိတာ မသိပါ။ Daily Thoughts and Prayers စာအုပ္မွာ Swami Paramananda က ေပးထားတဲ့ ဒီအၾကံေနာက္ကုိ လုိက္နာႏိုင္ပါတယ္။
တစ္စိမ္းတစ္ရံမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းက အဓိကအေရးပါတဲ့ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္မ်ားအတြက္ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဒါမွမဟုတ္ အတုိင္ပင္ခံအၾကံေပးပုဂဳိလ္မ်ားထံမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေဒါသမ်ား စိတ္ထိခုိက္ရျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက နားေထာင္ရျခင္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အားေကာင္းလာတဲ့အေတြ့အၾကဳံမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေနာက္ပုိင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရမယ့္အရာကုိ ေျပာဆုိရျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ျပဳလုပ္ရျခင္းနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ အႏၱရာယ္မရွိေတာ့ဘဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေ၀ဒနာကုိ လက္လႊတ္လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းအုံးကုိလက္သီးနဲ့ထုိးသကဲ့သုိ့ေသာ ေဒါသကုိလႊဲေျပာင္းေပးလုိက္တဲ့ နည္းစနစ္မ်ားက ေထာက္ကူအက်ဳးိျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စိတ္မေကာင္း၀မ္းနည္းစရာအေနျဖင့္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား ေဒါသမျဖစ္လ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေန့စဥ္မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ထိန္းထားသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။

ရပါတယ္……အႏၱရာယ္ရွိစြာေၾကာက္ဖြယ္လိလိ ေမာင္းႏွင္ျခင္းကဲ့သုိ့ - တံခါးမ်ားကုိ ေဆာင့္နင္းျခင္းကဲ့သုိ့ ဒါမွမဟုတ္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ရုိက္ခ်ဳိးျခင္းကဲ့သုိ့ ဤသုိ့ေသာ ဆန့္က်င္ဘက္အေတြးမ်ားႏွင့္ ေဒါသရဲ့ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျပစ္တင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အရႈံးအႏုိင္ကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေတြ့ၾကဳံခဲ့တဲ့အတုိင္း ျဖစ္ပ်က္တဲ့အရာနဲ့ပတ္သက္တဲ့အမွန္တရားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။
“ငါတကယ္ နားမလည္ဘူးဆုိတာ ငါခံစားမိတယ္ ”- ဆုိတဲ့ “ ငါ ”-ေဖာ္ျပခ်က္- ထြက္ဆုိခ်က္ စသည္ကုိ အသုံးျပဳတာဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ့အျပဳအမူနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ထိေရာက္တဲ့သက္ေရာက္ မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္- ျပန္လည္ေျပာျပႏုိင္ပါတယ္။ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေျပာဆုိေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ အမူအရာျဖင့္ ျပသႏုိင္ပါတယ္။


Wednesday, November 24, 2010

သင္ရဲ့အတြင္း မာရ္နတ္ကုိ တြန္းလွန္ပယ္ရွားပါ

လူသားသတၱ၀ါမ်ားဟာ မိခင္ေျမကမၻာကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။ သင့္ကုိ ဒီေနရာမွာ ေမြးဖြားျပီး သင္ဟာ ဒီျဂဳိလ္ေပၚမွာ ရွင္သန္ဖုိ့ ေလ့လာသင္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အရာရာကုိ အႏုိင္ယူ သိမ္းပုိက္စုိးမုိးႏုိင္ျပီးျပီဆုိတဲ့ စိတ္ရဲ့လွည့္စားမႈကုိ ခုိလႈံခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

လူသားသတၱ၀ါဟာ အျမင့္မားဆုံးေတာင္ထိပ္ကုိ တက္ျပီးျပီဆုိတာ၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာေအာက္အနက္ဆုံးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီးျပီဆုိတာကုိ ဂုဏ္ယူေမာ္ၾကြားေနၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ငွက္ကဲ့သုိ့ ပ်ံသန္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ ငါးထက္လ်င္ျမန္စြာ ကူးခတ္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ ေရေအာက္မွာ အသက္ရွင္သန္လ်က္ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။

လူသားဟာ လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ လမ္းေတာင္ ေလွ်ာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားသတၱ၀ါမ်ားအေနျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္တုိင္မွာေရာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့၀န္းက်င္ကမၻာမွာပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရၾကေသးပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရစိတ္မ်ား ဖိအားမ်ား တစ္ပုံတစ္ေခါင္းေအာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတြင္းအတၱနဲ့ အျပင္းအထန္အားျပဳိင္ေနၾကရပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ့ၾကည့္မယ္ဆုိယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့၀န္းက်င္ကမၻာနဲ့ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လုနီးပါး ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ့ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာေတာ့ globalisation နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ စကားလက္ဆုံက်ေနၾကျပီး နယ္နိမိတ္မရွိေတာ့တဲ့ ကမၻာၾကီးတစ္ခုကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်ိန္ရြယ္ရည္မွန္းေနၾကပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သေဘာထားေသးသိမ္စြာ အေရးမပါလွတဲ့အေသးအဖြဲ့မ်ား၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအျမတ္အစြန္းမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အပူမီးေတာက္ေနၾကရပါတယ္။

ဒီျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖရွာဖုိ့အတြက္ကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ပုံစံက်ေနတဲ့အျမင္, ပုံေသအေတြးအေခၚ, အေလ့အထမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ အလုပ္လုပ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လုိအပ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶကေတာ့ အလုိဆႏၵေတြကုိ စြန့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေမြးျခင္းနဲ့ေသျခင္းဆုိတဲ့ သံသရာမွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္တယ္ - ဆုိတာကုိ မိန့္ျမြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားရဲ့အလုိဆႏၵကုိ ပယ္သတ္နုိင္, ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏုိင္ပါတယ္။ အဖန္ဖန္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆန့္က်င္ဘက္အေတြးမ်ားနဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္တည္ျခင္းရဲ့ စိတ္ခံစားမႈမ်ားမွတဆင့္ လြတ္ေျမာက္မႈရဲ့အေျခအေနကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

သုိ့ျဖစ္ေစကာမူ အဲဒီအေတြးမ်ားနဲ့အလုိဆႏၵမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစဖုိ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒါေတြကုိ ပထမဆုံး သိရပါ့မယ္။ ဒီနည္းလမ္းစည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေစျပီး စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။
ေရွးဦးလူသားမွ ေခတ္သစ္လူသားအထိ - အဲဒီေနာက္ သမုိင္းမတင္မီကာလ ဂူေအာင္းလူသားမွ ယဥ္ေက်း ထြန္းကားတဲ့လူသားအထိ - ယဥ္းေက်းတုိးတက္လာျခင္းအေပၚ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အဆုိမ်ား- အဆင့္ဆင့္ေျပာင္း လဲျဖစ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရွိေစကာမူ- ကမၻာၾကီးဟာ အတြင္းမွာ ေနထုိင္ဖုိ့ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေၾကာင္းမ်ားစြာကုိ မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ကမၻာ့နယ္ပယ္အားလုံးရဲ့ ဘုရင္ျဖစ္ဖုိ့ ေတာင့္တလုိလားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တရားလြန္လြန္ကဲျပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက သူ့ရဲ့အမိန့္စာခ်ြန္လႊာဟာ တကမၻာလုံးကုိ ရုိက္ခတ္သင့္တယ္ဆုိတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ သူဟာ ပ်င္းရိလာျပီး လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္မရွိ ျဖစ္လာပါတယ္။

လူဟာ အျခားမ်ဳိးစိတ္မ်ားထက္ ဆုိးသြမ္းရက္စက္ပါတယ္။ ပုိလုိ့ ေသသိမ္နိမ့္က်ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူသားဆန္တာထက္ မ်ားစြာပုိတဲ့ လူသားျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေက်ာ္လႊားဖုိ့ စဥ္းစားသင့္တယ္ ဆုိတဲ့ ေဒါသ,အတၱ, ေလာဘ, အမုန္းတရားနဲ့ မနာလုိျခင္းကဲ့သုိ့ေသာ ဆန့္က်င္ဘက္ အရည္အေသြးမ်ား အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ရွိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အသဲစြဲ ျဖစ္လာဖုိ့ အဲဒီအရည္အေသြးမ်ားကုိ လက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့ျပီးပါျပီ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စြမ္းႏုိင္သည္ထက္ ပုိမုိအင္အားၾကီးမားတယ္လုိ့ ထင္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ ငယ္ငယ္ဘ၀က ဖတ္ခဲ့ဖူးျပီးတဲ့ ဒ႑ာရီဆန္တဲ့မေကာင္းဆုိး၀ါးေကာင္းမ်ားထက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စြမ္းရည္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘာကိုမဆုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းရွိတယ္လုိ့ အထင္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒီကမၻာျဂဳိလ္ရဲ့မ်က္နွာျပင္ရွိ သက္ရွိအားလုံးကုိ ပ်က္ျပဳန္းဖုိ့ စြမ္းႏုိင္တဲ့ အလုံးအရင္းနဲ့ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တဲ့ လက္နက္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတုိင္း လူသားမ်ားကုိ လက္နက္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လက္မ်ားမပါဘဲ လူအမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီအရာအားလုံးက ၀မ္းနည္းပူေဆြျခင္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ေရွာင္လႊဲလုိ့မရတဲ့ေ၀ဒနာမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာ့ေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္ေနၾကတာလဲ?

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ခံစားတတ္မႈအာရုံမ်ားမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အမ်က္ေဒါသကုိ လႊဲေျပာင္းယူခြင့္ျပဳပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အဲဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေလာင္က်ြမ္းလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးလုိ့ စိတ္ခ်ထားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱကုိ ေက်နပ္ေစဖုိ့ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ စြဲလမ္းျခင္းဥပါဒါန္က သူကုိယ္တုိင္ႏွင့္အတူ အရာရာကုိ ဖမ္းဆုပ္ဖုိ့၊ သူ့ရဲ့ ေလာဘကုိျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ သူ့ကုိ တြန္းအားေပးပါတယ္။

ယေန့ စီးပြါးဥစၥာတစ္ခုတည္းက လူသားရဲ့ God ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္အတြင္းရွိ မလုိတမာစိတ္က ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ေစပါဘူး။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဓိကအားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ပါ၀ါမ်ားကုိ သက္ေသျပဖုိ့ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ အိပ္ယာမွႏုိးထတဲ့အခါ မနက္မုိးလင္းတုိင္း ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါျပီးတဲ့ေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ေန့လုံး သားေကာင္ကုိ ရွာေဖြၾကျပန္ပါတယ္။

အိႏၵိယတစ္ေယာက္ ဆုမြန္ေတာင္းတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ့ တုိင္တည္ျခင္းမ်ားနွင့္ အဆုံးသတ္ၾကတယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ “Om Sahnti, Shanti ” ထာ၀ရဘုရားသခင္! ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ! ေနရာတုိင္း ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ!
အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ စစ္အတြက္ ငိုၾကသလဲ?

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျငိမ္သက္တည္ျငိမ္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသကုိ ရင္ဆုိင္လွ်က္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရပါ့မယ္။ ေလာဘကုိ ဆန့္က်င္ရင္ဆုိင္လွ်က္…မသိျခင္းကုိ ဆန့္က်င္၍ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရပါ့မယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျငိဳးမာန္ဖြဲ့ျခင္းက ဘယ္ေတာ့မွ အက်ဳိးေက်းဇူးမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္ရပါမယ့္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လက္စားေခ်လုိျခင္းရဲ့ ခံစားခ်က္ကုိ ထိန္းဖုိ့ သင္ယူရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တင္တိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းကုိ သင္ယူရပါ့မယ္။
ခ်မ္းသာျခင္းဟာ ဆုိး၀ါးတဲ့စကားလုံးတစ္ခုမဟုတ္သလုိ ဆင္းရဲျခင္းဟာလည္း ဆဲေရးတုိင္ထြာတဲ့စကားေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လူမ်ားဟာ ခ်မ္းလည္းခ်မ္းသာႏုိင္တယ္။ ဆင္းလည္းဆင္းရဲႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ သူ့ရဲ့သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားဟာလည္း နည္းပါးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အေျခအေနနဲ့လုိက္၍ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈကုိ ေလ့လာသင္ယူထားမယ္ဆုိယင္ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့နဲ့ပတ္သက္လုိ့ မနာလုိမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ေမ့ထားဖုိ့ သင္ယူရပါမယ့္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အတြင္းမွာ ပုန္းေရွာင္ေနတဲ့့မာရ္နတ္ကုိ ရင္ဆုိင္ျပီး ဆင္ႏႊဲဖုိ့ စိတ္ပုိင္းျဖတ္သင့္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတြင္းကုိ ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကမၻာေလာကၾကီးနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ သင္ယူသင့္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အေပါင္းအေဖာ္မ်ားအၾကား ၾကည္ႏႈးေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ျဖန့္ေ၀သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့အတၱရဲ့ သန္မာၾကံ့ခုိင္တဲ့ၾကြက္သားအေၾကာအမွ်င္မ်ားကုိ ေက်နပ္ေစဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သႏၷိ႒ာန္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။


Monday, November 22, 2010

ခြင့္လႊတ္ပါ။ ျပီးယင္ ပန္းမ်ားရဲ့ရန့ံကုိ ရႈရႈိက္ပါ

ခြြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့အယူအဆကုိ Michael Christopher က The Black Angel - ဆုိတဲ့ ၾသဇာတိကၠမ အျပည့္ရွိတဲ့ ျပဇာတ္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ခြင့္လႊတ္တဲ့အခါ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဘာျဖစ္ေစပါသလဲ? အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္တဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္အတြက္ ဘာျဖစ္ေစပါသလဲ?

Christopher - ရဲ့ ျပဇာတ္ဟာ French ရြာငယ္တစ္ခုရဲ့အျပင္ဘက္ သူနဲ့သူ့ဇနီးအတြက္ ဘ၀သစ္ကုိ ျပန္စဖုိ့ ၾကဳိးစားေနတဲ့ ေရွးအရင္ဂ်ာမန္စစ္တပ္ General Engle နဲ့ ပတ္သက္ပါတယ္။ Nuremberg စစ္ရာဇ၀တ္မႈခုံရုံးက သူ့ကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပီး အႏွစ္ ၃၀-ၾကာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လူအမ်ားက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အတိတ္ကာလကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ျပီး ခြင့္လႊတ္လိမ့္မယ္လုိ့ ေမ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ေတာင္ရဲ့ အနီးအနားမွာ သစ္လုံးတဲအိမ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အသစ္တဖန္ စတင္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။

French journalist ျဖစ္တဲ့ Morrieu က အတိတ္ကုိ မေမ့ႏုိင္ပါ။ General ရဲ့စစ္တပ္က သူ့ရဲ့မိသားစုကုိ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ရြာထဲမွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ပါ။ ႏွစ္ ၃၀-ၾကာ Morrieu က သူ့ရဲ့လက္တုံ့ျပန္ လက္စားေခ်ေရးအတြက္ စီမံထားျပီးပါျပီ။
သူက သူ့ကုိယ္သူ ေျပာတာကေတာ့ “ တကယ္လုိ့ Nuremberg တရားရုံးက General Engel ကုိ ေသဖုိ့ ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ႏုိင္ယင္ ငါက သူ့ရဲ့ေသဒဏ္ၾကဳိးမိန့္ကုိ ခ်မွတ္ျပီး အဲဒါကုိ ကြက္မ်က္မယ္” လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ရြာသားအစြန္းေရာက္သမားမ်ားနဲ့ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီမ်ားရဲ့ စိတ္အေတြးထဲမွာ အမုန္းတရား, အေၾကာက္တရားမ်ားနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ မီးစမ်ားကုိ ဆြေပးမီးထုိးေပးပါတယ္။

သူတုိ့ဟာ Engelနဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးကုိ သတ္ျပီး ညမွာ တဲအိမ္ကုိ ျပာပုံက်တဲ့အထိ မီးရႈိ့ဖုိ့ လ်ွဳိ့၀ွက္ပူးေပါင္း ၾကံစည္ထားၾကပါတယ္။ Journalistတစ္ေယာက္အျဖစ္ Morrieu က General အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါေတြက “ဘာ့ေၾကာင့္ သူဟာ အဲဒါေတြကုိ လုပ္ခဲ့တာလဲ? ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ ၃၀-ၾကာျပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ ယခု ဘာေတြ ထင္ျမင္ခံစားခဲ့ရသလဲ? ဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ တဲအိမ္သုိ့ ခရီးဆက္ခဲ့ပါတယ္။ Generalနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးက သူ့ကုိ အံၾသေစခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အျဖစ္ဆုိးမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဖုိ့ ေလ့လာဖုိ့ ၾကဳိးစားလွ်က္ သူ့ရဲ့အတိတ္အျပဳအမူမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရင္း တညေနလုံးအသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ စိတ္မေကာင္းျခင္းနဲ့ေနာင္တေတြ ျပည့္ေနတဲ့ Generalကုိ ေတြ့ပါတယ္။ သူဟာ သူ ယုံၾကည္ႏုိင္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ သူ့ရဲ့အျပစ္ရွိျခင္းမ်ားကုိ ကူးယူလႊဲေျပာင္းဖုိ့ အမွန္အားျဖင့္ ေစာင့္ေနတာပါ။
ေနရာေျပာင္းေရႊ့ပါ! ။ Morrieu က ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအတြက္ Generalနဲ့သူရဲ့ဇနီးကုိ ခုိးထုတ္ဖုိ့ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ သူက ရြာသားမ်ားဟာ ညမွာ သူ့ရဲ့တဲအိမ္ကုိ တုိက္ခုိက္ျပီး သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ သတ္လိမ့္မယ္ဆိုတာကုိ သူတုိ့ကုိ ဖြင့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

General က “ သင္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္တယ္ - ဆုိတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚမွာသာလ်င္မူတည္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့က သင္ႏွင့္အတူ လုိက္ပါႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” - လုိ့ ေျပာပါတယ္။ Morrieu ဟာ Generalကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ Generalကုိ ကာကြယ္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီည ရြာသားမ်ားဟာ တဲအိမ္ကုိ ျပာက်ေအာင္မီးရႈိ့ပါတယ္။ Engle ကုိ ပစ္သတ္ျပီး သူ့ဇနီးမွာလည္း အသက္ကင္းမဲ့ေနပါျပီ။

ျပဇာတ္ကုိ တင္ဆက္ျပီးတဲ့အခါ အေျဖတစ္ခုအတြက္ အသက္ရႈမွားစြာ ပင့္သက္ရႈိက္ယင္း ပရိသတ္ကုိ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါတယ္။

Journalist အတြက္ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ အလြန္ခက္ခဲတာလဲ? ေနာက္ျပီး သူ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ Engel အတြက္ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ အလြန္အေရးၾကီးတာလဲ? Journalist မေပးႏုိင္တဲ့ Generalလုိခ်င္တဲ့အရာ အဲဒါက ဘာပါလဲ?

Bible(I John 1;9) မွာ ေျပာထားတာကေတာ့ “အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အျပစ္မ်ားကုိ ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ၀န္ခံခဲ့မယ္ဆုိယင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က သစၥာေစာင့္သိ , တရားမွ်တျပီး အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္လိမ့္မယ္” ဆုိတာပါပဲ။

ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ဟာ ေမ့ေဖ်ာက္ဖုိ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေမ့ေဖ်ာက္ျခင္းဟာ မခဲယဥ္းပါ။ သင္ လုိအပ္တဲ့အရာ အားလုံးက မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ မွတ္ညဏ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ မမႈေလာက္စရာအေနျဖင့္ ထိခုိက္ျဖစ္ပ်က္ပုံကုိ သေဘာထားမွတ္ယူဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့အတြက္ေတာ့ အသစ္စတင္ျခင္းတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့ - သင့္ကုိ နာက်င္မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သူနဲ့ အစမွေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္၍ စတင္အစပ်ဳိးဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ နာက်င္မႈကုိ ေျဖေဖ်ာက္ ေျပေပ်ာက္သြားေစတာ မဟုတ္သလုိ အတိတ္ရဲ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေခ်ဖ်က္ေမ့ေပ်ာက္ပစ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ အသစ္စတင္ျခင္းရဲ့ လမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ့ထားတာကုိ ရပ္စဲျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ သင္ဟာ အျပစ္ကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစရန္ ဖန္တီးရမည္မဟုတ္သလုိ လူတစ္ေယာက္ရဲ့အတၱကုိ ဖ်စ္ညွစ္ရမည္လည္း မဟုတ္ပါ။
ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ အနာဂတ္မွာ အတူတကြ လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္။
Bhagavad Gita (chapter 12)မွာ Krishna က ၾကည္ညဳိသူ, ကုိယ္ကြယ္ဆည္းကပ္သူ တစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကန္အင္လကၡဏာ ၃၅-မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲကတစ္ခုကေတာ့ ‘ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ သဘာ၀တစ္ခု’ ပါ၀င္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ သင္ယူပါ။ အျခားသူမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းက အမွန္တကယ္ ဘာျဖစ္ေစသလဲ? ခႏၶာကုိယ္ရဲ့ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ၀ါးမ်ဳိစားေသာက္ေနတဲ့ အတြင္းရွိ မၾကည္ျဖဴျခင္း, ျငိဳးမာန္ဖြဲ့ျခင္း, ေဒါသမ်ားကုိ အလုိအေလ်ာက္ ဖြတ္ေလွ်ာ္ ေဆးေၾကားျပီး သန့္ရွင္းေပးပါတယ္။ အဲဒါဟာ ခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာကုိ သန့္စင္ခ၀ါခ်ေပးပါတယ္။
သင္ဟာ ၀င္းအိေသာ, ပကတိ အတိျပီးေသာ, ၀င္းလက္ ေတာက္ပေသာ, ၂၄-ကရက္ရွိ ေရႊရည္စစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
Mark Twain က ဒီအရည္အေသြးကုိ အမိအရ သိမ္းယူပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့“ခြင့္လႊတ္မႈဟာ ေျခေထာက္က နီလာပန္းကုိ ဖိညွစ္နင္ေျခေနတုန္း အဲဒီပန္းက လႊင့္ထုတ္လုိက္တဲ့ ရနံ့ျဖစ္တယ္” ဆုိတာကုိ ေရးသားလုိက္တဲ့အခါ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀-ေက်ာ္အၾကာက Spictetus က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ - “ဒါဟာ ေစာ္ကားေမာ္ကားလုပ္တဲ့ မေတာ္မတရားမႈကုိ ေပးတဲ့သူေတာ့ မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါကုိ ရယူတယ္ဆုိတဲ့အျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရဲ့ထိခုိက္နင့္နာမႈဟာ အျခားသူမ်ားက သင့္ကုိ ျပဳလုပ္တဲ့အရာမွ ေရာက္လာတာမဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ရဲ့အျပဳအမူမ်ားႏွင့္အတူ, သူတုိ့ရဲ့လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္လုိက္၍ ျပဳလုပ္ဖုိ သင္ေရြးခ်ယ္တဲ့အရာမွ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိခုိက္နင့္နာျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင့္ရဲ့သေဘာထားကုိ သင္ ေျပာင္းလဲအစားထုိးလ်င္
ဖယ္ရွားရွင္းပစ္ခံရတဲ့ သင္ရဲ့ဓားစာခံသားေကာင္းအဆင့္အတန္းကုိ သင္ မၾကာမီ ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္” ဆုိတာပါပဲ။


Friday, November 19, 2010

သင္ကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ခဲ့တဲ့ ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္ကုိ သင္ ကတိတည္ပါ

သူေတာ္စင္မ်ားနဲ့ ဂုရုမ်ားရဲ့ဘ၀မ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၾကည့္ရႈ့မယ္ဆုိယင္ သူတုိ့ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ ဓေလ့စရုိက္တစ္ခုကုိ ေတြ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ့ကုိ ကြာျခားသြားေစ သာလြန္သြားေစတဲ့ ဓေလ့စရုိက္ကေတာ့ သူတုိ့ဘ၀ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လုံ့လ၀ီရိယရွိတဲ့ ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္၊ ကတိက၀တ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သစၥာေစာင့္သိျခင္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈရဲ့လွ်ဳိ့၀ွက္ခ်က္ဟာ မုိးရြာရြာေနပူပူ ေဒါင္က်က်ျပားက်က် သင္ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မစြန့္ဘဲ စြဲျမဲစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ ေလာကီေအာင္ျမင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ ရရွိဖုိ့ ဒါဟာ အမွန္တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားကစား၊ သိပၸံ ဒါမွမဟုတ္ ၀ိဇၨာနယ္ပယ္မ်ားမွာ ေလာကီပန္းတုိင္ကုိ ရရွိခဲ့တဲ့သူမ်ားေတာင္မွ သူတုိ့ကတိ ေပးျပီးတဲ့အလုပ္မ်ားမွ တဆင့္ ရင္သပ္ရႈ့ေမာဖြယ္ရာမ်ားကုိ ျပီးေျမာက္ေစခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ရာဘင္ျဒာနတ္တဂုိး(Rabindranath Tagore)ရဲ့ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမွ ျဖစ္ရပ္အတုိအထြာတစ္ခုကုိ ေျပာၾကည့္ပါရေစ။
သူဟာ သႏၱိနိေကတန္(Shantiniketan)ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အဲဒီမွာ ေန့စဥ္ ၾကဳိးပမ္းအလုပ္လုပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက Mahatama Gandhi က သူ့ဆီသုိ့ ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အမ်ားျပည္သူလူထုနဲ့ပတ္သက္တဲ့စကားကုိ ေျပာဆုိဖုိ့ အဲဒီေနရာကုိ သြားေရာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ စိတ္၀င္စားေစတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖင့္ သူဟာ တဂုိး(Tagore)နဲ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေန့လည္စာစားျပီးတဲ့ေနာက္ Gandhi က အနားယူဖုိ့ သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ့ဆုေတာင္းရာေနရာရွိ အလုပ္သမားအခ်ဳိ့ ,Tagore ရဲ့ တပည့္ေနာက္လုိက္မ်ားက သူ့ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ Gandhiji! အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ ကူညီႏုိင္မလား?” လုိ့ သူတုိ့က ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “ဘာမ်ားပါလဲ?”လုိ့ Mahatma က ျပန္ေမးပါတယ္။ “ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ Rabindranath Tagore ရဲ့ က်န္းမာေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ၾကတယ္”လုိ့ သူတုိ့က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ “သူဟာ က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း မေနပါဘူး။ ဆရာ၀န္က သူ့ကုိ အနားယူဖုိ့ ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက မလုိက္နာပါဘူး။ ေန့လည္စာ စားျပီးယင္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ အလုပ္ကုိျပန္သြားပါတယ္။ ေခတၱအခုိက္အတံ့မွ် အနားယူတယ္ဆုိတာမရွိပါဘူး။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သူ့ရဲ့ က်န္းမာေရး မထိခုိက္မပ်က္ေစခ်င္ပါဘူး။”

Gandhi က ေျပာပါတယ္။ သူ့ကုိ အနားယူဖုိ့ အသင္တုိ့က အက်ြႏု္ပ္ကုိ ေျပာေစခ်င္တာလား? သူတုိ့က ျပန္လည္ေျပာျပၾကပါတယ္။ “သူဟာ သင့္ရဲ့အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ဆန့္က်င္ျပီး လုပ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သိတယ္။”

Gandhi ဟာ အနည္းငယ္ အနားယူျပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ Tagore-ရဲ့ ေနထုိင္ရာေနရာကုိ သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Tagoreဟာ သူ့ရဲ့အလုပ္မွာ နက္နက္နဲနဲနစ္ျမွဳပ္ထားတာကုိ Gandhi က ေတြ့ရပါတယ္။ Tagore က ေမာ့ၾကည့္တဲ့အခါ အဲဒီမွာ ရပ္ေနတဲ့ Gandhi ကုိ ျမင္ပါတယ္။ Tagore က သူ့ကုိ ေမးပါတယ္။ “သင္ဟာ ခပ္ေစာေစာပဲ သင္ရဲ့အနားယူရာကေန ေရာက္လာတယ္ဆုိေတာ့ သင္ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိလုိ့လား?”

Gandhi က ျပန္ေျပာပါတယ္။ “သင္ဟာ ေန့လည္စားကုိ စားျပီးတာျဖစ္လုိ့ အနားယူဖုိ့ သင့္ကုိ ေျပာရန္ လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိအနားယူမယ္ဆုိယင္ သင့္ရဲ့က်န္းမာေရးဟာ ပ်က္လိမ့္မယ္မဟုတ္။ သင္ဟာ ဒီရက္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းမေနဘူး။”

Tagore က ျပန္လည္လုိ့ေျပာပါတယ္။ “ဘယ္လုိလုပ္ အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္က ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာလဲ? သင္နားလည္ဖုိ့ မွန္တာကုိ သင့္ကုိ အက်ြႏု္ပ္ ေျပာမယ္။ အက်ြႏု္ပ္ အသက္ ၁၂-ႏွစ္အရြယ္တုန္းက အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ တစ္ေန့တာအတြင္း ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ အနားမယူဖို့ အဓိ႒ာန္တစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အဲဒီအဓိ႒ာန္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ား ေနထုိင္ရမွာမုိလုိ့လဲ? အဲဒီအဓိ႒ာန္ကုိ အက်ြႏု္ပ္ ဘာ့ေၾကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ရမွာလဲ?”

Tagore ရဲ့ ခုိင္မာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ့ သူ့ျပဳထားတဲ့ ကတိက၀တ္က Gandhi ကုိ လႈပ္ရွားသြားေစပါတယ္။ ၆၇-ႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ Tagore ဟာ ညပုိင္းအခ်ိန္မွတပါး တစ္ေန့လုံး ဘယ္ေတာ့မွ အနားမယူခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သူ့ထားတဲ့ကတိက၀တ္က Gandhi ကုိ သေဘာက် အထင္ၾကီးေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ Gandhi က ေျပာပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ သင္ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈလွ်ဳိ့၀ွက္ခ်က္ကုိ ယခု သိပါျပီ။”

Tagore လုိ ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေလာကီပန္းတုိင္မ်ား ရရွိျပီးလုိ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့အခါ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေလာကမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။

သူ့ရဲ့စာေရးသားျခင္းကုိ Tagore က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း အလားတူသႏၷိ႒ာန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကမၼ႒ာန္းထုိင္ျခင္းအမႈကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဆုံးျဖတ္ျပီး သႏၷိ႒ာန္ခ်ျပီးျဖစ္မယ္ဆုိယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာလည္းပဲ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္မႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အရာမ်ားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီလက္ေဆာင္ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အသီးသီး ရရွိႏုိင္လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပးျပီးတဲ့ကတိကုိ ခ်ဳိ့တဲ့ကင္းမဲ့ေနမယ္ဆုိယင္၊ ၾကဳိးစားရာမွာ စိတ္မပါတပါ ဟက္ဟက္ပတ္ပတ္မရွိ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိယင္ေတာ့ မရရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေန့စဥ္ ပုံမွန္ ကမၼ႒ာန္းထုိင္လ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ရွာေဖြေနတဲ့ တုိးတက္မႈကုိ ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ား ျပည့္စုံေကာင္းမြန္လာေလေလ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းမွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ရင္းျမစ္မ်ားက ထိေတြ ့ဆက္စပ္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ မ်ားလာေလေလ အျခားသူမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ပုိလာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့တဲ့အရာ၀တၳဳမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ စုိးမုိးျခယ္လွယ္မႈရွိေတာ့မယ္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကုိ ေတြ့လာရပါလိမ့္မယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲညီညြတ္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ႏွလုံးသားမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ့ ၀င္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ လူမႈ့ဘ၀မွာ ျငိမ္းခ်မ္းလာပါလိမ့္မယ္။ က်က္သေရမဂၤလာေတြ ျပည့္စုံလာပါလိမ့္မယ္။
အကြ်ႏု္ပ္တု့ိဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ သေဘာေပါက္သိနားလည္ျခင္းမ်ားကုိ ရိုးသားစြာ စိတ္၀င္စားလာပါလ်င္ အမွန္တကယ္ပဲ ျပဳလုပ္ဖုိ့ နည္းလမ္းမ်ား ရႏုိင္ေတြ့နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Monday, November 15, 2010

ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ေပါက္ဖြားလာသည္

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အမုန္းတရား၊ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းနဲ့ မာန္မာနမ်ား တန္လန္းလုပ္လက္စ ရွိေနခဲ့မယ္ဆုိယင္ေတာင္ အမွန္တရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေတြ့ရွိရဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။
Napoleon က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ ဒီကမၻာမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အလြန္အံ့အားသင့္ေစတဲ့အရာကေတာ့ ဘာမဆုိ ရယူဖန္တီးဖုိ့ အင္အားသုံးမႈက တတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ေရရွည္မွာ စိတ္ဓာတ္အားမာန္က ဓားကုိ အႏုိင္ယူ သာလြန္သြားတယ္” ဆုိတာပါ။
ဒီလုိေျပာဆုိရာမွာ Napoleon ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့ အေရးပါတဲ့ အေျခခံသေဘာတရား မူတစ္ခုကုိ ထည္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိျပီး ဒါဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ေပါက္ဖြားလာပါတယ္။ အဲဒီအရာဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ မိမိရဲ့လက္မ်ားကုိ ဆန့္တန္းကမ္းလွမ္းေနစဥ္အတြင္း မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ေတာ့ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ နာက်င္မႈကုိ ေပြ့ဖက္ဖုိ့ စြမ္းရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္။ အျခားသူမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အနာတရျဖစ္ေစတဲ့ ထိခုိက္နင့္နာေစျခင္းမ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အတိတ္ကာလမွစလုိ့ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေခ်ာက္ခ်ားစရာအျဖစ္ စိတ္မွာ စြဲထင္ေနေစျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အနာဂတ္အလားအလာအတြက္ ညဳိႏြမ္းညစ္ေပေစပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ့ပဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မလြမ္းေလာက္တာအျဖစ္ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းနဲ့သာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ တန္တူသေဘာထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္မွာ ေနထုိင္ဖုိ့ ေလ့လာသင္ၾကားေနျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ နာက်င္မႈေ၀ဒနာကုိ ေပြ့ဖက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ကုိ ေထာက္ကူပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္တုိင္ေရာ အျခားသူမ်ားကုိပါ ကုစားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

မၾကာခဏဆုိသလုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နာၾကည္ေလာက္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတိတရမွတ္မိေနျခင္းမ်ားက တဖန္ျပန္လည္လုိ့ ေ၀ဒနာကုိ အနာတရ ျဖစ္ခြင့္ျပဳျပန္ပါတယ္။ မွတ္ႏုိင္စြမ္းမွတ္ညဏ္နဲ့ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနတဲ့ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္အရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွတ္ညဏ္ကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ဖုိ့ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳဖုိ့ကုိ Raymond Studzinski က ေျပာပါတယ္။
မိမိလုိ ဖိအားမ်ား ပဋိပကၡမ်ားနဲ့အတိျပီးေနတဲ့ မျပည့္စုံတဲ့ကမၻာမွာ ေနထုိင္ရတဲ့လူသားတစ္ေယာက္နဲ့အလားတူ - ထိခုိက္ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေနတဲ့ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ့ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။
ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ အတိတ္က ၾကဳံၾကဳိက္တုိက္ဆုိင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးတဲ့အရာကုိ ၾကည္ျဖဴစြာအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆုံးအျဖတ္ကဲ့သုိ့ လက္သင့္ခံဖုိ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ဒါက ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ Edward Guinan က ေျပာပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ “အာဇာနည္မ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ားနဲ့ သူေတာ္စဥ္မ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ အေမြးအႏွစ္က - ဘ၀ရဲ့ အခက္အခဲမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း ယေန့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိရပါ့မယ္။ ေနထုိင္ရပါ့မယ္။ ယေန့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနထုိင္တဲ့ ၾကင္နာယုယမႈမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကုိ မနက္ျဖန္က သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မယ္” ဆုိတာပါပဲ။

စိတ္ပညာဆရာမ်ားစြာက ယခု အသိအမွတ္ျပဳ၀န္ခံထားတာကေတာ့ “ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုဟာ ဘယ္သူမွွ် ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မျပဳတဲ့ဘ၀အတြက္ ပထမဦးဆုံး မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ ျဖစ္တယ္” ဆုိတာပါပဲ။
ေကာင္းတာျဖစ္ဖုိ့ အျခားသူမ်ားက အနာတရျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားမွ ဘယ္သူကုိမွ် တားဆီးပိတ္ပင္မထားပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ရွိသူမ်ားကုိ စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈကရုဏာျဖင့္ တုံ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးမွာ တူညီတဲ့ပ်က္စီးေစလုိတဲ့ တစ္ဖတ္ေစာင္းနင္းမႈမ်ား ရွိတယ္ဆုိတာနဲ့ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျခားသူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားကုိ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစဖုိ့ အလားအလာစြမ္းရည္မ်ားကုိ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္က အတြင္းသုိ့ သယ္ေဆာင္လာတယ္- ဆုိတာကုိ ၀န္ခံေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္အတြက္ တရားမွ်တမႈကုိ ၾကိဳးပမ္းရွာေဖြဖုိ့ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈ တစ္ခုကုိ သတိျပဳမိၾကပါတယ္။ သုိ့ေစကာမူ အားလုံးကုိ ညွာတာသနားမႈနဲ့ သက္ညွာမႈက ေရြ့ေလ်ားမသြားေစပါဘူး။ ထာ၀ရဘုရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သမၼာက်မ္းလာ ရုပ္သြင္ကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ေနတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ရုပ္သြင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ားရဲ့ အမွားမ်ားအတြက္ ထာ၀ရဘုရားရဲ့သက္ညွာမႈကုိ မိခင္ရဲ့ လႈပ္ခတ္တုန္ခါေနတဲ့သားအိမ္၀မ္းဗုိက္ကဲ့သုိ့ သရုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။
ခြင့္လႊတ္ေနတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ ရုပ္သြင္ဟာ -“ အဖဘုရားသခင္! သူတုိ့ ျပဳလုပ္တဲ့အရာကုိ သူတုိ့မသိတဲ့အတြက္ သူတုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ” ဆုိတဲ့ စကားလုံးမ်ားနဲ့ အသက္စြန့္ခဲ့ရတဲ့ ကာစင္သုိ့ ဖမ္းဆီးအတင္ခံထားရသူ Jesus ရဲ့ ရုပ္သြင္က အေကာင္းဆုံး စံနမူနာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္မလႊတ္တဲ့သေဘာထားနဲ့အမုန္းတရားမ်ားဟာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ျပျခင္းနဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈကုိ အရင္းခံတဲ့ မက်န္းမာမႈဆီသုိ့ ဦးတည္ႏုိင္ပါတယ္။ Dr Norman Vincent Peale-က သူမရဲ့လက္ေပၚမွာ ဆုိး၀ါးစြာယားနာခံစားေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ကုသမႈကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။ သူမဟာ သူ့အေဖေသဆုံးျပီးေနာက္ သူ့အေဖရဲ့ အေမြမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးခြဲေ၀မႈမ်ား ရရွိခံစားခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့အမကုိ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိခြဲေ၀ေပးရျခင္းအေၾကာင္းက သူမဟာ လူလြတ္ျဖစ္ေပမယ့္ သူမရဲ့အမဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္ သားသမီရွိသူ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။

အမုန္းတရားမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားနဲ့ျပည့္ေနတဲ့သူမဟာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္းပဲ သူမရဲ့အမကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ၾကမွသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထက္ျပီး က်န္းမာေရးနဲ့ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀မွာေနထုိင္ဖုိ့ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္တုိ့ရဲ့ က်က္သေရလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားသတၱ၀ါမ်ားဟာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ ေသျခင္းတရားနဲ့ ရွက္ဖြယ္လိလိရျခင္းမ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူသားရဲ့စိတ္ဟာ အဲဒီအရာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ့ စြမ္းရည္ရွိေနလုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားက သူမရဲ့နာဇီ(Nazi)နွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းသူကုိ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳဖုိ့နဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ သတင္းစကားကုိ ကူးစက္ပ်ံ့ႏွံ့သြားေစဖုိ့ Corrie Ten Boom ကုိ ေထာက္ကူခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအရာက သူ့ရဲ့ အေကာင္းဆုံး -Man’s Search for Meaning- နဲ့ စိတ္ပညာအရ၊ စိတ္ေရာဂါကုသမႈအရ လူသားကုိ ခ်မ္းသာေစဖုိ့ Victor Frankl ကုိ လႈံ့ေဆာ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ဆုိလုိျခင္းက - သူတုိ့ရဲ့ဘ၀မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖုိ့ - ေတာ္လွန္ေရးရဲ့ လက္က်န္ အနိဌာရုံရလဒ္မ်ားမွ ျပန္လည္သက္၀င္လူးလြန့္လာဖုိ့ - လက္ေလ်ာ့ထားရတဲ့လူတစ္ေယာက္ကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကမၻာမွာ အမုန္းတရားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ျပီးတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းပါ၀ါေလာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ပါ၀ါမရွိဘူး ဆုိတာပါပဲ။Thursday, November 11, 2010

အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖုိ့

စစ္ပြဲကုိ ဘယ္လုိဆင္ႏႊဲရမယ္ဆုိတာကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့ အတည္တက်သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ တကၠသုိလ္, ေကာလိပ္မ်ားနဲ့ အဖြဲ့အစည္းမ်ားကေတာ့ ရွားပါးျပတ္လပ္တယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္သူက သင္ေပးမွာလဲ? ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႈ့ေထာင့္မွ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ဘယ္သုိ့ဘယ္ပုံ ရႈ့ၾကည့္မလဲဆုိတာကုိေကာ ဘယ္သူက သင္ေပးမွာလဲ?
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။
ေခတ္ေရးစီးေၾကာင္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ၀ိဇၨာ, သိပၸံတုိ့ရဲ့ တသီးတသန့္ ကြဲဲျပားျခားနားေနျခင္းက ပဋိပကၡနဲ့ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားဆီသုိ့သာ ဦးတည္ေနပါလိမ့္မယ္။ အစုိးရမ်ားဟာ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ့ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကုိ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားျပီးပါျပီ။ သုိ့ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားဖုိ့အတြက္ကုိေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ရည္ညြန္းထားျခင္း မရွိပါဘူး။

တကယ့္လက္ေတြ့ႏုိင္ငံေရးနဲ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန့္က်င္ေနျခင္းအျဖစ္ စစ္ဆန့္က်င္ေရး၀ါဒကုိ သိရွိထားၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အစုိးရတြင္းရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ အားနည္းတဲ့မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ စစ္ဆန့္က်င္ေရး၀ါဒကုိ ရႈ့ျမင္သေဘာထားၾကလို့ပါ။ တုိက္ခုိက္ျခင္းဟာ ကာကြယ္ေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေကာင္းဆုံး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ စစ္ပြဲအေနျဖင့္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေပးဖုိ့ ရဲ၀ံ့တဲ့သတၱိ မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။

အစုိးရမ်ားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သက္ဆုိင္မႈက ဘာမ်ားပါလဲ? အစုိးရတြင္းရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့သူမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ အစပထမဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားဖုိ့ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ရဲ့ အနည္းဆုံး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေဘးဖယ္ထားဖုိ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ပုဂၢလိကဆုိင္ရာမ်ားနဲ့ ျမဳိ့ျပအဖြဲ့အစည္းအုပ္စုမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ပုံနဲ့ပတ္သက္တဲ့အသြင္သ႑န္မွာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအျဖစ္ အစုိးရမွ အစကနဦး လုိက္ပါလာတဲ့အခါ ထိေရာက္မႈက အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္းကုိ အျပည့္အ၀ ေျပာင္းလဲလိမ့္မယ္ဆုိတာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားအထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပ်ဳိးစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဖုိ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကေလးမ်ားရဲ့ ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းရဲ့ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

တုိင္းမ္ေဖာင္းေဒးရွင္း (Times Foundation)မွာ တာ၀န္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးဖုိ့နဲ့ အဲဒီပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ့ ၾကိဳးပမ္းေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ World Wisdom Centre-မွ တဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေးပးဖုိ့ လုိအပ္ခ်က္အရ ျပည္သူလူထုအသိကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ Teach Peace-လႈပ္ရွားမႈနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ႏုိးၾကားတက္ၾကြမႈအတြက္၊ Alliance for a New Humanity- ကုိ အားေကာင္းေစဖုိ့၊ တစ္ေန့တာအတြင္း အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ သူတုိ့ရွိတဲ့ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ေတြ့ဆုံႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က လူအမ်ားကုိ ေမတၱာ ရပ္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားဖို့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာ့ေၾကာင့္ လုိအပ္သလဲ? ဘာသာေရးက်မ္းဂန္မ်ားမွာ ျခားနားမႈလုိ့ေျပာတဲ့အရာမ်ားက ပဋိပကၡသုိ့ ဦးတည္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အမ်ားျပည္သူမ်ားကုိ ေတြ့ရွိ၀င္ဆံ့ဖုိ့ လုိအပ္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အၾကီးမားဆုံး ဘုံအက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ သူတုိ့ကုိ မီးေမာင္းထုိး အသားေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာနဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားက တသားတည္းျဖစ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ့ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ကုိ ယူေဆာင္လ်က္ လူသားအသိကုိ တုိးခ်ဲ့ျပန့္ကားလာျခင္းဆီသုိ့ တျပဳိင္တည္း ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ လ်ပ္စစ္မီးဟာ သိပၸံဆုိင္ရာစမ္းသပ္တီထြင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာဟာ အလင္းေရာင္နဲ့ အပူကုိ ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တီထြင္တဲ့လူ, ေနရာမ်ားမွာသာ ကန့္သတ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာမ်ားဟာ ကမၻာအႏွံ့ လူအမ်ားအတြက္ ရႏုိင္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ။ ဘာသာေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေဒသနာေတာ္မ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူဖုိ့ အဲဒီအရာမ်ားမွာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာသာတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ေနာက္လုိက္မ်ားအတြက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ညီညြတ္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့အတူ ေနထုိင္ဖုိ့ လူတုိင္းအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေျပာဆုိမႈက အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရည္ညႊန္းတဲ့အခါ အဲဒါဟာ အေရးပါ အဖုိးတန္ပါတယ္။ ေနာက္က်မွသာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သေဘာေပါက္တဲ့အေနနဲ့ ညီညြတ္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ ၾကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ အဲဒါက ကူညီပါလိမ့္မယ္။ Teach Peace-ဟာ Deepak Chopra’s Alliance for a New Humanity နဲ့ အျခားေက်ာ္ၾကားတဲ့ဆရာမ်ား၊ ဂုရုမ်ားႏွင့္အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနတဲ့ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တုိးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ရဲ့လုိအပ္ခ်က္ဟာ Peace Alliance Spiritual Masters-တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္ဖုိ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ အကယ္ဒမစ္မ်ား၊ စင္တာမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဖုိ့၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းမွတဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့၊ သီအုိရီထက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လက္ေတြ့မွာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ ဒါေတြအတြက္ လူအမ်ားကုိ ေလးက်င့္ေပးဖုိ့ တစ္ခုတစ္ေလမွ် မရွိပါဘူး။

ဘယ္လုိျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္မလဲ၊ ဘာသာတရားေတြနဲ့ ယုံၾကည္မႈတုိင္းကုိ ဘယ္လုိ ေလးစားျမတ္ႏုိး တန္ဖုိးထားမလဲ-ဆုိတာကုိ ေလ့လာသင္ယူျခင္းမွ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ စြမ္းရည္ပါရမီမ်ားဟာ ကေလးဘ၀မွ စလုိ့ ေျပာၾကားေပးဖုိ့ စိတ္ထဲစြဲျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ့သားရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ခရီး ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိျခင္းဆုိင္ရာ ျခားနားတဲ့နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိတယ္ဆုိတာ - စံထားရေလာက္သည့္အထိ ကေလးမ်ားဟာ သင္ယူသင့္ပါတယ္။ အဲဒီအရာဟာ အဆုံးမွာေတာ့ တစ္ခုတည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာ - အဆုံးစြန္ အထြတ္အထိပ္ ေတြ့ၾကဳံခံစားရသည့္တုိင္ေအာင္ ကေလးမ်ားဟာ သင္ယူသင့္ပါတယ္။

အက်ြႏုပ္တုိ့အျပင္ အက်ြႏုပ္တုိ့မွာ ဘာမ်ားရွိပါေသးသလဲ? အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာရွိတဲ့အရာအားလုံးက “ အက်ြႏု္ပ္တုိ့”–“ ငါတုိ့ ” ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ကေလးမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးဖုိ့ အေရးၾကီးပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မဆုိသေလာက္ေနရာရွိတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အခန္းေနရာမရွိဘူးဆုိတာ Teach Peace-က ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပသပါလိမ့္မယ္။ Teach Peace - ဟာ အားလုံးနဲ့သဘာ၀အၾကား ညီညြတ္မႈနဲ့တစ္သားတည္းျဖစ္မႈကုိ ဖန္တီးေပးလိမ့္မယ္ ဆုိတာပါပဲ။Sunday, November 7, 2010

ျငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပးပါ , စစ္သုိ့ မသြားပါနဲ့

သည္းမခံႏုိင္မႈဟာ ၾကီးမားတဲ့အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္သုိ့ ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါ၊ စစ္မက္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့မြန္ျမတ္သန့္စင္မႈထက္ ပုိမုိၾကီးက်ယ္လာတဲ့အခါ အဲဒီလုိအခါမ်ားမွာ စစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရျခင္းရဲ့ တန္ဖုိးကုိ သိနားလည္မႈမ်ား ပ်က္ျပားဆုံးရႈံးသြားတဲ့အခါ ဒီအခါမ်ားမွာ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သယ္ေဆာင္ျဖန့္ျဖဴးဖုိ့ ၾကဳိးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒါဟာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ စစ္ပြဲမ်ားကုိ စတင္တဲ့ လူသားသတၱ၀ါမ်ားရဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲတစ္ခုဟာ ျပင္ပမွာ စတင္ျခင္းမတုိင္းမီ အတြင္းမွာ စတင္ပါတယ္။

အတြင္းကစစ္ပြဲဟာ အႏၱရာယ္ မ်ားလြန္းပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒါဟာ လုံးလုံးမျငွိမ္သက္ႏုိင္တဲ့ မီးတစ္ခု ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ အတြင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တုိက္ဆုိင္ၾကဳံေတြ့ရျခင္း မရွိၾကတဲ့အတြက္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ တုိက္ခုိက္ေနၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒါကုိ ဖြင့္ဟဖုိ့ လမ္းဖြင့္ ေပးမထားလုိ့ပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေနပါတယ္။ ဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေအာင္ျမင္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျငိမ္သက္မႈလုိ့ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မျခားနည္းတူအရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အလုိရွိတဲ့အရာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာမသိရွိၾကတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရွာေဖြေနတဲ့အရာမ်ားမွာ အမည္နာမ မ်ားစြာ ရွိလာပါေတာ့တယ္။

အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာကုိ ရွာေဖြဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္ရပါမယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရွာေဖြေနတဲ့အရာဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွာေဖြရမယ္ဆုိတာ သိရွိဖုိ့ ပထမဆုံးအေနနဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြ့ရွိႏုိင္တဲ့ေနရာကုိ ကုိယ္တုိင္ စုံစမ္းဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အတြင္းကုိ ရႈ့ၾကည့္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားျပီးျပီလား?

အသက္ရွင္ေနထုိင္ျခင္းဟာ လြယ္ကူတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေကာင္းဆုံးကုိ လုိခ်င္တယ္ဆုိယင္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီအရာကုိ တူးေဖာ္ၾကည့္ရပါမယ္။ တူးေဖာ္ၾကည့္ျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာမ်ားကုိ ထုတ္ယူျပီး က်န္ရွိတဲ့ မလုိအပ္တာေတြကုိ ခ်န္ထားရပါမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တူးေဖာ္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တန္ဖုိ့ရွိတဲ့အရာမ်ားကုိ ရွာေဖြရယူျပီး တန္ဖုိးမဲ့ အရာမ်ားကုိေတာ့ စြန့္ပစ္ခဲ့ရပါမယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရွာေဖြေနတဲ့အရာမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပင္ပမွာ မဟုတ္ဘဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အျမဲတမ္းရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္သလုိ့ ေနာင္မွာလဲ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ရွိေနဆဲ ျဖစ္မွာပါ။

တင့္တိမ္ေရာင့္ရဲေက်နပ္မႈဟာ ေကာင္းတယ္ဆုိေပမယ့္ ဒါဟာ ရုတ္တရက္ျဖစ္လာတာ တစ္ခု မဟုတ္သလုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ေကာင္းတယ္ဆုိရာမွာလည္း မေတာ္တဆ တုိက္ဆုိင္မႈတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဤေနရာမွာပင္ ရွိႏွင့္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူသားသတၱ၀ါအားလုံးရဲ့ႏွလုံးသားမွာ တည္မွီေနတဲ့အရာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သုံးေဆာင္ခံစားရမယ့္အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာရွိတဲ့ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တကယ္ထူးျခားတဲ့ပါ၀ါမ်ားစြာထဲက တစ္ခုကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားသုံးေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီခံစားသုံးေဆာင္မယ့္ပါ၀ါရဲ့ေရွ့က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေနရာတက်ထားတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သုံးေဆာင္ခံစားရပါတယ္။ ေက်းဇူးတရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ စာနာနားလည္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒီေနရာမွာပဲ ရွိပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အလြန္ေမွာင္မုိက္ေနတဲ့ညမွာေတာင္ အရမ္းထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ့ မီးအိမ္ကုိ အတြင္းသုိ့ ကုိင္ေဆာင္သယ္ယူလာပါတယ္။ အဲဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကမၻာကုိ အလင္းေရာင္နဲ့ ျပည့္ေအာင္ျဖည့္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီအလင္းေရာင္ကုိ ေတြ့ရွိဖုိ့ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ မလုပ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ ဆင္းရဲတယ္ ဆုိပါေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘယ္ဘာသာတရားကုိေတာ့ ပုိင္ဆုိင္ေနသည္ဆုိပါဦး အဲဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးက အေရးစုိက္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ေနထုိင္တဲ့ ဘယ္တုိင္းျပည္ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ ဆုံဆည္းရဖုိ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ေစာင့္ေမ်ာ္ေနပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀မ်ားကုိ ခြဲျခားကန့္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းကိစၥ အားလုံးက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ထပ္ကာထပ္ကာ တစ္ခုလုံးကုိ ခံစားသုံးေဆာင္ရဖုိ့့ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနျခင္းကုိ သီးသန့္ခြဲျခားမပစ္ပါ။ ႏွလုံးသားမွာ ဒြန္တြဲမေနေတာ့တဲ့အခါ၊ အတြင္းမွာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားျခင္းကုိ ေျဖရွင္းျပီးတဲ့အခါ အဲဒီအခါမ်ားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ႏွလုံးသားသုိ့ ေရာက္ရွိလာတဲ့အခါ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းမႈက တစ္ပါတည္း လုိက္ပါလာပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အတြင္းမွာ ျပည့္လွ်ံလာျပီး အထိန္းအကြပ္မဲ့ ၀င္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ၾကည္နူးအားရစရာမ်ားကုိ ခ်ဳပ္တည္းဆုပ္ကုိင္ မထားႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဒါဟာ သဘာ၀က်ျပီး တရားနည္းလမ္းတက် ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲျပည့္လွ်မ္းလာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါသည္ပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခံစားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို ခံစားမိဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အမွန္သစၥာကုိ ရယူသုံးေဆာင္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အက်ြ္ႏုပ္တုိ့ဟာ အသက္ရွင္ေနထုိင္သမွ် ကာလပတ္လုံး အေကာင္းမ်ားကုိ ခံစားသုံးေဆာင္ဖုိ့ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးမႈမ်ားကုိ သတိျပဳခံစားမိဖုိ့ လြမ္းဆြတ္တမ္းတမႈမ်ားက အစဥ္ထာ၀ရ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ရွိေနသမွ် ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး အဲဒီအရာေတြကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖုိ့ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးဖုိ့ကလည္း လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဦးမွာပါ။

ဘ၀ဟာ ခရီးတစ္ခုပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘ၀လုိ့ေခၚတဲ့ ရထားတစ္စီးထဲက ခရီးသြားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ “ယခု” လုိ့ ေခၚတဲ့ အခုိက္အတံ့တစ္ခုအတြင္းမွာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကရပါတယ္။ ဘ၀ခရီးဟာ သြားမည့္ေနရာ ခရီးပန္းတုိင္မပါဘဲ အလြန္ကုိပဲ လွပသာယာပါတယ္။ ဒီဘ၀ခရီးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သံလုိက္အိမ္ေျမွာင္တစ္ခုကုိ ေပးအပ္ျပီးပါျပီ။ အဲဒီသံလုိက္အိမ္ေျမွာင္ဟာ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ ျပင္းျပတဲ့အာသာဆႏၵ, ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အာသာဆႏၵကုိ ျငွိမ္းသတ္ေျပေပ်ာက္ေစဖုိ့ လမ္းစရွာေဖြရန္ စတင္တဲ့ ေနမွာပဲ ဘ၀ရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ခရီးကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ စတင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစူးစမ္းရွာေဖြမႈဟာ အထက္တန္းက် အလြန္ ျမင့္ျမတ္တဲ့အရာတစ္ခုပါ။

ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအတြက္ လႈ့ံေဆာ္မႈအသံတစ္ခုကုိ ေအာ္ေျပာျပီးပါျပီ။ အဲဒါကေတာ့ “ သင္ ရွာေဖြေနတဲ့အရာဟာ သင့္ရဲ့ အတြင္းမွာပါ။ သင့္ရဲ့ အမွန္သစၥာဟာ သင့္ရဲ့အတြင္းမွာပါ။ သင့္ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သင့္ရဲ့ အတြင္းမွာပါ။ သင့္ရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ သင့္ရဲ့အတြင္းမွာပါ” လုိ့ ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ႏွလုံးသားထဲမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ၾကီးထြားစည္ပင္ဖုိ့ ပြင့္ဖူးေ၀ဆာဖုိ့ သဲကႏၱာရအတြင္းမွာ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနတဲ့ မ်ဳိးေစ့တစ္ေစ့ကဲ့သုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ဟာ အတြင္းပုိင္းမွာ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာဖုိ့ ဒီမ်ဳိးေစ့ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္တဲ့အခါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အျပင္ပန္း အေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚဖုိ့ အလားအလာ ရွိသြားပါေတာ့တယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပးရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပးမွာပါလား?


(၇-၁၁-၂၀၁၀)

Thursday, November 4, 2010

ျဖဳန္းတီးမႈ မ်ားျပားေလေလ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကီးမားေလေလ

ၾကီးမားက်ယ္ျပန့္တဲ့ အိႏၵိယရဲ့ ထင္ရွားတဲ့က်မ္း မဟာဘာရတက ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “အဟိ ံသ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဟာ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္လြန္းတဲ့ ဓမၼ ျဖစ္တယ္” ဆုိတာပါပဲ။ အဟိ ံသဟာ တုိင္းတစ္ပါးသားတုိ့ရဲ့ စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္မွ တုိင္းျပည္ လြတ္ေျမွာက္ဖုိ့ M K ဂႏၶီကုိ ကူညီခဲ့တဲ့ လြန္စြာ ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဟိ ံသ-ဆုိတဲ့စကားလုံးဟာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ျခင္း၊ ထိခုိက္ျခင္းလုိ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္တဲ့ ဆန္စခရစ္ၾကိယာ “ဟိ ံသ္” မွ ဆင္းသက္လာပါတယ္။ ဒီအၾကမ္းဖက္တဲ့ ညႊတ္ယိမ္းမႈ၊ သက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းဟာ အဟိ ံသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ လက္ေတြ့က်င့္သုံးႏုိင္မႈဟာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ့ အဲဒီရဲ့ အေၾကာင္းရင္ျမစ္မ်ားဆုိင္ရာကုိ တတ္သိနားလည္ျခင္းေၾကာင့္လုိ့ ယူဆသတ္မွတ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းရဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ့ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ထူးျခားတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ေဖာ္ျပတဲ့ စစ္မွန္တဲ့သဘာ၀နဲ့ပတ္သက္လုိ့ မသိနားမလည္မႈမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒီမသိနားမလည္မႈဟာ မလုံျခဳံမႈ၊ အတၱဆန္မႈ၊ အမုန္းတရား၊ ရန္လုိမႈနဲ့ ျပဳိင္ဆုိင္လုိျခင္းဆီသုိ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစပါတယ္။

မသိနားမလည္မႈဟာ သူ့ရဲ့ကုိယ့္က်ဳိးအတၱဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ က်င့္သုံးဖုိ့ လူသားကုိ ေမာင္းႏွင္တြန္းပုိ့ပါတယ္။ “အသက္ရွင္ေနထုိင္တဲ့သတၱ၀ါမ်ားကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ့ ” လုိ့ က်မ္းဂန္မ်ားက အၾကံျပဳထားတာဟာ ဒီအေၾကာင္းတရားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ မိမိကုိယ္ကုိ မထိခုိက္ေစလုိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မိမိတုိ့ မျပဳလုပ္လုိတဲ့ အရာကုိ အျခားသူမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ေစသင့္ပါဘူး။ ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ အဟိ ံသဟာ စၾက၀ဠာရဲ့ စီစဥ္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ့ မရွိမျဖစ္ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေတြးမ်ားဆုိတဲ့ အဆင့္ ၃-ဆင့္ ရွိပါတယ္။ အျပဳအမူအဆင့္မွာေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဟာ အျပည့္အ၀ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ျခင္းရဲ့ အခ်ဳိ့အတုိင္းအတာမ်ားဟာ ဘ၀ရဲ့ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏုိင္ဖုိ့အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ႏုိင္ပါတယ္။ စားျခင္း၊ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနဲ့ သန့္ရွင္းေရးစတဲ့ အိမ္တြင္းေ၀ယ်ာ၀စၥအလုပ္မ်ားမွာေတာင္ အရြယ္ပမာဏ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ဇီ၀သက္ရွိ အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ စေတးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအဆင့္မွာ အဟိ ံသကုိ က်င့္သုံးမႈအပုိင္းဟာ တုံးလုံးဗလာျဖစ္တဲ့ အနိမ့္ဆုံးထိ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေအာင္လုပ္ဖုိ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား တုိး၍တုိး၍လာေလေလ၊ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျဖဳန္းတီးမႈ မ်ားျပားလာေလေလ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကီးမားလာေလေလ- ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သိနားလည္တာတစ္ခုကေတာ့ မိမိရဲ့လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ျဖတ္ေတာက္ျပီး တတ္ႏုိင္ယင္တတ္ႏုိင္သေလာက္ ရုိးရွင္းတဲ့ဘ၀မွာ ေနထုိင္ဖုိ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဂႏၶီရဲ့အေထာက္အထားမွာေတာ့ သူ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ လံကြတ္တီက ဒီအယူအဆကုိ သေကၤတအမွတ္အသား ျပဳထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစားအစာမ်ားနဲ့စပ္လ်ဥ္းလုိ့ သက္သက္လြတ္စားတဲ့၀ါဒကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ အဟိ ံသနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအရာမ်ားမွာေတာင္ အသက္ဇီ၀ရွိ သစ္ပင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါတယ္။ သည့္အျပင္ အက်ြုႏု္ပ္တုိ့ဟာ စကားလုံးမ်ားမွတဆင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဘဂ၀ါဂီတမွာ Sri Krishna က ေျပာသည္မွာ “ ခ်ဳိသာတဲ့၊ မွန္ကန္ျပီး အက်ဳိးလည္းရွိတဲ့၊ နာက်င္မႈကုိ မျဖစ္ေစတဲ့ စကားမ်ားကုိ သုံးစြဲေျပာဆုိျခင္းဟာ စကားလုံးမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ျခဳိးျခံခ်ြတာေရးကုိ ျဖစ္ေစတယ္ ” ဆုိတာပါပဲ။

စကားလုံးမ်ားရဲ့အဆင့္ အဟိ ံသထက္ စိတ္ရဲ့အဆင့္ အဟိ ံသက ပုိလုိ ႏုဴးည့ံသိမ္ေမြ့ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားအတြက္ ထိခုိက္နာက်င္ေစတဲ့ အေတြးမ်ားကုိ စိတ္ထဲသုိ၀ွက္ထားျခင္းမ်ားဟာလည္းပဲ အၾကမ္းဖက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မ်ားစြာ လက္သင့္ခံထားတဲ့အခါ အၾကမ္းဖက္ျခင္းက အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ားမွတဆင့္ ထြက္ေပါက္ကုိ ရွာေဖြဖုိ့ ဦးတည္သြားပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ စကားလုံးမ်ား အျပဳအမူမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဒါဟာ အေတြးစိတ္ကူးထဲမွာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းဟာ စိတ္ရဲ့အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းဟန့္တားဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကုိျပဳလုပ္ဖုိ့နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ အဆက္မျပတ္ ထပ္ကာထပ္ကာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အေတြးမ်ားနဲ့ စိတ္ကုိ ျဖည့္တင္းထားဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာကေတာ့ အခ်ဳိ့သူမ်ားအဖုိ့ သူ့ရဲ့စိတ္မွာ ေဒါသမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ား၊ မနာလုိမႈမ်ား ဖိစီးျပည့္လွ်ံေနမယ္ဆုိယင္ အၾကမ္းဖက္မႈဆီသုိ့ယိမ္းယုိင္ေနတဲ့ စိတ္ကုိ ေဆးေၾကားပစ္ဖုိ့ အက်ြႏုပ္တုိ့ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာျခင္းဆုိတဲ့ ခံစားထိေတြ့မႈမ်ားျဖင့္ စိတ္မွာ ဖုံးလႊမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့သဘာ၀ကုိ မသိနားမလည္းမႈက အေတြး၊ အေျပာအဆုိနဲ့ အျပဳအမူအဆင့္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ဖုိ့ အက်ဳိးဆက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ စကားလုံးေ၀ါဟာရရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ အသိပညာဟာ အဟိ ံသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ သုံးခုလုံးမွာ အဟိ ံသကုိ လက္ေတြ့ က်င့္သုံးျခင္းဟာ အသိပညာကုိ ရရွိဖုိ့အတြက္ လမ္းခင္းေပးထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဟိ ံသနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာကေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္သတၱ၀ါမ်ား၊ တိရိစၦာန္မ်ား၊ ပုိးမႊားမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားနဲ့ ဖန္တီးခံအရာအားလုံးအေပၚ ခံစားတုံ့ျပန္ႏုိင္မႈလုိ့ ယူဆသတ္မွတ္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားရဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ နားလည္သေဘာေပါက္မႈနဲ့ သူတုိ့ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ ဖန္တီးယူရတဲ့ အားထုတ္ ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားဟာ မိမိရဲ့ကုိယ္ပုိင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွ အစေတးခံ စြန့္လႊတ္အနစ္နာခံရမႈမ်ား လုိအပ္ပါတယ္။ အဟိ ံသဟာ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္လြန္းတဲ့ ဓမၼေတာ့မဟုတ္ အဲဒါဟာ ဓမၼမွ်သာ ျဖစ္တယ္- ဆုိတာပါပဲ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္