Wednesday, February 3, 2010

အိႏၵိယပညာသင္ရဟန္းေတာ္မ်ား အစည္းအေ၀း-----------


၂၅-၁၂-၂၀၀၉----၂၆-၁၂-၂၀၀၉-။ ။
ဗာရာဏသီျမဳိ့မွ ဗုဒၶဂယာသုိ့ ေရာက္ရွိ၍ တစ္ညတာအိပ္စက္အနားယူျပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန့(၂၅-၁၂-၂၀၀၉)တြင္ နံနက္ ၇-နာရီမွ စတင္ကာ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပၾကပါသည္။ စာေရးသူသည္ ခ်မ္းေအးလွေသာ ဤေဆာင္းရာသီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းအား မည္သုိ့မည္ပုံ စီစဥ္လုပ္ကုိင္ၾကမည္ကုိ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနမိပါသည္။ သုံးထပ္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီး၏ ေအာက္ဆုံးထပ္တြင္ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပရာ - ပညာသင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာပညာေရးဗိမာန္-ဟု နဖူးစည္း စာတမ္းက ေက်ာငး္သားအားလုံး၏စိတ္ကုိ ယူငင္ဆြဲ ေဆာင္ေနပါ သည္။ သဘာပတိဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြသံဃာေတာ္အသီးသီးတုိ့က အစဥ္တက် ေနရာ ယူျပီးေသာအခါ အခမ္းအနားမႈးဆရာေတာ္က အစည္းအေ၀းကုိ စတင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပါသည္။ ပထမဦးစြာ နေမာတႆ သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆုိျပီးေနာက္ ဗုဒၶဂယာျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးထံ ၾသကာသကန္ေတာ့ က်ဳိးျဖင့္ ကန္ေတာ့ျပီး ၾသ၀ါဒခံယူၾကပါသည္။ ထုိ့ေနာက္ နယ္အသီးသီးမွ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သက္ဆုိင္ရာဆရာေတာ္မ်ားက မိမိတုိ့အခန္းက႑အလုိက္ တစ္ႏွစ္တာ ေတြ့ၾကဳံခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးက႑၊ ပညာေရးက႑စသည္တုိ့ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အခ်ဳ့ိေသာ ဆရာေတာ္မ်ားက အဖြဲ့ၾကီးအား ဆက္လက္ တုိးတက္ေရး၊ အခ်ဳိံ့ေသာဆရာေတာ္တုိ့က အဖြဲံ့ခြဲအျဖစ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ထားရွိေရး၊ အခ်ဳိ့ေသာဆရာေတာ္တုိ့ က အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ရင္ဆုိင္ေတြ့ၾကဳံေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေရးတုိ့ကုိ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ဤအစည္းအေ၀းပြဲအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾက၊ အေတြ့အၾကဳံမ်ား ေဖာက္သည္ခ်ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး နားလည္မႈရွိလာသကဲ့သုိ ့ ရင္းႏီွးခင္မင္အကြ်မ္း ၀င္မႈမ်ားလည္း ရရွိလာပါသည္။ ဤ၌ အခမ္းအနားတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာဆရာေတာ္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈဘ၀၌ အသားက်ေနျပီး ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာတုိ့၌ အမွားအယြင္းမရွိ က်ြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပသည္။ ထုိ့ေန့ မနက္ပိုင္း အစည္းေ၀းကုိ ဆယ္နာရီေက်ာ္တြင္ ရပ္နားျပီးေနာက္ ေန့လည္ တစ္နာရီတြင္ ျပန္လည္ စတင္ပါသည္။ ညေနေလးနာရီတြင္ ထုိ့ေန့အတြက္ အစည္းအေ၀းကုိ ရပ္နားရာ ယင္းေန့အစည္းအေ၀းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ မဟာေဗာဓိေစတီသုိ့ သြားျပီး ပထမေန့ကအတုိင္းပင္ အေနကဇာတိသံသာရံျဖင့္လည္းေကာင္း ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ပါြးမ်ားျပီးေနာက္ ပညာသင္ျမန္မာ့ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ့ပုိင္ ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးအတြင္း၀ယ္ ဂယာေျမေပၚမွာ ဒုတိယညအျဖစ္ အိပ္စက္အနားယူရင္း။
ဤ(၂၆-၁၂-၂၀၀၉)ေန့တြင္ကား အစည္းအေ၀းၾကြလာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာေန့တစ္ ေန့ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းကား ဤေန့တြင္ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈး၊ ဘ႑ာေရးမႈး၊ ျပန္ၾကားေရးမႈး၊ စာရင္း စစ္ စသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ရန္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ေန့ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္ျဖစ္ျပီး အလွည့္က်ဆရာေတာ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္တာကာလကုိ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံ၍ ေရြးခ်ယ္ပါက ေနာက္ထပ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားအက်ဳိးကုိ ေရွးရႈးျပီး ကုိယ့္က်ဳိးအနစ္နာခံကာ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဤတာ၀န္မ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္တုိင္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္း ေတာ့မဟုတ္ပါ။ တစ္ဖန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ပညာေရးအတြက္သာ လာေရာက္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ပညာေရးတဖက္ တာ၀န္တဖက္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္လြယ္ကူသည္မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ ထုိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ အသိဆုံးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ဦးစြာပထမ အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ျပီးေနာက္ အခမ္းအနားမႈး ဆရာေတာ္က န၀မႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အလွည့္က်ဆရာေတာ္မ်ားအား တာ၀န္မွ အနားယူေၾကာင္း တရား၀င္ ေၾကျငာေပးပါသည္။ ထုိ့ေနာက္ ဒသမႏွစ္တြင္ အလွည့္က်တာ၀န္ယူႏုိင္မည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ဤ၌ ေရြးခ်ယ္ေသာနည္းစနစ္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပလုိသည္။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ့အစည္းတြင္ အဓိကဌာန ၾကီးသုံးခုျဖစ္ေသာ ဗာရာဏသီ၊ ဗုဒၶဂယာ၊ နာလႏၵာတုိ့မွ တာ၀န္ယူႏုိင္မည့္ဆရာေတာ္တုိ့အား ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဌာနၾကီးသုံးခုတြင္ စာသင္သာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရအတြက္ တူညီမႈရွိျခင္း၊ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ့ပုိင္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးနွင့္ အနီးကပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဗဟုိဌာနကုိလည္း ယင္းေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ ထားရွိျခင္းတုိ့ေၾကာင့္ ယင္းဌာနသုံးခုမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္လွေပသည္။ ျပန္ၾကားေရးမႈး၊ ဘ႑ာေရးမႈ၊ စာရင္းစစ္ မ်ားကုိ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ ဥကၠဌ တာ၀န္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ အျခားေသာ မြမ္ဘုိင္း၊ နယူေဒလီ၊ ဂ်မူး၊ နာဂဇုန၊ပုေနး စသည့္ဌာနတုိ့မွ တာ၀န္ခံတစ္ပါးစီကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထုိ့ေနာက္ ဌာနသုံးခုမွ အသစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အတြင္းေရးမႈးဆရာေတာ္သုံးပါးႏွင့္ အျခားတစ္သီးပုဂၢလဆရာေတာ္မ်ားအား အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ မူလပထမေရြခ်ယ္ထားေသာ အတြင္းေရးမႈးသုံးဦးအား ေက်ာ္လြန္၍ တစ္သီးပုဂၢလဆရာေတာ္က ေထာက္ခံမဲမ်ားစြာျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ျဖစ္လာပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ဗဟုိဥကၠဌရာထူးကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ရာ ဤအဆင့္သည္ ရဟန္းေတာ္တုိင္း စိတ္၀င္စားေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ဌာနသုံးခုမွ ပထမေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဥကၠဌ သုံးပါးတြင္ ဌာနတစ္ခုမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆရာေတာ္က မိမိအားျခြင္းခ်န္၍ အျခားဆရာေတာ္မ်ားကုိသာ ဗဟုိဥကၠဌတာ၀န္ကို ေရြးခ်ယ္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလာသျဖင့္ က်န္ဥကၠဌဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ တသီးပုဂၢလဆရာေတာ္မ်ားအား ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ထူးထူးျခားျခား ဤအၾကိမ္တြင္လည္း တစ္သီးပုဂၢလဆရာေတာ္ကသာလ်င္ ဗဟုိဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရေလသည္။
အစည္းအေ၀း၌ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ မဲစနစ္ျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ပင္ တာ၀န္အသီးသီးကုိ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤမဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာနည္းလမ္းကုိ က်င့္သုံးရာ၌ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏စနစ္အေပၚအေျခခံျပီး က်င္းသုံးေလသေလာ သုိ့မဟုတ္ သံဃာအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွာလည္း ဤကဲ့သုိ့ က်င့္သုံးသင့္သည္ဟု နည္းေပးလမ္းညြန္လုိ၍ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသေလာ သို့မဟုတ္ ယေန့မ်က္ေမွာက္ကမၻာတြင္ ကမၻာအၾကီးမားဆုံးအဖြဲ့အစည္း ကုလသမဂၢမွသည္ အေသးငယ္ဆုံးအဖြဲ့အစည္းမ်ားတုိင္ ဤစနစ္ကုိ အမ်ားဆုံးက်င့္သုံးေန၍ --ဒုိ့လည္း ဒီလို က်င့္သုံးသင့္တယ္-ဟု ခံယူ၍ က်င့္သုံးေလသေလာ စာေရးသူ မေျပာတတ္ပါ။ ဤသည္ကေတာ့ ေရွးေရွးေသာေနာင္ေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိအက်ဳိးကုိ ေျမာ္မွန္းေသာ သူတုိ့၏ညဏ္အျမင္အေပၚမွာ မူတည္ရာပါ၏။ မည္သုိ့ပင္ဆုိေစ မွန္ကန္ေေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူထင္ပါသည္။
နံနံက္ပုိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ဆယ္နာရီခန့္ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ နားျပီးေနာက္ ေန့လည္ပုိင္းအစည္းအေ၀းကုိ တစ္နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ထားေသာ တာ၀န္အသီးသီးရွိ ဆရာေတာ္မ်ားက မိမိတုိ့ထံ က်ေရာက္လာေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မည့္အေၾကာင္း အသီးအသီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာဆုိၾကစဥ္ ကတိ၀န္ခံခ်က္မ်ားလည္း ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ထုိ့ေနာက္ ပထမအၾကိမ္မွ ဒသမအၾကိမ္အထိ အစည္းအေ၀းသုိ့ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ေသာ နာလႏၵာမွ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအား ဆယ္ႏွစ္တာကာလ၏ အထူးျခားဆုံးပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ့ပုိင္ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီး၏မတည္အလႈရွင္ ဒါယိကာမၾကီးအား --မဇၥ်ိမေဒသသံဃမာတာ-ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အမည္နာမကုိ တရား၀င္ေၾကျငာျပီး မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ့မွ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ အမႈေဆာင္နာယကဆရာေတာ္ ၾကီးမ်ားအား အနိစၥ၀တသခၤါရာ သုံးဂါထားျဖင့္ သံေ၀ဂညဏ္ပြါးမ်ားၾကပါသည္။ လစ္လပ္သြားေသာ အမႈေဆာင္နာယကဆရာေတာ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထုိးထပ္မံ၍ အသစ္တစ္ပါးေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ညေနပုိင္းသုံးနာရီခန့္တြင္ အစည္းအေ၀းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ အစည္းအေ၀းသုိ့ ၾကြေရာက္လာေသာ ဆရာေတာ္မ်ားက ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိေစတီ၌လည္းေကာင္း စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံရုိက္ၾကပါသည္။ ဤေန့၌ အထူးအားျဖင့္ နံနက္ပုိင္းတြင္ တာ၀န္အသီးသီးကုိ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေန့လည္ပုိင္းတြင္ ဒသမအၾကိမ္အလွည့္က်တာ၀န္ယူမည့္ဆရာေတာ္မ်ား၏ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း၊ အဖြဲ့ၾကီး၏တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အပ္ႏွင္းေသာအခမ္းအနားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားရက္အတြင္ ဆြမ္းကြမ္းေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကုိ ဌာနၾကီးသုံးခုမွ ဆရာေတာ္မ်ားက အလွည့္က် တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရာ ဟာကြက္မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေန့တြင္ပင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အမ်ားစုတက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာမဂဓတကၠသုိလ္သုိ့ သြားေရာက္ေလ့လာပါသည္။ တကၠသုိလ္သည္ ျမဳိံႏွင့္အလွမ္းေ၀းကြာေသာ္လည္း ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ့ပုိင္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ မနီးလြန္းမေ၀းေသာ အရပ္တြင္ ရွိရာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအဖုိ့ အစဥ္ေျပလွသည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ မဟာေဗာဓိေစတီသုိ့သြားကာ အေနကဇာတိသံသာရံ ကို ရြတ္ဆုိ၍လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္မ်ား ပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ထုိတစ္ေန့တာကုိ ျပီးဆုံးေစလ်က္---------------

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္