Monday, February 15, 2010

အေသာကမင္းၾကီးႏွင့္စကားေျပာၾကည့္ျခင္း


၂၈-၁၂-၂၀၀၉-ေန့ မနက္ေစာေစာတြင္ ပတၱနားျမန္မာေက်ာင္းမွ ဆက္လက္ခရီးထြက္ခြါလာရာ ေစာေစာစီးစီး ပင္ တတိယသဂၤါယနာ တင္ရာေနရာသုိ့ ေရာက္ရွိပါသည္။ အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္က ဦးေဆာင္၍ သဂၤါယနာတင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး အေသာကမင္းၾကီး လက္ထပ္တြင္ သဂၤါယနာတင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာသုိ့ ေရာက္သည္ဆုိလ်င္ပဲ အေသာကမင္းၾကီးအား စကားမ်ားစြာကုိ ေျပာျဖစ္ခဲ့မိသည္။

အရွင္မင္းၾကီး” အရွင္မင္းၾကီးဟာ သာသနာေတာ္အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ ေမာရိယအင္ပါယာအတြက္ ဒီလုိမွမဟုတ္ ေလာကၾကီး ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ေက်ာက္စာမ်ားအရ၊ သမုိင္းဆုိင္ရာမ်ားအရ သိရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျငင္းဆုိစရာလည္း အေၾကာင္းမရွိပါ။ ယေန့တုိင္ေအာင္လည္း အရွင္မင္းၾကီးအား ဘာသာတရားရဲ့ သူရဲေကာင္း၊ အိႏၵိယနယ္ေျမရဲ့ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ရတနာအျဖစ္ျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း လူတုိင္းအသိပါ။ အက်ြ္ႏုပ္ ဤဘ၀သုိ့ေရာက္ရွိလာျခင္းဟာ အရွင္မင္းၾကီနဲ့ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေကာင္း သက္ဆုိင္ေနပါလိမ့္မယ္။ အသင္သာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိ သာသနာျပဳမလႊတ္ခဲ့ယင္ အက်ြႏုပ္ ဤဘ၀ကုိ ေရာက္ရွိေကာင္းမွေရာက္ရွိပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ အရွင္မင္းၾကီး၏ ေက်းဇူးကိုလည္း ယခုေလာက္ နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္ အရွင္မင္းၾကီးကုိ အကြ်ႏုပ္ တကယ္ေလးစားၾကည္ညဳိတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြထက္ အျခားေလးစားၾကည္ညဳိတဲ့အရာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အမွားမွ အမွန္သုိ့ဟုပဲ ဆုိဆုိ ဒါမွမဟုတ္ အဆုိးမွ အေကာင္းသုိ့ဟုပဲ ေျပာေျပာ ဒီလုိမွမဟုတ္ ဘာသာတရားတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ့ ေျပာင္းတယ္ဟုပင္ ဆုိခ်င္ဆုိ ေနာက္ဆုံး သိလုိ့ေျပာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မသိလုိ့ေျပာင္းခဲ့သည္ဆုိဦး အရွင္မင္းၾကီး အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာကေတာ့ အမွန္ပါ။ အက်ြ္ႏုပ္ အရွင္မင္းၾကီးအား အတုယူ အားက်တာက အဲဒီေျပာင္းလဲရဲတဲ့ သတၱိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

” အေျပာင္းအလဲ change-ဟုတ္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲဆုိတာ change-ပဲ မဟုတ္လား။ အရွင္မင္းၾကီး” ယေန့ကမၻာေလာကၾကီးက change-ဆုိတာကုိ ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲ change-ကုိ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ယင္ အစစအရာရာဟာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့မွာပါ။ လူမႈေရး၊ စီးပါြးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေတြအတြက္ change-ဆုိတာကုိ လက္မခံယင္ အားလုံးဟာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းေတြ ျဖစ္ေနေတာ့မွာပါ။ အရွင္မင္းၾကီး “ အရွင္မင္းၾကီးရဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ကုိ ဘိကၡဳေဘာင္ ဘိကၡဳနီအျဖစ္ကို ေရာက္ေစတာလည္း အေျပာင္းအလဲ change ပဲမဟုတ္လား“။ ” အျခားတုိင္းတစ္ပါးကို သာသနာျပဳဆုိတဲ့ စကားလုံးအသုံးျပဳျပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိ လႊတ္ခဲ့တာလည္း အဲဒီအျခားတုိင္းျပည္မွာရွိတဲ့သူေတြကုိ change-ျဖစ္ေစခ်င္လုိ့ပဲမဟုတ္လား။
အရွင္မင္းၾကီး” အရွင္မင္းၾကီးကုိယ္တုိင္ change လုပ္ခဲ့တယ္။ အရွင္မင္းၾကီး သားသမီးေတြေကာ အျခားတုိင္းႏုိင္ငံက လူေတြကုိပါ change-ျဖစ္ဖုိ့အတြက္ ၾကဳိးပမ္းခဲ့တယ္ေလ။

ေအာ္ စကားမစပ္ အရွင္မင္းၾကီးကုိ ေျပာခ်င္တာက အရွင္အာနႏၵာကုိ ဘုရားရွင္က ေသးငယ္တဲ့၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲလိုက ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္၊ ပယ္ဖ်က္လုိက ပယ္ဖ်က္ႏုိင္တယ္လုိ့ မိန့္မွာခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ အဲဒါလည္း အေျပာင္းအလဲ change-လုပ္ဖုိ့ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ မဟုတ္လား။
ဒါဆုိယင္ ဘာသာေရးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အက်ြန္ဳပ္က ဘာသာသာသနာအတြက္ change-လုပ္ဖုိ့ လုိမလား။ အရွင္မင္းၾကီး” အရွင္မင္းၾကီးက တတိယသဂၤါယနာတင္ခဲ့တာဟာ ဗုဒၶသာသနာကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလုိ့ဆုိတာ ေျပာစရာမလုိပါ။ အရွင္မင္းၾကီး ကုိးကြယ္တာက ေရွးေရွးေသာမေထရ္္တုိ့ရဲ့လမ္းစဥ္အတုိင္း က်င့္သုံးေနတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိပါ။ အဲဒါကုိပဲ ေထရ၀ါဒကုိ ကိုးကြယ္တယ္လုိ့ ဆုိတာမဟုတ္လား။ ေထရ၀ါဒဆုိတာ ေရွးေရွးေသာမေထရ္တုိ့ရဲ့ လမ္စဥ္အတုိင္း က်င့္သုံးရတာဆုိေတာ့ change-ကုိ လက္ခံလုိ့ ရပါမလား အရွင္မင္းၾကီး။ change-ေတြလုပ္လုိ့ မဟာယာန စတဲ့ဂုိဏ္းကြဲေတြ ေပၚခဲ့တယ္ဆိုယင္ အက်ြႏုပ္တုိ့ change- မလုပ္ရေတာ့ဘူးလား ။ ယေန့ကမၻာၾကီးက ေတာင္းဆုိေနပါတယ္ဆုိတဲ့ change-ဆုိတာေတြကုိ ဘာသာသာသနာရႈ့ေထာင့္ကေန change - လုပ္ဖုိ့ တကယ္ေကာလုိအပ္သလား အရွင္မင္းၾကီး။

ပထမသဂၤါယနာတင္တုန္းကေတာ့ မေထရ္ၾကီးေတြက ေျပာခဲ့တယ္ေလ။ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကုိ အသစ္လည္း ထပ္မထည့္နဲ့ အေဟာင္းကုိလည္း မပယ္ဖ်က္နဲ့ ရွိျပီးသားအတုိင္းတည္ေစဆုိတာေလ။ အရွင္မင္းၾကီး”မေထရ္ၾကီးေတြကေကာ ဘာ့ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ မလုိလားခဲ့သလဲ။ ေျပာင္းလဲခ်င္းဟာ နိယာမဆုိယင္ ဒီကေန့ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲ change-ကုိ လက္ခံရမွာေပါ့ အရွင္မင္းၾကီး။

ဘုရားရွင္ရဲ့သာသနာေတာ္အတြင္းမွာ အာဏာသုံးရပ္နဲ့ဖြဲ့စည္းထားတယ္လုိ့ အခ်ဳိ့ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကျပန္ပါတယ္ အရွင္မင္းၾကီး။ အဲဒီအာဏာသုံးရပ္ကေတာ့ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ စီမံခန့္ခြဲေရးအာဏာတုိ့ပါပဲ။ အဲဒီအာဏာ သုံးရပ္ထဲမွာ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္သာလ်င္ အသုံးျပဳေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လုိ့ ဆုိၾကပါတယ္ အရွင္မင္းၾကီး။ အျခားအာဏာေတြကုိေတာ့ တပည့္တပန္းမ်ားအား လႊဲအပ္ထားပါတယ္။ ဒါသည္ပင္ အခ်ဳိ့အာဏာေတြကုိ အျပည့္အ၀ေပးထားတာ မဟုတ္ဘူးလုိ့ ဆုိၾကျပန္ပါတယ္ အရွင္မင္းၾကီး။ အရွင္မင္းၾကီး - ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္သာလ်င္ အသုံးျပဳပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိလ်င္ ဘုရားရွင္ရဲ့ဥပေဒေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ့အတြက္ ဘုရားရွင္မရွိေတာ့တဲ့ ယေန့မွာ အက်ြ္ႏုပ္တုိ့ မည္သူကုိ ေတာင္းဆုိးရမလဲ။ ဘုရားရွင္သာလ်င္ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ အသုံးျပဳပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိလ်င္ အျခားသူေတြဟာ change လုပ္ဖုိ့ အခြင့္အေရး မရွိေတာ့ဘူးလား အရွင္မင္းၾကီး။

အရွင္မင္းၾကီး” ၀ိနေယာနာမ သာသနႆ အာယု ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြ ေအာက္မွာ အက်ြႏုပ္တုိ့ဟာ မလႈပ္ႏုိင္မယွက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရတယ္။ ေလလံလွတဲ့ ဒီ၀ိနည္းဥပေဒေတြကုိ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲ change-လုပ္ပစ္ခ်င္တယ္ အရွင္မင္းၾကီး။ ဒါေပမယ့္လဲ ယေန့ေျပာေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲ change-ထဲမွာ ဒီ၀ိနည္းဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲျခင္း မပါႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိလည္း တစ္ဖက္မွာ ယုံၾကည္ေနပါတယ္ အရွင္မင္းၾကီး။

တကယ္လုိ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေနအထားအရ change- ဟာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ လုိအပ္ေနမယ္ဆုိယင္ေတာင္ အဲဒီchange-ကေတာ့ ၀ိနည္းဥပေဒေတြကုိ အေျပာင္းအလဲ change-ဖုိ့ ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး အရွင္မင္းၾကီး။ အက်ြ္ႏုပ္ အဲဒီမေထရ္ရဟႏၱာၾကီးေတြရဲ့ စကားကုိ အၾကြင္းမဲ့ ယုံပါတယ္။ သူတို့ဟာ ေလာကၾကီးမွာ ဘုရားျပီးယင္ ညဏ္အေျမာ္အျမင္ အရွိဆုံးပုဂၢဳိလ္ေတြ မဟုတ္လား အရွင္မင္းၾကီး။

ေလာကီအေျပာင္းအလဲ change-ေတြကေတာ့ သူလည္ပတ္ေန့တဲ့ယႏၱယားအတုိင္း ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနဦးမွာပဲ မဟုတ္လား အရွင္မင္းၾကီး။ “ ------အေသာကမင္းၾကီးအား အက်ြ္ႏုပ္သည္ စိတ္ထဲမွာ စကားမ်ားစြာကုိ ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း မည္သုိ့ေသာ အေျပာင္းအလဲ change -ျဖစ္မည္ဆုိသည္ကိုေတာ့ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖၾကားမွာ ေထြးလုံးရစ္ပတ္ယင္း အေတြးမ်ားခ်ာခ်ာလည္လ်က္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သစ္ကမၻာၾကီးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ဖုိ့ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ဖုိ့------------။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္