Monday, February 1, 2010

ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးစကားျဖင့္

ဘေလာ့ကုိ ဖန္တီေပးေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးစကားျဖင့္ အသင္တုိ ့ဖန္တီးေပးေသာ ဘေလာ့အား စတင္ဖြင့္လွစ္ပါရေစ-------------

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္