Thursday, March 3, 2011

မြမ္ဘုိင္း(Mumbai) တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္း

မြမ္ဘုိင္း(Mumbai)တကၠသုိလ္မွ Ph.D ဘြဲ့ရရွိျပီးေသာေက်ာင္းသားမ်ား

(၁) ေဒါက္တာေ၀ဠဳရိယညဏ (သီတဂူ - မႏၱေလး)
(၂) ေဒါက္တာအိႏၵက (မေလးရွား) (Dhamma Garden Centre)
(၃) ေဒါက္တာအာသဘ
(၄) ေဒါက္တာ စႏၵာသိရီ (သီတဂူ - စစ္ကုိင္း)
(၅) ေဒါက္တာ ေခမိႏၵာစာရ (အေမရိကန္)
(၆) ေဒါက္တာ ကိတၱိသာရ
(၇) ေဒါက္တာ နႏၵက (ကုိးရီးယား)
(၈) ေဒါက္တာသာဓိန
(၉) ေဒါက္တာပညာ၀ံသ (ဂ်ာမဏီ)
(၁၀) ေဒါက္တာေသာဘနာစာရ
(၁၁) ေဒါက္တာစႏၵာ၀ရ
(၁၂) ေဒါက္တာပါရမီ (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရ၀ါဒတကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ့ျပီး- ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားတြင္ ပထမဆုံးေသာ ေဒါက္တာ (၂)ဘြဲ့ရ ေက်ာင္းသားျဖစ္မည္။ နယူးေဒလီျမဳိ့တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေစလႊတ္ခ်က္အရ သုေတသန ျပဳလုပ္။)


Mumbai တကၠသုိလ္တြင္.က်မ္းတင္ျပီးေသာ ေဒါက္တာေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား
(၁) အရွင္သိရိႏၵ
Mumbai တကၠသုိလ္တြင္ Ph.D ဘြဲ့အတြက္.ပညာသင္ၾကားေနဆဲေက်ာင္းသားမ်ား

(၁) အရွင္ညဏုတၱရ (M.Phil)(Wisdom of dhamma)
(၂) အရွင္အိႏၵာ၀ုဓ
(၃) အရွင္ေမတၱာစာရ (Buddha FM)
(၄) အရွင္သုဇနက
---
(၆) အရွင္ကဥၥနေမာဠိ

(၈) အရွင္အိႏၵာစာရ (ကရင္ေလး)
(၉) အရွင္ဂုဏိႏၵ
(၁၀) အရွင္...........
(၁၁) အရွင္အိႏၵာလကၤာရ (မြန္ဆရာေတာ္)
(၁၂) အရွင္ညဏိႏၵ
(၁၃) အရွင္ေခမာစာရ
(၁၄) အရွင္ေကာလိနိယ (အဂၢမဟာေက်ာ္ - ပါဠိပါရဂူ)(သီတဂူ)
(၁၅) အရွင္ေတဇိႏၵ
(၁၆) အရွင္ေမဓာနႏၵ (သီတဂူ)
(၁၇) အရွင္ၾသဘာသ (မြန္ဆရာေတာ္)
(၁၈) အရွင္၀ိစိတၱာလကၤာရ (ျမန္မာဂုဏ္ထူး)
(၁၉) အရွင္တိေလာကညဏ
(၂၀) အရွင္စေႏၵာဘာသ
.......
(၂၁) အရွင္၀ါယမ
(၂၂) အရွင္၀ိသုတ
(၂၃) အရွင္ေခမာစာရာလကၤာရ (သီတဂူ)
(၂၄) အရွင္ပ႑၀ (ရွမ္းဆရာေတာ္)

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္