Thursday, March 3, 2011

အလ်င္စလုိ မႏုိင္ပါနဲ့

သစ္ပင္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ့အိမ္၀ုိင္းထဲမွာ အစိမ္းေရာင္သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ ေတြ့ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ သူက သူဟာ ပင္ပ်ဳိတစ္ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးလ်င္ သစ္ပင္တစ္ပင္အျဖစ္ၾကီးထြားဖုိ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူလိမ့္မယ္-လုိ့ ယူဆထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုသြားျပီး ျပည့္စုံၾကီးထြားေနတဲ့ သစ္တစ္ပင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူဟာ အဲဒီသစ္ပင္ကုိ တူးယူဖုိ့ ကာယလုပ္သားမ်ားအသုံးျပဳျပီး သူ စီစဥ္ထားတဲ့ေနရာ သူ့ရဲ့အိမ္၀န္းထဲသုိ့ အဲဒီသစ္ပင္ကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူဟာ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။

သူ့ကုိယ္သူ ေတြးထင္တာက “ တုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ငါဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ခရီးတစ္ခုကုိ သြားျပီးခဲ့တယ္။ ပ်ဳိးပင္တစ္ခု အဲသလုိမဟုတ္ မ်ဳိးေစ့တစ္ေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းက ရွည္ၾကာတဲ့လုပ္ငန္ေဆာင္တာကုိ ယူတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခု ငါဟာ စိမ္းလန္းစုိေျပတဲ့ သစ္ပင္စိမ္း စုိက္ပ်ဳိးျခင္းရဲ့ လ်င္ျမန္တဲ့ နည္းလမ္းကုိ ေတြ့ျပီ” လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေန့မနက္ သူဟာ သစ္ပင္ကုိ ၾကည့္ရႈ့တဲ့အခါ သစ္ရြက္မ်ားက ညွဳိးႏြမ္းဖုိ့ စတင္ေနျပီဆုိတာ ေတြ့ပါတယ္။ ေန့မ်ားစြာၾကာလာတဲ့အခါမွာ သစ္တစ္ပင္လုံးဟာ ခန္းေျခာက္ သြားပါေတာ့တယ္။ သူဟာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူ့ရဲ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ သူ့ထံ ခရီးလွည့္လည္လာတဲ့အခါ အလြန္ ၀မ္းနည္းေနတဲ့သေဘာရွိတဲ့ သူ့ကုိ ေတြ့ရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးျမန္းတဲ့အခါ သူက “ငါက အလ်င္စလုိျဖစ္ေပမယ့္ ဘုရားသခင္က လက္မခံဘူး” လုိ့ ျပန္ေျပာပါတယ္။

ဒီဇာတ္လမ္းက တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္မႈကုိ အေျခခံတဲ့ ျပီးေတာ့ ရုတ္တရတ္ ေက်ာ္လႊားခုန္တက္လုိ့မရတဲ့ သဘာ၀ဥပေဒနဲ့ပတ္သက္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ညႊန္ျပပါတယ္။ သဘာ၀ရဲ့ဒီဥပေဒကုိ လုိက္နာတဲ့သူဟာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကုိ လုိက္ပါဖုိ့ ပ်က္ကြက္ျခင္းက က်ဆုံးမႈအျဖစ္ ပ်က္စီးကိန္းၾကဳံပါလိမ့္မယ္။ သဘာ၀ရဲ့ဒီဥပေဒကုိ သစ္ပင္မ်ားသာလ်င္ သက္ဆုိင္တာမဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ ဒီသဘာ၀ရဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ လုိက္ပါသင့္ပါတယ္။ သုိ့မဟုတ္လ်င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ေရာက္သင့္ေရာက္ထုိက္တဲ့ ဘယ္လုိပန္းတုိင္ခရီးပဲျဖစ္ပါေစ မရရွိႏုိင္ပါ။

သစ္ပင္ဟာ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာျဖစ္တဲ့အခါ အဲဒါက အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါမ်ဳိးပဲျဖစ္တဲ့သစ္ပင္ကုိ အျခားေနရာ အ၀န္းအ၀ုိင္းသုိ့ ေျပာင္းေရႊ့တဲ့အခါ အဲဒါက ေျခာက္ေသြ့သြားတယ္- ဆုိတာ ဘာ့ေၾကာင့္ အဲဒီလုိ ျဖစ္တာပါလဲ? သစ္ပင္ဟာ ပန္းျခံထဲမွာ ျဖစ္တဲ့အခါ သူ့ရဲ့အျမစ္က ေျခရာလက္ရာမပ်က္ ပကတိအတုိင္း တည္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကုိ အိမ္၀ုိင္းသုိ့ ေျပာင္းေရႊ့တဲ့အခါ က်န္ရစ္တဲ့ သူ့ရဲ့အျမစ္ေတြက အနည္းငယ္ပဲ ရွိေတာ့တယ္- ဆုိတာက အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ သစ္ပင္ႏွင့္တြဲဖက္ျပီး ဘ၀ကုိ ပညာေပးတဲ့ ရင္းျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ သဘာ၀ဥပေဒျဖစ္ျပီး သဘာ၀ဥပေဒဟာ လူသားရဲ့ရွင္သန္မႈကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ဒါက သင့္ေတာ္တဲ့ ရင္းျမစ္ကုိ ရရွိဖုိ့ လုပ္ငန္းကိစၥတုိင္းအတြက္, သက္ေမြးမႈတုိင္းအတြက္, အဖြဲ့အစည္းတုိင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေၾကာင္းက်ဳိးခုိင္လုံတဲ့ အေျခခံ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ရဲ့ ဒီဥပေဒကုိ ျခြင္းခ်န္၍ အျခားမရွိပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးဟာ job-တစ္ခုအတြက္ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္းဟာ business-ရဲ့ အေျခခံ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အဦးဟာ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအတြက္ အေျခခံ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်အားထားရတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေက်ာ္လႊားခုန္တက္ ရယူျခင္းမ်ွျဖင့္ ဤကဲ့သုိ့ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကုိ သင္ဟာ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

သင္ဟာ တစ္စုံတစ္ခုကုိေအာင္ျမင္ဖုိ့ အေလာတၾကီး ကတုိက္ကရုိက္ျပဳလုပ္လ်င္ ဒါဟာ သဘာ၀ရဲ့ဥပေဒကုိ သင္က ျငင္းပယ္ေနတယ္လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အရည္အေသြးအေပၚမွာ ကမၻာတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္တာ မဟုတ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဒီလုိျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားက ဒီကမၻာမွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ ပါ၀င္တဲ့သူမ်ားဟာ သဘာ၀ရဲ့ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကုိ ေတြ့ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီလုိ ေထာက္ခံအာေပးခံရျခင္းမရွိဘဲ ဒီကမၻာမွာ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိပါ။

သဘာ၀ရဲ့လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ဒီတျဖည္းျဖည္းျဖစ္စဥ္ကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသလဲ? သူဟာ ခုိင္မာက်စ္လစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဲဒီလုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သင္ဟာ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေက်ာ္လႊားခုန္တက္ျခင္းျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ရရွိေအာင္ျမင္ဖုိ့ ၾကဳိးစားလ်င္ ေနာက္ဆုံရလဒ္က အျမစ္ျပဳတ္တြယ္ရာမဲ့ျဖစ္တဲ့သစ္ပင္ကဲ့သုိ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္စဥ္ကုိ အပုိင္ယူရပ္တည္ထားတဲ့အခါ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈကုိ ခုိင္မာက်စ္လစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစပါတယ္။

kakdi အပင္တစ္ပင္ ၾကီးထြားဖုိ့ ၆-လသာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ ၀က္သစ္ခ်ပင္လုိ သစ္တစ္ပင္ကုိ ၾကီးထြားေစခ်င္တယ္ဆုိလ်င္ေတာ့ ဖားဖားလ်ားလ်ားထြားၾကဳိင္တ့ဲ အပင္တစ္ပင္ ထြက္ရွိဖုိ့ ႏွစ္ ၅၀-ၾကာ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္- ဆုိတာ စုိက္ပ်ဳိးေရးသမားတစ္ေယာက္က မဆုိင္းမတြ မွန္ကန္စြာ ေထာက္ညြန္ျပမွာပါ။ ဒီဥပမာမွ သဘာ၀ရဲ့ဥပေဒဟာ ဘယ္လုိ ေကာင္းေကာင္းလည္ပတ္အလုပ္လုပ္တယ္- ဆုိတာ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္