Tuesday, February 1, 2011

ဘ၀တည္းဟူေသာ ဘီး


Pythagoras ဟာ ေပါင္းစပ္မႈကုိ ဖန္တီးရာမွာ ပထမဆုံး သုေတသနလုပ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကဆုိလ်င္ ၂၅-ရာစုႏွစ္ကုိ ျဖတ္သန္းျပီးျပီျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ေနာက္ထပ္ အဲဒါကုိ ၾကဳိးစားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အဲဒီမတုိင္မီကလည္း အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အဲဒါကုိ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ႏွစ္ခုစလုံးရဲ့ေနာက္မွာ အျခားဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အဲဒါကုိ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ဒါဟာ သိပၸံဆုိင္ရာနဲ့ ထူးျခားနက္နဲတဲ့ ညဏ္အျမင္ဆုိင္ရာ ႏွစ္ခုစလုံးျဖစ္တဲ့ စိတ္တစ္ခုကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါက ရွားပါးလွပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶကဲ့သုိ့ ၾကီးမားတဲ့အသိညဏ္ထူးကုိရရွိျပီးသူ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏ်ဴတန္လုိ တကယ့္သိပၸံပညာရွင္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာႏွစ္ခုႏွင့္ အိမ္မွာ ရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ့ရွိရဖုိ့ ခဲယဥ္းပါတယ္။ Pythagoras ဟာ အဲဒီေခတ္ရဲ့ျပဳိင္စံရွားပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေပါင္းစပ္မႈကုိ လုိအပ္ခဲ့သလုိ ယေန့ အဲဒါကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ကမၻာၾကီးက တူညီတဲ့အခ်က္အေပၚမွာ တဖန္ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ကမၻာၾကီးက လႈပ္ရွားေနတဲ့ဘီးတစ္ခုမွာ ေရြ့လ်ားက်က္စားေနပါတယ္။ ဆန္စခရစ္မွာ သံသရာက ကမၻာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဘီးကုိလည္း ဆုိလုိပါတယ္။ ဘီးက ၾကီးမားပါတယ္။ ၂၅-ရာစုႏွစ္မွာ သံသရာတစ္ခု ျပည့္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ျပည့္ပါတယ္။

Pythagoras မတုိင္မီ ၂၅-ရာစုႏွစ္က Atlntis ဟာ လူေတြရဲ့ကုိယ္ပုိင္အရည္အေသြး သိပၸံပညာ ၾကီးထြားမႈေၾကာင့္ အဆုံးသတ္နိဂုံးခ်ဳပ္သြားပါတယ္။ အသိပညာမပါတဲ့ သိပၸံတုိးတက္မႈဟာ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ့လက္ထဲမွာ ဓားတစ္လက္ကုိ ေပးထားလုိက္သလုိ ျဖစ္ပါတယ္။

Pythagoras အခ်ိန္ကတည္းက ယေန့အခ်ိန္ထိ ၂၅-ရာစုႏွစ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးပါျပီ။ တစ္ဖန္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘီးဟာ တူညီတဲ့အစြန္းထိပ္ဖ်ားကုိ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ တြယ္ရာမဲ့တဲ့ ဘ၀ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ တန္ဖုိးမ်ားလုိ အဓိပၸါယ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ပါတယ္။ ၾကၽီးမားတဲ့အေမွာင္ က်ေရာက္လာပါတယ္။ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းရဲ့အဓိပၸါယ္ မရွိေတာ့ပါ။ ရုိးရုိးစင္းစင္း အမွတ္တမဲ့ပဲ သေဘာထားၾကပါတယ္။

အခြင့္အေရးအားလုံးရွိပုံေပၚတဲ့ ဘ၀တစ္ခုမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္လဲရွိပုံမေပၚသလုိ အဓိပၸါယ္လည္း မဲ့ေနပုံေပၚပါတယ္။ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ ဘ၀ ရွိ-မရွိဆုိတာ - ျပီးေတာ့ သင္ျပဳလုပ္တဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အလဟႆ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္တယ္၊ ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္တယ္၊ စက္ရုပ္လႈပ္ရွားသလုိ ျဖစ္တယ္ - ဆုိတာ သင့္အတြက္ ဘ၀ကုိ ဂရုတစိုက္ရွိပုံမေပၚပါ။ အရာရာဟာ မေရမရာအက်ဳိးအေၾကာင္း ကင္းေနပုံေပၚပါတယ္။

ဖရုိဖရဲပရမ္းပတာအခ်ိန္ကာလဟာ - Atlantis မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း ၾကီးမားတဲ့ ပ်က္စီးျခင္းရဲ့အေၾကာင္းခံတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဒါမွမဟုတ္ အျခားတစ္ဖက္မွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တုိးတက္မႈအတြက္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကုိ ျဖစ္ဖုိ့ အေထာက္အထားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီအရာအေပၚမွာ ဘယ္သုိ့ဘယ္ပုံ အသုံးျပဳမလဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

အိႏၵိယမွာ ျမတ္ဗုဒၶ- မဟာ၀ီရနဲ့အျခားသူမ်ားကုိ ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သလုိ ဂရိမွာ Pythagoras နဲ့ Heraclitus တုိ့ကုိ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ Lao Tzu, Chuang Tzu, Confucius, Mencius, Lieh Tzu တုိ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အီရန္မွာ Zarathustra ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျဗဟၼဏယဥ္ေက်းမႈမွာေတာ့ ၾကီးက်ယ္တဲ့ ဥပနိသ်ဒ္ေဟာသူေတြဟာ မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီၾကီးက်ယ္တဲ့ဆရာအားလုံးကုိ ၂၅-ရာစုႏွစ္အၾကာက လူသားမ်ဳိးႏြယ္သမုိင္းမွာ ယုံမွားဖြယ္မရွိတဲ့ ခရီးတစ္ေထာက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခု ၾကီးမားတဲ့ပရမ္းပတာဖရုိဖရဲက တဖန္ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူသားရဲ့ကံၾကမၼာဟာ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ ျပဳလုပ္တဲ့အရာအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ Atlantis မွာ သူကုိယ္တုိင္က ဖ်က္ဆီးတဲ့ ေခတ္မီလူမႈအဖြဲ့အစည္းကဲ့သုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မွာျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဗဟုသုတထဲမွာ, အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲသိပၸံပညာကမၻာထဲမွာ နစ္ျမွဳပ္လိမ့္မွာျဖစ္ေစ- အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ဟာ အၾကီးအက်ယ္တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ယူႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။

သာမန္လူသား- အမ်ားစု-ဟာ သတိလစ္ေမ့ေျမာစြာ ေနထုိင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ့ဟာ ေရွ့မွာ အနည္း ငယ္ေသာေျခလွမ္းကုိေတာင္ ၾကဳိတင္မျမင္ႏုိင္ပါ။ ကမၼဌာန္းအတြက္- အတြင္းခရီးအတြက္- ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္- ေအးျငိမ္းမႈအတြက္- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ၾကီးမားတဲ့အရွိန္အဟုန္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္လ်င္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ဟာ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာပါလိမ့္မယ္။ အသစ္တစ္ဖန္လူသားဟာ ေမြးဖြားလာပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ ဒီအခ်ိန္ကုိ လြဲေခ်ာ္မိသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္ အဲဒီေနာက္ ၂၅-ရာစုႏွစ္အၾကာ သင္ဟာ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ တူညီတာအတြက္ ဆက္လက္က်န္ရစ္ေနပါလိမ့္ဦးမည္။ အခ်ဳိ့အနည္းငယ္ေသာသူမ်ားသာ အသိညဏ္ထူးကုိ ရရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ ေနရာအႏွံ့အျပား ရံဖန္ရံခါမွ လူတစ္ေယာက္ဟာ တပ္လွန့္ႏုိးေဆာ္ လာပါလိမ့္မယ္။ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား အသင့္အေနအထား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ့ ဒါမွမဟုတ္ နတ္တစ္ပါးကဲ့သုိ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ လူသားရဲ့ၾကီးမားမ်ားျပားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းကေတာ့ ငရဲမွာ ဆက္လက္ေပ်ာ္ေမြ့ေနထုိင္ဖုိ့ ထြက္ခြါသြားၾကပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္ဟာ - အေရွ့နဲ့ အေနာက္ရဲ့ေပါင္းစပ္မႈ- သိပၸံပညာနဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ေပါင္းစပ္မႈ- အသိပညာနဲ့ ဗီဇစိတ္ျဖင့္အလုိလုိသိျခင္းရဲ့ေပါင္းစပ္မႈ- အမ်ဳိးသားစိတ္နဲ့အမ်ဳိးသမီးစိတ္ကို ေပါင္းစပ္မႈ- ဦးေခါင္းနဲ့ႏွလုံးသားကုိ ေပါင္းစပ္မႈ - ဘယ္နဲ့ညာေပါင္းစပ္မႈ- ကုိ သင့္ထံသုိ့ သယ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ဟာ ၾကီးမားတဲ့ ညီညြတ္မႈကုိ ဖန္တီးဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့လမ္းေတြကုိ ၾကဳိးစားေနပါတယ္။ အေၾကာင္းက အဲဒီညီညြတ္မႈကသာ အဲဒီလုိက္ဖက္မႈကသာ ကယ္တယ္ႏုိင္မွာ- ျပီးေတာ့ ဘ၀သစ္သုိ့ သယ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္