Monday, February 7, 2011

စြဲလမ္းျခင္းနဲ့ အၾကင္နာအသနားပုိျခင္း ဆုိင္ရာ

စြဲလမ္းမႈျဖစ္တဲ့အရာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အၾကင္နာအသနားပုိတဲ့အရာကုိ နားလည္ဖုိ့ တကယ္မခက္ခဲပါ။ စြဲလမ္းမႈဟာ ဇီ၀ေဗဒေရာဂါဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ျပင္းထန္ ပူေလာင္ပါတယ္။ ဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာ သတိလစ္ေနေသာ မသိစိတ္ စြမ္းအင္မ်ားက သင့္ကို ပုိင္ဆုိင္လုနီးပါး လက္၀ယ္ရွိေနပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အရွင္သခင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ သင္ဟာ အေစခံက်ြန္တစ္ေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကင္နာအသနားပုိမႈက သင္ဟာ ဇီ၀ေဗဒ(biology)နဲ့ ဇီ၀ကမၼေဗဒ(physiology)ကုိ ေက်ာ္လြန္ျပီးသြားျပီလုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ သင္ဟာ အေစခံက်ြန္တစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ အရွင္သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု သင္ဟာ မရည္ရြယ္ဘဲ သတိမမူမိဘဲ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ သင္ဟာ လုံး၀လြတ္လပ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စြဲလမ္းမႈျဖစ္လာတဲ့ တူညီတဲ့စြမ္းအင္ကုိ အၾကင္နာအသနားပုိျခင္းဆီသုိ့ ေျပာင္းလဲပါတယ္။

စြဲလမ္းမႈဟာ တပ္မက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနားပုိမႈက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈက အလုိအာသီသျဖစ္ပါတယ္။ အသနားအၾကင္နာပုိျခင္းက အလုိအာသီသမွကင္းပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈက အလုိၾကီးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနားပုိျခင္းက မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈက အျခားသူမ်ားကုိ အသုံးခ်ခံ တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခ်င္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနားပုိမႈက အျခားသူမ်ားကုိ သူမကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ သူကိုယ္တုိင္ဆီသုိ့ အပုိင္းအစတစ္ခုအေနႏွင့္ ေလးစားျမတ္ႏုိးပါတယ္။

စြဲလမ္းမႈက သင့္ကုိ ေျမေပၚမွာ- ရႊံ ့ႏြံမွာ ၾကဳိးျဖင့္ခ်ည္းျပီး လံထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ၾကာပန္းတစ္ခု ျဖစ္မလာပါ။ အၾကင္နာအသနားပုိမႈက သင့္ကုိ ၾကာပန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေတာင့္တမႈ, အလုိၾကီးမႈ, ေဒါသရဲ့ ရႊံ့ႏြံကမၻာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ့ကုိ စတင္ပါတယ္။ အၾကင္နာအသနား ပုိျခင္းဟာ သင္စြမ္းအင္မ်ားရဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့စြမ္းအင္အားလုံးဟာ ေရသြယ္ေျမာင္းသုိ့ ဆက္လက္စီးဆင္းသြားပါတယ္။ ဒီစြမ္းအင္အားလုံးဟာ ျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေတာ့တဲ့အခါ သူတုိ့ဟာ သင့္ရဲ့အတြင္းေရကန္ကုိ သင့္ရဲ့အတြင္းျဖစ္တည္ျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ့ စတင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ျပည့္၀လာပါတယ္။ ၾကီးမားတဲ့ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခု သင့္မွာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ သင္ဟာ ျပည့္လွ်မ္းလာျခင္းကုိ စတင္တဲ့အခါ သင္ဟာ အမွန္တကယ္အသိပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ မကုန္ခန္းႏုိင္တဲ့ရင္းျမစ္တစ္ခုဆီသုိ့ ေရာက္ရွိလာျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကင္နာအသနားပုိမႈဟာ ေသာ့ခ်က္စကားလုံးတစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ ကမၼဌာန္းတရားထဲသုိ့ နက္နက္နဲနဲသြားတဲ့အခါမွသာလ်င္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ ကမၼဌာန္းတရားဟာ စြဲလမ္းမႈကုိ အသနားအၾကင္နာပုိျခင္းဆီးသုိ့ ဆက္သြယ္ဖုိ့ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ပုိ၍ ႏုိးၾကားေသာအသိသတိ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ယခု သင္ဟာ သတိမမူမိပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စက္ရုပ္(robot)မ်ားလုိ ေနထုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္လုိ ျဖစ္ေလေလ သင္ဟာ အသုံးက်ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ့အစည္းဟာ သင့္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒါဟာ စက္ရုပ္လူ့အဖြဲ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ျဖစ္ေနတာ - အသင့္ အေနအထားျဖစ္ေနတာ- သတိျပဳမိေနတာဟာ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ မ်က္ကန္းလူမ်ားရဲ့ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ မ်က္လုံးမ်ား ရွိေနျခင္းဟာ အႏၱရာယ္ကုိ ဖိတ္ေခၚဖုိ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အသိသတိနဳိးၾကားမႈကုိ ဖန္တီးျခင္းမရွိဘဲ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အလွအပကုိ သိလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀ဟာ သင့္အေပၚမွာ ႏွင္းအပ္ျပီးျပီဆုိတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သိလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ တုိးတက္ၾကီးပြါးဖုိ့- သင့္ေတာ္လုုိက္ဖက္လာဖုိ့- သင့္အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီးတဲ့ ၾကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သင္ဟာ သိလာလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။

Socrates က ေျပာပါတယ္။ “သင္ မသိဘူးဆုိတာကုိ သင္ သိလာလ်င္- ဒါဟာ တကယ့္ စတင္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒါဟာ သင့္အတြက္ သိဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္”။ “ငါ မသိနားမလည္ဘူး”ဆုိတာကုိ သိရွိလာျခင္းက အမွန္တရားအတြက္- သင့္ရဲ့အမွန္တရားအတြက္ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အတြင္းဘက္မွာ စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္းရဲ့- စိစစ္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းရဲ့- ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာကုိ ဖန္တီးပါတယ္။

အၾကင္နာအသနားပုိျခင္းဟာ စြဲလမ္းမႈရဲ့ အဆုံးစြန္ ေျပာင္းလဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ စြဲလမ္းမႈအတြင္း တည္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ သင္တည္ရွိတဲ့အတုိင္း သင္ဟာ မွန္ကန္တယ္ဆုိတာကုို ဆက္လက္ ေတြးထင္ေနပါတယ္။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ အကာအကြယ္ ဆက္လက္ေပးေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ ဥစၥာပစၥည္းကုံလုံျပည့္၀တဲ့ စက္ရုပ္ဆန္တဲ့ ဘ၀ကုိ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ သင္ဟာ ဆန့္က်င္အာခံပါတယ္။

သင္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ထံသုိ့ ေရာက္ရွိလာတဲ့အခါ သင္ဟာ အသိသတိႏုိးၾကားဖုိ့ လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ လွပေသာ ခ်ဳိျမေသာ အိပ္မက္ကုိ မက္ႏုိင္ရန္အလုိ့ငွါ သင္ အက်ြႏု္ပ္ထံသုိ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရာက္ရွိလာျခင္းရဲ့ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီေနရာမွာ တည္ရွိျခင္းရဲ့ အက်ြႏု္ပ္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

သင္ဟာ ဒီေနရာမွာ ျဖစ္တည္သည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္ သင့္ကို တုိက္မိျငိမိ ဖမ္းယူမိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အက်ြႏု္ပ္ဟာ သင္ရဲ့အိပ္မက္ကုိ အေ၀းသုိ့ယူျခင္းကုိ စတင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အက်ြႏု္ပ္ဟာ သင့္ရဲ့ စိတ္လွည့္စားမႈ အေတြးအထင္မွားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းဖုိ့ ဆက္လက္ ထြက္ခြါ သြားေရာက္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့ စိတ္လွည့္စားမႈ အေတြးအထင္မွားမ်ားကုိ လႊတ္ခ်လ်င္လႊတ္ခ်ခ်င္း- သင့္ရဲ့ အိပ္မက္မ်ားဟာ အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ ျပဳိကြဲလ်င္ျပဳိကြဲခ်င္း- ၾကီးမားနက္ရႈိင္းတဲ့ အသိသတိႏုိးၾကားလာျခင္းဟာ - (သင့္ကုိ အမွန္တကယ္ အသိပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ ၾကီးမားနက္ရႈိင္းတဲ့ အသိသတိ ႏုိးၾကားလာျခင္းဟာ) - သင့္အတြက္ သင့္ကုိ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အၾကင္နာအသနားပုိသူတစ္ေယာက္ အျဖစ္….။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္