Monday, February 28, 2011

The feminine ကုိ လက္ခံခြင့္ျပဳပါ

အလင္းေရာင္ဟာ ေနရဲ့သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ လႈိင္းလုံးဟာ ပင္လယ္ရဲ့ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေအးျမျခင္းဟာ ေလရဲ့သဘာ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးေဆးတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ သမင္တစ္ေကာင္၊ ျပီးေတာ့ ရန္လုိမႈႏွင့္ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ ဒီလကၡဏာသြင္ျပင္ေတြနဲ့ ျပည့္စုံေစတဲ့အရာမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ မူရင္းသဘာ၀မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းထံမွ သူတုိ့ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ေစတဲ့ တစ္မူတစ္ဘာသာထူးတဲ့ ကုိယ္ပုိင္သဘာ၀မ်ား ရွိၾကပါတယ္။

တစ္ၾကိမ္တုန္းက လင္းယုန္ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္ဟာ ၾကက္ကေလးငယ္တစ္အုပ္ၾကားထဲမွာ ေနထုိင္ေနျခင္းျဖင့္ သူ့ကုိယ္ကုိ ပုံသြန္းပါတယ္။ ၾကက္မိခင္ဟာ သူမက သူမရဲ့သားသမီးငယ္ေတြကုိ ေက်ြးေမြးျပဳစုၾကည့္ရႈ့ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ နည္းလမ္းအတုိင္း အဲဒီလင္းယုန္ငွက္ငယ္ကုိ ၾကည့္ရႈ့ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။ ၾကက္ကေလးမ်ားလုိ ငယ္ရြယ္တဲ့လင္းယုန္ေလးဟာ တီေကာင္ သန္ေကာင္မ်ားကုိ ေျမေပၚမွာ လုိက္ရွာျခင္းျဖင့္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာပါတယ္။ သုိ့ျဖစ္- လင္းယုန္ငွက္ငယ္ေလးဟာ သူ့ကုိယ္သူ ၾကက္ငယ္ေလးတစ္ေကာင္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ေတြးထင္ေနပါေတာ့တယ္။ ေလထဲသုိ့ ထုိးတက္ဖုိ့ ပ်ံသန္းဖုိ့ သူ့ရဲ့အစြမ္းအစကုိ သိနားလည္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တစ္ေန့မွာေတာ့ အျခားလင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္က ၾကက္ကေလးမ်ားနဲ့အတူ အပ်ံသင္စ အဲဒီလင္းယုန္ငွက္ငယ္ကုိ သတိထားမိပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္းတည္းရွိတဲ့အခါ “ေကာင္းကင္လင္းယုန္ငွက္”ဟာ “ၾကက္လင္းယုန္ငယ္”ဆီ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ေရကန္တစ္ခုသုိ့ လင္းယုန္ငယ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ေကာင္းကင္လင္းယုန္ငွက္-က “ တုိ့ရဲ့ ကေလးငယ္! မင္းဟာ ဘယ္သူလဲဆုိတာ မသိေလေရာ သလား? ဒီမွာ ငါ့ကုိ ၾကည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ခု ေရထဲမွာ မင္းရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ပုံရိပ္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ငါ့လုိပဲ၊ မင္းဟာလည္း ေကာင္းကင္ထဲမွာ တဟုန္ထုိးပ်ံသန္းတက္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္း ျဖစ္တယ္။ ေျမၾကီးမွ ဘယ္မွ ထလုိ့ထြက္လုိ့မရတဲ့ ၾကက္ငယ္တစ္ေကာင္လုိ့ မဟုတ္ဘူး” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ့ လင္းယုန္ငယ္ဟာ သူ့ရဲ့ခြန္အားစြမ္းပကားကုိ သေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ျပီးေနာက္ တုံ့ဆုိင္းျခင္းမရွိဘဲ သူ့ရဲ့အေတာင္ပံေတြကုိ ျဖန့္ကားလ်က္ ေကာင္းကင္ထဲသုိ့ တဟုန္ထုိး ပ်ံသန္းသြားပါေတာ့တယ္။ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီးဟာ လင္းယုန္ငွက္ငယ္အတြက္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီနည္းတူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွာ စြမ္းရည္အင္အားနဲ့ လြတ္လပ္မႈအတြက္ အဆုံးအစမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ထဲသို့ မားမားစြင့္စြင့္ တုိး၀င္ပ်ံသန္းဖုိ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလြတ္လပ္မႈဟာ လက္ေတြ့တစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းမတုိင္မီ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ တည္ျငိမ္တဲ့ အားထုတ္ၾကဳိးစားမႈမွတဆင့္ သူမကုိယ္တုိင္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရပါ့မယ္။ ဒါက - သူမဟာ ၾသဇာပါ၀ါမွကင္းမဲ့တယ္- ျပီးေတာ့ သူမကုိ တားျမစ္ဟန့္တားထားတဲ့ မ်ားစြာေသာ အကန့္အသတ္မ်ားနဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ားက သူမကုိ ကုန္းႏွီးတင္ထားတယ္ - ဆုိတဲ့အေတြးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ပထမဆုံး ဒီအေတြးမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရပါ့မယ္။

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ့ဘ၀ျဖစ္တည္မႈဆုိင္ရာ ပင္ကုိယ္လကၡဏာဟာ သူမရဲ့ မိခင္ပမာဆန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ- အသနားအၾကင္နာ- သည္းခံႏုိင္မႈစြမ္းရည္- တစ္ကုိယ္ေကာင္းမဆန္မႈတုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူမဟာ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ဒီအရည္အေသြးေတြကုိ စြန့္လႊတ္ဖုိ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ကူးမ၀င္သင့္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ အမ်ဳိးသမီးဆန္တဲ့အရည္အေသြးေတြကုိ ျငင္းပယ္တယ္ဆုိလ်င္ ဒါဟာ ေလာေလာဆယ္ ကမၻာမွာ ေတြ့ၾကဳံေနရတဲ့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမညီမွ်မႈေတြကုိ ထပ္ျဖည့္ျခင္း တုိးခ်ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လာမယ့္ေခတ္ကုိ The healing power of motherhood အတြက္ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏုိးၾကားေစဖုိ့ ႏွစ္ျမွဳပ္ ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ညီညြတ္မႈဆုိင္ရာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အိမ္မက္ကုိ ျပီးေျမာက္ေစဖုိ့ ခရီးလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ ျပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ဆက္စပ္တည္မွီေနဖုိ့ ျဖစ္တယ္- ဆုိလ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ အားအင္ျပည့္၀တဲ့ စာနာနားလည္မႈ- စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပီးျပည့္စုံ ေ၀ဆာရင့္က်က္မႈႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္မႈကုိ စုိက္ပ်ဳိးရပါ့မယ္။ ဒီအရာမ်ား မရွိဟုဆုိလ်င္ ဒါမွမဟုတ္ ပ်က္ကြက္ကင္းမဲ့ေနတယ္ဆုိလ်င္ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ား- မွန္မွန္လႈပ္ရွားမႈကင္းတဲ့ စည္း၀ါးမကုိက္တဲ့ပုံစံမ်ား ျပီးေတာ့ ဆူပူထၾကြမျငိမ္သက္မႈမ်ားက လူ့မႈအဖြဲ့အစည္းရဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

စိတ္ထဲမွာ တန္းတူတူညီမႈကုိ ဖန္တီးရပါ့မယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ အတြင္းစိတ္စြမ္းအားက ျမစ္တစ္ခုလုိ စီးဆင္းပါတယ္။ ျမစ္ရဲ့ေရစီးေၾကာင္းဟာ ေတာင္တစ္ခုကုိ ေတြ့ဆုံလ်င္ ျမစ္ဟာ အဲဒါကုိ ဟုိဟုိသည္ည္ ေကြ့ပတ္၀ုိက္လ်က္ စီးဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာက္သားေက်ာက္ေဆာင္မ်ားအစုအေ၀းတစ္ခုရွိလ်င္ ျမစ္ဟာ အဲဒါေတြကုိ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လြန္ စီးဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒါရဲ့ ေအာက္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါရဲ့ အေပၚက စီးဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

အလားတူပါပဲ။ Feminine အရွိန္အ၀ါအင္အားမွာ အဲဒါကုိ ေတြ့ဆုံတဲ့ ဘယ္အတားအဆီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာ္လႊားခ်ဳိးႏွိမ္လ်က္ ပန္းတုိင္ဆီသုိ့ ေရြ့လ်ားကူးေျပာင္းဖုိ့ လုပ္ႏုိင္စြမ္းပမာဏ ရွိပါတယ္။ တန္းတူရည္တူဟာ ပါ၀ါရဲ့အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အေနအထားရဲ့ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ - ဆုိတာကုိ သတိရသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးနဲ့အမ်ဳိးသားဟာ သူတုိ့ဟာ အသိပညာကုိ တုံ့ျပန္ဖလွယ္ေပးေနၾကတယ္ဆုိတဲ့ တူညီတဲ့ အေရးပါမႈျဖင့္ ႏွလုံးသားကုိ ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အသိညဏ္ႏွင့္ႏွလုံးသားကုိ ရင္းၾကားေစ့ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးတဲ့ လမ္းတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ့ ၾကဳိးပမ္းသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ဦးကုိတစ္ဦးအတြက္ အတုယူစံနမူနာထားထုိက္သူမ်ား ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တန္းတူရည္တူနွင့္ ညီညြတ္မႈက သဘာ၀ရဲ့အနီးအနား၀န္းက်င္သုိ့ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။

အညတရသုိ့ လားေရာက္ပါ။ ဆုံးခန္းေရာက္သည့္တုိင္ ပထမဦးဆုံးကုိ ဆက္လက္တည္ရွိေစပါ။ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္လုိ အလြန္တရာေကာင္းတဲ့ ယုံၾကည္မႈနဲ့ သည္းခံမႈအသြင္လကၡဏာ ျပည့္စုံေစပါ။ ဒါဟာ အေကာင္းဆုံးလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိပဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဆီ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ဘ၀နဲ့ ဘ၀ဆုိင္ရာအေတြ့အၾကဳံအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ သေဘာထား ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ၾကားေနရပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားဟာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအားလုံးမွာ အရြယ္ေရာက္ရင့္က်က္လာပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာေတာ့ မဟုတ္။ စၾက၀ဠာ ၾကီးက်ယ္ခ်င္ၾကီးက်ယ္သေလာက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္ တုိးတက္ဖုိ့ သင့္ေတာ္လုိက္ဖက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္လာရလိမ့္မယ္လုိ့ ထင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၾကဳိတင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ့။ သင့္ရဲ့သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အ၀န္းမွာ လူအမ်ားရဲ့ဒုကၡခံစားရျခင္းကုိ သတိမူပါ။ ျပီးေတာ့ ၾကဳိးစားအလုပ္လုပ္ပါ။ ေလ့လာသင္ယူဖုိ့က မ်ားစြာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါစုိ့။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္