Monday, January 31, 2011

အလုိဆႏၵဟူသည္ တုိးခ်ဲ့ဖုိ့ရန္ ၾကီးမားတဲ့ ေတာင့္တမႈတစ္ခုကုိ ဆုိလုိသည္

အလုိဆႏၵေခၚတဲ့ စြမ္းအင္ကုိ ရာစုႏွစ္ၾကာအတြက္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ျပီးပါျပီ။ သူေတာ္စင္လုိ့ေခၚတဲ့သူ အားလုံးနီးပါးက အဲဒါကုိ ဆန့္က်င္ျပီးပါျပီ။ အေၾကာင္းက အလုိဆႏၵဟာ ဘ၀ ျဖစ္ျပီး အဲဒါေတြအားလုံးက ဘ၀ရဲ့ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိဆႏၵဟာ သင္ေတြ့ျမင္ရတဲ့အရာအားလုံးရဲ့ တကယ့္ ရင္းျမစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီအရာေတြက သိသာျမင္သာတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ ဆန့္က်င္ေနလုိ့ပါ။

အရာ၀တၳဳမရွိတဲ့အလုိွဆႏၵ- ပန္းတုိင္ကုိ ေဇာင္းေပးထားျခင္းမရွိတဲ့အလုိဆႏၵ- ေစ့ေဆာ္မႈမရွိတဲ့အလုိဆႏၵ- သန့္ရွင္းတဲ့အလုိဆႏၵဟာ ဘုရားတရားကုိင္းရႈိင္းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိဆႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ့မဟုတ္။ အဲဒါကုိ သန့္ရွင္းစင္ၾကယ္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိဆႏၵကုိ လြတ္ခ်ဖုိ့မဟုတ္။ အဲဒါကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ တကယ့္ ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ အလုိဆႏၵ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ဆန့္က်င္ဖုိ့ သင္ကုိယ္ကုိ ဆန့္က်င္ဖုိ့နဲ့ အားလုံးကုိ ဆန္က်င္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ဆန့္က်င္ဖုိ့ ပန္းပြင့္မ်ား- ငွက္မ်ား- ေနနွင့္လကုိ ဆန့္က်င္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ဆန့္က်င္ဖုိ့ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားလုံးကုိ ဆန့္က်င္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိဆႏၵဟာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ့မွာ ဖန္တီးဖုိ့ဆႏၵ- ထင္ရွားေပၚေပါက္လာဖုိ့ဆႏၵ- တစ္ခုမွအမ်ားသုိ့ ျပဳလုပ္ဖုိ့ဆႏၵ- ခ်ဲ့ကားဖုိ့ဆႏၵ အဲဒီ အလုိဆႏၵေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ God ဟာ ကမၻာၾကီးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္- လုိ့ သူတုိ့ေျပာဆုိတဲ့အခါ Eastern က်မ္းဂန္မ်ားက အတိအက် မွန္ကန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တင္စားမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ Godဟာ အလုိဆႏၵမွ သီးျခားမဟုတ္ပါ။ အလုိဆႏၵဟာ ေတာင့္တမႈတစ္ခု- ၾကီးမားတဲ့ေတာင့္တမႈတစ္ခု- ခ်ဲ့ကားဖုိ့- ေကာင္းကင္က်ယ္သေလာက္ က်ယ္ျပန့္လာဖုိ့ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

ေငြေၾကးပုိ၍ပုိ၍ရွိခ်င္တဲ့သူဟာ တကယ္လုိခ်င္တဲ့အရာဟာ ေငြေၾကးမဟုတ္ဘဲ ခ်ဲ့ကားျခင္း တုိးခ်ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ေငြေၾကးက တုိးခ်ဲ့ေသာ ခ်ဲ့ကားေသာ သင့္ကုိ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ အၾကီးမားဆုံး အိမ္တစ္လုံး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ အၾကီးမားဆုံးပန္းျခံတစ္ခု ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ပုိင္နက္ နယ္ေျမဟာ အက်ယ္ျပန့္ဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ့လြတ္လပ္မႈဟာ အက်ယ္ျပန့္ဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေငြေၾကးေနာက္လုိက္တဲ့သူဟာ သူဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေငြေၾကေနာက္လုိက္ေနတယ္ဆုိတာ မသိႏုိင္ပါ။ သူ့ရဲ့ မသိစိတ္ထဲသုိ့ နက္နက္နဲနဲသြားၾကည့္လုိက္ပါ။ ကမၼဌာန္းထုိင္ဖုိ့ သူ့ကုိ ကူညီပါ။ ျပီးေတာ့ - ေငြေၾကးအတြက္ အလုိဆႏၵဟာ တကယ္ေတာ့ ေငြေၾကးအတြက္ အလုိဆႏၵမဟုတ္။ အဲဒါဟာ ခ်ဲ့ကားဖုိ့ တုိးခ်ဲ့ဖုိ့ အလုိဆႏၵသာ ျဖစ္တယ္-ဆုိတာကုိ ေတြ့လာရတဲ့အခါ သူ့ကုိ အံၾသေစပါလိမ့္မယ္။

အျခားအလုိဆႏၵအားလုံးအပါအ၀င္ အေၾကာင္းရင္းက တူညီပါတယ္။ လူအမ်ားဟာ တန္ခုိးေတြ- ေက်ာ္ၾကားမႈေတြ လုိခ်င္ၾကတယ္။ အသက္ရွည္ခ်င္ၾကတယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျခားနားတဲ့အရာ၀တၳဳေတြမွာ သူတုိ့ ဘာကုိ လုိခ်င္ေနတာလဲ? တူညီပါတယ္။ တိတိက်က်ကုိ တူညီပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ မ်ားစြာလုိခ်င္ၾကတယ္။ သူတုိ့ဟာ ကန့္သတ္မႈေဘာင္ကုိ မထိန္းသိမ္းခ်င္ပါ။ သူတုိ့ဟာ အကန့္အသတ္ကုိ မလုိခ်င္ပါ။

သင္ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိတာကုိ ခံစားၾကည့္ဖုိ့ စိတ္ထိခုိက္ရပါတယ္။ အေၾကာင္းက သင္ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိလ်င္ အဲဒီအခါမွာ သင္ဟာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ လူသုံးကုန္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။

ဒါေပမယ့္ အလုိဆႏၵနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဒီအရာ၀တၳဳေတြဟာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆုိသလုိ စိတ္ပ်က္ေစပါတယ္။ ေငြေၾကးဟာ တစ္ေန့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်ဲ့ကားျခင္းကေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာ ေသးတာမဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အနည္းငယ္ထက္ပုိတဲ့လြတ္လပ္မႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားရေက်နပ္မႈေတာ့ မရွိႏုိင္။ အလုိဆႏၵဟာ အဆုံးမရွိအနႏၱ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကးက အဆုံးမရွိအလြန့္အလြန္ မ၀ယ္ယူႏုိင္ပါ။

သင္ သတိထားၾကည့္လ်င္ ေငြေၾကး- ပါ၀ါ- ၾသဇာတိကၠမ တစ္ခုမွ အားရေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္။ တစ္ျခားစီ ေျပာင္းျပန္ အဲဒါေတြက အားရေက်နပ္မႈမရွိေအာင္ သင့္ကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ? ဒါဟာ သင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစဥ္အခါ တစ္ေန့ ေငြေၾကးဟာ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ္၊ အဲဒီအခါ သင္ဟာ စိတ္ေအးလက္ေအး ျဖစ္မယ္၊ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္လာလိမ့္မယ္- ဆုိတာကုိ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အဲဒါက ျဖစ္ေပၚလာပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္းရဲ့ အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္လာပုံမေပၚပါ။ သင္ဟာ ေရွ့ကထက္ ပုိလုိ့ေတာင္ စိတ္ဖိစီးပါတယ္။ သင္ဟာ ေရွ့ကထက္ ပုိလုိ့ေတာင္ စိုးရိမ္မႈေတြ မ်ားလာပါတယ္။

အလိုဆႏၵကုိယ္တုိင္ကေတာ့ မမွားယြင္းပါ။ ေငြေၾက- ပါ၀ါနဲ့ ၾသဇာတိကၠမေတြဟာ မွားယြင္းစြာ အလုိဆႏၵက ဦးတည္ရည္မွန္းထားတဲ့အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဓားတစ္လက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ ဓားကုိ အျပစ္မရွိေအာင္ အမွားမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ သတ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဓားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အလုိဆႏၵကုိ သန့္ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရပါ့မယ္။ ျပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲရပါ့မယ္။ အေၾကာင္းက အဲဒါဟာ သင္ရဲ့ စြမ္းအင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာ အျခားတစ္ခုခု စြမ္းအင္ မရွိပါ။ အလုိဆႏၵကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ သာမန္ျဖစ္တဲ့ လမ္းကေတာ့ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေနာက္ကုိ မသြားပါနဲ့။ ဓမၼေနာက္ကုိ သြားျခင္းကုိ စတင္ပါ။

အလုိဆႏၵရဲ့မ်ဳိးေစ့မရွိပါ။ အေၾကာင္းက အလုိဆႏၵဟာ အားလုံးရဲ့မ်ဳိးေစ့ ျဖစ္ေနလုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိဆႏၵဟာ အရာရာတုိင္းရဲ့ မူလအေျခခံမ်ဳိးေစ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့စြမ္းအင္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ အစျပဳပါ။ တျဖည္းျဖည္း သူ့ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ သင္ ျမင္ေတြ့လာပါလိမ့္မယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္