Monday, February 14, 2011

ပန္းႏွင့္ သူ့ရဲ့ရနံ့

ကမၻာေျမေပၚမွာ အလြန္လွပတဲ့အရာဟာ ဘုရားရွင္တုိ့ရဲ့ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားက အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား ရႈ့ျမင္မိတာထက္ အလွတရားကုိ ပုိလုိ့ျမင္ပါတယ္။ သူတုိ့ရဲ့ တအားေကာင္းတဲ့ အတြင္းသန့္ရွင္းျဖဴစင္မႈေၾကာင့္ သူတုိ့ေတြဟာ အရာရာတုိင္းမွာ အလွအပကုိ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ့ေလးေတြဟာ အတၱကမၻာမွာ ေအးျငိမ္းတဲ့အတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သူတုိ့ကုိ တန္ဖုိးထားရပါမယ့္။ ေလးစားျမတ္ႏုိးရပါ့မယ္။

စိတ္က တုိးတက္လာတဲ့အခါ အဲဒါကလည္းပဲ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမႈအသီးသီးကုိ ျဖတ္သန္းသြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မွားယြင္းမႈ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကုိ ရွာေဖြဖုိ့ စတင္ပါတယ္။ အဲဒါက တကယ္လွပျပီး ေကာင္းတဲ့အရာ ျဖစ္လ်င္ေတာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အရုပ္ဆုိးအၾကည္တန္မႈႏွင့္ မသန့္ရွင္းမစင္ၾကယ္မႈကုိပဲ ျမင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍ က်ြမ္းက်င္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ပန္းခ်ီပန္းပုစတဲ့ အႏုပညာရွင္က တစ္ခုခုကုိ ဖန္တီးျပီးျပီဆုိလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က မူမမွန္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါေတာ့တယ္။

သုိ့ေစကာမူ ကေလးေတြဟာ သူ့တု့ိရဲ့ တကယ့္ကုိယ္ပုိင္အျဖစ္ အရာရာတုိင္းကုိ သတ္မွတ္ပါတယ္။ တကယ္ပါပဲ သူဟာ လူတုိင္းနဲ့အရာရာတုိင္းအေပၚ အလွတရားကုိ ျမင္ပါတယ္။ အျခားအရာမ်ားနဲ့ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္ယင္ေတာ့ သူ့မွာ ဘာမွမရွိဘူးလုိ့ ထင္ရပါတယ္။ အတြင္းကမၻာမွာေတာ့ အရာရာတုိင္းဟာ လွပေနပါတယ္။

ဘုရားရွင္တုိ့ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ဘုရားရွင္တုိ့ရဲ့အလွအပဟာ ခြဲထုတ္လုိ့မရပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ပန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလွအပကေတာ့ ရနံ့ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အတူူတကြသြားပါတယ္။ ပန္းတပြင့္ဟာ ျဒပ္ရွိအရာ၀တၳဳတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းဟာ သူ့ရဲ့အရည္အေသြးကုိ ေပးႏုိင္စြမ္းရပါ့မယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူ့့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ရနံ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ့အနီးသုိ့ ေရာက္ရွိလာမွသာလ်င္ သင္က အဲဒါရဲ့အလွအပကုိ ေတြ့ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ တန္ဖုိ့းထားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္က အေ၀းမွာျဖစ္ေနယင္ေတာင္မွ အဲဒီရဲ့ရနံ့ကေတာ့ ေလထဲမွာ စိမ့္၀င္ပ်ံ့ႏွံ့ေနႏုိင္ပါတယ္။ ပန္းတစ္ပြင့္ဟာ ရနံ့တစ္ခုခု မရွိလ်င္ သူ့ရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးတစ္၀က္ဟာ ထြက္ခြါသြားပါေတာ့တယ္။ အလွအပဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္တဲ့ပန္းမွ ေရွးဦးၾကဳိတင္လုိ့ လာပါတယ္။ ပန္းနဲ့ရနံ့ဟာ မခြဲမခြါ တစ္ခုတည္းတစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေျမၾကီးရဲ့ငုိျငီးသံနဲ့ ေကာင္းကင္ဘုံရဲ့ျပဳံးရႊင္မႈက ေတြ့ဆုံၾကဳံၾကဳိက္ အသိအက်ြမ္းျဖစ္သြားတဲ့အခါ အလွအပရဲ့ျပည့္စုံမႈဟာ အရုဏ္က်င္း မုိးလင္းသြားပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးက ဖမ္းယူခ်င္တဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးက ပ်ံသန္းေနတာကုိ ေတြ့ျမင္ခ်င္တာတူညီတဲ့ ငွက္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သာယာမႈအလုိဆႏၵနဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈၾကားထဲမွာ ျခားနားထားသလား? တကယ္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားစြာက ၀မ္းသာေက်နပ္မႈကို အျမဲတမ္း လုိက္ပါေလ့ရွိေပမယ့္ သာယာမႈအလုိဆႏၵကုိေတာ့ အားမလုိအားမရျဖစ္ျခင္းက လုိက္ပါလာေလ့ ရွိပါတယ္။ ျပင္ပေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈဆုိျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ ႏုးညံ့တဲ့ျခားနားမႈ ရွိပါတယ္။ ျပင္ပေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့ပုိင္ရွင္ဟာ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဟုတ္သလုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္တုိင္လဲမဟုတ္ -ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားမိပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တကယ့္မၾကာခဏဆုိသလုိ အျခားသူမ်ားထံမွ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဆြဲယူလုယူခ်င္ၾကပါတယ္။

အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈက အဲဒီအရာလုိမဟုတ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ကမၼဌာန္းတရားကုိ အားထုတ္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အာရုံျပဳစဥ္းစားဆင္ျခင္တဲ့အခါ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့၀ိညာဥ္ ျဖစ္တယ္ - ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားမိပါတယ္။ အတြင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ပုိင္ဆုိင္တဲ့ဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ ေရပန္းတစ္ခုလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အလုိအေလ်ာက္ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန့္ျခင္း မရွိပါ။ လုိအပ္တဲ့ဆႏၵရွိလ်င္ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း လ်က္တျပက္အတြင္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့လူသားသဘာ၀ကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စကၠန့္အတြက္ပင္ မွန္ကန္တဲ့အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ေတြ့ၾကဳံခံစားရမယ္ဆုိလ်င္ ကမၻာၾကီးဟာ လုံး၀ကြဲျပားျခားနားတယ္ဆုိတာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခံစားမိပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာၾကီးဟာ အဆက္မျပတ္ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းနဲ့ မလွပတဲ့အရာအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိခ်င္တယ္ဆုိလ်င္ ဖန္တီးခံလက္ရာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလုံးရဲ့ အခ်ဳိ့ေသာရႈ့ေထာင့္အားလုံးဆီသုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါလိမ့္မယ္ - ဆုိတာ ခံစားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖင့္ ကမၻာၾကီးကို ၾကည့္ရႈ့ႏုိင္တဲ့အခါမွသာလ်င္ ကမၻာၾကီးဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီးျပီဆုိတာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေတြ့ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒီအတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဘယ္လုိ ရရွိႏုိင္မလဲ? အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀ရဲ့ ၀င္သက္တစ္ရႈ-ထြက္သက္တစ္ရႈိက္ျဖစ္တယ္- ဆုိတာ တကယ္သတိျပဳမိတယ္ဆုိလ်င္, အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိဘဲ မတည္ႏုိင္ဘူး- ဆုိတာ ခံစားမိတယ္ဆုိလ်င္, ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိလ်င္ တကယ့္အခို္က္အတံ့အတြင္း ေသဆုံးလိမ့္မယ္- ဆုိတာ ခံစားမိလ်င္, - အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိးကြယ္ရာ ဘုရားရွင္က သူ့ရဲ့ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚ့ ၾကဲျဖန့္ပါေတာ့တယ္။

စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အရွိကုိအရွိအတုိင္း အျမဲမျပတ္အဆက္မျပတ္ သတိထားမိျခင္းအသိမွ လားေရာက္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ေန့ ၂၄-နာရီၾကာ ကမၼဌာန္း မထုိင္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းရဲ့ စြမ္းအားမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘ၀ရဲ့ျဖစ္တည္လာမႈကုိ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာ လက္သင့္ခံသေဘာထားျခင္းျဖင့္ တစ္ေန့ ၂၄-နာရီၾကာ ခံစားသုံးေဆာင္မိဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္