Thursday, December 16, 2010

အဟိ ံသ , ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ ထိေရာက္ေသာတြန္းအား တစ္ခု

အဟိ ံသနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အယူ၀ါဒဟာ အျပဳအမူ, အေျပာအဆုိ, အေတြးအၾကံမ်ားနဲ့ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ထိန္းသိမ္းလ်က္ ထိေရာက္ေသာကရုဏာနဲ့ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းကုိ သြယ္၀ုိက္ညႊန္းဆုိပါတယ္။
အမွန္တရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အႏၱိမအဆုံးမွာေတာ့ ယုံၾကည္မႈဟာ သေဘာတရားဆုိင္ရာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအေပၚမွာ အေျခမခံပါဘူး။ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြဖုိ့ လူသားရဲ့အေကာင္းမြန္ဆုံး အဆင္ေျပဆုံး အေနအထားအတြက္ ၾကဳိးပမ္းမႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဟာ၀ီရဟာ အားလုံးေသာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စြန့္လႊတ္ေက်ာခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ အစားအစာအတြက္ အလႈခံစားလွ်က္၊ အိုမဲ့အိမ့္မဲ့ျဖစ္လွ်က္၊ ျခဳိးျခံေခ်ြတာေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းမႈကုိ ေအာင့္အီးသည္ခံ ၾကံ့ၾကံ့ခံလ်က္ လွည့္လည္သြားလာေနတဲ့ ဖုန္းေတာင္းယာစကာတစ္ေယာက္ရဲ့ အထီးက်န္တကုိယ္ေတာ္ဘ၀ကုိ ရပ္တည္ေနထုိင္ဖုိ့ စီစဥ္ထားရွိပါတယ္။

ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းျဖင့္ သူဟာ ခက္ခဲမလြယ္ကူဆင္းရဲက်ပ္တည္းတဲ့ အရာအားလုံးကုိ ပစ္ပယ္ထားရွိလုိက္သလုိ ခႏၶာကုိယ္နဲ့ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပူပန္ေသာကျဖစ္ေနရတာမွန္သမွ်ကုိလည္း စြန့္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ Self ရဲ့သဘာ၀ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ ျဖစ္တည္ေနရျခင္း၏အမွန္တရားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ၁၂-ႏွစ္ၾကာ ကမၼ႒ာန္းထုိင္လွ်က္ လွည့္လည္သြားလာေနခဲ့ပါတယ္။
ျပင္းထန္တဲ့ဒဏ္ခတ္ျခင္းျဖင့္ ၁၂-ႏွစ္ၾကာျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အဆုံးမရွိ အနႏၱျဖစ္ေသာ၊ အျပီးသတ္လုံး၀ျပည့္စုံေသာ၊ အဆုံးစြန္ျပည့္၀ေသာ Kevala Jnana ေခၚတဲ့ အျမင့္မားဆုံး အသိပညာကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သက်မုနိေဂါတမဟာ သစၥာ (Satya) ကုိ ရွာေဖြရာမွာ လွည့္လည္စားေသာက္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူရဲ့ ဘ၀ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ စိတ္ရဲ့အေရးပါတဲ့အေျခအေနနဲ့ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေလ့ရွိတဲ့ သိျခင္းအဆင့္ ၄-မ်ဳိးမွာ က်ြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္ပါတယ္။

ပထမယာမ္မွာ ဗုဒၶေဂါတမဟာ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ေရွ့ဘ၀အသီးသီးကုိ ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ပထမဆင့္ကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပကတိေဖာက္ထြင္းျမင္ႏုိင္ျခင္းမွာ အစဥ္အတုိင္း သူတုိ့ကုိ ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယယာမ္မွာ ဖန္တီးခံသတၱ၀ါအားလုံးရဲ့ ျပန္လည္ေမြးဖြါးျခင္းနဲ့ အနာေရာဂါသံသရာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အမွန္တရားကုိ ထုိးထြင္သိျမင္ႏုိင္တဲ့ နတ္မ်က္စိကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေလာကဓာတ္တစ္ခုလုံးဟာ အဖန္ဖန္ ထပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေမြးျခင္းနဲ့ေသျခင္းသံသရာရဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတဲ့ ေၾကးမုံမွန္ကဲ့သုိ့ သူ့ကုိ ပုံေပၚေစပါတယ္။ သူဟာ ေကာင္းတဲ့ကံ အေကာင္း နဲ့ မေကာင္းတဲ့ကံ ဆင္းရဲ့ဒုကၡနဲ့ပတ္သက္တဲ့ လည္ေနျခင္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈကုိ ျမင္ပါတယ္။

တတိယယာမ္မွာ တတိယေျမာက္ သိျမင္ျခင္းကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးနဲ့တကြ “ ဒါဟာ ဒုကၡ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဆင္းရဲဒုကၡရဲ့ ရင္းျမစ္ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ျငိမ္းခ်ဳပ္ေစျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဦးတည္တဲ့လမ္း ျဖစ္တယ္’’-ဆုိတဲ့ သစၥာေလးပါးကုိ သူဟာ သိျမင္ပါတယ္။ ဒါသည္ပင္ အလုိ ဆႏၵမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းတိမ္ေကာသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးခုေျမာက္သိျမင္ျခင္းမွာ - ဘ၀ျဖစ္တည္မႈရဲ့အယူအဆကုိ ေဘာင္သြင္းထားတဲ့ - ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ -အေျခခံသေဘာတရားကုိ သူဟာ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

M K Gandhi အလုိအရေတာ့ အားလုံးေသာယုံၾကည္မႈမ်ားဟာ အမွန္တရားကုိ သိျမင္ေစျခင္းတစ္ခုနဲ့ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္အနာအဆာရွိတဲ့ မျပည့္စုံတဲ့လူမ်ားက အဲဒါေတြကုိ ဖန္တီးလာတဲ့အခါ အဲဒါေတြဟာ မမွန္တရားေတြနဲ့ ေရာစပ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားနဲ့ အမွားမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္မႈအားလုံးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စမ္းသပ္ထားတဲ့မွန္ကန္မႈက ဆြဲေဆာင္သိမ္သြင္းသြားတဲ့အခါ အဲဒါဟာ အားလုံးေသာဘာသာတရားမ်ားရဲ့ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာ စိတ္ဓာတ္ကုိ လက္ခံလာပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ သြာဓမၼ (sarvadharma) - ကုိ အစပ်ဳိးဖုိ့ သူ့ကုိ လႈံ့ေဆာ္တဲ့ သစၥာ(Satya)အတြက္ သူ့ရဲ့ရွာေဖြမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့တရားက်င့္ရာေနရာမ်ားမွာ ဒါေတြကုိ သံျပဳိင္ ရြတ္ဆုိပါတယ္။ သီဆုိၾကပါတယ္။

အဟိ ံသကုိ တန္ဖုိးထားျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ Gandhi ရဲ့ နက္နဲတဲ့ ကတိက၀တ္မ်ားဟာ သူ့ရဲ့ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြမႈအတြက္ သဘာ၀ဆုိင္ရာ သက္တမ္းတုိးေပးျခင္းကဲ့သုိ့ သူ့ထံသုိ့ ေရာက္လာပါတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ စမ္းသပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ Gandhi က အဟိ ံသဟာ မမွားႏုိင္တဲ့ တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္ျပီး - အဟိ ံသနဲ့ သစၥာဟာ အက်ြနု္ပ္တုိ့ရဲ့ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္တယ္ - ဆုိတာကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ပင္ကုိယ္သဘာ၀အစိတ္အပုိင္းဟူသည္..
“ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္လုိ လူဟာ အၾကမ္းဖက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၀ိညာဥ္ကဲ့သုိ့ အၾကမ္းမဖက္ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟာ အရုိင္းအစုိင္းဘီလူးတိရစၦာန္တုိ့ရဲ့ဥေပဒသျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာဟာ မြန္ျမတ္သန့္စင္တဲ့ဥပေဒသတစ္ခုကုိ ရုိးက်ဳိးလုိက္နာမႈ လုိအပ္သလုိ ၀ိညာဥ္ရဲ့ အရွိန္အ၀ါကုိလည္း က်ဳိးႏြံနာခံမႈ လုိအပ္ပါတယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Gandhi ရဲ့ ေ၀ါဟာရမွာေတာ့ အဟိ ံသဟာ သစၥာရဲ့အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မရွိျခင္းကင္းမဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အၾကင္နာကရုဏာကဲ့သုိ့ အဟိ ံသဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ ထိေရာက္ေသာတြန္းအား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တပသီအက်င့္ရွိသူ မဟာ၀ီရက ျခဳိးျခံေခ်ြတာတဲ့အက်င့္ေနာက္ကုိ လုိက္ပါခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶကေတာ့ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ေနာက္ကုိ လုိက္ခဲ့ပါတယ္။ Gandhi ကေတာ့ အဟိ ံသနဲ့ သစၥာတုိ့ရဲ့ အယူအဆကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္လုိ့ သြားေရာက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလဲ အဲဒါကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္