Monday, November 29, 2010

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အမ်က္ေဒါသကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားရန္ ကူညီသည္

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အနာတရ ျဖစ္ေစျပီးတဲ့ေနာက္ - အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းေစျပီးတဲ့ေနာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ရုိင္းပ်ေစာ္ကားျပီးတဲ့ေနာက္ - ထိခုိက္မႈကုိ ကုစားဖုိ့အတြက္ အျမဲတမ္းရွာေဖြၾကပါတယ္။

Samuel Johnson က The Rambler - ဆုိတဲ့စာအုပ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ - ပညာရွိတဲ့သူူဟာ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူဟာ အခ်ိန္ရဲ့ မွန္ကန္တဲ့ တန္ဖုိးကုိ သိပါတယ္။ သူဟာ မလုိလားအပ္တဲ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈဒုကၡမ်ားနဲ့ ေသဆုံးဖုိ့ အဲဒီအရာကုိ ခံစားလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ- ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေဒါသဟာ သက္ဇုိးမရွည္ ၾကာရွည္မခံတဲ့ ရူးသြပ္မုိက္မဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဒါသ ၾကီးထြားလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဆင္ျခင္တုံတရားအသိညဏ္မ်ားက အျပင္ဘက္သုိ့ လြင့္ပါးစီးေမ်ာပါသြားပါေတာ့တယ္။
ေဒါသူပုန္ထျခင္းနဲ့ေဒါသဟာ စိတ္ကုိ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေဒါသဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္က အဲဒါကုိ ေထာက္ခံ အားမေပးပါ။

ေဒါသတစ္မိနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ ေနာင္တကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္လာဆုေတာင္းပတၱနာမွ “အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆန့္က်င္က်ဴးလြန္ျပစ္မွားတဲ့ သူမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ခြင့္လႊတ္သကဲ့သုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အမွားမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ” လုိ့ ဆုိထားပါတယ္။

ပထမဆုံးခြင့္လႊတ္တဲ့သူဟာ ေအာင္ဆုကုိ အႏုိင္ရရွိပါတယ္။ တကယ့္ကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ လက္စားေခ်ျခင္းထက္ ပုိလုိ့ေကာင္းပါတယ္။ လက္တင္စကားမွာ အၾကံျပဳထားတာကေတာ့ “အျခားသူမ်ားကုိ မၾကာခဏ ခြင့္လႊတ္ပါ။ သင္ကုိယ္တုိင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ပါနဲ့”ဆုိတာပါ။ ေဒါသထြက္ဖုိ့ လြယ္ကူလ်င္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

အျခားသူမ်ားဟာ ဇက္ၾကဳိးကုိ အေနေတာ္အံကုိက္ ထိန္းကုိင္ေနစဥ္ အျမန္ႏႈန္းအရွိန္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သကဲ့သုိ့ ေဒါသတည္းဟူေသာ လွိမ့္ေနတဲ့ရထားကုိ ခ်ဳပ္တည္းထိန္းထားတဲ့သူဟာ တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ေမာင္းနွင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ “သင္ မဖြင့္ဟဘဲႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ့အခါ သင္ဟာ ေဒါသရဲ့အသာစီးရေနမႈကုိ အလ်င္အျမန္ျပီးစီးသြားေစပါတယ္”။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ေဒါသထြက္တဲ့အခါ သူကုိယ္တုိင္ အျပင္ဘက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူရဲ့ႏွလုံးသားထဲမွာ ေဒါသရွိေနခဲ့ျပီးျဖစ္မယ္ဆုိယင္ သူဟာ ေနာက္ထပ္ ရန္သူကုိ ေၾကာက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါေသးသလား?

Book of Wisdom စာအုပ္မွာ Ben Sira က ကုိးကားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ သင္ပါးစပ္ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ကဲ့သုိ့ ခုတုံးလုပ္ဖုိ့ အၾကီးအက်ယ္ရႈံ့ခ်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သင္ ေဒါသမထြက္ပါနဲ့။ ေဒါသဟာ အမုန္းတရားကုိ ေမြးျမဴပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းကုိ ေမြးျမဴပါတယ္။

“ငါ မင္းကုိ ခြင့္လႊတ္တယ္”လုိ့ ေျပာဆုိျခင္းဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အျမဲတမ္းျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ မ်ားစြာအင္အားၾသဇာျပည့္တဲ့အရာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ အညံ့ခံအရႈံးေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ အတူတကြ သြားၾကပါစုိ့ - လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ခြင့္လႊတ္လ်င္ခြင့္လႊတ္ခ်င္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စိတ္ခံစားမႈအရ အက်ြႏု္ပ္တု့ိကုိ ထိခုိက္အနာတရ ျဖစ္ေစတဲ့သူကုိ လက္ထိပ္ခတ္မထားႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေစတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ေတြ့ၾကဳံခံစားရတဲ့ လုံး၀မတတ္ႏုိင္တဲ့ လက္ပုိက္ ၾကည့္ေနရတဲ့ အေျခအေနအတြက္ အစားထုိးေလ်ာ္ေၾကးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသေတြျပည့္ေနတဲ့အခါ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားစြာခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကေတာ့ အင္အားပါ၀ါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မ်ားစြာၾကီးမားတဲ့ ခံစားမႈကုိ သြတ္သြင္းေမြးျမဴေပးပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခြင့္လႊတ္တဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေရြးခ်ယ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ပါ၀ါကုိ ျပန္လည္ဆယ္တင္ ျပန္သိမ္းယူပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ခြင့္လႊတ္မႈအတြက္ ထုိက္တန္မႈ ရွိ- မရွိ ဒါက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။

Shakespeare က Coriolanus မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ေဒါသဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အသား ျဖစ္တယ္။ အက်ြႏု္ပ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ တုိ့ကာ ပင့္ကာ စားတယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသျဖစ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ အျခားသူမ်ားရဲ့အမွားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသူပုန္ထျခင္းက အားလုံးကုိ လက္နက္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေထာက္ပ့ံေပးပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္မႈဟာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ အျပည့္အ၀ ေကာင္းပါတယ္။ ေဆးပညာအလုိအရ ေဒါသကုိ သိမ္းဆည္းထားတဲ့သူမ်ားဟာ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္လြယ္ပါတယ္။ အနာေရာဂါမ်ားႏွင့္ႏီွးႏႊယ္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အတိတ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ား- အရွက္တကြဲအက်ဳိးနည္းဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားက ပုိ၍ပုိ၍ ထိခုိက္နာက်င္ေစျပီး သင္ရဲ့က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါကုိ Dr Redfold Williams က ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေဒါသထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ စိတ္ထဲစြဲထင္ သတိတရရွိေနျခင္းက ႏွလုံးသားအတြက္ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာကုိ အခုိင္အမာဆုိထားပါတယ္။ ျမင့္မားတဲ့ေသြးဖိအားမ်ားက ေသာကဗ်ာပါရကုိျဖစ္ေစတဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ထားျပီး အျခားေဘးဥပဒ္မ်ားကုိ ကူးဆက္တုိးပြါးေစပါတယ္။

မခံသာတဲ့နာက်င္မႈမ်ားဟာ အနာတရျဖစ္ေစဖုိ့ မိနစ္ပုိင္းမွ်သာ အခ်ိန္ရယူဖုိ့ လုိအပ္ႏုိင္ေပမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားတဲ့သူကုိ တစ္ခါ တစ္ခါ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ကေတာ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။

အစကနဦး အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသ- ၀မ္းနည္းမႈ- ရွက္ျခင္းကဲ့သုိ့ေသာ ဆန့္က်င္ဘက္ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ေတြ့ၾကဳံရႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျဖစ္ပ်က္တဲ့အရာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ ၾကဳိးစားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖစ္တဲ့မ်က္လုံးမ်ားမွတဆင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ေစတဲ့လူကုိ ၾကည့္ရႈ့ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သင္ယူပါတယ္။

အခ်ဳ့ိလူမ်ားဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိ ဘယ္တုန္းကမွ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ကေလးဘ၀မွာ သူတုိ့ခ်စ္တဲ့ သူတုိ့ယုံၾကည္တဲ့သူူမ်ားက အနာတရျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ထိခုိက္ခံခဲ့ရတဲ့ သူမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္ က်ပ္တည္းခက္ခဲတဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေတြ့ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပုိင္းတစ္စျဖစ္တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားကေတာင္မွ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ သတိမူမိျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ခံရတဲ့သူမ်ားဟာ သူတုိ့က အက်ြႏု္တုိ့ကုိ လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းခဲ့တယ္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲသလုိမဟုတ္ယင္လည္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့က သူတုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသိပါဘူး။

အေရးၾကီးတဲ့အရာက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေဒါသကုိ လႊတ္လုိက္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိခုိက္အနာတရ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေတြ့အၾကဳံမ်ားက တစ္ဖန္ မတရားဖိႏွိပ္မခံရဖုိ့ - အျခားသူမ်ားကုိ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္မႈဟာ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ့ ဦးတည္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခြင့္လႊတ္ျပီးတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မ်ားစြာ ရယ္ေမာႏိုင္ပါတယ္။ နက္နက္နဲနဲ ခံစားသိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ပုိ၍ပုိ၍ အျခားသူမ်ားနဲ့ ဆက္စပ္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္သေဘာထားမ်ားက ၾကီးက်ယ္တဲ့ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းဆီသုိ့ေတာင္ ဦးတည္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့အနာဂတ္ဆီသုိ့ ၾကဳိးပမ္းစြမ္းေဆာင္ခ်င္သည့္တုိင္ေအာင္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိစတင္ရမယ္ဆုိတာ မသိပါ။ Daily Thoughts and Prayers စာအုပ္မွာ Swami Paramananda က ေပးထားတဲ့ ဒီအၾကံေနာက္ကုိ လုိက္နာႏိုင္ပါတယ္။
တစ္စိမ္းတစ္ရံမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းက အဓိကအေရးပါတဲ့ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္မ်ားအတြက္ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဒါမွမဟုတ္ အတုိင္ပင္ခံအၾကံေပးပုဂဳိလ္မ်ားထံမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေဒါသမ်ား စိတ္ထိခုိက္ရျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက နားေထာင္ရျခင္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အားေကာင္းလာတဲ့အေတြ့အၾကဳံမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေနာက္ပုိင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရမယ့္အရာကုိ ေျပာဆုိရျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ျပဳလုပ္ရျခင္းနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ အႏၱရာယ္မရွိေတာ့ဘဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေ၀ဒနာကုိ လက္လႊတ္လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းအုံးကုိလက္သီးနဲ့ထုိးသကဲ့သုိ့ေသာ ေဒါသကုိလႊဲေျပာင္းေပးလုိက္တဲ့ နည္းစနစ္မ်ားက ေထာက္ကူအက်ဳးိျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စိတ္မေကာင္း၀မ္းနည္းစရာအေနျဖင့္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား ေဒါသမျဖစ္လ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေန့စဥ္မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ထိန္းထားသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။

ရပါတယ္……အႏၱရာယ္ရွိစြာေၾကာက္ဖြယ္လိလိ ေမာင္းႏွင္ျခင္းကဲ့သုိ့ - တံခါးမ်ားကုိ ေဆာင့္နင္းျခင္းကဲ့သုိ့ ဒါမွမဟုတ္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ရုိက္ခ်ဳိးျခင္းကဲ့သုိ့ ဤသုိ့ေသာ ဆန့္က်င္ဘက္အေတြးမ်ားႏွင့္ ေဒါသရဲ့ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျပစ္တင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အရႈံးအႏုိင္ကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေတြ့ၾကဳံခဲ့တဲ့အတုိင္း ျဖစ္ပ်က္တဲ့အရာနဲ့ပတ္သက္တဲ့အမွန္တရားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။
“ငါတကယ္ နားမလည္ဘူးဆုိတာ ငါခံစားမိတယ္ ”- ဆုိတဲ့ “ ငါ ”-ေဖာ္ျပခ်က္- ထြက္ဆုိခ်က္ စသည္ကုိ အသုံးျပဳတာဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ့အျပဳအမူနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ထိေရာက္တဲ့သက္ေရာက္ မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္- ျပန္လည္ေျပာျပႏုိင္ပါတယ္။ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေျပာဆုိေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ အမူအရာျဖင့္ ျပသႏုိင္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္