Friday, November 19, 2010

သင္ကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ခဲ့တဲ့ ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္ကုိ သင္ ကတိတည္ပါ

သူေတာ္စင္မ်ားနဲ့ ဂုရုမ်ားရဲ့ဘ၀မ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၾကည့္ရႈ့မယ္ဆုိယင္ သူတုိ့ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ ဓေလ့စရုိက္တစ္ခုကုိ ေတြ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ့ကုိ ကြာျခားသြားေစ သာလြန္သြားေစတဲ့ ဓေလ့စရုိက္ကေတာ့ သူတုိ့ဘ၀ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လုံ့လ၀ီရိယရွိတဲ့ ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္၊ ကတိက၀တ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သစၥာေစာင့္သိျခင္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈရဲ့လွ်ဳိ့၀ွက္ခ်က္ဟာ မုိးရြာရြာေနပူပူ ေဒါင္က်က်ျပားက်က် သင္ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မစြန့္ဘဲ စြဲျမဲစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ ေလာကီေအာင္ျမင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ ရရွိဖုိ့ ဒါဟာ အမွန္တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားကစား၊ သိပၸံ ဒါမွမဟုတ္ ၀ိဇၨာနယ္ပယ္မ်ားမွာ ေလာကီပန္းတုိင္ကုိ ရရွိခဲ့တဲ့သူမ်ားေတာင္မွ သူတုိ့ကတိ ေပးျပီးတဲ့အလုပ္မ်ားမွ တဆင့္ ရင္သပ္ရႈ့ေမာဖြယ္ရာမ်ားကုိ ျပီးေျမာက္ေစခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ရာဘင္ျဒာနတ္တဂုိး(Rabindranath Tagore)ရဲ့ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမွ ျဖစ္ရပ္အတုိအထြာတစ္ခုကုိ ေျပာၾကည့္ပါရေစ။
သူဟာ သႏၱိနိေကတန္(Shantiniketan)ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အဲဒီမွာ ေန့စဥ္ ၾကဳိးပမ္းအလုပ္လုပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက Mahatama Gandhi က သူ့ဆီသုိ့ ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အမ်ားျပည္သူလူထုနဲ့ပတ္သက္တဲ့စကားကုိ ေျပာဆုိဖုိ့ အဲဒီေနရာကုိ သြားေရာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ စိတ္၀င္စားေစတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖင့္ သူဟာ တဂုိး(Tagore)နဲ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေန့လည္စာစားျပီးတဲ့ေနာက္ Gandhi က အနားယူဖုိ့ သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ့ဆုေတာင္းရာေနရာရွိ အလုပ္သမားအခ်ဳိ့ ,Tagore ရဲ့ တပည့္ေနာက္လုိက္မ်ားက သူ့ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ Gandhiji! အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ ကူညီႏုိင္မလား?” လုိ့ သူတုိ့က ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “ဘာမ်ားပါလဲ?”လုိ့ Mahatma က ျပန္ေမးပါတယ္။ “ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ Rabindranath Tagore ရဲ့ က်န္းမာေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ၾကတယ္”လုိ့ သူတုိ့က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ “သူဟာ က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း မေနပါဘူး။ ဆရာ၀န္က သူ့ကုိ အနားယူဖုိ့ ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက မလုိက္နာပါဘူး။ ေန့လည္စာ စားျပီးယင္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ အလုပ္ကုိျပန္သြားပါတယ္။ ေခတၱအခုိက္အတံ့မွ် အနားယူတယ္ဆုိတာမရွိပါဘူး။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သူ့ရဲ့ က်န္းမာေရး မထိခုိက္မပ်က္ေစခ်င္ပါဘူး။”

Gandhi က ေျပာပါတယ္။ သူ့ကုိ အနားယူဖုိ့ အသင္တုိ့က အက်ြႏု္ပ္ကုိ ေျပာေစခ်င္တာလား? သူတုိ့က ျပန္လည္ေျပာျပၾကပါတယ္။ “သူဟာ သင့္ရဲ့အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ဆန့္က်င္ျပီး လုပ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သိတယ္။”

Gandhi ဟာ အနည္းငယ္ အနားယူျပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ Tagore-ရဲ့ ေနထုိင္ရာေနရာကုိ သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Tagoreဟာ သူ့ရဲ့အလုပ္မွာ နက္နက္နဲနဲနစ္ျမွဳပ္ထားတာကုိ Gandhi က ေတြ့ရပါတယ္။ Tagore က ေမာ့ၾကည့္တဲ့အခါ အဲဒီမွာ ရပ္ေနတဲ့ Gandhi ကုိ ျမင္ပါတယ္။ Tagore က သူ့ကုိ ေမးပါတယ္။ “သင္ဟာ ခပ္ေစာေစာပဲ သင္ရဲ့အနားယူရာကေန ေရာက္လာတယ္ဆုိေတာ့ သင္ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိလုိ့လား?”

Gandhi က ျပန္ေျပာပါတယ္။ “သင္ဟာ ေန့လည္စားကုိ စားျပီးတာျဖစ္လုိ့ အနားယူဖုိ့ သင့္ကုိ ေျပာရန္ လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိအနားယူမယ္ဆုိယင္ သင့္ရဲ့က်န္းမာေရးဟာ ပ်က္လိမ့္မယ္မဟုတ္။ သင္ဟာ ဒီရက္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းမေနဘူး။”

Tagore က ျပန္လည္လုိ့ေျပာပါတယ္။ “ဘယ္လုိလုပ္ အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္က ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာလဲ? သင္နားလည္ဖုိ့ မွန္တာကုိ သင့္ကုိ အက်ြႏု္ပ္ ေျပာမယ္။ အက်ြႏု္ပ္ အသက္ ၁၂-ႏွစ္အရြယ္တုန္းက အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ တစ္ေန့တာအတြင္း ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ အနားမယူဖို့ အဓိ႒ာန္တစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အဲဒီအဓိ႒ာန္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ား ေနထုိင္ရမွာမုိလုိ့လဲ? အဲဒီအဓိ႒ာန္ကုိ အက်ြႏု္ပ္ ဘာ့ေၾကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ရမွာလဲ?”

Tagore ရဲ့ ခုိင္မာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ့ သူ့ျပဳထားတဲ့ ကတိက၀တ္က Gandhi ကုိ လႈပ္ရွားသြားေစပါတယ္။ ၆၇-ႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ Tagore ဟာ ညပုိင္းအခ်ိန္မွတပါး တစ္ေန့လုံး ဘယ္ေတာ့မွ အနားမယူခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သူ့ထားတဲ့ကတိက၀တ္က Gandhi ကုိ သေဘာက် အထင္ၾကီးေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ Gandhi က ေျပာပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ သင္ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈလွ်ဳိ့၀ွက္ခ်က္ကုိ ယခု သိပါျပီ။”

Tagore လုိ ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေလာကီပန္းတုိင္မ်ား ရရွိျပီးလုိ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့အခါ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေလာကမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။

သူ့ရဲ့စာေရးသားျခင္းကုိ Tagore က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း အလားတူသႏၷိ႒ာန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကမၼ႒ာန္းထုိင္ျခင္းအမႈကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဆုံးျဖတ္ျပီး သႏၷိ႒ာန္ခ်ျပီးျဖစ္မယ္ဆုိယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာလည္းပဲ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္မႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အရာမ်ားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီလက္ေဆာင္ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အသီးသီး ရရွိႏုိင္လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပးျပီးတဲ့ကတိကုိ ခ်ဳိ့တဲ့ကင္းမဲ့ေနမယ္ဆုိယင္၊ ၾကဳိးစားရာမွာ စိတ္မပါတပါ ဟက္ဟက္ပတ္ပတ္မရွိ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိယင္ေတာ့ မရရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေန့စဥ္ ပုံမွန္ ကမၼ႒ာန္းထုိင္လ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ရွာေဖြေနတဲ့ တုိးတက္မႈကုိ ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ား ျပည့္စုံေကာင္းမြန္လာေလေလ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းမွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ရင္းျမစ္မ်ားက ထိေတြ ့ဆက္စပ္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ မ်ားလာေလေလ အျခားသူမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ပုိလာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့တဲ့အရာ၀တၳဳမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ စုိးမုိးျခယ္လွယ္မႈရွိေတာ့မယ္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကုိ ေတြ့လာရပါလိမ့္မယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲညီညြတ္မႈဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ႏွလုံးသားမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ့ ၀င္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ လူမႈ့ဘ၀မွာ ျငိမ္းခ်မ္းလာပါလိမ့္မယ္။ က်က္သေရမဂၤလာေတြ ျပည့္စုံလာပါလိမ့္မယ္။
အကြ်ႏု္ပ္တု့ိဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ သေဘာေပါက္သိနားလည္ျခင္းမ်ားကုိ ရိုးသားစြာ စိတ္၀င္စားလာပါလ်င္ အမွန္တကယ္ပဲ ျပဳလုပ္ဖုိ့ နည္းလမ္းမ်ား ရႏုိင္ေတြ့နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္