Wednesday, November 24, 2010

သင္ရဲ့အတြင္း မာရ္နတ္ကုိ တြန္းလွန္ပယ္ရွားပါ

လူသားသတၱ၀ါမ်ားဟာ မိခင္ေျမကမၻာကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။ သင့္ကုိ ဒီေနရာမွာ ေမြးဖြားျပီး သင္ဟာ ဒီျဂဳိလ္ေပၚမွာ ရွင္သန္ဖုိ့ ေလ့လာသင္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အရာရာကုိ အႏုိင္ယူ သိမ္းပုိက္စုိးမုိးႏုိင္ျပီးျပီဆုိတဲ့ စိတ္ရဲ့လွည့္စားမႈကုိ ခုိလႈံခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

လူသားသတၱ၀ါဟာ အျမင့္မားဆုံးေတာင္ထိပ္ကုိ တက္ျပီးျပီဆုိတာ၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာေအာက္အနက္ဆုံးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီးျပီဆုိတာကုိ ဂုဏ္ယူေမာ္ၾကြားေနၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ငွက္ကဲ့သုိ့ ပ်ံသန္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ ငါးထက္လ်င္ျမန္စြာ ကူးခတ္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ ေရေအာက္မွာ အသက္ရွင္သန္လ်က္ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။

လူသားဟာ လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ လမ္းေတာင္ ေလွ်ာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားသတၱ၀ါမ်ားအေနျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္တုိင္မွာေရာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့၀န္းက်င္ကမၻာမွာပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရၾကေသးပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရစိတ္မ်ား ဖိအားမ်ား တစ္ပုံတစ္ေခါင္းေအာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတြင္းအတၱနဲ့ အျပင္းအထန္အားျပဳိင္ေနၾကရပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ့ၾကည့္မယ္ဆုိယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့၀န္းက်င္ကမၻာနဲ့ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လုနီးပါး ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ့ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာေတာ့ globalisation နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ စကားလက္ဆုံက်ေနၾကျပီး နယ္နိမိတ္မရွိေတာ့တဲ့ ကမၻာၾကီးတစ္ခုကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်ိန္ရြယ္ရည္မွန္းေနၾကပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သေဘာထားေသးသိမ္စြာ အေရးမပါလွတဲ့အေသးအဖြဲ့မ်ား၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအျမတ္အစြန္းမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အပူမီးေတာက္ေနၾကရပါတယ္။

ဒီျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖရွာဖုိ့အတြက္ကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ပုံစံက်ေနတဲ့အျမင္, ပုံေသအေတြးအေခၚ, အေလ့အထမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ အလုပ္လုပ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လုိအပ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶကေတာ့ အလုိဆႏၵေတြကုိ စြန့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေမြးျခင္းနဲ့ေသျခင္းဆုိတဲ့ သံသရာမွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္တယ္ - ဆုိတာကုိ မိန့္ျမြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားရဲ့အလုိဆႏၵကုိ ပယ္သတ္နုိင္, ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏုိင္ပါတယ္။ အဖန္ဖန္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆန့္က်င္ဘက္အေတြးမ်ားနဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္တည္ျခင္းရဲ့ စိတ္ခံစားမႈမ်ားမွတဆင့္ လြတ္ေျမာက္မႈရဲ့အေျခအေနကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

သုိ့ျဖစ္ေစကာမူ အဲဒီအေတြးမ်ားနဲ့အလုိဆႏၵမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစဖုိ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒါေတြကုိ ပထမဆုံး သိရပါ့မယ္။ ဒီနည္းလမ္းစည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေစျပီး စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။
ေရွးဦးလူသားမွ ေခတ္သစ္လူသားအထိ - အဲဒီေနာက္ သမုိင္းမတင္မီကာလ ဂူေအာင္းလူသားမွ ယဥ္ေက်း ထြန္းကားတဲ့လူသားအထိ - ယဥ္းေက်းတုိးတက္လာျခင္းအေပၚ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အဆုိမ်ား- အဆင့္ဆင့္ေျပာင္း လဲျဖစ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရွိေစကာမူ- ကမၻာၾကီးဟာ အတြင္းမွာ ေနထုိင္ဖုိ့ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေၾကာင္းမ်ားစြာကုိ မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ကမၻာ့နယ္ပယ္အားလုံးရဲ့ ဘုရင္ျဖစ္ဖုိ့ ေတာင့္တလုိလားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တရားလြန္လြန္ကဲျပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက သူ့ရဲ့အမိန့္စာခ်ြန္လႊာဟာ တကမၻာလုံးကုိ ရုိက္ခတ္သင့္တယ္ဆုိတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ သူဟာ ပ်င္းရိလာျပီး လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္မရွိ ျဖစ္လာပါတယ္။

လူဟာ အျခားမ်ဳိးစိတ္မ်ားထက္ ဆုိးသြမ္းရက္စက္ပါတယ္။ ပုိလုိ့ ေသသိမ္နိမ့္က်ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူသားဆန္တာထက္ မ်ားစြာပုိတဲ့ လူသားျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေက်ာ္လႊားဖုိ့ စဥ္းစားသင့္တယ္ ဆုိတဲ့ ေဒါသ,အတၱ, ေလာဘ, အမုန္းတရားနဲ့ မနာလုိျခင္းကဲ့သုိ့ေသာ ဆန့္က်င္ဘက္ အရည္အေသြးမ်ား အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ရွိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အသဲစြဲ ျဖစ္လာဖုိ့ အဲဒီအရည္အေသြးမ်ားကုိ လက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့ျပီးပါျပီ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စြမ္းႏုိင္သည္ထက္ ပုိမုိအင္အားၾကီးမားတယ္လုိ့ ထင္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ ငယ္ငယ္ဘ၀က ဖတ္ခဲ့ဖူးျပီးတဲ့ ဒ႑ာရီဆန္တဲ့မေကာင္းဆုိး၀ါးေကာင္းမ်ားထက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စြမ္းရည္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘာကိုမဆုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းရွိတယ္လုိ့ အထင္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒီကမၻာျဂဳိလ္ရဲ့မ်က္နွာျပင္ရွိ သက္ရွိအားလုံးကုိ ပ်က္ျပဳန္းဖုိ့ စြမ္းႏုိင္တဲ့ အလုံးအရင္းနဲ့ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တဲ့ လက္နက္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတုိင္း လူသားမ်ားကုိ လက္နက္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လက္မ်ားမပါဘဲ လူအမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီအရာအားလုံးက ၀မ္းနည္းပူေဆြျခင္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ေရွာင္လႊဲလုိ့မရတဲ့ေ၀ဒနာမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာ့ေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္ေနၾကတာလဲ?

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ခံစားတတ္မႈအာရုံမ်ားမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အမ်က္ေဒါသကုိ လႊဲေျပာင္းယူခြင့္ျပဳပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အဲဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေလာင္က်ြမ္းလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးလုိ့ စိတ္ခ်ထားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱကုိ ေက်နပ္ေစဖုိ့ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ စြဲလမ္းျခင္းဥပါဒါန္က သူကုိယ္တုိင္ႏွင့္အတူ အရာရာကုိ ဖမ္းဆုပ္ဖုိ့၊ သူ့ရဲ့ ေလာဘကုိျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ သူ့ကုိ တြန္းအားေပးပါတယ္။

ယေန့ စီးပြါးဥစၥာတစ္ခုတည္းက လူသားရဲ့ God ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္အတြင္းရွိ မလုိတမာစိတ္က ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ေစပါဘူး။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဓိကအားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ပါ၀ါမ်ားကုိ သက္ေသျပဖုိ့ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ အိပ္ယာမွႏုိးထတဲ့အခါ မနက္မုိးလင္းတုိင္း ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါျပီးတဲ့ေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ေန့လုံး သားေကာင္ကုိ ရွာေဖြၾကျပန္ပါတယ္။

အိႏၵိယတစ္ေယာက္ ဆုမြန္ေတာင္းတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ့ တုိင္တည္ျခင္းမ်ားနွင့္ အဆုံးသတ္ၾကတယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ “Om Sahnti, Shanti ” ထာ၀ရဘုရားသခင္! ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ! ေနရာတုိင္း ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ!
အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ စစ္အတြက္ ငိုၾကသလဲ?

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျငိမ္သက္တည္ျငိမ္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသကုိ ရင္ဆုိင္လွ်က္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရပါ့မယ္။ ေလာဘကုိ ဆန့္က်င္ရင္ဆုိင္လွ်က္…မသိျခင္းကုိ ဆန့္က်င္၍ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရပါ့မယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျငိဳးမာန္ဖြဲ့ျခင္းက ဘယ္ေတာ့မွ အက်ဳိးေက်းဇူးမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္ရပါမယ့္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လက္စားေခ်လုိျခင္းရဲ့ ခံစားခ်က္ကုိ ထိန္းဖုိ့ သင္ယူရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တင္တိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းကုိ သင္ယူရပါ့မယ္။
ခ်မ္းသာျခင္းဟာ ဆုိး၀ါးတဲ့စကားလုံးတစ္ခုမဟုတ္သလုိ ဆင္းရဲျခင္းဟာလည္း ဆဲေရးတုိင္ထြာတဲ့စကားေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လူမ်ားဟာ ခ်မ္းလည္းခ်မ္းသာႏုိင္တယ္။ ဆင္းလည္းဆင္းရဲႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ သူ့ရဲ့သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားဟာလည္း နည္းပါးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အေျခအေနနဲ့လုိက္၍ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈကုိ ေလ့လာသင္ယူထားမယ္ဆုိယင္ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့နဲ့ပတ္သက္လုိ့ မနာလုိမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ေမ့ထားဖုိ့ သင္ယူရပါမယ့္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အတြင္းမွာ ပုန္းေရွာင္ေနတဲ့့မာရ္နတ္ကုိ ရင္ဆုိင္ျပီး ဆင္ႏႊဲဖုိ့ စိတ္ပုိင္းျဖတ္သင့္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတြင္းကုိ ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကမၻာေလာကၾကီးနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ သင္ယူသင့္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အေပါင္းအေဖာ္မ်ားအၾကား ၾကည္ႏႈးေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ျဖန့္ေ၀သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့အတၱရဲ့ သန္မာၾကံ့ခုိင္တဲ့ၾကြက္သားအေၾကာအမွ်င္မ်ားကုိ ေက်နပ္ေစဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သႏၷိ႒ာန္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္