Monday, November 22, 2010

ခြင့္လႊတ္ပါ။ ျပီးယင္ ပန္းမ်ားရဲ့ရန့ံကုိ ရႈရႈိက္ပါ

ခြြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့အယူအဆကုိ Michael Christopher က The Black Angel - ဆုိတဲ့ ၾသဇာတိကၠမ အျပည့္ရွိတဲ့ ျပဇာတ္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ခြင့္လႊတ္တဲ့အခါ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဘာျဖစ္ေစပါသလဲ? အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္တဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္အတြက္ ဘာျဖစ္ေစပါသလဲ?

Christopher - ရဲ့ ျပဇာတ္ဟာ French ရြာငယ္တစ္ခုရဲ့အျပင္ဘက္ သူနဲ့သူ့ဇနီးအတြက္ ဘ၀သစ္ကုိ ျပန္စဖုိ့ ၾကဳိးစားေနတဲ့ ေရွးအရင္ဂ်ာမန္စစ္တပ္ General Engle နဲ့ ပတ္သက္ပါတယ္။ Nuremberg စစ္ရာဇ၀တ္မႈခုံရုံးက သူ့ကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပီး အႏွစ္ ၃၀-ၾကာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လူအမ်ားက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အတိတ္ကာလကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ျပီး ခြင့္လႊတ္လိမ့္မယ္လုိ့ ေမ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ေတာင္ရဲ့ အနီးအနားမွာ သစ္လုံးတဲအိမ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အသစ္တဖန္ စတင္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။

French journalist ျဖစ္တဲ့ Morrieu က အတိတ္ကုိ မေမ့ႏုိင္ပါ။ General ရဲ့စစ္တပ္က သူ့ရဲ့မိသားစုကုိ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ရြာထဲမွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ပါ။ ႏွစ္ ၃၀-ၾကာ Morrieu က သူ့ရဲ့လက္တုံ့ျပန္ လက္စားေခ်ေရးအတြက္ စီမံထားျပီးပါျပီ။
သူက သူ့ကုိယ္သူ ေျပာတာကေတာ့ “ တကယ္လုိ့ Nuremberg တရားရုံးက General Engel ကုိ ေသဖုိ့ ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ႏုိင္ယင္ ငါက သူ့ရဲ့ေသဒဏ္ၾကဳိးမိန့္ကုိ ခ်မွတ္ျပီး အဲဒါကုိ ကြက္မ်က္မယ္” လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ရြာသားအစြန္းေရာက္သမားမ်ားနဲ့ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီမ်ားရဲ့ စိတ္အေတြးထဲမွာ အမုန္းတရား, အေၾကာက္တရားမ်ားနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ မီးစမ်ားကုိ ဆြေပးမီးထုိးေပးပါတယ္။

သူတုိ့ဟာ Engelနဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးကုိ သတ္ျပီး ညမွာ တဲအိမ္ကုိ ျပာပုံက်တဲ့အထိ မီးရႈိ့ဖုိ့ လ်ွဳိ့၀ွက္ပူးေပါင္း ၾကံစည္ထားၾကပါတယ္။ Journalistတစ္ေယာက္အျဖစ္ Morrieu က General အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါေတြက “ဘာ့ေၾကာင့္ သူဟာ အဲဒါေတြကုိ လုပ္ခဲ့တာလဲ? ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ ၃၀-ၾကာျပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ ယခု ဘာေတြ ထင္ျမင္ခံစားခဲ့ရသလဲ? ဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ တဲအိမ္သုိ့ ခရီးဆက္ခဲ့ပါတယ္။ Generalနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးက သူ့ကုိ အံၾသေစခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အျဖစ္ဆုိးမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဖုိ့ ေလ့လာဖုိ့ ၾကဳိးစားလွ်က္ သူ့ရဲ့အတိတ္အျပဳအမူမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရင္း တညေနလုံးအသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ စိတ္မေကာင္းျခင္းနဲ့ေနာင္တေတြ ျပည့္ေနတဲ့ Generalကုိ ေတြ့ပါတယ္။ သူဟာ သူ ယုံၾကည္ႏုိင္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ သူ့ရဲ့အျပစ္ရွိျခင္းမ်ားကုိ ကူးယူလႊဲေျပာင္းဖုိ့ အမွန္အားျဖင့္ ေစာင့္ေနတာပါ။
ေနရာေျပာင္းေရႊ့ပါ! ။ Morrieu က ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအတြက္ Generalနဲ့သူရဲ့ဇနီးကုိ ခုိးထုတ္ဖုိ့ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ သူက ရြာသားမ်ားဟာ ညမွာ သူ့ရဲ့တဲအိမ္ကုိ တုိက္ခုိက္ျပီး သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ သတ္လိမ့္မယ္ဆိုတာကုိ သူတုိ့ကုိ ဖြင့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

General က “ သင္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္တယ္ - ဆုိတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚမွာသာလ်င္မူတည္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့က သင္ႏွင့္အတူ လုိက္ပါႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” - လုိ့ ေျပာပါတယ္။ Morrieu ဟာ Generalကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ Generalကုိ ကာကြယ္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီည ရြာသားမ်ားဟာ တဲအိမ္ကုိ ျပာက်ေအာင္မီးရႈိ့ပါတယ္။ Engle ကုိ ပစ္သတ္ျပီး သူ့ဇနီးမွာလည္း အသက္ကင္းမဲ့ေနပါျပီ။

ျပဇာတ္ကုိ တင္ဆက္ျပီးတဲ့အခါ အေျဖတစ္ခုအတြက္ အသက္ရႈမွားစြာ ပင့္သက္ရႈိက္ယင္း ပရိသတ္ကုိ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါတယ္။

Journalist အတြက္ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ အလြန္ခက္ခဲတာလဲ? ေနာက္ျပီး သူ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ Engel အတြက္ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ အလြန္အေရးၾကီးတာလဲ? Journalist မေပးႏုိင္တဲ့ Generalလုိခ်င္တဲ့အရာ အဲဒါက ဘာပါလဲ?

Bible(I John 1;9) မွာ ေျပာထားတာကေတာ့ “အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အျပစ္မ်ားကုိ ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ၀န္ခံခဲ့မယ္ဆုိယင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က သစၥာေစာင့္သိ , တရားမွ်တျပီး အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္လိမ့္မယ္” ဆုိတာပါပဲ။

ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ဟာ ေမ့ေဖ်ာက္ဖုိ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေမ့ေဖ်ာက္ျခင္းဟာ မခဲယဥ္းပါ။ သင္ လုိအပ္တဲ့အရာ အားလုံးက မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ မွတ္ညဏ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ မမႈေလာက္စရာအေနျဖင့္ ထိခုိက္ျဖစ္ပ်က္ပုံကုိ သေဘာထားမွတ္ယူဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့အတြက္ေတာ့ အသစ္စတင္ျခင္းတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့ - သင့္ကုိ နာက်င္မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သူနဲ့ အစမွေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္၍ စတင္အစပ်ဳိးဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ နာက်င္မႈကုိ ေျဖေဖ်ာက္ ေျပေပ်ာက္သြားေစတာ မဟုတ္သလုိ အတိတ္ရဲ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေခ်ဖ်က္ေမ့ေပ်ာက္ပစ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ အသစ္စတင္ျခင္းရဲ့ လမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ့ထားတာကုိ ရပ္စဲျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ သင္ဟာ အျပစ္ကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစရန္ ဖန္တီးရမည္မဟုတ္သလုိ လူတစ္ေယာက္ရဲ့အတၱကုိ ဖ်စ္ညွစ္ရမည္လည္း မဟုတ္ပါ။
ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ အနာဂတ္မွာ အတူတကြ လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္။
Bhagavad Gita (chapter 12)မွာ Krishna က ၾကည္ညဳိသူ, ကုိယ္ကြယ္ဆည္းကပ္သူ တစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကန္အင္လကၡဏာ ၃၅-မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲကတစ္ခုကေတာ့ ‘ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ သဘာ၀တစ္ခု’ ပါ၀င္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ သင္ယူပါ။ အျခားသူမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းက အမွန္တကယ္ ဘာျဖစ္ေစသလဲ? ခႏၶာကုိယ္ရဲ့ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ၀ါးမ်ဳိစားေသာက္ေနတဲ့ အတြင္းရွိ မၾကည္ျဖဴျခင္း, ျငိဳးမာန္ဖြဲ့ျခင္း, ေဒါသမ်ားကုိ အလုိအေလ်ာက္ ဖြတ္ေလွ်ာ္ ေဆးေၾကားျပီး သန့္ရွင္းေပးပါတယ္။ အဲဒါဟာ ခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာကုိ သန့္စင္ခ၀ါခ်ေပးပါတယ္။
သင္ဟာ ၀င္းအိေသာ, ပကတိ အတိျပီးေသာ, ၀င္းလက္ ေတာက္ပေသာ, ၂၄-ကရက္ရွိ ေရႊရည္စစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
Mark Twain က ဒီအရည္အေသြးကုိ အမိအရ သိမ္းယူပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့“ခြင့္လႊတ္မႈဟာ ေျခေထာက္က နီလာပန္းကုိ ဖိညွစ္နင္ေျခေနတုန္း အဲဒီပန္းက လႊင့္ထုတ္လုိက္တဲ့ ရနံ့ျဖစ္တယ္” ဆုိတာကုိ ေရးသားလုိက္တဲ့အခါ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀-ေက်ာ္အၾကာက Spictetus က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ - “ဒါဟာ ေစာ္ကားေမာ္ကားလုပ္တဲ့ မေတာ္မတရားမႈကုိ ေပးတဲ့သူေတာ့ မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါကုိ ရယူတယ္ဆုိတဲ့အျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရဲ့ထိခုိက္နင့္နာမႈဟာ အျခားသူမ်ားက သင့္ကုိ ျပဳလုပ္တဲ့အရာမွ ေရာက္လာတာမဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ရဲ့အျပဳအမူမ်ားႏွင့္အတူ, သူတုိ့ရဲ့လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္လုိက္၍ ျပဳလုပ္ဖုိ သင္ေရြးခ်ယ္တဲ့အရာမွ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိခုိက္နင့္နာျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင့္ရဲ့သေဘာထားကုိ သင္ ေျပာင္းလဲအစားထုိးလ်င္
ဖယ္ရွားရွင္းပစ္ခံရတဲ့ သင္ရဲ့ဓားစာခံသားေကာင္းအဆင့္အတန္းကုိ သင္ မၾကာမီ ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္” ဆုိတာပါပဲ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္