Wednesday, January 26, 2011

ဘ၀ဟူသည္ ရွင္သန္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္သည္

သဘာ၀က လူသားရဲ့အသြင္ကုိ ဖန္တီးျပီး ဒီလူသားအသြင္မွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူသားသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္လာရပါတယ္။ သဘာ၀တရားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့လူသားအသြင္အတြက္ လက္နက္တစ္ခုကုိ ေပးပါတယ္။ အဲဒါက စိတ္-ဆုိတဲ့အရာပါ။ အဲဒီေနာက္ ဒီစိတ္မွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ရွာေဖြမႈဟာ စတင္ပါေတာ့တယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္အတြင္းသုိ့ သြားေရာက္ၾကည့္တဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အလားအလာ-အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စြမ္းရည္နဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ သဘာ၀ကုိ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။

အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္မ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဘ၀မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖြဲ့စည္းရပါမယ္။ အက်ြႏု္ပ္တု့ိဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ သိနားလည္လာလ်င္ တျဖည္းျဖည္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့လူသားအသြင္ဟာ တုိးတက္ရွင္သန္လာပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့စိတ္ရဲ့ စြမ္းရည္နဲ့အရည္အေသြးဟာ တုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေရွးဦးပုိင္းလူသားမ်ားဟာ တိရစၦာန္ကဲ့သုိ့ သစ္သီးမ်ားနဲ့သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားကုိ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေတာေတာင္ထဲမွာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ သူတုိ့ရဲ့အသြင္အျပင္ဟာ လူသားအသြင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀ရဲ့အသိနဳိးၾကားမႈနဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ တျဖည္းျဖည္း ဘ၀ရဲ့အႏွစ္သာရကုိ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားမွ သိရွိလာပါတယ္။ ေတာေတာင္ထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့ လူသားမ်ားဟာ အေျပာင္းအလဲကုိ စတင္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အသိနဳိးၾကားလာမႈျဖင့္ သူဟာ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ ယခု ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာအဆင့္သုိ့ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ဟာ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ - အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ခ်ဳိ့တဲ့ကင္းမဲ့ေနတာေၾကာင့္ အဲဒီအရာက ဆက္လက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဘ၀ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ့ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့အဆင့္သုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေရာက္ရွိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀ဟာ အဲဒါအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေနတာက ဘာေတြမ်ားပါလဲ? အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရွိတဲ့အတုိင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့- စနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ့- ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ့- ဘာသာတရားကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ့- ဖီလုိဆုိဖီကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သင္ယူေနပါတယ္။ ေတြးေခၚျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အစြမ္းကုန္အဆင့္ဟာ အဲဒါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္တုိ့ဟာ ဒီအရာမ်ားအားလံုးကုိ ရုိးစင္းစြာ ဆုပ္ကုိင္ထိန္းသိမ္းေနမယ္ဆုိယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ရွင္သန္ေနထုိင္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀ဟာ ရွင္သန္ေနထုိင္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ယုံမွ် မဟုတ္ပါ။ ျခားနားတဲ့ပညာေရးတစ္ခုကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပညာေရးက ဘယ္စာသင္ေက်ာင္းမွာမွ မရႏုိင္ပါ။ ဘယ္လုိျပဳံးျပရမယ္ဆုိတာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခံစားခ်က္ကုိ ဘယ္လုိစနစ္တက်စုစည္းရမယ္ဆုိတာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္နဲ့ ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတာ- သင္ၾကားေပးတဲ့ စာသင္ေက်ာင္း မရွိပါ။ ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆုိတဲ့အရာအားလုံးကေတာ့ တည္ရွိတဲ့အရာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးဟာ ကုိယ္တုိင္သတိျပဳမိမႈ ကုိယ္ပုိင္သိျမင္မႈအေပၚမွာ အေျခခံထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ သိဖုိ့ မည္သည့္အားထုတ္မႈမ်ဳိးကုိမွ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမရွိပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျပင္ပန္းအရာမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းမႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ယုံမွ်ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သု့ိေသာ္ သဘာ၀တရားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေနပါတယ္။ ယခု ဒီမ်က္ေမွာက္အခ်ိန္မွာ လူအမ်ားဟာ ႏုိးၾကားေနပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဆုပ္ကုိင္ထိန္းသိမ္းထားျပီး ေနထုိင္လုိတဲ့ဆႏၵမရွိေတာ့ပါ။ အျခားတံခါးအားလုံးဟာ ပြင့္ေနပါျပီ။ အက်ြႏု္ပ္တို့ဟာ ဘ၀ရဲ့အျခားတစ္ဖက္ကုိ သြားလာစူးစမ္းရွာေဖြေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာဟာ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာယုံၾကည္သက္၀င္မႈျဖစ္သလုိ ဘ၀ရဲ့စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏုိးၾကားမႈ သတိျပဳမိမႈျဖင့္ ဘ၀ဟာ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္တစ္ခုထဲသုိ့ ၀င္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနာက္ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္ဟာ စတင္လ်င္စတင္ခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက သင့္နဲ့အတူ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး - သဟဇာတျဖစ္မႈ- ေကာင္းျမတ္တဲ့အရာရာတုိင္းဟာ သင့္နဲ့အတူတကြ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ- ျငိမ္းခ်မ္းမႈ- သဟဇာတျဖစ္မႈ- ေပ်ာ္ရႊင္မႈ- အတိသုခ ဆုိတာ မရွိပါ။ အျပင္းအထန္ ၾကဳိးစားရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈသာ ရွိပါတယ္။ ဆက္လက္တည္ရွိေအာင္ ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဆုံးရႈံးသြားျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အျမဲတမ္းစုိးရိမ္ေနရပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သတိျပဳမိလာတဲ့အခါ ႏုိးၾကားလာတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ရႈျမင္ေတြးေခၚမႈဆုိင္ရာ ညဏ္ပညာျဖင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္ဖုိ့ စတင္လာပါတယ္။ ျပႆနာတုိင္းဟာ အဲဒါကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ အေျဖရွာျခင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ျပႆနာက အတြင္းမွာဆုိလ်င္ ေျဖရွင္းနည္းကလဲ အတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကုိ ရွာေဖြဖုိ့ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။

သက္တမ္းဟာ အေျခအေနနဲ့ျဖစ္အင္ဟာ အဲဒါႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနဖုိ့ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အေကာင္းဆုံးဘ၀မွာ ရွင္သန္ေနထုိင္ခ်င္သလား ? မေနထုိင္ခ်င္ဘူးလား? ဆုိတာ- သင္ကုိယ္တုိင္ သိနားလည္ေသာ ဒီဘ၀ကုိ သင္ ရွင္သန္ေနထုိင္ခ်င္သလား? သင္ကုိယ္တုိင္ နားလည္သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ဒီဘ၀ကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ခ်င္သလား?- ဆုိတာကုိ သင့္ကုိယ္ကုိ ေမျမန္းစုံစမ္းပါ။ ဒါဟာပင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေလ့လာသင္ယူရမယ့္အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ မသိနားမလည္မႈျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္း မျပဳပါနဲ့။ ႏုိးၾကားတဲ့စိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္ပါ။ အသိအလိမၼာျဖင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ပါ။ အဲဒီအခါ သင္ဟာ ရင့္က်က္တုိးပြားလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သင္ဟာ အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ျပီး ဘ၀ရဲ့စိတ္ေက်နပ္မႈရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီလာႏုိင္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္