Friday, January 14, 2011

အက်ြႏု္ပ္တုိ့သည္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀ကုိ ဖန္တီးသည္

ေကာင္းတဲ့အရာအတြက္ အျမဲတမ္းေစာင့္ဆုိင္းပါ။ အဲဒီအရာဟာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အေၾကာင္းက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဖန္တီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အဲဒါကုိ ဖန္တီးပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ စိုက္ပ်ဳိးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ သတိမမူမရည္ရြယ္ဘဲ စုိက္ပ်ဳိးၾကဲခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ဳိ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားဟာ မေတာ္တဆျဖစ္ျပီးတာလုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေတြးဆၾကပါတယ္။ မေတာ္တဆမ်ားဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ မျဖစ္ပ်က္ပါ။ အရာရာတုိင္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပ်က္တယ္ဆုိတာ မရွိပါ။ ဒါဟာ စၾက၀ဠာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါ။

တကယ့္ ေလးနက္တဲ့အႏၱိမဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အေပၚမွာ အရာရာတုိင္းကုိ အေျခတည္ထားပါတယ္။ တစ္ခုခုဟာ မွားယြင္းသြားတယ္ဆုိတာ မရွိပါ။ ဟုတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒီအရာက မွားယြင္းသြားသလုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထင္ျမင္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျခားတစ္စုံတစ္ခုကုိ ေမ်ာ္လင့္ေနလုိ့ပါ။

ဒါက ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္တယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မ်ဳိးေစ့တစ္ခုကုိ စုိက္ပ်ဳိးတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျခားတစ္စုံတစ္ခုကုိ ေမ်ာ္လင့္တယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ပန္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခုရဲ့မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးျပီး အျခားပန္းအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ့ကုိ ေမ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ အဲဒီလုိနဲ့ ပန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းမ်ားဟာ မ်ဳိးေစ့မ်ားမွ လာတာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဆႏၵမွ လာတာမဟုတ္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ သတိရပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကမၻာကုိ ဖန္တီးပါတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ အရာမ်ားျဖစ္ပ်က္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အခါ အျမဲေၾကာက္ရြံ ့တဲ့သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီအရာက ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အဲဒါ ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့အခါ မွန္ကန္တယ္ဆုိတာ သူတုိ့ကုိ သက္ေသျပဳပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အဲဒါကုိ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာက္လန့္တဲ့သူမ်ားဟာ သူတုိ့ကုိ ဆုပ္ကုိင္ဖမ္းစားထားတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ အျမဲတမ္း ရွာေဖြေနပါလိမ့္မယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိန္းေအာင္းတဲ့သူမ်ားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဖူးပြင့္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ အျမဲတေစ ရွာေဖြေနပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းက ဒီျဖစ္တည္ျခင္းဟာ သင္ေရးဆြဲထားတဲ့အစီအစဥ္ကုိ သင့္ကုိ အခြင့္အလမ္းေပးဖုိ့ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္တြန္းပုိ့ေနလုိ့ပါ။

ဘ၀ဟာအက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တု့ိဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀ရဲ့ ဖန္တီးရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ God ဟာ လူသားကုိ ဖန္တီးခဲ့တယ္ဆုိခဲ့ယင္ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိေတာ့ မဖန္တီးခဲ့ပါ။ တကယ္ပဲ အတြင္းမွာ အဓိကအေရးပါ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ယခု သင္ဟာ ဘ၀မွာ သင္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ သင္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အရာကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ့ သင့္သေဘာအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုက အျခားအေျခအေန တစ္ခုသုိ့ ဦးတည္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ သင္ဟာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ယုံမွားဖြယ္မရွိတဲ့ ျဖစ္လာရန္ေသခ်ာေလာက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ယူျပီးပါျပီ။ အဲဒီေနာက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းအားလုံးကုိ ေဘးခ်ိတ္ရပ္ဆုိင္းပစ္ပါေတာ့တယ္။

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကုိ ေမြးဖြားလာတဲ့အခါ ေရြးခ်ယ္စရာအားလုံးကုိ လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ သူဟာ လုံး၀ လြတ္လပ္ပါတယ္။ သူဟာ ဂီတသမား- ကဗ်ာဆရာ- နပန္းသတ္သူ- ႏုိင္ငံေရးသမား- တစ္ေယာက္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ ဘယ္လုိအရာကုိပဲျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ Adolf Hitler ဒါမွမဟုတ္ ျမတ္ဗုဒၶအျဖစ္ ဘာမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေႏွးနဲ့အျမန္ဆုိသလုိပဲ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ဆုိက္ေရာက္လာဖုိ့ လမ္းစ ပ်ဳိးေပးပါတယ္။ ျပီးယင္ေတာ့ သူဟာ စိတ္ခ်ေသခ်ာေလာက္တဲ့ ဦးတည္ရာတစ္ခုျဖင့္ လႈပ္ရွားဖုိ့ စတင္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာ အဲဒီဦးတည္ထားတဲ့အရာက သူ့ရဲ့ကမၻာအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါေတာ့တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အျမဲတမ္း သတိရပါ။ သင့္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးတဲ့ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းတရားက သင့္ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ကုိ ျဖစ္ပ်က္ေစခဲ့ျပီးတဲ့ နာက်င္မႈ ဒုကၡေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ - အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ - သင္ဟာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ စိတ္ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ရပါတယ္။ သင္ ၀မ္းနည္းစြာခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀မ္းနည္းစြာခံစားဖုိ့ မလုိအပ္ပါ။ အေၾကာင္းက အဲဒီအရာမွတဆင့္ သင္ဟာ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းတစ္ခုဆီသုိ့ ဆုိက္ေရာက္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟာ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ တူညီတဲ့နည္းလမ္းကုိ မလုိက္ပါဖုိ့ သင့္အတြက္ လုိအပ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ သတိရဖုိ့ဒုတိယအရာတစ္ခုကေတာ့ ထိခုိက္ခံရတဲ့နာက်င္မႈတုိင္းအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အရာတုိင္းအတြက္ အျမဲတမ္းေက်းဇူးတင္ပါ။ အေၾကာင္းက ၾကီးပြားတုိးတက္မႈအတြက္ သာယာၾကည္ႏူးမႈမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ မလုိအပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားကုိေတာ့ ရံခါမ်ားမွာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ တုိးတက္ၾကီးပြားဖုိ့အတြက္ အဲဒါကုိ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ အခ်ဳိ့အရာအတြက္ စတင္တက္လွမ္းရာတစ္ခုအျဖစ္ အဲဒီအခြင့္အေရးကုိ အသုံးျပဳပါ။

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေသဆုံးသြားတဲ့အတြက္ နာက်င္မႈျဖစ္တယ္။ မခ်ိတင္ကဲေ၀ဒနာခံစားရတယ္။ ဆင္းရဲ ဒုကၡအတိေရာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခြင့္အေရးကုိ အသုံးျပဳပါ။ ေသျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ကမၼဌာန္းကုိ ရႈမွတ္ပြားမ်ားပါ။ သင့္ရဲ့သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေသဆုံးမႈက ေသဆုံးျခင္းသေဘာရွိတဲ့ တကယ္အေရးပါတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ သင့္ကုိ ႏႈိးေဆာ္သတိေပး အမွတ္ရေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ၀ဟာ ေသးငယ္တဲ့အေရးအရာေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါး(၇၅)ႏွစ္ဆုိတဲ့ အေရးအရာေလး အတြင္းမွာ - သုံးပုံပုံယင္ တစ္ပုံက အိပ္ျခင္းျဖင့္ - အျခားတစ္ပုံက စားေသာက္ဖုိ့ ေပါင္မုန့္နဲ့ေထာပတ္ကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖင့္- ေနာက္တစ္ပုံက ဆင္ျခင္ညဏ္ကင္းမဲ့စြာ အဓိပၸါယ္မဲ့ အသုံးမက်တဲ့ မုိက္မဲမႈမ်ားျဖင့္……….ဒါက ၾကီးက်ယ္လွတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္။ ေသျခင္းတရားနဲ့ႏႈိင္းစာလ်င္ ဒါဟာ ဘာမွေတာ့မဟုတ္ျပန္။ ေသျခင္းတရားဆုိတာကေတာ့ ကေမၻကမၻာ အဆုံးမရွိပါပဲ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္