Tuesday, January 25, 2011

ၾကည္ၾကည္သာသာႏွင့္ Goodbye လုိ့ ေျပာဆုိလွ်က္…

လူတစ္ေယာက္ဟာ အခုိက္အတံ့တုိင္းနဲ့ ျပီးေတာ့ အလွအပ- အခ်စ္- ေပ်ာ္ရႊင္မႈ- အဲဒါရဲ့ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္တုိင္းကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သူရဲ့ဘ၀တစ္ခုလုံးကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးယင္ေတာ့ သဘာ၀ျဖစ္တဲ့ သူရဲ့ေသျခင္းက သူ့ဘ၀တစ္ခုလုံး ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈရဲ့ ေနာက္ဆုံးအထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေသျခင္းတရားဟာ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္တယ္ဆုိလ်င္ ဒါဟာ သင့္ရဲ့ဘ၀တစ္ခုလုံးကုိ အလဟႆျဖဳန္းတီး ျပီးျပီလုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ ေသျခင္းတရားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ၾကဳိဆုိလက္ခံျခင္းတစ္ခု- အက်ြမ္းမ၀င္ေသးတဲ့ အရာသုိ့ ခုံခုံမင္မင္ ၀င္လာျခင္းတစ္ခု- သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းမ်ားကုိ, ကမၻာေဟာင္းကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အလြမ္းဇာတ္အေဆြးဇာတ္တစ္ခုခု မျဖစ္သင့္ပါ။

Zen master Lin Chi ဟာ ေသအံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူ့ရဲ့တပည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေနာက္ဆုံးစကားကုိ နားေထာင္ဖုိ့ စုရုံးေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Lin Chi ဟာ ရႊင္ရႊင္ျမဴးျမဴး ျပဳံးလွ်က္ စကားတစ္လုံးမွ် မေျပာဆုိဘဲ ထူးမျခားစြာ ရုိးရုိးစင္းစင္းပဲ လဲေလ်ာင္းေနခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ေသေတာ့မယ္ဆုိတာရယ္-စကားတစ္လုံးမွမေျပာေတာ့ဘူးဆိုတာရယ္ကုိ ျမင္ရတဲ့အခါ တစ္စုံတစ္ေယာက္က Lin Chi (သူကုိယ္တုိင္က သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဟာင္းတစ္ေယာက္- သူကုိယ္တုိင္က အရွင္သခင္တစ္ေယာက္ပါ)ကုိ သတိေပးပါတယ္။

Lin Chi! သင့္ရဲ့ေနာက္ဆုံးစကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိရမယ္ဆုိတာကုိ သင္ ေမ့ေနျပီလား? ငါက သင့္ရဲ့မွတ္ညဏ္ဟာ ပုံမွန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ အျမဲတမ္းေျပာခဲ့တယ္။ သင္ဟာ ေသအံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ေနတယ္။ သင္ ေမ့ေနျပီလား? Lin Chi က “နားေထာင္ယုံ သက္သက္မွ်ပါ” လုိ့ ေျပာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေခါင္မုိးေပၚမွ ခ်ဥ့္ႏွစ္ေကာင္ဟာ ေျပးလႊားေနပါတယ္။ စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္ေနပါတယ္။ သူက “ဘယ္ေလာက္မ်ား လွပလုိက္သလဲ!” လုိ့ ေျပာျပီးေတာ့ သူဟာ ေသဆုံးသြားပါတယ္။

ေခတၱခနအခိုက္အတြက္ “နားေထာင္ယုံ သက္သက္မွ်ပါ” လုိ့ သူေျပာတဲ့အခါ တကယ္တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၾကီးက်ယ္တဲ့တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေျပာေတာ့မယ္- လုိ့ လူတုိင္းက ေတြးဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္မုိးေပၚမွာ ရွဥ့္ႏွစ္ေကာင္ တုိက္ခုိက္ေနတာ- စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္ေနတာ- ေျပးလႊားေနတာကုိသာ ေျပာျပီး အဲဒီေနာက္ သူဟာ ျပဳံးလ်က္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာပဲ သူ့ရဲ့သတင္းစကား ျဖစ္ပါတယ္။ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ေသးငယ္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ၾကီးက်ယ္ေအာင္ ျပီးေတာ့ အေရးမပါတာေတြ အေရးပါတာေတြ ျပဳလုပ္မေနပါနဲ့။ ေခါင္မုိးေပၚမွာေျပးေနတဲ့ ရွဥ့္ႏွစ္ေကာင္လုိ အရာရာတုိင္းဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ျခားနားမႈမရွိပါ။ ဘ၀ရဲ့ျဖစ္တည္ျခင္းမွာ အားလုံးဟာ တူညီပါတယ္။ ဒါသည္ပင္ သူ့ရဲ့ဖီလုိဆုိဖီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကီးမားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေသးငယ္တဲ့အရာဆုိတာ မရွိပါ။ ဒီအရာ အားလုံးဟာ သင့္ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္ျပဳလုပ္တဲ့အရာအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

ကမၼဌာန္းထုိင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ ျပီးေတာ့ အရာအားလုံးဟာ ျငိမ္သက္လာပါလိမ့္မယ္။ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းလာပါလိမ့္မယ္။ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္လာပါလိမ့္မယ္။ နဴးညံ့လာပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ ကမၼဌာန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဘယ္အရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါကုိ ဘ၀မွာ အျပင္ဘက္သုိ့ သယ္ေဆာင္လာဖုိ့ ၾကဳိးစားပါ။ အဲဒါကုိ ေ၀မွ်ပါ။ အေၾကာင္းက ေ၀မွ်ထားတဲ့အရာရာတုိင္းဟာ ခုိင္ျမဲပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ သင္ ေသျခင္းရဲ့အထြတ္အထိပ္သုိ့ ေရာက္ရွိျပီလုိ့ ဆုိတဲ့အခါ 'ေသျခင္းမရွိ' - ဆုိတာကုိ သိလာပါလိမ့္မယ္။ ၀မ္းနည္းျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မ်က္ရည္အတြက္ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ - (ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့မ်က္ရည္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ - ဒါေပမယ့္ ၀မ္းနည္းမႈမ်က္ရည္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္) သင္ဟာ Goodbye လုိ့ ေျပာႏုိင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းမွ စတင္ရပါ့မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပထမဆုံး- သင္ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ အမႈိက္သရုိက္ေတြ အားလုံးကုိ လႊတ္ပစ္ရပါ့မယ္။ ဘ၀ဟာ ရုိးစင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာၾကီးတစ္ခုလုံးဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ကပြဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀ကုိ ၀မ္းသာမေနသင့္၊ ျပဳံးေပ်ာ္မေနသင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ရယ္ေမာမေနသင့္ ဆုိတာနဲ့ - ျပီးေတာ့ ဘ၀ဟာ မေကာင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါဟာ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ တြက္ခ်က္ထားတဲ့သူအခ်ဳိ့ ရွိပါတယ္။

အေျခအေနက - ဒါဟာ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းတစ္ခုသာျဖစ္တယ္ဆုိတာ သင့္ကုိ ဆက္လက္ေျပာဆုိျပီးတဲ့ အဲသလုိအခါ - သင္ဟာ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ မွားယြင္းစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးတာေၾကာင့္ သင္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ခံစားေနရတာ ျဖစ္တယ္လုိ့ဆုိတဲ့ အဲသလုိအခါ - ျပီးေတာ့ ဒါဟာ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားဖုိ့ သင့္ကုိ ေျခစုံပစ္၀င္ေစတဲ့ေနရာ ေထာင္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္တယ္လုိ့ ဆုိတဲ့ အဲသလုိအခါ- ဘယ္လုိအရာနဲ့မ်ား သင္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ေတာ့မွာလဲ?

ဘ၀ဟာ ဆုလာဘ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါကုိ ရွာေဖြျပီးတဲ့သူမ်ား - ဒါနဲ့ထုိက္တန္တဲ့သူမ်ားကုိသာ- အဲဒါကုိ ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ သင္က အလွဆင္အလွမျပင္လ်င္ - သင္ဟာ အဲဒါကုိ ေတြ့ရွိခဲ့ျပီးတဲ့ အတုိင္းမွ်သာ ထားမယ္ဆုိလ်င္- အဲဒါက အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈနွင့္ တသီးတျခားျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဆန့္က်င္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မေသးငယ္လြန္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈု- မပုိလြန္းေသာအလွအပ- မနည္းလြန္းေသာ ေမြးၾကဳိင္တဲ့ရနံ့ အဲဒါကုိ က်န္ရစ္ေစပါ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္