Friday, October 29, 2010

အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ပါ၀ါ

အၾကမ္းမဖက္ျခင္းရဲ့စြမ္းပကားဟာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းပါ၀ါထက္ ပုိလုိ့ ၾသဇာၾကီးမားပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းရဲ့ သက္ေရာက္မႈမ်ားကသာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းရဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကေတာ့ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းနဲ့ အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ားဆီသုိ့သာ ဦးတည္ႏုိင္ပါတယ္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲကုိ စတင္ခဲ့တာကေတာ့ ၁၈၅၇-ခုႏွစ္မွာပါ။ အဲဒီေခတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းမ်ားနဲ့ လြတ္လပ္ေရးရယူခ်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလမ္စဥ္နဲ့ ဆက္လက္လုိ့ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတာဟာ ၁၉၁၉-ခုႏွစ္အထိလုိ့ ဆုိရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလမ္းစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ ၁၉၁၉-ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ မဟတၱမဂႏၶီဟာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲထဲကုိ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေန သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ နားလည္လာျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ မဟတၱမဂႏၶီဟာ သူလုပ္ေဆာင္မယ့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရွးကေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ့မတူဘဲ ဆန့္က်င္ဘက္အသြင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

မဟတၱမဂႏၶီက သူတုိ့ဟာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ျပီး ခ်ီတက္တုိက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိတာကုိ အသိေပးေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ လုံး၀အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ့ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျဗိတိသွ်ဥပေဒကို ဆန့္က်င္ကန့္ကြက္ဖုိ့အတြက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆုိတဲ့ ဗုံး-ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတုိ့ကေတာ့ တူညီတဲ့ ပန္းတုိင္ကို ရရွိဖုိ့အတြက္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဆုိတဲ့ဗုံး-ကုိ ယခုအခါ အသုံးျပဳမယ္လုိ့ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

မဟတၱမဂႏၶီရဲ့ ဒီေၾကျငာခ်က္ဟာ အနာဂါတ္အလားအလာတစ္ခုလုံးအတြက္ အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ျဗိတိသွ်အင္ပါယာရဲ့ လည္ပတ္ေနတဲ့စက္ယႏၱယားတစ္ခုလုံးကုိ ရပ္တံ့သြားေစခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခ်က္ဟာ ပေဟဠိျဖစ္သြားေစတဲ့ပုစၦာတစ္ပုဒ္ဆုိယင္လဲ မမွားပါဘူး။ ျဗိတိသွ်တစ္ေယာက္က သူ့ရဲ့အတြင္း၀န္ရုံးကုိ ေၾကးနန္းပုိ့လာတဲ့ စာထဲမွာေတာ့ ဒီလုိေရးထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိတဲ့က်ားကုိ ဘယ္လုိ သတ္ရမလဲဆုိတဲ့ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ ေၾကးနန္းရုိက္ပါ ” ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားက လက္တုန့္ျပန္အၾကမ္းဖက္ဖုိ့အတြက္ သင့္ရဲ့ျပဳိင္ဘက္အတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိး သင့္ေလ်ာ္တဲ့တရားမွ်တမႈကုိ ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ရပ္တည္ထားမယ္ဆုိယင္ အျခားအဖြဲ့အစည္းအသင္းအပင္းမ်ားက သင့္ကုိ ဆန့္က်င္ေတာ္လွန္ျပီး တုိက္ခုိက္ဖုိ့အတြက္ အသုံးျပဳစရာေျမ ရွိေတာ့မယ္မဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ မဟတၱမဂႏၶီရဲ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားရဲ့ ယုတၱိေဗဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မ်ားမၾကာမီမွာပဲ အိႏၵိယႏုိင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းပုံေသနည္းစနစ္ဟာ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာအဆင့္မွာျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသားဆုိင္ရာအဆင့္မွာျဖစ္ေစ ႏွစ္ခုလုံးမွာ အၾကဳံး၀င္သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားဟာ အလြန္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျပီး စြန့္စားရတဲ့အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ဆုံးရႈံးမႈကလဲ က်ိန္းေသျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မွာပါ။ ရရွိလာမယ့္အက်ဳိးတရားမ်ားကလည္း အမွန္ပဲ သံသယ ျဖစ္စရာေတြနဲ့ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရဲစြန့္ရျခင္းမရွိဘဲ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း နည္းလမ္းကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေသအခ်ာအာမခံထားပါတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားက အဲဒီလုိ အက်ဳိးတရားေတြကုိ အမ်ားၾကီး သက္ေရာက္ေစတာလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားဟာ လူသားရဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ကုိ လာေရာက္ ရုိက္ခတ္လာတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အသိစိတ္ဓာတ္ကုိ လာေရာက္ရုိက္ခတ္လာတဲ့အခါ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လူသားဟာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။ ဒါဟာ သင့္ကုိ အရႈံးေပးအညံ့ခံလာဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားဟာ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားရဲ့ အတၱမာနကုိ ခလုတ္ဖြင့္ထိပါးလာပါတယ္။ အဲဒီလုိ အတၱမာနမ်ား ပါ၀င္လာတဲ့အခါ ပ်က္ျပားယုိယြင္းမႈဆုိတဲ့အက်ဳိးဆက္ကလည္း တစ္ပါတည္း ပါလာပါေတာ့တယ္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိပဲ အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္ေစသလုိ အဲဒီအၾကမ္းဖက္ျခင္းဟာ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိလုိ့သာ ဆုိးရြားေစပါတယ္။ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ့အစည္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံအတြက္ျဖစ္ေစ အဲဒီထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္လုိ့ ကမၻာၾကီးအတြက္ျဖစ္ေစ အဲဒီအၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းက ဘယ္လုိျပႆနာမ်ဳိးကုိမွ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တာမ်ဳိး မရွိပါ။

အၾကမ္းမဖက္ျခင္းနည္းလမ္းဟာ သဘာ၀တရားဆုိင္ရာနည္းလမ္း ျဖစ္သလုိ ဒါဟာ မေျပာင္းလဲတဲ့ နည္းဥပေဒ တစ္ခုပါ။ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ့အတြက္ သဘာ၀တရားကို အစဥ္ထာ၀ရ ေက်းဇူးတင္ေနဖုိ့ပါ။ သဘာ၀တရားဟာ ေနရာတုိင္းမွာ ျပီးျပည့္စုံမႈရွိတယ္ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေတြ့ျမင္ရမွာပါ။ သဘာ၀မွာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္လုိ့မရတဲ့ အမ်ဳိးအစားမ်ား ပါ၀င္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြက ျပႆနာကုိ ဖန္တီးတယ္ဆုိတာမ်ဳိး မရွိပါ။ ဒါဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ တည္ၾကည္ခုိင္မာစြာ ျငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းမဖက္နည္းလမ္းဟာ သင္ရဲ့ အခ်ိန္ အဲဒီေနာက္ စြမ္းအင္ အဲဒါေတြကုိ ျဖဳန္းတီးရမယ့္အခ်ိန္မ်ားမွ သင့္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းဟာ အေျခအေနမ်ားကုိ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚေစဖုိ့ ကူညီျပီး အဲဒီအၾကမ္းမဖက္ျခင္းက အျပဳသေဘာကုိ ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ စာနာမႈကရုဏာတရားေတြကုိ အားေပးျမွင့္တင္ေနစဥ္မွာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကေတာ့ အမုန္းတရားနဲ့ သည္းမခံမႈမ်ားကုိသာ ေမြးျမဴအားေပးေနပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဟာ ၾကီးမားတဲ့ လူမႈေရးဆုိင္ရာေကာင္းက်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီအရာဟာ လူအမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေပါင္းလကၡဏာကုိ စိတ္ထဲစြဲျမဲေအာင္သြန္သင္ထားလုိ့ပါ။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကင္းတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေနရာတုိင္းမွာ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္တဲ့ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းမဖက္ညင္သာတဲ့ ေလထု မရွိဘဲနဲ့ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမွ စည္ပင္ဖြံံ့ျဖဳိးမႈ မရွိႏုိင္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

ၾကယ္မ်ား၊ နကၡတ္တာရာမ်ား၊ အားလုံးေသာ အျခား လကၡဏာအသြင္အျပင္ေတြဟာ ေန့ေရာညပါ တစ္ေန့တာ ခရီးကုိ အစီအစဥ္တက် ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ် အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဆုိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွေနျပီး လမ္းလႊဲေသြဖည္သြားတယ္ဆုိတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ သဘာ၀ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလက္ရာမ်ားဟာ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဟာ စၾက၀ဠာ အစုအေ၀းရဲ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ေတြဟာ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဆုိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစကားေတြကုိ တာ၀န္ယူသယ္ေဆာင္ျပီး စဥ္းဆက္မျပတ္စီးဆင္းေနပါတယ္။ ေနေရာညပါ တုိက္ခတ္ေနတဲ့ ေလေတြကေတာ့ အဲဒီ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဆုိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကားေတြကုိ ေဆာင္ပုိ့လုိ့ ေပးေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္