Monday, May 10, 2010

မိန္းမသားမ်ား ဘာသာတရားကုိ ပုန္ကန္သြားခဲ့လ်င္………..


မိန္းမသားမ်ားအားလုံး ဗုဒၶ၀ါဒီလူ့အဖြဲ့အစည္းအသင္းအပင္းမွ ရုတ္တရက္ ထြက္ခြါသြားၾကလ်င္ ခုိင္မာေသာ ဗုဒၶဘာသာ လူ့အဖြဲ့အစည္း က်န္ရစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ မိန္းမသားမ်ားသည္ ဘာသာတရား တည္းဟူေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ႏွလုံးသားကို ထည့္ေပးထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္-ဟု အခ်ဳိ့ ေျပာဆုိထားၾကပါတယ္။

အခ်ဳိ့ အလ်င္စလုိ ေ၀ဖန္တတ္သူမ်ားကေတာ့ “ဗုဒၶ၀ါဒဟာ မိန္းမသားမ်ားအား ရန္လုိေသာ၀ါဒ ျဖစ္တယ္” လုိ့ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။ အိႏၵိယစာေရးဆရာ Hemacandra က အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အထင္ေသးစြာ “The torch lighting the way to hell, Narakamærgadværasya døpikæ” ဟု ေရးသားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဒါနဲ့စပ္ဆပ္လုိ့ မဃေဒ၀လကၤာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာေလးေတြကုိ အနည္းငယ္မွ် ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။
(၁) ဌာနာဌာန၊ ညဏ္ခ်င့္ဆေလာ့၊ ကိစၥႏွစ္ပါး၊ အရာအားျဖင့္၊ ေယာက်ာၤးမျပီး၊ မိန္းမျပီး၏။ (၂) လူတြင္ ရႈပ္ေထြး၊ ကိုယ္ေရးျပည္မႈ၊ စုံတစ္ခုလည္း၊ ဗုိလ္ထုအမ်ား၊ လက္ရုံးအားျဖင့္၊ ေယာက်ၤားေဆာင္သီး၊ မျပီးကိစၥ၊ တစ္ေယာက္မွ်ပင္၊ မိန္းမရြက္ေဆာင္၊ ေအာင္သည္တစ္မ်ဳိး။ (၃) အမရာေဒ၀ီ၊ ေဘရီဓမၼ၊ ဒိႏၷာစသည္၊ အပၸကဟူ၊ နည္းငယ္မူကား၊ လူ၀ယ္ထုိသုိ့၊ မိန္းမတုိ့လည္း၊ မခ်ဳိ့ပညာ၊ ယွိတတ္စြာ၏။ (၄) ညဏ္လစ္ ေယာက်ၤား၊ ယွိခဲ့ျငားေသာ္၊ ေယာက်ၤားတုိ့ထက္၊ ရုတ္တရက္ညဏ္၊ ပဋိဘာန္ျဖင့္၊ လ်င္ျမန္မခ်ြတ္၊ ၾကံစည္ တတ္၏။ (၅) ကိစၥတသီး၊ အေရးၾကီး၍၊ မျပီးႏုိင္က၊ ၾကံမရေသာ္၊ မိန္းမကုိသာ၊ တုိင္ပင္ရာဟု၊ ပညာယွိမ်ား၊ အစဥ္ၾကားလ်က္၊ ထင္ရွားမိန္ ့မွာ၊ ဥဒါန္လား၏။

ဒီေတာ့ စာေပမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ အဆုိးအေကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ထားၾကတာ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ။ က်မ္းဂန္မ်ားမွာေတာ့ မိန္းမသားမ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းရာမွာ“မာတုဂါမ”ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ပါဠိေ၀ါဟာရပါ။ ဒီေ၀ါ ဟာရအဓိပၸါယ္က “မိခင္မ်ဳိးႏြယ္” ဒါမွမဟုတ္ “ မိခင္အဖြဲ့အစည္း” လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒမွာ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ဟာ မိခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ေနရာကို ရရွိထားပါတယ္။ မိခင္ တစ္ေယာက္ကုိ နိဗၺာန္သုိ့ တက္ေရာက္ဖုိ့ ဒါမွမဟုတ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ေနရာကုိ တက္လွမ္းဖုိ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလွကား တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ဇနီးမယားကုိလည္း လင္ေယာက်ၤားရဲ့အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြ (ပရမာသခါ) တစ္ဦးအျဖစ္ ယူဆထားတာပါ။

ျမင့္ျမတ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ အဖြဲ့အစည္းျဖစ္တဲ့ ဘိကၡဳနီသာသနာကိုတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္းဟာ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ၏ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္လုိ့ ဆုိရမွာပါ။ ဒီအဖြဲ့အစည္းကုိ ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ရျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ဆုိယင္လည္း မွားမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ျမတ္ဗုဒၶဟာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ်မထားဘဲ သဘာ၀၏အာႏြဲ့သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသလုိ အမ်ဳိးသားနဲ့အမ်ဳိ့သမီးတုိ့ရဲ့ အတြင္း ဓာတ္ခံသေဘာ ေမြးရာပါေကာင္းတဲ့စိတ္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသိေတာ္မူပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လိင္ပုိင္းဆုိင္ ရာကြဲျပားမႈဟာ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ့ ေလ့လာမယ္ဆုိလ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ ေပးထားတာ ေတြ့ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ့အရွင္ေမာဂၢလာန္တုိ့ကုိ ဘိကၡဳသံဃာရဲ့အၾကီးအကဲအျမတ္ဆုံးသာ၀ကမ်ားအျဖစ္ သတ္္ မွတ္ခန့္အပ္ထားသလုိ ဘိကၡဳနီသံဃာမွာလည္း ရွင္မေခမာႏွင့္ ရွင္မဥပၸလ၀ဏ္ ေထရီႏွစ္ပါးတုိ့ကုိ အၾကီးျမတ္ ဆုံး ဘိကၡဳနီသာ၀ကမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခန့္အပ္ထားတာပါ။ ဘိကၡဳနီသံဃာ့အဖြဲ့အစည္းနဲ့ ဥပါသိကာ သာ၀ိ ကာမမ်ားမွာ မိဖုရားမ်ား၊ မင္းသမီးမ်ား၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မုဆုိးမမ်ား၊ ေသာကေရာက္ေနတဲ့ အေမမ်ား၊ အကူအညီကင္းမဲ့ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ ျပည္တန္ဆာမမ်ားထိပါ အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပါ၀င္တယ္ဆုိတာကုိ ေတြ့ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ ပဋာစာရီ၊ ဓမၼဒိႏၷာ၊ ဘဒၵါကာပိလာနိ၊ ၀ိသာခါ၊ သုပၸိယ၊ နကုလမာတာ၊ သာမာ၀တီ၊ မလႅိကာ၊ ခုဇၨဳတၱရာ၊ သီရိမာ၊ အမၺပါလီ၊ သုမနနဲ့ သုဘဒၵါ စသူတုိ့ ဟာ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းဂန္မ်ားမွာေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေပါင္း ၂၆၄-ပါးကုိ အေၾကာင္းျပဳထားတဲ့ ေထရဂါထာေပါင္း ၁၂၈၈-ခုရွိတာကုိ ေတြ့ရျပီး ေထရီေပါင္း ၇၃-ပါးကို အေၾကာင္းျပဳထားတဲ့ ေထရီဂါထာေပါင္း က ၅၃၄-ခု ရွိတာကုိ သိရွိရပါတယ္။

ၾကီးက်ယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ မိန္းမသားမရွိလ်င္ ဗုဒၶ၀ါဒဆုိင္ရာဘာသာတရား မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့မယ္ေတာ္ ျဖစ္ တဲ့ မိဖုရား မဟာမာယာေဒ၀ီဟာ သူမရဲ့သားဘုရားေလာင္းေတာ္အတြက္ သူမဘ၀ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ရတာပါ။ သူမ ဟာ မင္းသားငယ္ကုိ ေမြးဖြါးျပီးတဲ့ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္မွာပဲ သူမဘ၀ကို အျပီးအပိုင္ စြန့္လႊတ္ခဲ့ရျခင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ အျခားေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ မိန္းမသားတစ္ဦးျဖစ္သူ သူ့ရဲ့အေဒၚ မဟာပဇာပတိေဂါတမီက အေမ တစ္ေယာက္ရဲ့ေနရာကို ၀င္ယူျပီး ႏုးညံ့စြာ ဂရုတစုိက္ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ သူ့ကုိ ေမြးျမဴခဲ့ရတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ မိန္းမသားမ်ားသာမရွိလ်င္ ျမတ္ဗုဒၶဟာ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ့နဲ့ ျမတ္ဗုဒၶ (သဗၺညဳတညဏ္ရွင္)အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာဖုိ့မွာ ဘယ္ေသာအခါမွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေတြ့ျမင္ရမွာပါ။

ဒါနဲ့စပ္ဆပ္လုိ့ မိခင္ရင္းနဲ့ ေမြးစားမိခင္တုိ့ကုိ ဥပမာတင္စားထားတဲ့ စာေလးကုိ သတိရမိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မိခင္ရင္းဟာ သူ့အျမစ္ကေပါက္လာတဲ့ သစ္ပင္ကုိ ရွင္သန္ဖြ့ံ့ျဖဳိးလာေအာင္ အာဟာရျဖစ္ေစတဲ့ အစားအစာေတြ တုိက္ေက်ြးေပးတဲ့ ေရပန္းနဲ့တူပါတယ္။ ေမြးစားမိခင္ကေတာ့ ဟုိ--အျမင့္တိမ္တုိက္ထဲအေရာက္ ထုိးတက္ သြား ျပီး အေ၀းၾကီးေရာက္သည့္အထိ ခရီးဆန့္၊ ကႏၱာရထဲက အထီးက်န္သစ္ပင္ေလး ဖြံ့ျဖဳိးေစဖုိ့ အာဟာရျဖစ္ ေစတဲ့ အစားအစာေတြ တုိက္ေက်ြးေပးတဲ့ ေရးပန္းနဲ့တူတယ္-လုိ့ ဆုိတာေလးပါ။ (A mother is likened unto a mountain spring that nourishes the tree at its root, but one who mothers another’s child is likened unto a water that rises into a cloud and goes a long distance to nourish a lone-tree in the desert.)

“ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္္ေသာ အေမမ်ားမရွိလ်င္ ထုိႏိုင္ငံ(ထုိအမ်ဳိး)သည္ ၾကီးက်ယ္ေသာႏုိင္ငံ (ၾကီးက်ယ္ေသာ အမ်ဳိး)ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူး” ဆုိတဲ့အရာဟာ မွန္ကန္ဆဲပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အလုပ္သုိ့သြားရျခင္း၊ သူ၏မိသားစု အတြက္ စားစရာနဲ့ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ရျခင္းဟာ ဖခင္ရဲ့တာ၀န္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံး လက္ခံ ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးကို ဂရုတစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့နဲ့ သူတုိ့ရဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာကို ပုံစံသြင္း ရျခင္းတုိ့ကေတာ့ မိခင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္မ်ားကပဲ သူတုိ့ရဲ့မိခင္ဘာသာစကားကို ေျပာဆုိဖုိ့ သူတုိ့ရဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရတာပါ။ ဒီေတာ့ လူသားတုိင္းဟာ အေမ့လွ်ာ-ေၾကာင့္ ေျပာဆုိၾကတယ္လုိ့ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိယင္ ကေလးငယ္ရဲ့ ပထမဆုံးျဖစ္တဲ့ စကားဟာ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ သင္ယူရ ရွိခဲ့လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း မိမိလူမ်ဳိးရဲ့ပင္ရင္းစကားကုိ မိခင္ဘာသာစကားလုိ့ ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လူသားေလာကၾကီးမွာ ၾကီးက်ယ္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သူ၊ ျမင့္မားတဲ့ရုိေသေလးစားမႈကုိ ရရွိသူ အခ်ိဳ့ မိန္းမေယာက်ာၤးမ်ားကို ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲၾကည့္ၾကည့္ သူတုိ့ရဲ့မိခင္ျဖစ္သူဟာ အဲဒီေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ ယုံၾကည္မႈအခ်ဳိ့ကုိ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ့ ဆိုပါတယ္။ လူသားတုိင္းဟာ ကေလးဘ၀က ရရွိခဲ့တဲ့ အယူအဆအေတြး အေခၚမ်ားဟာ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လုံး သူတုိ့နဲ့အတူတကြပါသြားတာပါ။ ဒါကုိ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္မ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ရရွိလ်င္၊ အမွားအမွန္ၾကားမွာ ျခားနားမႈကို ေျပာၾကားလ်င္၊ မိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ကေလးငယ္ကုိယ္တုိင္အတြက္ တာ၀န္မ်ားကုိ ေျပာၾကားလ်င္ လူသားတုိင္း ဘ၀ရဲ့ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာပါ။

ကမၻာေလာကၾကီးရဲ့အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမွား ဆုိးသြမ္းတဲ့သူငယ္မ်ားက ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဆင္းရဲ့ဒုကၡမ်ား စြာကို ၾကားေနၾကရတာပါ။ တုိင္းျပည္မ်ားစြာမွာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိတဲ့ လူငယ္မ်ား ဆုိးသြမ္းရျခင္းအေၾကာင္းမွာ -ဒီငယ္ရြယ္တဲ့လူငယ္မ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့မိဘမ်ားထံမွ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္ကို မရရွိခဲ့ဘူး-ဆုိတဲ့ အခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ့ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ရဲအရာရွိၾကီးမ်ားက ေျပာဆုိသုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ဳိ့သူ မ်ားက “ဆုိးသြမ္းတဲ့ကေလးေတြ-လုိ့ ေျပာဆုိဖုိ့ မသင့္ဘူး၊ ဆုိးသြမ္းတဲ့မိဘမ်ား-လုိ့ ေျပာဆုိသင့္တယ္”လုိ့ ယူဆ လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိစၥအားလုံးမဟုတ္လ်င္ေတာင္ အခ်ဳိ့ကိစၥမ်ားမွာ မွန္ကန္ေနပါတယ္။

ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိမႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ၾကမ္းတမ္းဆုိးရြားမႈမ်ားစြာမွာ ဆုိးသြမ္းတဲ့မိဘမ်ားက အမွားအယြင္းအားလုံးကို ျဖစ္ေစခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကေလးဟာ မိဘမဲ့ကေလးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ့ ေကာင္းတဲ့လမ္း ညြန္မႈကို ရရွိဖုိ့ အေမအေဖမရွိဆုိတဲ့ အခ်က္က မွားယြင္းေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးေသာ လူသားသတၱ၀ါ မ်ားကုိ ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမယ္ဆုိတာကုိ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာက ေျပာျပထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကုိ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအတြက္ ေကာင္းတဲ့သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား၊ ေကာင္းတဲ့အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္ဖုိ့ ၾကဳိးစားသင့္ပါတယ္။

မ်က္ေမွာက္ကမၻာမွာ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေၾကာက္လန့္မႈမ်ားရွိေနတယ္ဆုိတာ အား လုံး သိရွိၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေလာကၾကီးရဲ့ မ်ားစြာေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာ ဘာသာတရားကို ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့ျခင္းကပဲ ဒီအေျခအေနအတြက္ တစ္ခုေသာအေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေမမ်ားဟာ ဘာသာတရားမွာ ေတြ့ရွိရတဲ့ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့အမွန္တရားမ်ားကုိ သူတုိ့၏ကေလးမ်ားသုိ့ သင္ၾကားမေပးတဲ့အခါ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ကမၻာၾကီးအျဖစ္ ေမ်ာ္လင့္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။

လူသားအားလုံးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေကာင္းဆုံးဘာသာတရားရွိတယ္ဆုိတာကုိ ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ားက ယုံၾကည္ၾကျပီးသာ ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒယုံၾကည္မႈကို ရုိေသဖုိ့ ကေလးကုိေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴတဲ့အိမ္၊ သန္မာတဲ့ကိုယ္က်င့္တရား ရွိပုံေပၚတဲ့ ကေလးရွိတဲ့အိမ္၊ ဘ၀ေနထုိင္မႈပုံစံ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ့အိမ္မ်ားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တဲ့အိမ္အျဖစ္ ေတြ့ျမင္ေနရတာပါ။

ေယာက်ာ္းမ်ားဟာ အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ ေငြရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဗုံးကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စစ္ပြဲကုိ ဖန္တီး ျခင္း၊ စစ္ပြဲျပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ဖန္ကမၻာၾကီးကုိ ေျဖာင့္မတ္ေအာင္ ၾကဳိးစားျခင္းျဖင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈကုိ ယူေလ့ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ကမၻာၾကီးမွာ ဒီအတုိင္းေတြ့ေနရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ မိန္းမသားအုပ္စု တစ္စုက စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ စတင္ဖန္တီးခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သံသယရွိစရာေကာင္းတဲ့ ေ၀ါဟာရတစ္ခုပါ။ တကယ္ေတာ့ ေယာက်ၤားသားတုိင္းဟာ မိခင္ျဖစ္သူက ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ဥပမာမ်ားကုိ သတိရသင့္ျပီး ဖ်က္ဆီး ၾကမယ့္အစား ျငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ၾကဳိးစားၾကရမွာပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ ကူညီသူ၊ လႈမႈေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ တုိးတက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစသူ၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူ၊ ႏုးညံ့ျပီးကူညီမႈကို ေပးတဲ့သူမ်ားဟာ မိန္းမသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးရုံအတြက္၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာအတြက္၊ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္မျမင္ နားမၾကားေဂဟာမ်ားအတြက္ လုိအပ္တဲ့ မည္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဲဒီအရာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသူမ်ားမွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂရုစိုက္ရတဲ့ လူ့အဖြဲ့အစည္းျဖစ္တဲ့ မိန္းမသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ “မိန္းမသားမ်ားအားလုံး ဗုဒၶ၀ါဒီလူ့အဖြဲ့အစည္းအသင္းအပင္းမွ ရုတ္တရက္ ထြက္ခြါသြားၾကလ်င္ ခုိင္မာေသာဗုဒၶဘာသာ လူ့အဖြဲ့အစည္း က်န္ရစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ မိန္းမသားမ်ားသည္ ဘာသာတရားတည္းဟူေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ႏွလုံးသားကို ထည့္ေပးထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ၾကီးသူမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားအတြက္ အသုံးအေဆာင္ မ်ား အဲဒီအရာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံမႈအားလုံးဟာ မိန္းမသားမ်ားရဲ့ လုံးလစြမ္းပကားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိယင္ လြန္လြန္းရာၾကမယ့္ အဆုိမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ “မိန္းမသားမ်ားသာ မရွိလွ်င္ အားလုံးေသာဒါနသည္ အဆုံးတစ္ခုသုိ့ လားေရာက္လုနီးပါး ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္အသီးသီးမွာ ကေလးမ်ားႏွင့္တိရိစၦာန္မ်ားကို ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳမူျခင္းမွ တားျမစ္ရန္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မိန္းမသားမ်ားဟာ အခ်ဳိ့ေသာဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ကမၻာေပၚရွိ တုိင္းျပည္အမ်ားစုမွာ ဆရာမ်ားဟာ မိန္းမသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားရဲ့ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာကို ပုံစံသြင္းရာမွာ အေမျဖစ္သူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ တာ၀န္အျဖစ္ ခံယူထားၾကတာပါ။

ၾကက္ေျခနီအလုပ္ဆုိတာ သိတဲ့အတုိင္း ေဘးဒုကၡရွိတဲ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ ရပါတယ္။ ဒီျမင့္ျမတ္တဲ့ အဖြဲ့အစည္းဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္မ်ွ၏ အလုပ္ရဲ့အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ Florence Nightingle ပါ။ ကင္ဆာခံစားေနရတဲ့ လူနာေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာဟာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈနဲ့ အခ်ဳိ့ေသာသက္သာမႈကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေရဒီယမ္ကို ရွာေဖြသူ ကေတာ့ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Madame Curie ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားက်ြန္ ဘ၀စနစ္ကို ျဖတ္သိမ္းႏုိင္ဖုိ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့သူမ်ားထဲမွာ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ ပါ၀င္ပါတယ္။ သူကေတာ့ Harrief Beechar Stow ျဖစ္ပါတယ္။ အုိမဲအိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသူကေလးမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေလွ်ာက္သူ မိန္းမသားတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သူက ေတာ့ Mother teresa ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ တုိင္းႏုိင္ငံအသီးသီးမွာလည္း သူ့အစြမ္းနဲ့သူ ရွိေနၾကတဲ့ မိန္းမသားမ်ား မ်ားစြာရွိေနတာပါ။

ဒီေတာ့ ဘယ္ရႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကည့္ အေၾကာင္းတခုကေတာ့ ကမၻာေလာကမွာ မိန္းမသားမ်ားရဲ့ လႊမ္းမုိး မႈဟာ မ်ားစြာအေရးၾကီးတဲ့ လႊမ္းမုိးမႈျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖုိ့ ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ့တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ အဲဒီရဲ့အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ဘာသာတရားတည္းဟူေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ႏွလုံးသားကို ထည့္ေပးထားၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့ မိန္းမသားမ်ားသာ မပါခဲ့လ်င္ အားလုံးေသာဒါနသည္ အဆုံးတစ္ခုသုိ့ လားေရာက္လုနီးပါး ျဖစ္လိမ့္မည္-ဆုိတဲ့ စကားေလးက ဗုဒၶဘာသာအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ အားလုံးေသာဘာသာအတြက္……..

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္