Saturday, September 24, 2011

ရုိးသားပြင့္လင္းမႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္


အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အျမဲတမ္းေျပာျပီးတာက- ရုိးသားပြင့္လင္းျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးေပၚလစီျဖစ္တယ္- ျပီးေတာ့ လိမ္ညာ လွည့္စားဖုိ့ ျပဳလုပ္တာဟာ အဆုိး၀ါးဆုံးအရာ ျဖစ္တယ္- ဆုိတာပါ။

ဒါက- အေျခအေနမ်ားစြာမွာ တည္ျငိမ္ညင္သာမႈ (ဒါမွမဟုတ္) အေကာင္းဆုံးျငိမ္သက္သိမ္ေမြ့မႈကုိ ထိန္းထားဖုိ့- လူမႈဆက္ဆံေရး ပရိယာယ္ၾကြယ္၀ဖုိ့နဲ့- လိမၼာပါးနပ္စြာ သတိထားဆင္ျခင္ရမဲ့ ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ဖုိ့- ဒီအတြက္ အေကာင္းဆုံး အုိင္ဒီယာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အရြယ္ရလာတဲ့အမွ် အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သေဘာေပါက္လာတဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုိးသားပြင့္လင္းမႈနွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ရဲ့ ပုိင္းျခားတဲ့စည္းနယ္သတ္မ်ဥ္းကေတာ့ ပါးလႊာေသးသြယ္တဲ့ လုိင္းတစ္ခုပါ။ ဘယ္အခ်ိန္ ရုိးသားပြင့္လင္းရမယ္ဆုိတာနဲ့- အက်ြႏု္တုိ့ရဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ၾကြယ္၀တဲ့ အေကာင္းဆုံးအရာမွာ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဂရုစုိက္ရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ဟာ တကယ္ပဲ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈ ျဖစ္သင့္သလား (ဒါမွမဟုတ္) အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့မႈရဲ့ အေၾကာင္းတရားတစ္ခု အေနျဖင့္ အမွန္တရားကုိ အသုံးျပဳသင့္သလား- ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဆက္ဆံေရးဟာ ျပည့္ျပည့္၀၀ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈကို ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲသုိ့ ေရာက္ၾကရပါတယ္။

ဥပမာ- အိမ္ေထာင္စုမွာ- သက္တမ္းအရင့္ဆုံးျဖစ္သူ Suresh-ဟာ- အသစ္ျဖစ္တဲ့ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္သူရဲ့ အရသာမေကာင္းတဲ့ ဖန္တီးမႈမ်ားကုိ- ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရာမွာ အေတာ့္ကုိ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ ၾကြယ္၀ခဲ့ပါတယ္။ သူခ်က္လိမ့္မယ္ျဖစ္တဲ့ ဘယ္ဟာပဲ ျဖင့္ျဖစ္ ခ်က္တဲ့သူကုိ အျမဲတမ္းေျပာလိမ့္မယ္ျဖစ္တဲ့ အရာကေတာ့- အစားအစာေတြက “မဆုိးပါဘူး”ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Suresh-ဟာ သူခပ္ထည့္လုိက္တဲ့ သာမန္မွ်ျဖစ္တဲ့ အစားအစားအတြက္- ခ်က္တဲ့သူကုိ အျပစ္ရွာေ၀ဖန္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားပါလိမ့္မယ္။

ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့တဲ့အရာဟာ စားမရလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့တဲ့အခါ- အေျခအေနက လုိရင္းသုိ့ေရာက္ဖုိ့အတြက္ ပိုမုိဆုိး၀ါးလာခဲ့ပါတယ္။ Surensh ဟာ- ေနာက္ထပ္ အဲဒါကုိ ခံႏုိင္ရည္မရွိေတာ့ပါ။ ျပီးေတာ့ ဒီလုိဆုိး၀ါးတဲ့ အရသာရွိတဲ့စားစရာကုိ တည္ခင္းျခင္းအတြက္- ခ်က္ျပဳတ္သူကုိ ပြက္ေလာရုိက္ေအာ္ဟစ္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္သူကုိ အံ့အားသင့္သြားေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေန့မွ ေရွ့ဆက္ျပီး- Surensh - က လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္အရ ဆင္ေသကုိ ဆိတ္ေရျဖင့္ ဖုံးဖုိ့ၾကဳိးစား ျပီးခဲ့တဲ့ အရာရာတုိင္းဟာ- ၾကီးမားတဲ့ အက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပဖုိ့ စတင္ခဲ့ပါျပီ။ ေန့စဥ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ျငင္းခုံမႈမ်ားဟာ မင္းမူလ်က္ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပါးလႊာေသးမွ်င္တဲ့ေန့တစ္ေန့- ခ်က္ျပဳတ္သူဟာ အလြယ္တကူ ထြက္ခြါသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ (ဒါမွမဟုတ္) ရုိးသားပြင့္လင္းမႈမွကင္းျခင္းဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆက္ဆံေရးမွာ ယုိယြင္းဆုိးရြား လာမႈကုိ ဦးတည္ႏုိင္ပါတယ္။ လုံး၀ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖစ္ဖုိ့ သင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း မတုိင္မီ- သင္ဟာ သတိၾကီးစြာ- သင့္ရဲ့အျပဳအမူ မ်ားရဲ့အက်ဳိးဆက္အားလုံးကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရပါ့မယ္။

ရွင္သန္မႈဘ၀ဟာ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ရဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရာစပ္သမေမႊျပီးတဲ အရာတစ္ခုကုိ အလုိရွိေပမဲ့- ဘယ္အခ်ိန္ရုိးသားပြင့္လင္းရမယ္ဆုိတာ- ဘယ္အခ်ိန္ လူမႈဆက္ဆံေရး ပရိယာယ္ၾကြယ္၀ရမယ္ဆုိတာက- ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျပဳလုပ္တဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေအာင္ျပဳလုပ္ရပါ့မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါ့မယ္။

လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ၾကြယ္၀တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ- မကြယ္မေထာင့္ တဲ့တုိး ေျဗာင္ျဖစ္တဲ့အမွန္တရားကုိ ေျပာဆုိျခင္းရဲ့ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားမွာ- လြန္ကဲစြာ အေလးေပးလိမ့္ေပမဲ့- သူ့အလုိဆႏၵကုိဆန့္က်င္လွ်က္ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ ၾကြယ္၀ဖုိ့ အတင္းအဓမၼ မရမကလုပ္ခုိင္းတဲ့အခါ- ရုိးသားပြင့္လင္းတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ မေျပလည္မႈကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ဂနာမျငိမ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေျခအေနကုိ ဘယ္လုိတုန့္ျပန္ရမယ္ဆုိတာကလည္း အရႈံးအႏုိင္ေပၚႏုိင္တဲ့အရာေပၚမွာ- ခ်ိန္ခြင္ညွာေပၚရွိတဲ့ အရာေပၚမွာ တည္မွီပါတယ္။

သင္ဟာ ရုိးသားပြင့္လင္းခ်င္လ်င္- သင့္ရဲ့သူေဌးကုိဆန့္က်င္ျပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိခ်င္လ်င္ - သင္ဟာ သင့္ရဲ့အလုပ္ ဆုံးရႈံးမယ္ ဆုိတာ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့သူငယ္ခ်င္းကုိ သူႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ သင္ မၾကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ့အရာကုိ ေျပာဆုိလ်င္- အဲဒါက သင့္ရဲ့ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းျဖစ္မႈကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါတယ္။

သင္ဟာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖုိ့ (ဒါမွမဟုတ္) ေနာင္တ အဲဒါေတြမျဖစ္ေတာ့မဲ့ အက်ဳိးဆက္ကုိ လက္ခံဖုိ့ အရန္သင့္ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္- အဲဒီေနာက္ သင္ဟာ ရုိးသားပြင့္လင္းႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျမင္သာတဲ့ အမွန္တရားကုိ သိရွိတဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာ့ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ပရိယာယ္ၾကြယ္၀လာတာလဲ? လူမႈဆက္ဆံေရး ပရိယာယ္ဟာ- အျခားသူမ်ားႏွင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကိုယ္ကုိ ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ျခင္းကုိ ေရွာင္တိမ္းဖုိ့- အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အသုံးျပဳတဲ့ အျမဲတမ္း လြတ္ေျမာက္တဲ့ တံခါးေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

“ငါဟာ ဖုိး၀ၾကီး ျဖစ္ေနသလား?” လုိ့ ေယာက်ၤားေလးက သူရဲ့ရည္းစားမိန္းကေလးကို ေမးျမန္းတဲ့အခါ- “ဟုတ္တယ္-နင္ဟာ အေလးခ်ိန္ အမ်ားၾကီး တုိးလာတယ္”လုိ့ မိန္းကေလးက ရုိးသာပြင့္လင္းစြာ ျပန္ေျဖပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ သူမရည္းစားရဲ့ တန္ျပန္တုန့္ျပန္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့အရာမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္း စိတ္ကူးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိလ်င္- ျပီးေတာ့ သူ့ကုိ စစ္မွန္တဲ့ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ သူမ ရည္းစားရဲ့အမ်က္ေဒါသကုိ ရင္ဆုိင္လ်င္- ဒါက ၀ိတ္ထိန္းထားျခင္းရဲ့ အခ်က္ကုိ အေလးအနက္ထားလိမ့္မယ္ - ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အလားအလာရွိပါတယ္။

လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေရတုိ ကာကြယ္အာမခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ အျမဲတေစ တုိးတက္မႈ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာတာကေတာ့ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည့္ျပည့္၀၀ရုိးသားပြင့္လင္းဖုိ့ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္-“ငါ ဘာ့ေၾကာင့္ အမွန္တရားကုိ ေျပာဆုိဖုိ့ ၀န္ေလး ေၾကာက္ရြံ့တာလဲ?”- ဆုိတာ စုံစမ္းရပါ့မယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိရွင္သန္မႈအတြက္ ၾကဳိးပမ္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱဟာ ရုိင္းပ်ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈကုိ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္သင့္ခံဖုိ့- အလြန္ပဲ ႏုနယ္ပါတယ္။ အထိမခံ ကြဲအက္လြယ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ (ဒါမွမဟုတ္) အိမ္မွာ အမွန္တရားကုိ ေျပာဆုိ ေနျခင္းျဖင့္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့အခ်ဳိ့ဟာ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေအာင္ ဆတ္ေဆာ့ခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈကုိ ေရွာင္တိမ္းခ်င္ၾကပါတယ္။

သုိ့ေသာ္လည္း ရုိးသားပြင့္လင္းမႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပရိယာယ္ဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သီးသန့္မူပုိင္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အနားမသီႏုိင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အဲဒါက- ပြတ္တုိက္ျခင္း ပြတ္ရွျခင္းမရွိဘဲ မွန္ကန္တဲ့ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာရွိျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္မွာ- အမွန္တရားကုိ ေျပာဆုိဖုိ့ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းသတၱိကုိ ယူေဆာင္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္