Wednesday, April 7, 2010

ကာလာမမင္းသားတုိ့၏နယ္ေျမႏွင့္ မ်ဳိးရုိး အဆင့္အတန္းစာေရးသူသည္ မဟာေဗာဓိေစတီနွင္ေဗာဓိပင္ရွိရာ ဗုဒၶဂယာျမဳိ့(Buddha Gaya)မွ ထြက္ခြါလာျပီးေနာက္ (၂၇-၁၂-၂၀၀၉)ေန့တြင္ ပတၱနားျမဳိ့သုိ့ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၈-၁၂-၂၀၀၉-ရက္ေန့၌ ထုိပတၱနားျမဳိ့၊ ျမန္မာေက်ာင္းမွ နံနက္ေစာေစာတြင္ ထြက္ခြါလာၾကေသာစာေရးသူတုိ့သည္ အေသာကေက်ာင္းတုိက္သုိ့ ၀င္ေရာက္ျပီးေနာက္ ဆက္လက္ထြက္ခြါလာၾကရာ ေ၀သာလီရွိ လိစၦ၀ီမင္းမ်ားေ၀စုရေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ား ကုိ ဌာပနာထားသည့္ ေစတီေတာ္ေနရာသုိ့ ေရာက္ရွိပါသည္။

ထုိမွတဆင့္ ေကဆရီယေစတီသုိ့ သြားေရာက္ၾကသည္။ ဤလမ္းခရီးတြင္ လမး္တုိ့မွာ ျပဳျပင္ေနဆဲျဖစ္သျဖစ္ ကားကုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ေမာင္းယူရသည္။ ေန့ဆြမ္းအမီ ေကဆရီယေစတီသုိံ့ ေရာက္ရွိပါသည္။ ေစတီသုိံ့ ေရာက္ရွိ ျပီးေနာက္ စာေရးသူတုိ့မွာ ေစတီေတာ္ၾကီးအား မဖူးေျမာ္ႏုိင္ေသးဘဲ ဆြမ္းစားရန္ အေျပးအလႊား စီစဥ္ၾကရေလ သည္။ ယခုအခါ ေရွးေဟာင္းဌာနက တူးေဖာ္ေနသျဖင့္ ေစတီေတာ္ၾကီး ရုပ္လုံးမွာ ေတာ္ေတာ္ပင္ ေပၚလြင္ လာျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးႏွင့္တကြ အရွင္ယသအမႈးရွိေသာ ရဟႏၱာေျခာက္က်ိပ္ (၆၀)အရွင္ျမတ္တို့အား ေအာက္ပါအတုိင္း မိန့္ၾကားခဲ့ပါသည္။

“ ရဟန္းတုိ့- သင္တုိ့သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ့၏ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာစီးပြါးေကာင္းက်ဳိးတရား ျဖစ္ပြါးရန္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာသို့ ေဒသစာရီ (တစ္ေန့လ်င္ တစ္ယူဇနာ အလြန္ ဆုံးထား၍)လွည့္လည္သြားၾကကုန္ေလာ့။ (လမ္းတစ္ေၾကာင္း၌ ရဟန္းႏွစ္ပါးေပါင္း၍ သြားခဲ့ေသာ္ တစ္ပါးက တရားေဟာလ်င္ က်န္တစ္ပါးက အလုပ္မရွိ ဆိတ္ဆိတ္သာ ထုိင္ေနရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္) လမ္းတစ္ေၾကာင္း ၌ ရဟန္းႏွစ္ပါးေပါင္း၍ မသြားၾကကုန္လင့္ -------

ရဟန္းတုိ့- ငါဘုရားသည္လည္း (ဤမိဂဒါ၀ုန္ေတာမွာပင္ ေက်ာင္းကန္ပရိ၀ုဏ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ ေစကာ အလုပ္အေကြ်း ဒါယကာတုိ့ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ အျပဳအစု အယုအယကုိ ခံယူကာ ေနလိမ့္မည္မဟုတ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား----) ရေသ့ညီေနာင္ ရွင္တစ္ေထာင္တုိ့ကို ေခ်ခြ်တ္ရန္ တရားေဟာရန္ ဥရုေ၀လေတာအုပ္ရွိ ရာ ေသနာနိဂုံးသုိ့ သြားေပအံ့။”
သုိ့ျဖစ္၍ ဤစကားေတာ္ျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သာသနာျပဳခရီးထြက္ၾကရန္ တပည့္မ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ မိမိ (ျမတ္ဗုဒၶ)ကုိယ္တုိင္လည္း သာသနာျပဳခရီးကုိ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူေသာ အရပ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ကာလာမမင္းသားတုိ့နယ္ေျမ ေကသမုတၱိ နိဂုံးသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

အဘိဓာနပၸဒီပိကာ-လာ တုိင္းၾကီး ၂၁-တုိင္း ရွိသည့္အနက္ ေကာသလတုိင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ထုိေကာသလတုိင္းသည္ ဒီဃီတိေကာသလ-ဇာတ္ကုိ ေထာက္ဆ၍ ေရွးနိပါတ္ေတာ္ေခတ္မ်ား၌ပင္ ထင္းရွားေသာတုိင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိေကာသလတုိင္း၌ သာ၀တၱိျမဳိ့ေတာ္အျပင္ အျခားေသာျမဳိ့ၾကီး မ်ားမွာ အယုဇၥ်ယႏွင့္သာေကတဟူေသာ ျမဳိ့ၾကီးမ်ား၊ ေသတဗ် - ဥကၠဌႏွင့္ သာလာ၀တီဟူေသာ ျမဳိ့စားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ျမဳိ့မ်ား၊ ဒ႑ကပၸနိဂမ-ေကသမုတၱနိဂမ-သကၤ၀ါသနိဂမ-နဠကပါနိဂမ-ဥဂၢနိဂမ-ဥရုညနိဂမဟူ ေသာ နိဂုံးမ်ာ းျဖစ္ၾကသည္။

ေကသပုတၱနိဂမသည္ ေမာရိယႏုိင္ငံထက္ေစာ၍ ျမဳိ့ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ကာလာမတုိ့ နယ္ေျမသည္ ဂဂၤါျမစ္အေနာက္ျခမ္း က်ယ္ျပန့္ေသာနယ္ေျမျဖစ္သည္။ ေကာသလတုိင္း အေရွ့ပုိင္းနယ္ေျမႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကာသိတုိင္း(ဗာရာဏသီ)အေရွ့ေျမာက္ပုိင္းနယ္ေျမႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မလႅတုိင္း ေတာင္ဖက္ပုိင္းနယ္ေျမႏွင့္ လည္းေကာင္း တစ္သီးတစ္ျခားျဖစ္သြားျပီးေနာက္ ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိေနသည္။ ထုိ နယ္ေျမသည္ ေကာသလတုိင္း၊ ကာသိတုိင္း၊ မလႅတုိင္းတုိ့၏နယ္စပ္ထိပ္၌ သုိ့မဟုတ္ ဤသုံးႏုိင္ငံ၏ ဦးေခါင္း ထိပ္၌ လြတ္လပ္သည့္နယ္ေျမအျဖစ္ ေပါက္ဖြားလာေသာေၾကာင့္ ေကသပုတၱအမည္ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိ သည္။

ေရွးေခတ္ ေကသပုတၱနယ္ေျမသည္ (က)မလႅတုိင္းေတာင္းဖက္၊(ခ) ဂဂၤါျမစ္ေျမာက္အရပ္၊ ဂါဂရားျမစ္ေအာက္ ပုိင္း(ျမစ္ႏွစ္ခု အေနာက္ဖက္) (ဂ) ဗာရာဏသီျမဳိ့(ကာသိတုိင္း)အေရွ့ေျမာက္ဖက္ (ဃ)ေကာသလတုိင္း အေရွ့ ပုိင္းနယ္ေျမတုိ့ ျဖစ္ေလသည္။ ေခတ္သစ္ ဗီဟာရ္(bihar)ျပည္နယ္၊ ဘာဆာရတ္(basarh)အရပ္မွ အေနာက္ ေျမာက္ဖက္ မုိင္း (၃၀)ခန့္ ေ၀းသည့္ ေကဆရိယ (kesariya)အရပ္အထိ(ေပ ၁၄၀၀-က်ယ္ျပန့္ေသာ ကုန္ျမင့္ ေပၚတြင္ ေစတီႏွင့္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အေဆာက္အဦး အပ်က္အစီးမ်ား ရွိေနသျဖင့္) ေကသပုတၱ နိဂုံး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ထုိ့အျပင္ နိဂမအရ (၁) နိဂုံး(ရြာၾကီး) (၂)ေဗဒင္က်မ္း (၃)ေစ်း (၄)ကုန္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း (၅) အဆုံးနိဂုံးခ်ဳပ္ (ပါဠိ-ဓာန္၊ ၂၈၄) ဟု ငါးမ်ဳိး ဖြင့္ဆုိထားေလသည္။ အဌကထာတြင္ “ေကသမုတၱသည္ ေတာအုပ္အနီး၌ တည္ရွိ၍ ထုိေတာအုပ္အတြင္းသို့ သြားေရာက္ေနထုိင္လုိၾကသူတုိ့သည္ ေကသမုတၱ၌ တည္းခုိေနထုိင္၍ လည္ေကာင္း၊ အယူ၀ါဒမ်ားကို ေဟာေျပာ၍လည္းေကာင္း ထုိသုိ့ ျပဳလုပ္ျပီးမွသာ ေတာအုပ္အတြင္းသုိ့ ၀င္ၾက သည္” ဟု ဖြင့္ျပထားေသာေၾကာင့္ ေကသမုတၱသည္ ေတာအုပ္စပ္ေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သား ႏုိင္ပါသည္။

အဌကထာ၌ “ ကာလာမာနံ နိဂေမာတိ ကာလာမာနာမ ခတၱိယာ၊ ေတသံ နိဂေမာ” ဟု ဖြင့္ဆုိထားခ်က္အရ- ကာလာမဟူသည္ မင္းမ်ဳိး(ခတၱိယ)ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နိဂမဟူသည္ ထုိကာလာမမင္းသားတုိ့၏နိဂုံးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိရသည္။ ထုိ့တြင္ ခတၱိယ-ဟူေသာ ပုဒ္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ (၁)မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ (၂) မင္း-မင္းသား (၃)ခတၱိ ယမည္သူ (၄) မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ျဖစ္ေသာ- မင္းဇာတ္ရွိေသာသူ (တိပိ-ဓာန္၊ တြဲ-၆၊ ၄၃၆)ဟု ေလးမ်ဳိး ဖြင့္ဆုိ ထားရာ အမွတ္(၃)ခတၱိယမည္သူမွတစ္ပါး အျခားေသာဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ မင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္မ်ာ းသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ့ရွိရေလသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ထုိထုိက်မ္းဂန္တုိ့၌ အမ်ားအားျဖင့္ “ ကာလာမမင္းသား” ဟူေသာ အမည္ကိုသာ သုံးႏႈန္းထားၾကသည္ကုိ ေလ့လာေတြ့ရွိရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ကာသိတုိင္း၊ မလႅတုိင္းႏွင့္ေကာသလတုိင္းသုိ့ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ သာကီ၀င္မင္းသားမ်ားသည္ ပေသနဒီ ေကာသမင္းပုိင္ေသာ ေကာသလတုိင္း၏အစြန္းအဖ်ားနယ္ေျမတစ္ခုကုိ သိမ္းပုိက္ျပီး ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကသမုတၱျမဳိ့၌ ကာလာမမင္းတုိ့သည္ ေကာသ လတုိင္း ဘုရင့္အာဏာကို ေတာ္လွန္၍ အမ်ားျပည္သူ့ဆႏၵ ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ လုိလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ကာလာမ-ဟူေသာစကားသည္ ဘုရင့္အာဏာကုိ ေတာ္လွန္ေသာအခ်ိန္၌ ေခါင္းေဆာင္မင္းသား မ်ားအား ေပးအပ္သည့္ အမည္ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

၀ဇၨီတုိင္း၌ ၀ဇၨီအမည္ရသည့္ သာကီ၀င္မင္း သားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္၍ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ထား ၾကသည္။ အလႅကပၸႏုိင္ငံတြင္မူ ဗူလီ အမည္ရသည့္ သာကီ၀င္မင္းသားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္၍ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေသာႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ၾကသည့္။ ထုိနည္းအတူ ေကသပုတၱႏုိင္ငံ၌ ကာလာမအမည္ရေသာ သာကီ၀င္မင္းသားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္၍ စုေပါင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ ဤကဲ့သုိ့ ျပည့္သူ့ဆႏၵႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၀ဇၨီတုိင္း၊ အလႅကပၸႏွင့္ ေကသပုတၱ တုိ့ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ့ေသာ္ ပေဒသ ရာဇ္စနစ္ အားေကာင္းေသာ ေခတ္အတြင္း ဤႏိုင္ငံမ်ား၏ စနစ္သည္ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈမရရွိဘဲ ျပဳိကြဲခဲ့ရသည္။

တဖန္ ေကသမုတၱႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကသပုတၱ-ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ လန္ဒန္ပါဠိအသင္းမွ ဘာသာျပန္ေသာ gradual saying-စာအုပ္၊ what the Buddha tanght စာအုပ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၈၉-၌ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ဣ)သီဟုိလ္မူဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ့ေသာ္ ဆ႒မူက်မ္းမ်ား၌ကား-ေကသမုတၱႏွင့္ေကသပုတၱ-ဟု ပါဌ္ႏွစ္ခုရွိရာတြင္ ေကသ ပုတၱ-ဟု သုံးႏႈန္းထားေသာ အျခားေသာမူမ်ားကုိ စြန့္၍ ေကသမုတၱ-ဟူ၍သာ သုံး ႏႈန္းထားပါသည္။

“နတ္ႏွင့္တကြေသာေလာက၌ ငါ့အားဆရာမရွိ။ ငါ့ႏွင့္တူေသာသူမရွိ။ ငါႏွင့္ျပဳိင္ဘက္မရွိ ”ဟု ဘုရားရွင္သည္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း သဗၺညဳတညဏ္မရမီ ဘုရာေလာင္းဘ၀၌ကား ေလာကီဆရာ (၅)ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထုိသူတုိ့မွာ--

(၁) ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ကာစ၌ လကၡဏာဖတ္သည့္ ရာမပုဏၰား၊ ဓဇပုဏၰား၊ လကၡဏပုဏၰား၊ မႏၱီပုဏၰား၊ ယညပုဏၰား၊ သုယာမပုဏၰား၊ သုေဘာဇပုဏၰား၊ သုဒတၱပုဏၰား-ဟူေသာ ပဌမဆရာမ်ား၊
(၂) မင္းသားဘ၀၌ အတတ္ပညာကို သင္ေပးေသာ ဥဒိစၥပုဏၰာမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သဗၺမိတၱပုဏၰားသည္ ဒုတိယဆရာ၊
(၃) ဘုရား ေလာင္းအား ေတာထြက္ေတာ္မူေစရန္ ထိတ္လန့္တုန္လႈပ္မႈကုိျဖစ္ေစေသာ နတ္သားသည္ တတိယဆရာ၊
(၄) ဘုရားေလာင္းအား အာကိဥၥာညာယတနစ်ာန္၏ ပရိကမ္ကုိ ေျပာၾကားေသာ ကာလာမ၏သားျဖစ္ေသာ အာဠာရရေသ့သည္ စတုတၳဆရာ၊
(၅)ဘုရားေလာင္းအား ေန၀သညာနာသညာယတနစ်ာန္၏ ပရိကမ္ကုိ ေျပာၾကားေသာရာမ၏သား ဥဒကရေသ့သည္ ပဥၥမဆရာတုိ့ ျဖစ္သည္။

ထိုငါးဦးေသာဆရာတုိ့တြင္ အာဠာရအမည္ရွိေသာ ဂုိဏ္းဆရာၾကီးသည္ ေကသမုတၱိနိဂုံးသား ကာလာမ အႏြယ္ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ့ပညာရွင္မ်ားက ယူဆေျပာဆုိၾကသည္။ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္စာေပမ်ား၌ အာဠာရရေသ့ ေနရာဌာနႏွင့္ တပည့္ပရိသတ္အေရအတြက္ကို အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေခ်။ သုိ့ေသာ္ မဟာယာန ဗုဒၶ စာေပျဖစ္ေသာ လလိတ၀ိတၳာရက်မ္း၌ကား အာဠာရရေသ့သည္ ေ၀သာလီျပည္နယ္၌ေန၍ တပည့္ပရိသတ္ ၃၀၀-ရွိေၾကာင္းကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရား ေရးသားေတာ္မူသည္ ဓမၼာစၾကာတရားေတာ္ၾကီးစာအုပ္၌ ေတြ့ရွိရသည္။ သို့ျဖစ္၍ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ကာလာမအႏြယ္တုိ့သည္ ဘုရားေလာင္းဘ၀ကပင္ ရင္းႏွီးက်ြမ္း၀င္မႈရွိ ေၾကာင္းကုိ ေလ့လာေတြ့ရွိရေပသည္။

ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေကသမုတၱနိဂမ သို့မဟုတ္ ကာလာမမင္းသားတုိ့၏နယ္ေျမႏွင့္ ကာလာမ မင္းသားတုိ့၏ မ်ဳိးရုိးအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာတုိ့ကုိ စာေရးသူလက္လွမ္းမိသေလာက္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္