Monday, March 15, 2010

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ Sunday school မွ-


ယခုေရးသားမည့္ေဆာင္းပါးသည္ သီဟုိလ္ေနစဥ္အခါက သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးေရးသားခဲ့ဘူးေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကုိ အေျခခံ၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ သီဟုိလ္ႏုိင္ငံတြင္

ယခုအခါ ေနထုိင္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း စာေရးသူအား ယေန့တုိင္ စိတ္၀င္စားေစေသာအေၾကာင္းတစ္ခု ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ သီဟုိလ္ႏုိင္ငံတြင္က်င့္သုံးေနေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Sunday school အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ ဤသုိ့ ေဖာ္ျပရျခင္း၏အေၾကာင္းမွာ ခုိင္မာစြာရပ္တည္ေနေသာ Sunday school ၏ က်င့္သုံးသည့္ နည္းစနစ္ မ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ သိရွိေစလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ေတာင္အရပ္တြင္ တည္ရွိေသာ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ေလးသည္ သီဟုိလ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယပင္လယ္ဆိတ္ကမ္းမွ ၂၂-မိုင္မွ် ေ၀းကြာျပီး အရြယ္ပမာဏအားျဖင့္ အလ်ား-(၂၇၀)မုိင္၊ အနံ-(၁၄၀) မိုင္ႏွင့္ အက်ယ္စတုရန္း (၂၅၃၃၂) မိုင္ရွိပါသည္။
အဓိကလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ဆင္ဟာလလူမ်ိဳးႏွင့္ တမီးလ္လူမ်ိဳး ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိလုိနီ ေခတ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေသြးေရာေႏွာသြားေသာ အျခားေသာ အႏြယ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ဘာသာစကားအျဖစ္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဆင္ဟာလဘာသာကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

လူဦးေရအားျဖင့္ သန္း-၂၀-ေက်ာ္ခန္႔ရွိရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၇၅-ရာခိုင္ႏႈံးခန္႔၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၁၅-ရာခုိင္းႏႈံးခန္႔၊ ခရစ္ယာန္ ၅-ရာခိုင္းႏႈံးခန္႔၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ အျခားနတ္ကိုးကြယ္မႈ စသည့္မွာ ၅-ရာခုိင္းႏႈံးခန္႔ ရိွသည္ဟု နဳိင္ငံေတာ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ၅-ရာစုအတြင္း ဗုဒၶသာသနာကို ထြန္းကားျပန့္ပြါးေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အႏုရာဓပူရမွၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေန ေသာ မဟာေဗာဓိပင္ႏွင့္ ကႏၵီၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေနေသာ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ျမတ္တို႔အား ယေန့တုိင္ ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားႏုိင္ျခင္းသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာအေပၚထားရွိေသာ ယုံၾကည္ျမတ္ႏိုး မႈကုိ ပုံေဖာ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕၌ တည္ရွိေနေသာ မဟာေဗာဓိပင္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗုဒၶဂယာမွ မူရင္းေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္ အကိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္မူရင္းေဗာဓိပင္သည္ သီရိလကၤာ၌ သာ ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေနရာေဟာင္းမ်ားသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ထြန္းကားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမွတ္သေကၤတမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ စတုတၳ သဂၤါယနာကုိ တင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ စာသင္သားမ်ားမွစ၍ က်မ္းျပဳစာခ်မ်ားတိုင္းေအာင္ အားထား လက္ကိုင္ျပဳေနေသာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဤသီရိလကၤာမွ အမ်ားစု ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေက်ာင္းေနရာေဟာင္းမ်ားဆီသုိ့ စာေရးသူတို့ ေရာက္သြားသည့္အခါ စာေပမ်ားတြင္ သင္ၾကားခဲ့ ရဘူးသည့္အတုိင္း ေရွးသီရိလကၤာသာသနာ၏ အေငြ႔အသက္မ်ားကို ခံစားၾကရပါသည္။ ေရွးရဟန္းေတာ္မ်ား ကဲ့သုိ့ သမထ၀ိပႆနာတရားက်င့္သူမ်ား၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္း ျပဳစုသူမ်ား စသည္ နည္းပါးသြားျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို့ ေထရ၀ါဒသာသနာကို အဓိကျဖန္႔ျဖဴးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ့အျပင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္က်င့္သုံးေနေသာ Sunday School ပညာေရးအစီအစဥ္သည္ အျခားဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အတုယူအားက်စရာျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဓိကတင္ျပလုိခ်င္သည္မွာ Sunday School အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သီရိလကၤာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီရိလကၤာဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာေရးပြဲလမ္းမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ျမင္ေတြ႔ရသည့္ ျမင္ကြင္းကား Sunday School ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ လႈပ္ရွားေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၇) နာရီခန့္စ၍ ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကပါသည္။ ဦးစြာေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ပန္းပင္မ်ားမွ ပန္းမ်ားကို ဆြတ္ခူး၍ ပလတ္စတစ္ျခင္းကေလးမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လင္ပန္းကေလးမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထည့္ၾကရပါသည္။ ထုိ့ေနာက္ ပန္းမ်ားကုိ ေရးေဆးၿပီး စနစ္တက်ျဖင့္ ေဗာဓိပင္အနီးရွိ ပန္းတင္ခုံေပၚတြင္ စီထားၾကရပါသည္။ အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတုိင္၊ ေသာက္ေတာ္ေရ၊ ပလိန္းတီး-ေခၚေသာ လဘက္ရည္မ်ားကို စီစဥ္ထား ၾကရပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အိမ္မွ ပန္းအစရွိသည္တုိ့ကုိ ယူေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ နံနက္ (၈)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး ေဗာဓိပင္ေရွ႕တြင္ စီတန္းၿပီး အတန္းလိုက္ ရပ္ေနၾကရပါသည္။ အလွည့္က်ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၅) ေယာက္ခန္႔က ျပင္ဆင္ထားျပီးေသာ အေမႊးတိုင္၊ ပန္းျခင္း စသည္ကုိ စီတန္းသယ္လာပါသည္။ ထုိသုိ့သယ္လာေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တန္းစီေနေသာ အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းအား တစ္ဦးခ်င္းကုိ လက္ျဖင့္ ထိ ေစပါသည္။ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ သာဟတၳိက- ကိုယ္တိုင္းလွဴဒါန္းေစသည့္ သေဘာဟု ထင္ပါသည္။ ထုိ့ေနာက္ ေဗာဓိပင္ရင္းရွိ ရုပ္ပြါးေတာ္ေရွ႕တြင္ ပူေဇာ္ၾကရပါသည္။

ထုိသုိ့ ပန္းစသည္လႈဒါန္းျပီးခ်ိန္တြင္ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ကုိရင္ျဖစ္ေစ တစ္ပါးပါး၏အထံမွ ငါးပါးသီလကုိ ခံယူေဆာက္တည္ၿပီးေနာက္ ပုံမွန္အားျဖင့္ (၁၀) မိနစ္ခန္႔ ၾသ၀ါ ဒကုိ ခံယူၾကရပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးထံ သုိ့မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးထံတြင္လည္း ဆုံးမၾသ၀ါဒမ်ားကုိ နားၾကားရျပန္ပါသည္။ ပန္းေရခ်မ္းကပ္ျခင္း၊ သီးလခံယူျခင္း၊ ၾသ၀ါဒခံယူျခင္းစသည့္ အခ်ိန္သည္ (၄၅) မိနစ္ခန္႔ၾကာမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ား အားလုံး ျပီးစီးေသာအခါ စာသင္ခန္းသို႔ ၀င္ၾကရပါသည္။

စာသင္ခန္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးသည္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ စာကုိ သင္ၾကရသည္ မဟုတ္ပါ။ သင့္ေတာ္ရာ သစ္ပင္ေအာက္ စသည့္ အရိပ္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သင္ၾကရပါသည္။
Sunday School တြင္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိေသာ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာတရားအေၾကာင္းကုိ အဓိက သင္ၾကားေပးၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆရာ ဆရာမ မ်ား၏ အ၀တ္စားမ်ားသည္ အၿမဲရိုးရွင္းေနၾကပါသည္။ အျဖဴေရာင္၀တ္စုံမ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ခြင့္ရၾကၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအသြင္မေဆာင္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ခြင့္မရွိပါ။

(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ အားလပ္ခ်ိန္အျဖစ္ ၁၀-မိနစ္ခန္႔ အနားေပးျပီးေနာက္ ေပါင္မုန္႔၊ လက္ဘက္ရည္စေသာ မုန္႔ပဲသြားရည္စာမ်ားကုိ ေ၀ငွေကြ်းေမြးပါသည္။ ထုိမုန္႔ပဲသြားရည္စာမ်ားကုိ အလႈရွင္မ်ားက အပါတ္စဥ္ လႈဒါန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ့ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား စုစုေပါင္းသည္ ၂၀၀-ေက်ာ္ခန္႔ ရွိရာ ဆရာဆရာမ ၁၅-ဦးခန့္ႏွင့္ ေပါင္းလုိက္ပါက အဘယ္မွ် ရွိသည္ကုိ စာဖတ္သူတုိ့ ခန့္မွန္းႏုိင္ ၾက ေပလိမ့္မည္။ ထုိမွ်မ်ားျပားေသာသူတုိ့အား အလႈရွင္မ်ားက အပါတ္စဥ္ ေက်ြးေမြးေနၾကသည္မွာ အလြန္အံ ၾသဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔လည္ (၁၂) ခြဲအခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားမႈအစီစဥ္အားလုံး ၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ခြင့္မရေသးဘဲ ေမတၱာ ပုိ႔ျခင္း၊ေဗာဓိပင္ကို ရွိခုိးျခင္းစသည္တုိ့ကုိ ျပဳၾကရပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ကား နံနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သုိ့ ေဗာဓိပင္ေရွ႕သုိ့ သြားရန္မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔စာသင္ေသာေနရာမွပင္ ေဗာဓိပင္ သုိ႔ မ်က္ႏွာမူလ်က္ ရွိခိုးၾကရပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးသည္ Sunday school-၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ပံ႔ပို့မႈအပိုင္းတြင္သာ တာ၀န္ယူၾကရပါသည္။ တကၠသိုလ္မွဘြ႔ဲရၿပီးမ်ားသည္ အစုိးရရုံးမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ေလွွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခါ Sunday School ေအာင္လက္မွတ္သည္ အေရးပါသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ထုိ့အျပင္ သမၼတသစ္သည္ သမၼတအျဖစ္က်မ္သစ္စာ က်ိန္ဆုိျပီးသည့္ေနာက္ အနဳရာဓပူရတြင္ရွိေသာ မဟာေဗာဓိပင္၊ ကႏၵီျမဳိ႔တြင္ရွိေသာ စြယ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဦးတုိက္ဖူးေျမာ္ျခင္းႏွင့္ သံဃာ့ဂိုဏ္းၾကီးသုံးဂုိဏ္းမွ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကုိလည္း ဦးတုိက္ပူေဇာ္မႈ ျပဳလုပ္ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ သမတအျဖစ္ ရရွိလာပါက မျဖစ္မေန လုိက္နာရ မည့္ ဥပေဒဟု သိရွိရသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ Sunday School ပညာေရးစနစ္ကို ခရစ္ႏွစ္(၁၈၆၃)ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀)ေက်ာ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ Sunday School ပညာေရးစနစ္ကို စတင္တည္ေထာင္သူသည္ ဟင္နရီ ၾသဂတ္အမည္ရွိေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ Sunday School ပညာေရးစနစ္သည္ ပညာေရးသက္သက္မဟုတ္ဘဲ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာသာသနာကို အခုိင္မာဆုံး က်ားကန္ေပး ထားပါသည္။ Sunday School ပညာေရး အဆင့္တန္းကို အစိုးရေက်ာင္းပညာေရးအဆင့္တန္းႏွင့္ တစ္တန္း တည္း သတ္မွတ္ေပးထားသျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ (၅) ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ တက္ေရာက္သင္ၾကား ၾကရ သကဲ့သုိ့ Sunday School သို႔လည္း (၅)ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ပင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကရပါသည္။

Sunday School ပညာေရးစနစ္ကို အဆင့္(၁၃)ဆင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားရာ ေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္စ (၅)ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားအား primary ေခၚ အေျခခံအဆင့္ကုိ စ၍ သင္ၾကား ေပးၾကပါ သည္။ ထုိ့ေနာက္ အဆင့္ (၁) မွ (၁၀) အထိကို Great 1 to 10 ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ထုိGreat (10) ၿပီးလွ်င္ Finnal 1,2 အတန္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ့ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိင္း Sunday School တြင္ (၁၃)ႏွစ္ၾကာမွ် သင္ၾကားၾကရပါသည္။ Sunday School-တြင္ သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုို သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။

၁။ (၅) ႏွစ္အရြယ္ အေျခခံအတန္းအတြက္ ဓမၼပဒမွာလာရွိေသာ ဇာတ္လမ္းတုိ႔ကုိ ပုံျပင္ကဗ်ာတုိ႔ျဖင့္ ေရးသား ထားပါသည္။
၂။ Great 1,2,3-အတန္းတို႔အတြက္ ဗုဒၶစရိတဟုေခၚေသာ ဘုရားရွင္(၄၅)၀ါပတ္လုံး လွည့္လည္ တရားေဟာခဲ့ သည့္ တရားေတာ္မ်ားအနက္မွ ကေလးမ်ားႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ဇာတကမ်ား။
၃။ Great 4 -အတန္းအတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတကႏွင့္ ၀ီရစရိတဟုေခၚေသာဘုရားေလာင္းေတာ္တို႔၏ က်င့္စဥ္ မ်ား။
၄။ Great 5-အတန္းအတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒႏွင့္ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ (၁၀)ပါးစသည္မ်ား။
၅။ Great 6 အတန္းတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒ၊ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ စသည့္ႏွင့္ ပရိတ္ေတာ္မ်ား။
၆။ Great 7 အတန္းတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒ၊ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ၊ ပရိတ္ႏွင့္ အဘိဓမၼာပါဠိ စသည္မ်ား။
၇။ Great 8 အတန္းတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒ၊ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ၊ ပရိတ္၊ အဘိဓမၼာပါဠိႏွင့္ သုတၱနိပါတပါဠိစသည္မ်ား။
၈။ Great 9 အတန္းတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒ၊ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ၊ ပရိတ္၊ အဘိဓမၼာပါဠိ၊ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ လကၤာစရိတ ေခၚေသာ သီရိလကၤာ ဗုဒၶသမိုင္းႏွင့္ Architecture ေခၚ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗိသုကာ အတတ္ပညာမ်ား။
၉။ Great 10 အတန္းတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒ၊ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ၊ ပရိတ္၊ အဘိဓမၼာပါဠိႏွင့္ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ လကၤာစရိတ ေခၚေသာ သီရိလကၤာ ဗုဒၶသမိုင္း၊ Architecture ေခၚ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗိသုကာ အတတ္ႏွင့္ သီရိလကၤာ Victory ဟုေခၚေသာ ေရွးုဘုရင္တုိ႔ရဲ႔ ေအာင္ပြဲမ်ား။
၁၀။ Finnal 1,2 အတန္းတြက္ ဗုဒၶစရိတ၊ ဇာတက၊ ၀ီရစရိတ၊ ဓမၼပဒ၊ ပါရမီ (၁၀)ပါး၊ ပုညကိရိယ၀တၳဳ၊ ပရိတ္၊ အဘိဓမၼာပါဠိ၊ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ လကၤာစရိတ ေခၚေသာ သီရိလကၤာ ဗုဒၶသမိုင္း၊ Architecture ေခၚ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗိသုကာ အတတ္၊ သီရိလကၤာ Victoryႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထရ၀ါဒႏွင့္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းအရာမ်ား-စသည္ျဖင့္ အတန္းအသီးသီးအလုိက္ သင့္ေတာ္ရာ က်မ္းစာအသီးသီးခြဲျခားကာ သတ္မွတ္ျပဌာန္ေပးထားပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ အတန္းလုိက္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကပင္ သီရိလကၤာဗုဒၶဘာသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ႏုနယ္သည့္ႏွလုံးသားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ မ်ိဳးေစ့တို႔ကို ပ်ဳိးခ်ေပးေသာ ဘာသာေရးမ်ိဳးေစ့မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Sunday school အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ပထမအပတ္တြင္ေျဖဆိုၾကရျပီး ထုိစာေမးပြဲမ်ားကို အစိုးရမွ ၾကီးမႈးက်င့္ပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Primary ေခၚေသာ အေျခခံအဆင့္မွ Finnal 2 အထိ အဆင့္ (၁၃) ဆင့္သည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတိုင္း မျဖစ္မေန သင္ၾကားၾကရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအဆင့္ (၁၃) ဆင့္လုံး ေအာင္ယုံမွ်ျဖင့္ Sunday School ေက်ာင္း၌ ဆရာ ဆရာမအျဖစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးခြင့္ မရႏိုင္ပါ။ ဆရာ ဆရာမျဖစ္ရန္ ဓမၼာစရိယ(ဆရာျဖစ္သင္တန္း) ဟု ေခၚေသာ သီးသန္႔စာေမးပြဲ တစ္ခုကို ေျဖဆိုၾက ရပါ သည္။ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ၿပီးမွသာ Sunday Schoolေက်ာင္းမ်ားမွာ ဆရာ ဆရာမ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထုိဓမၼာစရိယတန္းအတြက္ သစၥာေလးပါး၊ လကၡဏာေရး သုံးပါး၊ ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ၊ ကမၼ၀ိပါက ကုသုိလ္ အကုသိုလ္အက်ိဳး၊ ေဗာဓိပကၡိယ သုံးဆယ့္ခုႏွစ္ပါး၊ နိဗၺာန္၊ နိဗၺာနမဂၢ၊သမထႏွင့္ ၀ိပႆနာ စသည္တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
Sunday School ပညာေရးစနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ သီရိလကၤာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာ ေရးအေပၚ ယုံၾကည့္မႈ ခိုင္မာလာသကဲ့သုိ့ ရဟန္းသံဃာတို႔အေပၚမွာလည္း ရိုေသးေလး စားတတ္လာ ၾကပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ျမင္ေတြ႔လွ်င္ ၿပဳံးၿပီး ေခါင္းၿငိမ့္၍ ႏႈတ္ဆက္ တတ္ၾကပါသည္။ ထိုင္ေနလွ်င္ ထေပးတတ္ၾကသကဲ့သုိ့ ဦးထုပ္ေဆာင္းထားလွ်င္လည္း ဦးထုပ္ခၽြတ္၍ အရိုေသ ေပးတတ္ၾကပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏အနီးတြင္ ေဆးလိပ္ကိုပင္ ေသာက္ရန္ ၀န္ေလးတတ္ ၾကပါသည္။ စာေရးသူတို႔ ၿမိဳ႔ထဲသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တိုင္၌ ကားေစာင့္ေနစဥ္ ေဆးလိပ္ ေသာက္တတ္ေသာ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားကို ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ထုိလူငယ္မ်ားသည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခ်င္သည့္အခါ စာေရးသူတို႔ကို ခြင့္ပန္ၿပီး ခပ္လွမ္းလွမ္းေနရာသို႔သြား၍ ေဆးလိပ္ ေသာက္ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္၀င္စစ္သားမ်ားသည္ပင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ျမင္လွ်င္ ဦးထုပ္ခၽြတ္ၿပီး ၿပဳံးျပ ႏႈတ္ဆက္ တတ္ၾကပါသည္။ အရံအတားျပဳသည့္အေနျဖင့္ ပရိတ္ခ်ည္ႀကိဳးမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏေတာင္းေလ့ ရွိၾကပါ သည္။

အထူးအားျဖင့္ အလြန္စည္ကားေသာ မဟာေဗာဓိပင္၊ မဟာေစတီႏွင့္ စြယ္ေတာ္ ေစတီေတာ္တို႔တြင္ မသင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ၀တ္စားလာသည္တုိ႔ကို မေတြ႔ျမင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စုံတို႔ျဖင့္ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ဣေျႏၵရစြာျဖင့္ သြားလာေနၾကသည္ကိုသာ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ့ ဘာသာ ေရးအေပၚတြင္ ကိုင္းရႈိင္းျခင္း၊ စိတ္ထားႏူးညံ့၍ ရဟန္းသံဃာတို႔အေပၚတြင္ ယုံၾကည္ေလးစားတတ္ လာျခင္းမ်ားသည္ Sunday School ပညာေရး၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ -----------------။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္