Wednesday, March 10, 2010

အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ ကာရုညစိတၱံယခုလတ္တေလာ ကမၻာသတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားေနသည္မွာ ေဟတီႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီလီႏုိင္ငံတုိ့၏ ငလ်င္ေဘးဒဏ္အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လူေျမာက္မ်ားးစြာ ေသေစခဲ့ေသာ ဤငလ်င္ၾကီးသည္ ကမၻာ့လူသားတုိ့အား တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား အပူတျပင္း လုိအပ္လ်က္ရွိသလုိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာကလည္း ကူညီေနၾကသည္မွာ ၀မ္းသာအားရစရာေကာင္းပါသည္။ လူျဖဴ လူမည္း အယုတ္အျမတ္စသည့္မခြဲျခားဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ကူညီရိုင္းပင္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စသည့္ ထင္ရွာေက်ာ္ၾကားေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ အကူအညီေပးရန္ ေဆာ္ၾသေနၾကသည္မွာ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းလွပါသည္။

တုန္လႈပ္စရာေကာင္းေသာ ဤျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကဲ့သုိ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းၾကီးသည္ ျမန္မာျပည္၌ ျဖစ္ခဲ့ဘူးရာ စာေရးသူတုိ့အဖို့ ပုိ၍ နားလည္ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ဤ့ျဖစ္စဥ္ၾကီးသည္ ေ၀သာလီႏွင့္စပ္ ဆက္၍ ေရးသားေနေသာ စာေရးသူအား အေတြးမ်ားစြာကုိ ၀င္ေရာက္ေစပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ား၌ ဤကဲ့သုိ့ေသာ ေဘးၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက လ်စ္လ်ဴရႈ့ခဲ့ပါသေလာဟူေသာ အေတြးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္ဆက္ျပီး သီဟုိလ္တြင္ ေနစဥ္အခါ ကႏၵီျမဳိ့မွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမးအေျဖေရးသားေနသူ သီဟုိလ္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါက ျမန္မာရဟန္းေတာ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးအား ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုကို သတိရမိပါသည္။ ထုိသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကလည္း တဖန္ျပန္လည္၍ စာေရးသူအား ေမးျမန္းရာ ထုိေမးခြန္းကား - ပရဟိတ-လုပ္ရန္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ တုိက္ရုိက္မိန့္ၾကားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိ-မရွိ ဆုိသည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူ စဥ္းစားမိသည္မွာ ပရဟိတ-ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ ဖြင့္ဆုိရမည့္အဓိပၸါယ္သည္ ေမးျမန္းသူ၏ အာေဘာ္တြင္ အဓိကအေျခခံလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ပရဟိတဟူသည္ တုိက္ရို္က္ဘာသာျပန္ပါက သူတစ္ပါး၏အက်ဳိးစီးပြါးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္ဘုရားရွင္ ပြင့္လာျခင္း၏အေၾကာင္းသည္ပင္ ေလာကဟိတာယ၊ ဗဟုဇနဟိတာယ၊ ဗဟုဇနသုခါယ-အတြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပရဟိတ-လုပ္ မလုပ္ဆုိ သည့္အဓိပၸါယ္ကုိ ေျဖၾကာဖုိ့ရန္သည္ ဤစကားလုံးမ်ားႏွင့္ပင္ လုံေလာက္ပါသည္။ ညဥ့္သုံးယံတုိ့တြင္ ပစၦိမယံကုိ သုံးစုခြဲျခားျပီး ေနာက္ဆုံးအစုျဖစ္ေသာ အခ်ိန္တြင္သာ က်ိန္းစက္ေတာ္မူေသာျမတ္ဘုရားသည္ ေလာကအက်ဳိးအတြက္ ျပဳလုပ္ေနသည္သာ ျဖစ္၍ ပရဟိတပင္ မဟုတ္ပါလား။ ယေန့တုိင္ေအာင္ ဤတရားေတာ္မ်ားကို သိျမင္ခြင့္ ရရွိေနျခင္းမွာလည္း ဗုဒၶ၏ ေလာကအေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပရဟိတမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္ဘုရားရွင္၏ ပရဟိတဟူသည္ လူသားမ်ားအတြက္ သက္သက္သာ ရည္ရြယ္သည္မဟုတ္ဘဲ ေလာကၾကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ ပါ၀င္ပါသည္။ သုိ့ျဖစ္၍ ျမတ္ဘုရားရွင္၏ ဓမၼျဖင့္ ေလာကအေပၚ ပရဟိတျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ေရတြက္၍ ရႏုိင္အံမထင္ပါ။ ဗုဒၶ၏ပရဟိတသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမွာ အေျခခံျပီး သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမ်ား မိမိသႏၱာန္မွာ ျပည့္စုံေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိျပည့္စုံမႈကုိ အေၾကာင္းခံ၍ လူသားတစ္ေယာက္သည္ ၾကည္ညဳိေသာသဒၶါတရားျဖင့္ လက္အုပ္တစ္ခ်က္ ခ်ီျခင္းအားျဖင့္ပင္ ဘ၀မ်ားစြာသံသရာတြင္ အက်ဳိးမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ယုတ္စြအဆုံး ဘုရားရွင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားအား စိတ္ထဲမွာပင္ ၾကည္ညဳိပြါးမ်ားေနလ်င္ပင္ သက္ရွိထင္ျခားဘုရားကုိ ၾကည္ညဳိရသကဲ့သုိ အက်ဳိးထူးမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ့ထက္ တဆင့္နိမ့္ၾကည့္ပါက ပေစၥကဗုဒၶမ်ားသည္လည္း သီးသန့္တစ္ပါးတည္းပြင့္သည္ဆုိဦး ထိုပေစၥကဗုဒၶကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အနီးအနား ၀န္းက်င္တြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထုိ့ထက္ တဆင့္ခ်င္း နိမ့္သြားပါက ရဟႏၱာ၊ အနာဂါမ္၊ သကဒါဂါမ္၊ ေသာတာပန္- အရိယာသံဃာေတာ္မ်ား၊ သမုတိသံဃာမ်ားအား ယုံၾကည္ျမတ္ႏုိးေလးစားပါက အက်ဳိးတရားမ်ားမွာ သူ့အဆင့္ႏွင့္သူ ရွိပါသည္။

သို့ျဖစ္ သီလ သမာဓိ ပညာကို မိမိသႏၱာန္မွာ တည္ေစျခင္းျဖင့္ လူေရာ နတ္ျဗဟၼာမွအစ တိရိစၦာန္မ်ားပါမက်န္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ဤသုိ့ သီလ သမာဓိ ပညာျဖင့္ ရင္းႏွီးရေသာအလုပ္သည္ ခက္ခဲေသာအလုပ္ျဖစ္သျဖင့္ လူသားတုိင္း က်င့္သုံးဖုိ့ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ဤသုိ့ေသာ မိမိ၏သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာျဖင့္ သူတစ္ပါးတုိ့အား အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ ပရဟိတမ်ဳိးကုိကား ယေန့သတ္မွတ္ေနေသာပရဟိတဟူေသာအျမင္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ကြာျခားေနသျဖင့္ ပရဟိတဟူ၍ ျမင္ဘုိ့ရန္ခဲ့ယဥ္းပါလိမ့္မည္။

ျမင္သာထင္သာမရွိေသာ ဤပရဟိတကုိ ပရဟိတဟူ၍ကား လက္ခံႏုိင္မွလက္ခံၾကေပလိမ့္မည္။ လူသာမန္တုိ့လက္လွမ္းမမီႏုိင္ေသာ ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ယေန့သိပၸံပညာက ပယ္ခ်ေကာင္းပယ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ဤ၌ ေမးျမန္းသူ လုိခ်င္ေသာအခ်က္ကလည္း အျခားအျခားေသာ ဘာသာမ်ားကဲ့သုိ့ ေဆးရုံေဆးခန္းတည္ ေဆာက္ျခင္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား စသည္ လူမႈေရးႏွင့္စပ္ဆက္ေသာ သူတစ္ပါးတုိ့၏အက်ဳိးေဆာင္ ျခင္းမ်ားကဲ့သုိ့ေသာ ပရဟိတကို ရည္ညႊန္း ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္ ဂိလာနရဟန္းတစ္ပါးအား ျပဳစုခဲ့ျခင္း၊ ေကာလိယႏွင့္ ကပိလမ်ားျဖစ္ပြါးလာမည့္ စစ္ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကဲ့သို့ေသာ ထင္သာျမင္သာရွိသည္မ်ားကိုသာ ပရဟိတဟု ဆုိပါက ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း အျခားအဓိပၸါယ္ကုိ သက္ေရာက္သြားေပ လိမ့္မည္။

သို့ေသာ္ ဘုရားေလာင္းဘ၀တြင္ကား ဤကဲ့သုိ့ေသာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မ်ားျပားစြာပင္ လုပ္ခဲ့ဘူးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဇာတ္ေတာ္မ်ားစြာတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ့ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို့ေသာ ပါရမီမ်ား အရင္းခံျခင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶဘုရားရွင္အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။

ပရဟိတ-မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤ၌ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ေဘာင္ႏွင့္ လူသာမန္မ်ား၏ေဘာင္ကို ခြဲျခားဖုိ့ လုိအပ္မည္ထင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ပရဟိတျပဳလုပ္ရန္ ေဘာင္အကြပ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ေဘာင္ဟူသည္ ၀ိနည္းေတာ္ကုိ လုိက္နာရမည့္အပုိင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ထုိေဘာင္ထဲမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားစြာရွိရာ မလုပ္အပ္သည္မ်ားကုိ သိရွိရန္လုိအပ္သကဲ့သုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလည္း နားလည္ရန္လုိ အပ္ပါသည္။ သုိ့မွသာ ေဆာင္ႏုိင္ေရွာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဘာင္အကြပ္မ်ားရွိေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိကား လူသာမန္တို့ျပဳလုပ္ေနေသာ ပရဟိတ-ဆုိသည့္ စကားလုံးႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ခ်င္းအတူတူ အျခားေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျပဳလုပ္ေသာ ပုံစံတူ ပရဟိတ-မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကမည္ဆုိပါက ဘုရားရွင္သည္လည္း အျခားဘုရားရွင္ေတြနွင့္အတူတူဟု ဆုိေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။

အတၱကိုေတာ္လွန္၍ အနတၱ၀ါဒျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္လာခဲ့ေသာ၀ါဒသည္ အျခားေသာ အတၱ၀ါဒတုိ့ႏွင့္ မႏႈိင္းယွဥ္မိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၌ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ခ်င္း အတူတူပင္ျဖစ္ေစဦး ေထရ၀ါဒ၊ မဟာယာန၊ တႏၱယာန တုိ့၏ျပဳမူပုံတို့ကုိလည္း တစ္ေပါင္းတည္းျပဳရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ပါ။ ေထရ၀ါဒႏွင့္မဟာယာနတုိ့၏ ထူးျခားခ်က္မွာလည္း သူတစ္ပါးတုိ့အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံစံျခင္းမတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ေထရ၀ါဒခ်င္းအတူတူ ပရဟိတျပဳမူပုံခ်င္းလည္း တူၾကသည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ့က ဓမၼျဖင့္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္က်င့္ကာ လူသားတုိ့၏အက်ဳိးစီးပြါးကို လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳိ့က မိမိကိုယ္တုိင္သိရွိေသာတရားမ်ားကုိ သူတပါးတုိ့အား သိရွိေစျခင္းျဖင့္ ပရဟိတျပဳေနသူမ်ား၊ အခ်ဳိ့က ၀ိနည္းေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရေသာနည္းျဖင့္ ေဆးရုံးေဆးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ေရတြင္ ေရကန္မ်ားတည္ေဆာက္၍ျဖစ္ေစ၊လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္၍ျဖစ္ေစ ပရဟိတမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္မ်ားမွာ မ်ားျပာ စြာ ရွိပါသည္။

သာမန္လူသားတုိ့အတြက္ကား ပရဟိတလုပ္ျခင္းအတြက္ ေထရ၀ါဒျဖစ္ေစ၊ မဟာယာနျဖစ္ေစ၊ တႏၱရယာနျဖစ္ေစ ထူးျခားျခင္းမရွိပါ။ ေကာင္းတာကိုလုပ္၊ မေကာင္းတာကိုပယ္၊ စိတ္ကိုျဖဴစင္ေအာင္ထားဆုိေသာ ဘုရားရွင္အဆူဆူတုိ့၏စကားေတာ္သည္ ပရဟိတလုပ္ဖုိ့ပင္ ညြန္ဆုိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပရဟိတကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေသာ လူသာမန္မ်ားဘက္မွ ရည္ညႊန္းျပပါက အေသာကမင္းၾကီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညြန္ျပပါက ျပည့္စုံမည္ဟု ထင္ပါသည္။

သို့ျဖစ္ ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္တြင္ ပရဟိတမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထိုပရဟိတမ်ားထဲမွ အရွင္အာနႏၵာကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပရဟိတသည္ ယေန့တုိင္ သမုိင္းေမာ္ကြန္းတင္ ရစ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရာကား ေ၀သာလီတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘး၊ ဘီလူးေဘး၊ ေရာဂါေဘးဟူေသာ ေဘးၾကီးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားမ်ားစြာ၏ အသက္ကုိ ကာကြယ္လုိက္ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မွန္ပါသည္။ ေ၀သာလီ၌ ထုိေဘးၾကီးသုံးခု ျဖစ္ပြါးေနခ်ိန္တြင္ ျမတ္ဘုရားရွင္သည္ အရွင္အာနႏၵာအား ရတနသုတ္ကို သင္ေပး၍ ထုိရတနသုတ္ကုိ သုံးရက္တုိင္တုိင္ ရြတ္ေစျခင္းျဖင့္ ေဘးဒုကၡမ်ားကုိ ျငိမ္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သို့ျဖစ္၍ သတၱေလာကရွိ သတၱ၀ါအမ်ား ခ်မ္းသာေစဖုိ့၊ ေဘးကင္းေစဖုိ့၊ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ ကာရုညစိတၱံကုိ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္