Thursday, July 14, 2011

စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈကရုဏာျဖင့္ ဘ၀ကုိ ေနထုိင္ပါ

ကရုဏာဟာ ဘာသာတစ္ခုခုရဲ့ ပင္ကုိယ္၀ိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ဒါဟာ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာ ဥပေဒသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ပဋိပကၡေတြ တစ္ဟုန္ထုိး ျဖိဳဖ်က္ျပဳိကြဲေနတဲ့ ကမၻာတစ္ခု (လူအမ်ားရဲ့အျပဳအမူေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ ျပဌာန္းေပးေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိ အဲဒီေနရာ) မွာ- ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္, ဘယ္အဆင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္, ဘယ္အသက္အရြယ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္, သင္ၾကားဖုိ့ လုိအပ္ေနတာကေတာ့- အတြင္း သႏၱာန္မွာ ကရုဏာကုိ ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးဖုိ့ရာ ဖန္တီးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမရဲ့မိသားစုအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတဲ့ အုိးအိမ္ေနသူတစ္ေယာက္-
လူအမ်ားကုိ ေတြ့ဆုံေနတဲ့, သူမရဲ့ကုမၼဏီနဲ့ စပ္ဆက္ေနတဲ့ ရင္ခ်င္းအပ္ဖက္ထားတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္- သန္းႏွင့္ခ်ီတဲ့ကံၾကမၼာကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ, လႊတ္ေတာ္တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္-
ဒါမွမဟုတ္ သူ့ရဲ့ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျမင့္မားတဲ့ ႏႈန္းထားအတြက္ ေစ်းဆစ္ေနတဲ့ လန္ခ်ား, သုံးဘီး,စက္ဘီးစတဲ့ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္-
သင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္- အဲဒါကုိ ျဖစ္တည္ေစပါ။ သင္ဟာ ကရုဏာကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

ကရုဏာဟာ ဖီလုိဆုိဖာမ်ားရဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားမွာတင္ မ်ားစြာ မတည္သင့္ပါ။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ (ေနာက္ဘ၀မွာ) အက်ဳိးအျမတ္ရွိတဲ့ ဆုလာဒ္မ်ားေပၚမွာသာ မတည္သင့္ပါ။ ကရုဏာရဲ့အသံဟာ အိမ္ေထာင္စုတုိင္း- ပညာေရးနယ္ပယ္အားလုံး- ရုံးခန္း- ကုမၸဏီ- အလုပ္ရုံ- ေစ်း- ေမာ- ရုပ္ရွင္ရုံ - အဲဒါအျပင္ အျခားေနရာမ်ား- ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသမွ် ၾကားသိရဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအတြက္ ယခုထိ ခရစ္ေတာ္ (ဒါမဟုတ္) ဗုဒၶကဲ့သုိ့ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အနည္းငယ္ရဲ့ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကရုဏာကုိ သီးသန့္ကန့္သတ္ထား ျပီးပါျပီ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာလည္းပဲ- ေန့စဥ္ဘ၀ရဲ့ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ယွဥ္ျပဳိင္ပြဲမွာ- ဒီလုိ အရည္အေသြးတစ္ခုကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ ပုံေဖာ္ေနတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ အလားအလာကုိ- အျမင္သေဘာထားအေပၚ အေျခတည္၍ အေရးမထားေလာက္ဟု သေဘာထား ပယ္ခ်ျပီးပါျပီ။

စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈကရုဏာနဲ့ေနရတာဟာ အလြန္ခက္ခဲသလား? ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အဲဒီ အဆင့္အတန္းမ်ားထိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ မျမွင့္တင္ႏုိင္တာက က်ြႏု္ပ္တုိ့ တကယ္ပဲ စြမ္းရည္ မရွိတာလား?

ကရုဏာဟာ စာနာၾကည့္ျခင္း မ်ွေ၀ခံစားျခင္းျဖင့္ စတင္ပါတယ္။ စာနာၾကည့္တာဟာ အျခားသူမ်ားအတြက္ စိတ္ထိခုိက္စြာ ခံစားၾကည့္တတ္တဲ့ စြမ္းရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့လႈပ္ရွားမႈ (နာက်င္မႈနွင့္ သာယာမႈရဲ့ အေတြ့အၾကဳံမ်ား) အတြက္ စာနာနားလည္တဲ့သူဟာ မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

သူတုိ့ရဲ့အေတြးမ်ားရဲ့ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဂရုတစုိက္ သတိထားတဲ့သူ- မလုိလားအပ္တဲ့အေတြးမ်ားရဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိကုိ ေလ့လာဂရုျပဳေနတဲ့သူ- ျပီးေတာ့ ကြဲျပားဆန့္က်င္ေနတဲ့ အေတြးမ်ားရဲ့ နာက်င္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးတဲ့သူ- ဒီသူဟာ အဲဒါကုိ ေကာင္းစြာ ခြဲျခားသိျမင္ပါတယ္။

သူတုိ့ရဲ့ စိတ္ထိခုိက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ တစ္ရွိန္းထုိးေထာင္ခနဲထတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ အာရုံစုိက္ျပီးတဲ့သူ-
ေဒါသ,စိတ္ထိခုိက္ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) အမုန္းတရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့လမ္းမ်ားကုိ မလိမၼာမပါးနပ္ မရွင္းမလင္း ဗလုံးဗေထြးႏုိင္တာကုိ သတိထားျပီးတဲ့သူ-
ေၾကာက္လန့္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဆင္ျခင္တုံတရား မရွိ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္တာကုိ အထူးဂရုျပဳျပီးတဲ့သူ-
အဲဒီသူဟာ အလားတူ စိတ္ခံစားမႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ အျခားသူမ်ားအတြက္ စာနာစိတ္ျဖင့္ မွ်ေ၀ခံစားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကရုဏာဟာ မိမိရဲ့ကုိယ္ပုိင္ဘ၀အေတြ့အၾကဳံမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္သတိထားမိျခင္းျဖင့္ စတင္ပါတယ္။ ကုိယ္ခႏၶာ (ဒါမွမဟုတ္) ခံစားမႈမွာ အဲဒါကုိ ျဖစ္တည္ပါေစ။

ဤသုိ့ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ စာနာျခင္းႏွင့္ ကရုဏာဟာ - အျခားသူမ်ားကုိ လက္ကမ္းဖုိ့ ၾကင္နာမႈရဲ့အျပဳအမူမ်ား အလုိအေလ်ာက္ ဖြံ့ျဖဳိးေ၀ဆာလာပါလိမ့္မယ္။

အျခားသူမ်ားရဲ့ခ်မ္းသာသုခဟာ ကရုဏာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ အျမင့္မားဆုံးဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမရဲ့အျပဳအမူဟာ ၾကီးမားတဲ့အသိပညာ- ခံႏုိင္ရည္ဇြဲ- လိမၼာသုိသိပ္မႈကုိ ဂယက္ရုိက္ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ဒုကၡခံစားေနရတဲ့သူရဲ့ ေကာင္းက်ဳိးမျပဳတဲ့ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲအစားထုိးဖုိ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲသုိ့ နစ္၀င္သြားတဲ့ ေရြ့လ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အရွိန္အ၀ါအင္အားရဲ့ ညင္သာသိမ္ေမြ့တဲ့စကားလုံးမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားသခင္ရဲ့အကူအညီအတြက္ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကရုဏာဟာ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္း မခုိင္မာျခင္း အားနည္းျခင္းရဲ့ သံခ်ပ္ကာ က်ည္ကာ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ သန္မာတဲ့လက္နက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ယူဆဖုိ့ ယုံၾကည္ဖုိ့ ေဟာၾကားဖုိ့ တာ၀န္မရွိေတာ့ပါ။

လူအမ်ားအၾကား နားလည္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ကင္းမဲ့ေနမႈေၾကာင့္ အလြန္ၾကီးက်ယ္တဲ့ အဆင့္မွာျဖစ္ေစ အလြန္ေသးငယ္တဲ့အဆင့္မွာျဖစ္ေစ ျပႆနာမ်ားက ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အေျခအေနအရင္းခံဗဟုိျပဳတဲ့ ျပႆနာမ်ားက စိတ္ခံစားမႈအရင္းခံဗဟုိျပဳတဲ့အရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာပါက အလြန္းပဲနည္းပါးပါတယ္။

အေျခအေနအရင္းခံဗဟုိျပဳတဲ့ ျပႆနာမ်ားဟာ အေကာင္းဆုံးမဟာဗ်ဴဟာကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ က်ြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ခံစားမႈအေျခစုိက္တဲ့ ျပႆနာမ်ားကေတာ့- သူတုိ့ကုိ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေနတဲ့ အဲဒီဆန့္က်င္ဘက္စိတ္ခံစားမႈမွ ဖယ္ရွားျခင္းမွာ- သက္ဆုိင္ပါ၀င္တဲ့လူမ်ားကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဒါသႏွင့္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဘယ္ေတာ့မွ သက္ေရာက္မႈအက်ဳိးရလဒ္ မရွိပါ။ ကရုဏာဟာ အေျဖပါပဲ။

စူးစုိက္ႏွစ္ျမွဳပ္ထားမႈျဖင့္ အသိႏုိးၾကားစြာ ကရုဏာရဲ့ျမင့္ျမတ္တဲ့တန္ဖုိးကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ၾကပါစုိ့!
အျပဳံးမ်ား- မ်က္ရည္မ်ား- ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကမၻာထဲ လမ္းသြားရင္း ၀င္တုိက္မိေနတဲ့လူအမ်ားရဲ့မ်က္ႏွာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၾကည့္ၾကပါစုိ့!
ကရုဏာဖြံ့ျဖဳးိေ၀ဆာလာတာကုိ ခြင့္ျပဳဖုိ့ သူတုိ့ရဲ့ခံစားမႈ စိတ္ႏွလုံးသားမ်ားအေပၚ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကမၼဌာန္းပြါးမ်ားၾကပါစုိ့!


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္