Saturday, June 25, 2011

သင္ကုိယ္တုိင္ သင္ ခ်စ္ပါသလား?

လူေတြဟာ အထီးက်န္တယ္လုိ့ ခံစားရပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ အထီးက်န္ဆန္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ တစ္စုံတစ္ဦးကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ့က အဲဒါကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလုိ့ ေခၚၾကပါတယ္။ သူတုိ့က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ အဲဒါက အျခားသူမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ့ ခ်ိတ္တြဲဖုိ့နည္းလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားကလည္း အဲဒါကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလုိ့ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒါက သင့္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္တြယ္ထားဖုိ့ နည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

ဒါေပမယ့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရွိ, မရွိဆုိတာ ဘယ္သူကမ်ား သိရွိပါသလဲ? ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ကစားနည္း ဂိမ္းတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဒါက ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက သင္ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ မလုိလားေတာ့တဲ့အခါမွသာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ ေငြေၾကးအလုိရွိလုိ့ ဘဏ္ကုိသြားလ်င္ သူတုိ့က သင့္ကုိ ဘာတစ္ခုမွ် ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္ ေငြေၾကးမလုိအပ္ေတာ့ပဲ လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိတဲ့အခါ သူတုိ့က သင့္ကုိ ေပးဖုိ့ အျမဲတမ္းအဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ လူတစ္ေယာက္ကုိ လုံး၀မလုိအပ္ေတာ့တဲ့အခါ - သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္သုိ့ အၾကြင္းမဲ့ ျပည့္စုံတဲ့အခါ - သင္ဟာ အေဖာ္မပါတစ္ဦးတည္း ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခါ- ျပီးေတာ့ အလြန္တရာ ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး ဘ၀င္ခုိက္ပီတိတက္ၾကြေနတဲ့အခါ- အဆုိပါကာလမွာေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလားအလာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာလည္းပဲ - သင့္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အစစ္အမွန္ဟုတ္သလားဆုိတဲ့- အရာ၀တၳဳတစ္ခုနဲ့ ပတ္သက္လုိ့သာလ်င္ က်ိန္းေသစိတ္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျခားသူမ်ားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ဘယ္လုိ က်ိန္းေသစိတ္ခ်ႏုိင္မလဲ? ဒါေပမယ့္ အဲဒီကာလက မလုိအပ္ပါ။

အျခားသူမ်ားရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ စစ္မွန္သလား မစစ္မွန္ဘူးလားဆုိတာ- အလ်ဥ္းမျပတ္ေတာက္ေလ်ွာက္ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီစုိးရိမ္ပူပန္မႈက အလြယ္တကူပဲ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိ (သင့္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ)ကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ေသာက ျဖစ္ရတာပါလဲ? အဲဒါ ၾကာရွည္တဲ့ကာလအတြင္း အဲဒါကုိ သာယာၾကည္ႏူးပါ။ သင္ဟာ အတူတကြျဖစ္ႏုိင္စဥ္အခုိက္ တကြအတူ ျဖစ္ပါ။ ဒါက စိတ္ကူးယဥ္ပုံျပင္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ စိတ္ကူးယဥ္ပုံျပင္ ဆန္တာကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုင္ရာ တရား၀င္ေၾကျငာျခင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ ဘာလုိအပ္ခ်က္မွ် မရွိပါ။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့အဓိပၸါယ္မဲ့ ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္ေနတာကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ့ သင္ခ်စ္ရသူကုိ သင္ႏွင့္ တကြအတူ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ သူ့ဘက္ကရပ္တည္မႈကလည္း အဲဒီလုိပါပဲ။ သင္တုိ့ႏွစ္ဦးဟာ ေငြေၾကးဥစၥာဓနလုိ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အသုံးခ်ဖုိ့ ၾကဳိးစားေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်စ္ရသူလုိ့ အဲဒီလုိသတ္မွတ္ယူဆထားတဲ့ ခ်စ္ရတဲ့သူမ်ားမွာ အျမဲတမ္း ပဋိပကၡရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဘယ္သူ့ကမွ အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္- ျပီးေတာ့ သင္ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အသုံးခ်တဲ့အခါ အဲဒီသူက သက္မဲ့အရာ၀တၳဳတစ္ခု ျဖစ္လာျပီး သင္ဟာ သူ့ကုိ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္- ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္သတိျပဳမိလာတဲ့တစ္ေန့ အဲဒီအခါမွာ သင္ဟာ ခ်စ္ႏုိင္လာစြမ္း ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ သင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္လုိ့သာ က်ိန္းေသစိတ္ခ်ရပါလိမ့္မယ္။ သုိ့ေသာ္ ဒါက ေလာက္ငလုံေလာက္ပါတယ္!။

သင္ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ေကာ သင္ ခ်စ္ပါသလား? သင္ဟာ ဒီေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့ျပီးေတာင္ ဟုတ္ပုံမေပၚပါ။ သင္ဟာ သင့္ကုိယ္ကုိ တစ္ကုိယ္တည္း ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ အတိသုခ ျဖစ္လာတဲ့အခါ သင္ဟာ ဘယ္သူကုိမွ် အသုံးမခ်ခ်င္ေတာ့ပါ။ သင္ဟာ ရုိးရုိးသားသား အဲဒါကုိ ခြဲေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လက္ခံဖုိ့ အဆင္သင့္ရွိခဲ့တယ္ဆုိတာ ကံေကာင္းတယ္လုိ့ သင္ဟာ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ပီျပင္ထင္ရွားတဲ့ ဆုိလုိခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ က်ိန္းေသစိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္းေတာ့မရွိပါ။ ပထမဆုံး သင့္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ က်ိန္းေသစိတ္ခ်ေစပါ။ ျပီးယင္ သူကုိယ္တုိင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ စိတ္ခ်က်ိန္းေသတဲ့သူဟာ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလုံးနဲ့ က်ိန္းေသစိတ္ခ်ရပါတယ္။ သင့္ကုိယ္သင္ သက္ေသာင့္သက္သာတည္ျငိမ္မႈရွိတဲ့အခါ အာရုံစုိက္ဗဟုိျပဳထားတဲ့ အခါ ေအာက္သက္ေက်ေအာင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္တဲ့အခါ သင္ဟာ ဤသုိ့ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ ပူပန္စုိးရိမ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္က ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သင့္ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္လ်င္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ လက္ခံပါ။ အေၾကာင္းက သင္ဟာ သင္ကုိယ္သင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တဲ့သူျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခ်မ့္ေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ေကာင္းပါ့! အဲဒါက သင့္ရဲ့ ဦးေခါင္းထဲမွာ မရပါ။ အဲဒါက သင့္ကုိ ရူးသြပ္စြာ ကုိယ့္က်ဳိးအတၱျဖစ္ေအာင္ မျပဳလုပ္ပါ။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ ရုိးရုိးသားသား ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးပါတယ္။ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ သင့္ကုိ ေတြ့ပါတယ္။ ေကာင္းပါ့! အဲဒါက ၾကာရွည္တဲ့ အခုိက္အတံ့အတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ယင္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ လွပစြာ စိတ္ကူးယဥ္ပါ။ ဒါက အျမဲတာရွည္လိမ့္မည္မဟုတ္လုိ့ပါ။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတစ္ခု ျပီးျပတ္သြားတဲ့အခါ သင္က အဲဒါဟာ မွားယြင္းတယ္ဆုိတာ ေတြးေခၚစဥ္းစားျခင္းကုိ စတင္ပါတယ္။ အဲဒါက အဆုံးတစ္ခုသုိ့ လားေရာက္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ပါ။ မဟုတ္! ေသခ်ာေပါက္ေတာ့ မဟုတ္။ အဲဒါမွာ အမွန္တရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မႈန္၀ါး၀ါး ေရးေရးမွ်ေသာ အလင္းေရာင္အခ်ဳိ့ ရွိျပီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသင္တုိ့ ႏွစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီအမွန္တရားကို ထိန္းသိမ္းဖုိ့ ဆုပ္ကုိင္ေပြ့ပုိက္ထားဖုိ့ မစြမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ သင္တုိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လုိအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္တုိ့ဟာ အဲဒါကုိ လက္ေတြ့ လုပ္ကုိင္ရယူႏုိင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါ။

သင္ သတိမူမိလာတဲ့အခါ ႏုိးၾကားအသိရွိလာတဲ့အခါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ ျခားနားတဲ့အမ်ဳိးအစား တစ္ခုလုံးကေတာ့ - ပကတိအမွန္ျဖစ္တဲ့ - ထာ၀ရရွင္သန္ေနတဲ့ အမတရဲ့ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္တဲ့- သင့္ရဲ့ႏွလုံးသားမွာ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက လုိအပ္မႈတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါက စည္းစိမ္ ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း အဲဒါကုိ အသိေပးဖြင့္ေျပာဖုိ့့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ သင္ စြဲလမ္း ေတာင့္တေနတဲ့ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အရာမ်ားစြာ သင့္မွာ ရွိေနပါျပီ။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္