Monday, June 13, 2011

ေမ့ေဖ်ာက္လုိက္တာ အေကာင္းဆုံးပါ

လူသားမ်ားဟာ အပ်က္သေဘာေဆာင္ အႏုတ္လကၡဏာပါတဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ ေတြ့ၾကဳံခံစားမႈမ်ားကုိ ေန့စဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မ်က္ႏွာမူၾကရပါတယ္။ ၾကီးမားတဲ့ထူးျခားခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ငယ္ရြယ္တဲ့အေရးအရာ တစ္ခုခုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူသားေတြဟာ ဒီအပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ခံစားမႈေတြအေပၚ တ၀ဲလည္လည္ေနထုိင္လုိၾကပါတယ္။ ဒါေတြက အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္လာတာနဲ့တျပဳိင္နက္ဆုိသလုိ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ရရွိလာပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ေက်နပ္ဖြယ္မေကာင္းတဲ့ ခံစားေတြ့ၾကဳံမႈမ်ားက- ဆန့္က်င္ဘက္ အပ်က္သေဘာရဲ့ ေတာၾကီးဂႏုိင္တစ္ခု ျဖစ္လာသည့္တုိင္ - အဲဒါေတြရဲ့ ႏုိးၾကားသြက္လက္တဲ့ မွတ္ညဏ္ဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ဒီအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ့ ေကာင္းမြန္အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့အေျခအေနမွာေတာ့ ျဖစ္ပ်က္တုိက္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ သင့္ရဲ့ ထိန္းကြပ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းရဲ့ ဟုိမွာဘက္ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း သင့္ရဲ့ မွတ္ညဏ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္လာျခင္းမွ အဲဒါကုိ ေမ့ပစ္လုိက္ဖုိ့နဲ့ တားဆီးကာကြယ္ဖုိ့ကေတာ့ သင့္ရဲ့လက္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အျခားသူမ်ားက သင့္ရဲ့ အၾကံညဏ္ကုိ ရယူဖုိ့ အရန္သင့္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးမဟုတ္လ်င္ေတာင္ အဲဒါရဲ့ ပထမဆုံး ေနာက္လုိက္ဟာ သင္ပဲ ျဖစ္လာသင့္ပါတယ္။

ပညာေရးက ဘာပါလဲ? ပညာေရးဟာ သင့္ကုိ လက္မွတ္တစ္ခုကုိ ရယူဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ့ ျပဳလုပ္ျခင္းရဲ့ အဓိပၸါယ္တစ္ခုမွ်သာေတာ့ မဟုတ္။ ဒါက ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းရဲ့ ဥပေဒသ တစ္ရပ္အတြက္ အ၀င္၀တံခါးမုခ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ ဘ၀ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေတြးေတာဖုိ့ ရွာေဖြဖုိ့ သင့္ကုိ ေထာက္ကူျဖစ္ေျမာက္ေစပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ ခံစားေတြ့ၾကဳံမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ တန္ဖုိးျဖတ္ေပးပါတယ္။ ပညာေရးဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိမႈအၾကား မတူျခားနားမႈကုိ နားလည္သိေစဖုိ့ တတ္ႏုိင္စြမ္း အရည္အခ်င္းကုိ သင့္ကုိ ေပးအပ္ပါတယ္။ ဒီယုတၱိမွာေတာ့ သင္ဟာ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်င္ ေမ့ေဖ်ာက္ေနျခင္းဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ရဲ့ တန္ဖုိးအာနိသင္ကုိ သင္က တကယ့္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီစကားစပ္မွာ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမယ့္အေျခအေနတစ္ခုက ေရြးခ်ယ္မႈဟာ ေမ့ေဖ်ာက္ေနျခင္း, ေမ့ထားလုိက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ သတိတရရွိေနျခင္း, ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္းမရွိ -ဆုိတဲ့ ႏွစ္ခုအၾကားထဲမွာေတာ့ မဟုတ္။ စစ္မွန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈဟာ ခါးသက္တဲ့မွတ္ညဏ္မ်ားဆုိင္ရာ အမ်ဳိးအစားအားလုံးနဲ့ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္း သုိ့မဟုတ္ အဲဒါေတြမွ သင္ကုိယ္တုိင္ အခ်ဳပ္အခ်ဳပ္ကင္း လုံး၀လြတ္လပ္ေနျခင္းအၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္မေကာင္းတဲ့ သတိတရရွိမႈမ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ့ ၾကဳိးစားပါ။ အေၾကာင္းက ဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သမာရုိးက်မဟုတ္တဲ့ေရြးခ်ယ္လုိက္မႈက ခါးခါးသီးသီးျဖစ္မႈအေပၚမွာ ေလာင္ျမဳိက္ရွင္သန္ေနထုိင္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါက ဘယ္သူ့အတြက္မဆုိ သာယာေကာင္းမြန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္။

အမွတ္မထားေမ့ေဖ်ာက္ေနျခင္းရဲ့အေလ့အက်င့္က သင့္ကုိ ေခ်ာေမြ့ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာမ်ားစြာဆီသုိ့ ဦးတည္တြဲေခၚသြားပါတယ္။ ဒါက သင့္ကုိ စိတ္ရႈပ္ေထြးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသလုိ သင့္ရဲ့စြမ္းအားကုိ ျခိဳးျခံေခ်ြတာေစပါတယ္။ ဒီနည္းတူ သင့္ရဲ့ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းမွ သင့္ကုိ တားဆီးျပီး အပ်က္သေဘာအႏုတ္လကၡဏာ စိတ္ကူးထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွ သင့္ကုိ အရန္အတားကာေပးထားပါတယ္။ ဒီအရာအားလုံးဟာ ပုိ၍ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္တဲ့ ဘ၀တစ္ခုအတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ အေၾကာင္းက အဲဒါကုိ ရရွိဖုိ့ ဘယ္အနစ္နာခံစြန့္လႊတ္မႈမ်ဳိးကမဆုိ အဲဒါနဲ့အတူ တကယ္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ၀မွာ သင့္ရဲ့ပါ၀င္မႈဟာ ရာခုိင္ႏႈန္းငါးဆယ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ရာခုိင္ႏႈန္း ငါးဆယ္ကုိ အျခားသူမ်ားက ေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ ခါးသက္တဲ့အမွတ္ရမႈနဲ့ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနျခင္းဟာ သင္ဟာ သဘာ၀ရဲ့ဒီဥပေဒသကုိ လက္ခံဖုိ့ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးလုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ သင္က သဘာ၀ဆုိင္ရာဥပေဒသကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ကုိယ္တုိင္ပဲ ေျပာင္းလဲပါ။ ဒီအတြက္ အေျခအေနတုိင္းမွာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာတဲ့ ဘ၀ရဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခုကို သင့္ကုိ ေပးပါလိမ့္မယ္။

ေမ့ေလ်ာ့ရမဲ့အရာကုိေမ့ေလ်ာ့ဖုိ့ သင္က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိလ်င္ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ရံခါဆုိသလုိ သင္ဟာ အဲဒီအေလ့အထကုိ ၀ါသနာထုံစြဲျမဲလာပါလိမ့္မယ္။ ခါးသီးတဲ့ သတိတရရွိမႈမွတ္ညဏ္မ်ားကုိ ဆုိးရြားတဲ့ခံစားေတြ့ၾကဳံမႈမ်ားက ျဖည့္သြင္းပ်ဳိးေထာင္ေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါေတြကုိ သင္ဟာ ရုပ္သိမ္းမရဘဲ ေန့စဥ္ ျပန္လည္ေခၚယူ မွတ္မိေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ ဆုိး၀ါးတဲ့ သေကၤတလကၡဏာ တစ္ခုပါ။ ဒါက သင့္ရဲ့ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ဖြံ့ျဖဳိးရင့္က်က္မႈအတြက္ ျမဲျမံခုိင္ခံ့တဲ့ အဟန့္အတား တစ္ခုကုိ ဖန္တီးပါလိမ့္မယ္။

ေကာင္းျခင္း - မေကာင္းျခင္းဆုိတဲ့ မွတ္ညဏ္ အမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုအနက္ ပထမအရင္ဟာက သင့္ကုိ စြမ္းအားေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းတစ္ခုက သင့္ရဲ့ဘ၀ကုိ ခ်ြတ္ျခဳံ က်ေစပါလိမ့္မယ္။ သင္ဟာ ဒီျခားနားမႈကုိ တန္ဖုိးထားျပီး ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အမွတ္တရရွိမႈမ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္ဖုိ့နဲ့ ဆုိး၀ါးတဲ့သတိတရမွတ္ညဏ္မ်ားကုိ ေမ့ပစ္လုိက္ဖုိ့ ၾကဳိးစားပါ။ ဒီ စြဲျမဲတဲ့၀သီအေလ့အထက သာယာေကာင္းမြန္တဲ့ လူသားဘ၀ တစ္ခုကုိ ရယူဖန္တီးဖုိ့ သင့္ကုိ ေထာက္ကူအက်ဳိးျပဳပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ညဏ္ဟာ သင့္စိတ္ရဲ့ သီးျခားခြဲထုတ္ျခင္းငွါမတတ္ေကာင္းတဲ့ တစ္သားတည္းျဖစ္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ညဏ္မွ လႊဲေရွာင္သြားတာ မရွိပါ။ ေရြးစရာကေတာ့ သင့္သိစိတ္ရဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ မွတ္ညဏ္မျပဳလုပ္ခုိင္းဖုိ့နဲ့ မသိစိတ္အတြက္ အဲဒါကုိ အဆင့္ခ်ဖုိ့ အရာခ်ထားဖုိ့ ေခ်ာင္ထုိးထားဖုိ့ရာ ၾကဳိးစားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမ့ေဖ်ာက္ေနတဲ့အေလ့အက်င့္က တကယ့္အဲဒီလုိအပ္ခ်က္ကုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္မွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မွတ္ညဏ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မွတ္ညဏ္ ေမာ္ကြန္းတုိက္မွာ အဲဒါကုိ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေအာင္ အဲဒါကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္တဲ့အခါ မွတ္ညဏ္က အျပဳသေဘာေဆာင္ အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္တဲ့ လမ္းညႊန္ျဖစ္ပါတယ္။ သာယာေျပျပစ္မႈမရွိတဲ့အခါ မွတ္ညဏ္က တကယ့္ကုိ အပ်က္သေဘာေဆာင္ အႏုတ္လကၡဏာျဖစ္တဲ့ လမ္းညႊန္းသက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးမႈးကြပ္ကဲ ခံေနရမည့္အစား သင္ဟာ သင့္ရဲ့မွတ္ညဏ္ကုိ ၾကီးမႈးကြပ္ကဲ ရပါ့မယ္။ သင့္ရဲ့မွတ္ညဏ္ကုိ သင့္ရဲ့အသိညဏ္ဆုိင္ရာ သုိေလွာင္ရုံျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ့ေန့စဥ္ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳမႈဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကီးအကဲ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ မျပဳလုပ္ပါနဲ့။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္