Sunday, December 25, 2011

စုိးရိမ္မႈသည္ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးသည္


အစာအိမ္နာက်င္မႈျဖစ္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ့ဆရာ၀န္ထံ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၀န္က သူ့မွာ ပုဂၢဳိလ္ေရး ဆုိင္ရာ ဒုကၡ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ့ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာရွိသလား-ဆုိတာ ေမးျမန္းပါတယ္။ လူနာက သူဟာ သူ့ရဲ့သူေဌး- သူ့ရဲ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ဆုိး၀ါးတဲ့အခ်ဳိ့အရာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စိုးရိမ္မႈ ရွိခဲ့တယ္လုိ့ ရွင္းျပပါတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ျပီးတဲ့အရာကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ လူနာမွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုခု ရွိပါသလား? မရွိပါ-လုိ့ လူနာက ျပန္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက က်ြႏု္ပ္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ဆက္တုိက္ေပးေနတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ “အတိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု မရွိ။ အဲဒီအခန္းက႑ကုိ ပိတ္ပစ္ပါ။ ေရွ့ဆက္သြားပါ။ သင္ဟာ သင္မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိ့အရာအေပၚမွာ သင္ကုိုယ္တုိင္နဲ့ သင့္ရဲ့အစာအိမ္ကုိ ဒုကၡေပး ၀င္ေႏွာက္ေနတယ္” လုိ့ ဆရာ၀န္က ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ေဆးအခ်ဳိ့ကုိ ညြန္ၾကားျပီးေတာ့ သူ့ရဲ့ဗုိက္နာ ဗုိက္ေအာင့္နဲ့ပတ္သက္လုိ ကုသရာမွာ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစဖုိ့ အတိတ္ကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ရန္ သူ့ကုိ အၾကံျပဳပါတယ္။

ေနာက္လူနာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္တဲ့ ဦးယဥ္နာရွိတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမက ရွင္းျပပါတယ္။ သူမရဲ့ အနာဂါတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ မွားယြင္းတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မိမွာကုိ ေၾကာက္လန့္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သူမရဲ့ ေခါင္းကုိက္ေရာ ဂါကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆုိတာ ခံစားသတိျပဳမိတဲ့အတြက္ ဆရာ၀န္က လူနာကုိ ေျပာပါတယ္။

“သင္ဟာ အမွန္တရားအားလုံးကုိ ေမြးထုတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လ်င္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္ဖုိ့ မရွိပါ။ သင္ဟာ မွားယြင္းမႈကုိ ေမြးထုတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လ်င္ သင္ဟာ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ဖုိ့ ေရြးပုိင္ခြင့္ ရွိဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုဟာ နဂုိအတုိင္းေတာ့ ျပန္ျဖစ္မလာပါ။ သင့္ရဲ့ေရြးစရာမ်ားကုိ စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ ပါ။ ေရြးစရာအသီးသီးအတြက္ တုန့္ျပန္လာတဲ့ဇယားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ပါ။ အေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ ျပဳလုပ္ ပါ။ အဲဒီေနာက္ အဲဒါက ေရာက္ရွိလာတဲ့အတုိင္း ေျခလွမ္းအသီးသီးကုိ ယူပါ”။

လူေတြဟာ သူတုိ့ ေျပာင္းလဲလုိ့မရႏုိင္ေတာ့တဲ့ အတိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ၾကသလုိ ျဖစ္မလာေသးတဲ့အနာဂတ္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့လည္း စုိးရိမ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ့ေၾကာက္လန့္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျပႆနာကုိ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ မ်ားစြာေသာ စိုးရိမ္မႈေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚေပါက္မလာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဖိအားမ်ားနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ နာမက်န္းမႈမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ - နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြနု္ပ္တုိ့ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပႆနာ မ်ား အျမဲရွိေတာ့မယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Murphy- ရဲ့ ဥပေဒသကေတာ့ ဒီလုိ ေျပာပါတယ္။ ဘာမဆုိ မွားယြင္းသြားႏုိင္တယ္ဆုိလ်င္ အဲဒါက ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ ဆုိတာပါ။ ဘ၀မွာ ျပႆနာကုိ မေတြ့ၾကဳံဘူတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိပုံမေပၚပါ။ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျပႆနာတစ္ခု ကုိ ေျဖရွင္းၾက ရပါတယ္။ အသစ္အသစ္ေတြကလည္း မႈိလုိေပါက္လုိ့ လာေနပါတယ္။ ကာလတစ္ခု လြန္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ျပႆနာေတြက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ ဘ၀မွာ အဲဒီအခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ရွိသလားဆုိတာ စူးစမ္းသိခ်င္လာစ ျပဳပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေျပာတာကေတာ့ “ဘ၀တစ္ခုဟာ လြယ္ကူလာေတာ့မယ္- ျပီးေတာ့ အရာရာတုိင္း ျပည့္စုံလာေတာ့မယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္မလဲ ဆုိတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြကုိ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ဆုိင္မလား? အဲဒါေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ ၾကဳိးစားမလား? ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါေတြနဲ့ပတ္ သက္လုိ့ ပူပန္ေသာက ေရာက္သလား? စုိးရိမ္ေနသလား? အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စုိးရိမ္မႈမ်ား- ပူပန္ေသာကမ်ား ျဖင့္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပႆနာ မ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဒါေတြက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ နာမက်န္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ဖိအားမ်ားကုိ တုိးျဖည့္ ထပ္ေပါင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ၀ရဲ့ဖိအားမ်ားဟာ အလြန္ၾကီးက်ယ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အဲဒါေတြက အက်ြႏဳ္ပ္တုိ့ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစလုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စုိးရိမ္ေသာကေတြ ေၾကာက္လန့္မႈေတြ ဖိအားေတြ လြန္ကဲမႈေတြ ခံေနရတဲ့ အဲဒီသူေတြကုိ ေတြ့ရပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ေတြ- စိတ္ပညာဆရာေတြ- ကုထုံးအထူးကုဆရာ၀န္ေတြရဲ့ ရုံးဌာနမ်ားမွာ ဘ၀ရဲ့ ရုန္းကန္မႈမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့တဲ့ လူအမ်ား ေန့စဥ္ ပုံမွန္ ျပည့္ေနပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္ဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္ဆုိလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္က ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတာ စိုးရိမ္ေသာ ကျဖစ္ေနတာထက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနဟာ ဖိအားမ်ားနဲ့စပ္ဆက္ေနတဲ့ ဖ်ားနာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့အခါ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေန တဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခႏၶာကုိယ္မွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ဓာတုေဗဒမ်ားဟာ “တုိက္ခုိက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာင္ေျပးမႈ” အတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အသင့္ျပင္ထားေစတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ နာမက်န္းေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဖိအားမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ- ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ဖုိ့ အခ်ဳိ့ေသာ လက္ခံႏုိင္စြမ္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ- နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအက်ဳိးတရားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါက အႏၱရာယ္ကင္း လုံျခဳံပါတယ္။ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အကုန္အက်မရွိပါ။ ဘယ္လုိကမၼဌာန္းထုိင္ရမယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာသင္ၾကား တာႏွင့္တျပဳိင္နက္ - ေနရာတုိင္း အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ - အဆင္သင့္ ကုစားခ်က္တစ္ခုကုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းသုိ့ သယ္ေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္