Wednesday, February 22, 2012

အနုိင္ + အရႈံး

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပါ။ အဲဒါက တစ္ခုတည္းေသာ ဒဂၤါးရဲ့ ဖက္ႏွစ္ဖက္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈဟာ ယႏၱရားလည္ပတ္မႈ စက္၀န္းအေနျဖင့္ လားပါတယ္။ အျမဲတေစ ဆုိတာေတာ့ မရွိပါ။
ယေန့ရဲ့ ေအာင္ႏုိင္သူက မနက္ျဖန္ရဲ့ အရႈံးသမား ဒါမွမဟုတ္- မၾကာေသးခင္ မေန့တေန့ရဲ့ အရႈံးသမား တစ္ေယာက္ပါ။ ျပီးေတာ့ ယေန့ရဲ့ဆုံးရႈံးသူဟာ လာမည့္ေနာက္ႏွစ္မွာ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ ေနာက္ႏွစ္မွာ ခ်န္ပီယံ ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သူပါ။
ငါတုိ့ေတြက ဒီအရာကုိ အျပည့္အ၀ အသိ၀င္ေပမယ့္- တုိ့ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈအႏုိင္ပြဲကုိ ဆက္လက္ အာသာျပင္းျပၾကတာပါပဲ။ ျပီးေတာ့ အခ်ိန္ေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာတာႏွင့္အမွ်- အျခားသူေတြက မိမိေနာက္ အစဥ္သျဖင့္ လုိက္ပါေနတယ္- ဆုိတာ ငါတုိ့ရဲ့အတြင္းစိတ္က သိရွိေပမယ့္လည္း- ဆုံးရႈံး နစ္နာျခင္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ စုိးရိမ္ထိတ္လန့္မႈမွာပဲ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနၾကတာပါ။
ဘယ္ေအာင္ျမင္မႈကပဲျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္ယူလာတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ ၀မ္းသာေက်နပ္မႈဆုိင္ရာ စိတ္ခံစားမႈကုိ- အရင္းခံအားျဖင့္ ငါတုိ့တေတြရဲ့ ego- က ခံစားေပ်ာ္ရႊင္တာပါ။ ဓမၼက ေအာင္ျမင္တာလည္း မဟုတ္ က်ရႈံးတာလည္းမဟုတ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ ဓမၼဟာ အေကာင္းအဆုိး- အမွားအမွန္- ေအာင္ျမင္ျခင္း ရႈံးနိမ့္ျခင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာႏွစ္ရပ္ ဒြန္တြဲေနမႈကုိ ေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒါက အျခားသူမ်ားထက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေသာ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားတဲ့ အသင္းအဖြဲ့မ်ားထက္ေကာင္းတဲ့ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အခါ- လူသားရဲ့စိတ္ႏွင့္ Ego-က ျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။
ျပီးေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံ ငါတုိ့ရဲ့ေအာင္ျမင္တာက ၾကီးမားတဲ့ ႏွစ္ေထာင္းအားရမႈကုိ ျဖစ္ေစတာလား- ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားေတြ ရႈံးနိမ့္သြားတာက ၾကီးမားတဲ့ အားရေက်နပ္မႈကုိ ျဖစ္ေစတာလား- ဆုိတာ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖုိ့ ခက္ခဲလာပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈက အစြန္းေရာက္တဲ့စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာတဲ့အတုိင္း- အရႈံးကလည္း အဲဒီလုိ ပါပဲ။ ယေန့ရဲ့လူစြမ္းေကာင္းမ်ားဟာ မနက္ျဖန္ရဲ့လူညံ့မ်ား ဒါမွမဟုတ္ ရာဇ၀တ္သားမ်ား ျဖစ္လာတယ္- ဆုိတာ မၾကာမၾကာ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ျမင္ျပီးပါျပီလဲ?
သူတုိ့ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ့ က်ရႈံးတဲ့အခါ- ယေန့ရဲ့ အသည္းစြဲဆုိတဲ့သူမ်ားဟာ မနက္ျဖန္ခါ ေပါက္ကြဲ ေနၾကပါ တယ္။ ဒီအရာက ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားတဲ့ဂုဏ္ျဒပ္ရဲ့ ေပးဆပ္ရျခင္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ့ ေပးဆပ္ရမႈ တန္ဖုိးမ်ား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အရႈံးသမားနဲ့ပတ္သက္လုိ့က ဘာမ်ားပါလဲ? ငါတုိ့တေတြဟာ ဆုံးရႈံးသူကုိ အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဆုံးရႈံးသူတစ္ေယာက္မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ မရွိႏုိင္လုိ့ပါ။ ကမၻာရဲ့အျခား အစိတ္ အပုိင္းမ်ားမွ အျခား အားကစားအသင္းအဖြဲ့မ်ားက ခရစ္ကတ္ကစားျခင္းကုိ ရပ္တံ့ခဲ့လ်င္- အဲဒီအခါ ငါတုိ့တေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနလိမ့္မလဲ- ဆုိတာ မွန္းဆစိတ္ကူးၾကည့္ပါ။
အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပဳိင္ပြဲ ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ က်င္းပဖုိ့ ေအာင္ျမင္သူ ရွိလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တစိမ့္စိမ့္ေတြးဆဖုိ့ ရႈံးသူမ်ား ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ ယွဥ္ျပဳိင္မႈက ေကာင္းမြန္တဲ့ စြမ္းေဆာင္နုိင္မႈကုိ ႏုိးၾကြေစပါတယ္။ သင္ၾကားျခင္းမွ- အျခားသူမ်ားရဲ့ အေတြ့အၾကဳံမ်ားမွ စြမ္းပကားကုိ လႈံ့ေဆာ္ေပးပါတယ္။
Swami Vivekananda- ေျပာေလ့ရွိတာက ဒီလုိပါ။ “ေပးသူကုိ စိတ္ၾကီး၀င္ ဂုဏ္ယူေမာ္ၾကြားခြင့္ မျပဳဖုိ့ပါ။ အေၾကာင္းက သူဟာ ၾကဳိဆုိလက္ခံဖုိ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိမွသာလ်င္ ေပးႏုိင္လုိ့ပါ။ ေပးျခင္းႏွင့္ ယူျခင္းရဲ့ ဖန္တီးမႈအႏုပညာ အခ်ိန္အေတာအတြင္း- ေပးသူကုိ ဒူးေထာက္ခြင့္ျပဳၾကပါစုိ့။ ရယူလက္ခံသူကုိ မျပဳိလဲေစဘဲ မတ္မတ္ရပ္တည္ေနခြင့္ ျပဳၾကပါစုိ့။ ကမ္းလွမ္းေပးသူက ရယူလက္ခံသူကုိ တုိက္ဆုိင္ၾကဳံေတြ့ရတာက ကံထူးတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာပါ။”
တူညီတဲ့သေဘာထားမွာေတာ့- ရႈံးနိမ့္သူအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳခြင့္ ေပးၾက ရေအာင္။ ရႈံးနိမ့္သူမရွိဘဲအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာျဖစ္လုိ့ပါ။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆုံးရႈံးတဲ့အခါ- ဆုံးရႈံးေနတဲ့အသင္းအဖြဲ့၀င္မ်ားကုိ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ဖုိ့ဆုိတာ- အျပစ္ ကုိျမင္ဖုိ့ဆုိတာ- ေဒါသျဖင့္ ေ၀ဖန္ဖုိ့ဆုိတာ- လူေတြမွာ ရွိၾကတာအလုံအေလာက္ပါ။ အားကစားနဲ့ ဆုိင္တဲ့ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြဆုံရင္ဆုိင္ရလုိ့ျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ရန္စျဖစ္ေစ- ေအာင္ျမင္ ျခင္းရဲ့ ဖန္တီးမႈအႏုပညာရပ္ ကာလအေတာအတြင္း- တကယ္ေတာ့ အရႈံးဆုိင္ရာမ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးတယ္-လုိ့ ဆုိတာကေတာ့- အထင္ႏွင့္အျမင္ တျခားစီသာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းက သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ ဆုံးရႈံးတဲ့ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ျပန္ရဖုိ့အလုိ့ငွါ- ဆုံးရႈံးသူဟာ တကြအတူ ရွိေနျပီးပါျပီ။ ျပီးေတာ့ သူတုိ့ရဲ့ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈကုိ စီမံျပီးေနပါျပီ။ သူတုိ့ရဲ့ျပန္လာမႈကုိ စီမံျပီးေနပါျပီ။ ဒါက အသာစီးျပန္ယူျခင္းမတုိင္မီ- ေရစီးေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျခင္းမတုိင္မီ- ျပီးေတာ့ ေအာင္ႏုိင္သူဟာ ဆုံးရႈံးမႈရဲ့ ဘက္ျခမ္းမွာ ျဖစ္တာက အခ်ိန္ရဲ့အေၾကာင္းတရား တစ္ခုသာလ်င္ပါ။
ေပးျခင္းက ေအာင္ျမင္းထုိက္တဲ့အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံေၾကာင္း အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္လက္ခံထားေပ မယ့္- ေပၚထြက္လာတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့- ဂိမ္းကုိ ယွဥ္ျပဳိင္ကစားဖုိ့- ၾကည္ႏူးသာယာဖုိ့- ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရဖုိ့- ဒါေပမယ့္ ဆုံးရႈံးသူမ်ားနဲ့ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ မထားရွိဖုိ့- ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသလား?- ဆုိတာပါ။
ဒါက အားလုံးေသာ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ားနဲ့ ယွဥ္ျပဳိင္ပြဲမ်ားမွာ အမွန္တရားပါ။ ဒါက တကယ္ ပဲ ေစာင့္စားေမ်ာ္လင့္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းက ငါတုိ့ေတြဟာ အျခားသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ့ ဆုံးရႈံးစြန့္လႊတ္ရမႈ တန္ဖုိးကေန အႏုိင္ရေတာ့မယ္ဆုိလ်င္- ဒါက တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ တဲ့ ေအာင္ႏုိင္မႈသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္တယ္- ပုံမွန္အျမဲတမ္းဆုိသလုိ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလားအလာမရွိတဲ့ တစ္စုံတစ္ခု- ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္ (ဆုံစည္းရျခင္းမ်ားက ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာသာ မဟုတ္တဲ့ေနရာ- ေအာင္ျမင္သူကုိသာ က်န္ရစ္ေစတဲ့ ေနရာ- က်ရႈံးသူကုိေတာ့ ခ်န္ထားရစ္တာ မဟုတ္တဲ့ေနရာ)- နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ငါတုိ့ေတြက ေတြးထင္ႏုိင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု- အလုံးစုံ ဒါမွမဟုတ္ အၾကြင္းမဲ့ ေအာင္ပြဲအတြက္- လူတုိင္းဟာ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလာက္ေကာင္းပါရဲ့။
ျပီးေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားတတ္ၾကြေစတဲ့ အူျမဴးဘ၀င္ခုိက္တဲ့ ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအခြင့္အလမ္းဟာ ရွိေနတုန္း ရွိေနဆဲပါ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္