Wednesday, February 22, 2012

အနုိင္ + အရႈံး

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပါ။ အဲဒါက တစ္ခုတည္းေသာ ဒဂၤါးရဲ့ ဖက္ႏွစ္ဖက္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈဟာ ယႏၱရားလည္ပတ္မႈ စက္၀န္းအေနျဖင့္ လားပါတယ္။ အျမဲတေစ ဆုိတာေတာ့ မရွိပါ။
ယေန့ရဲ့ ေအာင္ႏုိင္သူက မနက္ျဖန္ရဲ့ အရႈံးသမား ဒါမွမဟုတ္- မၾကာေသးခင္ မေန့တေန့ရဲ့ အရႈံးသမား တစ္ေယာက္ပါ။ ျပီးေတာ့ ယေန့ရဲ့ဆုံးရႈံးသူဟာ လာမည့္ေနာက္ႏွစ္မွာ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ ေနာက္ႏွစ္မွာ ခ်န္ပီယံ ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သူပါ။
ငါတုိ့ေတြက ဒီအရာကုိ အျပည့္အ၀ အသိ၀င္ေပမယ့္- တုိ့ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈအႏုိင္ပြဲကုိ ဆက္လက္ အာသာျပင္းျပၾကတာပါပဲ။ ျပီးေတာ့ အခ်ိန္ေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာတာႏွင့္အမွ်- အျခားသူေတြက မိမိေနာက္ အစဥ္သျဖင့္ လုိက္ပါေနတယ္- ဆုိတာ ငါတုိ့ရဲ့အတြင္းစိတ္က သိရွိေပမယ့္လည္း- ဆုံးရႈံး နစ္နာျခင္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ စုိးရိမ္ထိတ္လန့္မႈမွာပဲ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနၾကတာပါ။
ဘယ္ေအာင္ျမင္မႈကပဲျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္ယူလာတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ ၀မ္းသာေက်နပ္မႈဆုိင္ရာ စိတ္ခံစားမႈကုိ- အရင္းခံအားျဖင့္ ငါတုိ့တေတြရဲ့ ego- က ခံစားေပ်ာ္ရႊင္တာပါ။ ဓမၼက ေအာင္ျမင္တာလည္း မဟုတ္ က်ရႈံးတာလည္းမဟုတ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ ဓမၼဟာ အေကာင္းအဆုိး- အမွားအမွန္- ေအာင္ျမင္ျခင္း ရႈံးနိမ့္ျခင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာႏွစ္ရပ္ ဒြန္တြဲေနမႈကုိ ေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒါက အျခားသူမ်ားထက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေသာ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားတဲ့ အသင္းအဖြဲ့မ်ားထက္ေကာင္းတဲ့ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အခါ- လူသားရဲ့စိတ္ႏွင့္ Ego-က ျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။
ျပီးေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံ ငါတုိ့ရဲ့ေအာင္ျမင္တာက ၾကီးမားတဲ့ ႏွစ္ေထာင္းအားရမႈကုိ ျဖစ္ေစတာလား- ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားေတြ ရႈံးနိမ့္သြားတာက ၾကီးမားတဲ့ အားရေက်နပ္မႈကုိ ျဖစ္ေစတာလား- ဆုိတာ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖုိ့ ခက္ခဲလာပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈက အစြန္းေရာက္တဲ့စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာတဲ့အတုိင္း- အရႈံးကလည္း အဲဒီလုိ ပါပဲ။ ယေန့ရဲ့လူစြမ္းေကာင္းမ်ားဟာ မနက္ျဖန္ရဲ့လူညံ့မ်ား ဒါမွမဟုတ္ ရာဇ၀တ္သားမ်ား ျဖစ္လာတယ္- ဆုိတာ မၾကာမၾကာ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ျမင္ျပီးပါျပီလဲ?
သူတုိ့ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ့ က်ရႈံးတဲ့အခါ- ယေန့ရဲ့ အသည္းစြဲဆုိတဲ့သူမ်ားဟာ မနက္ျဖန္ခါ ေပါက္ကြဲ ေနၾကပါ တယ္။ ဒီအရာက ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားတဲ့ဂုဏ္ျဒပ္ရဲ့ ေပးဆပ္ရျခင္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ့ ေပးဆပ္ရမႈ တန္ဖုိးမ်ား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အရႈံးသမားနဲ့ပတ္သက္လုိ့က ဘာမ်ားပါလဲ? ငါတုိ့တေတြဟာ ဆုံးရႈံးသူကုိ အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဆုံးရႈံးသူတစ္ေယာက္မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ မရွိႏုိင္လုိ့ပါ။ ကမၻာရဲ့အျခား အစိတ္ အပုိင္းမ်ားမွ အျခား အားကစားအသင္းအဖြဲ့မ်ားက ခရစ္ကတ္ကစားျခင္းကုိ ရပ္တံ့ခဲ့လ်င္- အဲဒီအခါ ငါတုိ့တေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနလိမ့္မလဲ- ဆုိတာ မွန္းဆစိတ္ကူးၾကည့္ပါ။
အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပဳိင္ပြဲ ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ က်င္းပဖုိ့ ေအာင္ျမင္သူ ရွိလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တစိမ့္စိမ့္ေတြးဆဖုိ့ ရႈံးသူမ်ား ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ ယွဥ္ျပဳိင္မႈက ေကာင္းမြန္တဲ့ စြမ္းေဆာင္နုိင္မႈကုိ ႏုိးၾကြေစပါတယ္။ သင္ၾကားျခင္းမွ- အျခားသူမ်ားရဲ့ အေတြ့အၾကဳံမ်ားမွ စြမ္းပကားကုိ လႈံ့ေဆာ္ေပးပါတယ္။
Swami Vivekananda- ေျပာေလ့ရွိတာက ဒီလုိပါ။ “ေပးသူကုိ စိတ္ၾကီး၀င္ ဂုဏ္ယူေမာ္ၾကြားခြင့္ မျပဳဖုိ့ပါ။ အေၾကာင္းက သူဟာ ၾကဳိဆုိလက္ခံဖုိ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိမွသာလ်င္ ေပးႏုိင္လုိ့ပါ။ ေပးျခင္းႏွင့္ ယူျခင္းရဲ့ ဖန္တီးမႈအႏုပညာ အခ်ိန္အေတာအတြင္း- ေပးသူကုိ ဒူးေထာက္ခြင့္ျပဳၾကပါစုိ့။ ရယူလက္ခံသူကုိ မျပဳိလဲေစဘဲ မတ္မတ္ရပ္တည္ေနခြင့္ ျပဳၾကပါစုိ့။ ကမ္းလွမ္းေပးသူက ရယူလက္ခံသူကုိ တုိက္ဆုိင္ၾကဳံေတြ့ရတာက ကံထူးတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာပါ။”
တူညီတဲ့သေဘာထားမွာေတာ့- ရႈံးနိမ့္သူအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳခြင့္ ေပးၾက ရေအာင္။ ရႈံးနိမ့္သူမရွိဘဲအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာျဖစ္လုိ့ပါ။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆုံးရႈံးတဲ့အခါ- ဆုံးရႈံးေနတဲ့အသင္းအဖြဲ့၀င္မ်ားကုိ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ဖုိ့ဆုိတာ- အျပစ္ ကုိျမင္ဖုိ့ဆုိတာ- ေဒါသျဖင့္ ေ၀ဖန္ဖုိ့ဆုိတာ- လူေတြမွာ ရွိၾကတာအလုံအေလာက္ပါ။ အားကစားနဲ့ ဆုိင္တဲ့ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြဆုံရင္ဆုိင္ရလုိ့ျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ရန္စျဖစ္ေစ- ေအာင္ျမင္ ျခင္းရဲ့ ဖန္တီးမႈအႏုပညာရပ္ ကာလအေတာအတြင္း- တကယ္ေတာ့ အရႈံးဆုိင္ရာမ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးတယ္-လုိ့ ဆုိတာကေတာ့- အထင္ႏွင့္အျမင္ တျခားစီသာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းက သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ ဆုံးရႈံးတဲ့ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ျပန္ရဖုိ့အလုိ့ငွါ- ဆုံးရႈံးသူဟာ တကြအတူ ရွိေနျပီးပါျပီ။ ျပီးေတာ့ သူတုိ့ရဲ့ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈကုိ စီမံျပီးေနပါျပီ။ သူတုိ့ရဲ့ျပန္လာမႈကုိ စီမံျပီးေနပါျပီ။ ဒါက အသာစီးျပန္ယူျခင္းမတုိင္မီ- ေရစီးေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျခင္းမတုိင္မီ- ျပီးေတာ့ ေအာင္ႏုိင္သူဟာ ဆုံးရႈံးမႈရဲ့ ဘက္ျခမ္းမွာ ျဖစ္တာက အခ်ိန္ရဲ့အေၾကာင္းတရား တစ္ခုသာလ်င္ပါ။
ေပးျခင္းက ေအာင္ျမင္းထုိက္တဲ့အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံေၾကာင္း အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္လက္ခံထားေပ မယ့္- ေပၚထြက္လာတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့- ဂိမ္းကုိ ယွဥ္ျပဳိင္ကစားဖုိ့- ၾကည္ႏူးသာယာဖုိ့- ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရဖုိ့- ဒါေပမယ့္ ဆုံးရႈံးသူမ်ားနဲ့ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ မထားရွိဖုိ့- ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသလား?- ဆုိတာပါ။
ဒါက အားလုံးေသာ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ားနဲ့ ယွဥ္ျပဳိင္ပြဲမ်ားမွာ အမွန္တရားပါ။ ဒါက တကယ္ ပဲ ေစာင့္စားေမ်ာ္လင့္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းက ငါတုိ့ေတြဟာ အျခားသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ့ ဆုံးရႈံးစြန့္လႊတ္ရမႈ တန္ဖုိးကေန အႏုိင္ရေတာ့မယ္ဆုိလ်င္- ဒါက တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ တဲ့ ေအာင္ႏုိင္မႈသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္တယ္- ပုံမွန္အျမဲတမ္းဆုိသလုိ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလားအလာမရွိတဲ့ တစ္စုံတစ္ခု- ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္ (ဆုံစည္းရျခင္းမ်ားက ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာသာ မဟုတ္တဲ့ေနရာ- ေအာင္ျမင္သူကုိသာ က်န္ရစ္ေစတဲ့ ေနရာ- က်ရႈံးသူကုိေတာ့ ခ်န္ထားရစ္တာ မဟုတ္တဲ့ေနရာ)- နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ငါတုိ့ေတြက ေတြးထင္ႏုိင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု- အလုံးစုံ ဒါမွမဟုတ္ အၾကြင္းမဲ့ ေအာင္ပြဲအတြက္- လူတုိင္းဟာ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလာက္ေကာင္းပါရဲ့။
ျပီးေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားတတ္ၾကြေစတဲ့ အူျမဴးဘ၀င္ခုိက္တဲ့ ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအခြင့္အလမ္းဟာ ရွိေနတုန္း ရွိေနဆဲပါ။

Sunday, February 12, 2012

အျပစ္ရွိေသာ ခံစားမႈက သင့္ကုိ ေသေစႏုိင္တယ္- ဆုိတာ

အျပစ္ရွိျခင္း, စိတ္မသန့္ျခင္း, လိပ္ျပာမလုံျခင္းဟာ ငါတုိ့ေတြရဲ့ဘ၀နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခ်ိန္ေတြမွာ ငါတုိ့တေတြအားလုံးက ခံစားမိျပီး သတိထားမိျပီး ျဖစ္တဲ့- စိတ္ထိခုိက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီအရာက ျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ စြမ္းအားမ်ားအတြက္- ၾကီးမားတဲ့ပမာဏအေနျဖင့္- ငါတုိ့ကုိ တျဖည္းျဖည္းလုံးပါး ပါးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္- ၀မ္းနည္းညွဳိးငယ္ေစနုိင္- လုယက္ႏုိင္တဲ့- စိတ္ခံစားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားခ်ဳိးနွိမ္နုိင္ဖုိ့ အလုိ့ငွါ- ပထမဆုံး မိမိက ငါတုိ့တေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ခံစား သတိျပဳမိသလဲ- ဆုိတာ နားလည္းသေဘာေပါက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚ လာတာနွင့္တျပိဳင္နက္- ဒီျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ့ လြယ္ကူလာပါတယ္။
ငါတုိ့တေတြက အဲဒါကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ေပမယ့္- တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးလိမ့္မယ္ထင္တယ္- လုိ့ ငါတုိ့ စဥ္းစားတဲ့ ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါတုိ့ေတြက ဆက္လုပ္သြားခဲ့ျပီး အဲဒါကုိ လုပ္ခဲ့တာမွ် သာ ျဖစ္ေပမယ့္- တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးလိမ့္မယ္ မထင္- လုိ့ ငါတုိ့ေတြ ယူဆတဲ့ ဘယ္အခါ ပဲျဖစ္ပါေစ- ဒုိ့တေတြဟာ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ခံစား သတိျပဳမိၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိျခင္း အားလုံးရဲ့ အစပ်ဳိးေနတဲ့ေနရာ ကေတာ့ ငါတုိ့ေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါတုိ့ေတြရဲ့ မိဘမ်ား ဆရာသမားမ်ားနဲ့ လူ့အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ဒုိ့တေတြကုိ သြန္သင္ျပသေပးျပီးတဲ့- ဒီလုိမွ မဟုတ္ ေမြးရာပါျဖစ္တဲ့ အေကာင္းဆုံးဆုိတာေတြ ငါ့တုိ့မွာ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီအေကာင္းဆုံးကုိ ငါတုိ့ေတြက မစြန့္ဘဲ စြဲျမဲဆုပ္ကုိင္ထားလ်င္- ငါတုိ့ေတြကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ ပုံစံသြင္းေပးျပီးတဲ့အတုိင္း ဒုိ့တေတြရဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ငါတုိ့ေတြက ထမ္းေဆာင္ခဲ့လ်င္- အျပစ္က မရွိပါ။
ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆုံးအရာျဖစ္တယ္- လုိ့ ငါတုိ့ရဲ့ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ငါတုိ့ လုပ္ခဲ့တဲ့အရာမ်ား အၾကား - ျခားနားကြာဟခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ- ျခားနားခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ကြာဟခ်က္က ငါတုိ့ေတြကုိ စိတ္မ ခ်မ္းေျမ့ေစေအာင္ ၀မ္းနည္းညွဳိငယ္ေစေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္- အျပစ္ရွိျခင္းအထဲ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။
အျပစ္ရွိျခင္းဟာ အျပင္ဘက္ကလာတဲ့ အေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ အပက ေပါက္ေရာက္လာတဲ့ စနက္မီးပြား က ျပဳလုပ္တာ တကယ့္အနည္းငယ္သာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အားလုံးေသာ အေျပာင္းအလဲေတြက ငါတုိ့ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ဒါေပမယ့္ အမွားနဲ့အမွန္ တာ၀န္နဲ့အခြင့္အေရး- ျပီးေတာ့ အေကာင္း,အဆုိး အရာေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သန္မာ အားေကာင္းတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ငါတုိ့တေတြမွာ ရွိခဲ့လ်င္- ငါတုိ့ေတြရဲ့ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖင့္- ငါတုိ့တေတြဟာ ေဒါသနဲ့ျဖစ္ေစ ရန္လုိမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္နဲ့ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေစ တုံ့ျပန္လိမ့္မယ္- ဆုိတာ ျဖစ္သြားပုံေပၚပါတယ္။
အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖုိ့ကေတာ့ ငါတုိ့ေတြဟာ ပထမဆုံး အမွားနဲ့အမွန္ အေကာင္းနဲ့အဆုိး လူ့က်င့္၀တ္နဲ့ဒုစရုိက္ျဖစ္တဲ့အရာေတြကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကြင္းမဲ့ဆုိ တာေတာ့ မရွိပါ။
သီးသန့္အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ေနရာသီးသန့္တစ္ခုမွာ အေကာင္းလုိ့ ယူဆရတဲ့အရာေတြဟာ အျခား အခ်ိန္ ဒီလုိမွမဟုတ္ အျခားေနရာတစ္ခုမွာေတာ့ အဆုိး ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
ငါတုိ့ေတြရဲ့ အသက္ ၂-ႏွစ္အရြယ္မွာ မိဘေတြကုိ မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံဘဲ တြယ္ဖက္ထား တာဟာ ငါတုိ့ေတြအတြက္ သဘာ၀က်တယ္လုိ့ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသက္ ၄၀-အရြယ္မွာ အဲဒီလုိ ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားမယ္ဆုိလ်င္ေတာ့ သိသိသာသာ တစ္ခုခုဟာ မွားယြင္းေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္က အျခားသူကုိ သတ္ျဖတ္လ်င္ ဒါက ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တာ၀န္အရ ရဲသားတစ္ေယာက္က ရာဇ၀တ္သားတစ္ေယာက္ကုိ သတ္ျဖတ္လ်င္ ဒါမွမဟုတ္ စစ္သားတစ္ေယာက္က ရန္သူ့တပ္သားကုိ သတ္ျဖတ္လ်င္- သူ့ကုိ ဆုတံဆိပ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိမႈကုိ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖုိ့- ငါတုိ့ေတြဟာ ငါတုိ့ေတြက အျပစ္ရွိတယ္-လုိ့ ခံစားေနရတဲ့ အရာဟာ ဘာလဲ- ဆုိတာကုိ ပထမဦးစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အျပစ္ရွိတယ္လုိ့ ခံစားေနရတဲ့အခါ- မိမိက မိမိကုိယ္ကုိယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဆုိး၀ါးတဲ့အရာကေတာ့- ဘာကုိမွ်မျပဳ လုပ္ျခင္း အေရးယူဖုိ့ပ်က္ကြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါတုိ့ေတြဟာ ငါတုိ့ရဲ့အျပစ္ရွိျခင္းဆီသုိ့ ဦးတည္ျပီးတဲ့ အမွားအယြင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်င္- အဲဒါကုိ မွန္ကန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းအတြက္ ငါတုိ့ေတြ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အဲဒီအမွားကုိ ငါတုိ့ေတြက လက္ခံလ်င္- ျပီးေတာ့ မွားယြင္းမႈအတြက္ လူသားေတြ ျဖစ္တယ္- ဆုိတာကုိ လက္ခံလ်င္- လက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ငါတုိ့ေတြရဲ့ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစျခင္း အတြက္ ငါတုိ့ေတြ ဆက္လက္ စခန္းသြားႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ငါတုိ့ေတြက ဘယ္ေျဖရွင္းမႈကုိမွ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ သယ္ေဆာင္ရမည့့္အေနျဖင့္- ငါတုိ့ရဲ့အမွားေတြကုိ ၀န္ခံတာလည္းမဟုတ္ လက္ခံတာလည္းမဟုတ္ဆုိလ်င္ေတာ့ မုိက္မဲရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါက ဂီယာကုိ မူလအေနအထားမွာ ထားျပီး လီဗာကုိ နင္းျခင္းျဖင့္- ငါတုိ့ရဲ့ကားကုိ တပ္ဆင္ထားျခင္း ကဲ့သုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ငါတုိ့ကုိ တစ္ေနရာရာကုိမွ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ- ငါတုိ့ေတြဟာ စြမ္းအင္ အခ်ဳိ့ကုိ ဆုံးရႈံးျပီး- တုိက္ရုိက္ ဒါမွမဟုတ္ ပကတိနီးပါး ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ညစ္ညမ္းျခင္းမွာ အဆုံးသတ္တယ္- ဆုိတာက က်ိန္းေသပါပဲ။ ေဆြးေႏြးျခင္း ေျဖရွင္းျခင္းကုိ ေခၚယူလာျခင္းမရွိဘဲ ခ်န္ရစ္ထားတဲ့- အျပစ္ရွိျခင္း က ေလထုကုိ ညစ္ညမ္း ေစပါတယ္။
ဘ၀ဟာ အံ့ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စီမံခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟထားပါတယ္။ ငါတုိ့တေတြဟာ ျပဇာတ္တစ္ခု မွာ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ျပီး- အျခားအခ်ဳိ့သူေတြကေတာ့ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမင့္မားတဲ့စြမ္းရည္ျဖင့္ ငါတုိ့တေတြဟာ ငါတုိ့ရဲ့ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုလုံးကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားႏုိင္လ်င္- ဒါက အျပစ္ရွိျခင္းကုိ- ျပီးေတာ့ ေန့စဥ္ဘ၀အေၾကာင္းတရားေတြအေပၚမွာ ငါတုိ့ကုိ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ ငါတုိ့ရဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ခံစားမႈတျပဳံလုံးကုိ- ပယ္ႏႈတ္ဖုိ့ အေတာ္ကေလး လြယ္ကူလာ ပါတယ္။
ပကတိ စကားရပ္အရ- မွားယြင္းမႈႏွင့္မွန္ကန္မႈျဖစ္တဲ့အရာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိတဲ့ အပုိင္းအျခားျဖစ္တဲ့ အရာကုိလည္း နားလည္လာပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အဲဒါေတြႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ စပ္ဆက္လာပါတယ္။

Wednesday, February 1, 2012

ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈမ်ားဆုိင္ရာ


က်ရႈံးတာထက္ ေအာင္ျမင္တာကုိ ပါ၀င္ယွဥ္ျပဳင္ကစားရတာက အေကာင္းဆုံးပါ။ အျပင္မွာ သံေခ်းတက္တာ ထက္ အျပင္မွာ တာရွည္အသုံးခံတာက အေကာင္းဆုံးပါ။ အေကာင္းဆုံးအတြက္ ရည္ရြယ္တာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ မႈမွာ မက်ရႈံးတာက အေကာင္းဆုံးပါ။ မိမိက မိမိကုိယ္ကုိယ္ အေကာင္းဆုံးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပုိ့ထားတဲ့အခါ- ဒါက သိခြင့္ရဖုိ့ ရွိရင္းစြဲ ပါရမီစြမ္းရည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။
ဘယ္သူကုိမွ ဘယ္ေသာအခါမွ ေဒါသျဖစ္ခဲ့ျပီး စိတ္ဆုိးခဲ့ျပီး မဟုတ္တဲ့သူေတြဟာ- ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းျခင္းမရွိ ဆုိတာပါ။ အလားတူပါပဲ။ ဘယ္တုန္းကမွ မဆုံးရႈံးဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ - ေအာင္ျမင္မႈ ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ ေတြ့ရွိရမွာ မဟုတ္ပါ။
ေအာင္ျမင္မႈမွာ ၀မ္းသာအားရစရာရွိတယ္ဆုိတာ- ဆုံးရႈံးမႈမွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာနာက်င္မႈရွိတယ္ဆုိတာ- သံသယမရွိပါနဲ့။ ျပီးေတာ့ မိမိက ႏွစ္ခုလုံးကုိ လက္မခံလ်င္- ဒါက ကမ္းပါးတစ္ဖက္ ရွိဖုိ့ ျမစ္ကုိ ေမ်ာ္လင့္ေန သလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ကုိ ကမ္းပါးႏွစ္ဖက္က ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားထားတယ္ မဟုတ္ပါလား?
ေအာင္ျမင္မႈမွာ- မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းပတမ္း ခံႏုိင္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေဇာင္းေပး ထားတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈနဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္- ဆုိတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ရႈေထာင့္ ေလးမ်ဳိး ပါ၀င္ပါတယ္။
မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈမွာေတာ့- ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွလုံးသားခံစားခ်က္၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ က်ြမ္းက်င္လိမၼာမႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း- ဆုိတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အမာခံေက်ာရုိး သုံးခုအေပၚမွာ ရပ္တည္ထားတာပါ။ အခက္အခဲ ဖိစီးမႈဒဏ္ရဲ့ အခုိက္အတံ့မ်ားမွာေတာင္- ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွလုံးသားခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာကုိ သင္ယူရပါ့မယ္။
ဘ၀ရဲ့အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း ၾကန္အင္လကၡဏာဟာ- မိမိရဲ့အေျပာင္းအလဲမရွိတဲ့ တစ္တမတ္တည္း ျဖစ္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း အမ်ဳိးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိက ေကာင္းက်ဳိးရဲ့ အေနအထား တစ္ခုမွာ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းဆုိင္ရာ အႏုပညာ ( အဲဒါမ်ဳိး သိစိတ္ရဲ့ အေျခအေနကုိ ရွာေဖြျခင္း) ကုိ က်ြမ္းက်င္ရပါ့မယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္မ်ားရဲ့ အခုိက္အတံ့မ်ားမွာ- မိမိ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္အေပၚ- မသိစိတ္အရ စိတ္ကုိယ္၌ ကုိယ္က က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေလ့ ရွိပါတယ္။
ခရစ္ကတ္မွာေတာ့ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား ျပဳတ္က်သြားတဲ့အခါ- အသစ္အားကစားသမားမ်ားက ၾကီးမားတဲ့ ဖိစီး မႈေအာက္မွာ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ အတိတ္က်ရႈံးမႈမ်ားက မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါတုိ့ဟာ ပစၥဳပၸန္မွာ ေနထုိင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ- အတိတ္မွာ ေနထုိင္ေနၾကတာပါ။
ခရစ္ကတ္အားကစားသမားမ်ားနဲ့အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳမႈအရ- အက်ြႏု္ပ္ သူတုိ့ကုိ ေျပာတာက - သူတုိ့ဟာ ဖိအားေအာက္မွာ ျဖစ္ၾကတဲ့အခါ- သူတုိ့ဟာ သိစိတ္အရ သူတို့ရဲ့အနာဂတ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိ့ သင့္တယ္ ဆုိတာ- ဒါေပမယ့္ အတိတ္ကုိေတာ့ မဟုတ္- ဆုိတာကုိပါ။ မိမိက အဲဒါကုိ ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္မလဲ? ဒါဟာ မိမိက ရွိသင့္တဲ့ တာ၀န္နဲ့စည္းကမ္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္ဖုိ့ သင့္ရဲ့ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္မွ သင့္ရဲ့အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးပါ။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ အတိတ္က က်ရႈံး မႈေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ပညာႏွင့္ သင့္ရဲ့အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးပါ။ ခရစ္ကတ္မွာ- အထူးျဖစ္တဲ့ အားကစား သမားတစ္ေယာက္က- ၾကီးမားတဲ့ ဖိအားေအာက္မွာ ျဖစ္ျပီး က်ရႈံးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ- ဒီအျပင္ အားကစား သမားက ဘယ္လုိျပန္လည္ ခုန္ထြက္ရမလဲ- ဆုိတဲ့ ဥပမာျဖင့္ သင့္ရဲ့စိတ္ျဖစ္ရပ္ထဲမွာ ျပန္လည္သတိရပါ။
သင့္မွာ ပြဲမတုိင္ခင္မွာေတာင္- အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ သက္၀င္လႈရွာတဲ့ ဒီရည္ညြန္းကုိးကားခ်က္ေတြ ရွိသင့္ပါ တယ္။ မိမိက အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ ရွိဖုိ့ မိမိရဲ့ ခႏၵာကုိယ္ကုိ- အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ ရွိဖုိ့ မိမိရဲ့ခံစားခ်က္ကုိ- အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ ရွိဖုိ့ မိမိရဲ့စိတ္ကုိ- ပုံစံသြင္း ေလ့က်င့္ေပးရပါ့မယ္။ ဤကဲ့ သုိ့ေသာ အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ- စြမ္းအားဆုိင္ရာ ျခားနားတဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားဟာ ထြက္ေပၚ လာျပီး မိမိရဲ့ အျပဳအမူကုိ လႊမ္းမုိးလာပါလိမ့္မယ္။
စိတ္ဟာ အဲဒီလုိျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ဒူေပနာေပ အၾကမ္းခံႏုိင္ရပါ့မယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ အေပးမခံရဖုိ့ အလုိ့ငွါ- မိမိက စိတ္ကုိ ေလ့လာသင္ၾကားျပီး တန္ဖုိ့းထားရပါမယ္။ သင္ဟာ အဲဒါကုိ တန္ဖုိးထားတာနွင့္ တျပဳိင္နက္- လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အဲဒီလုိ အျပဳအမူမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ သင့္ရဲ့လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အျပဳအမူမ်ား ဟာ သင့္ရဲ့တန္ဖုိးမ်ားဆုိင္ရာ ခ်ဲ့ကားျခင္း သက္တမ္းတုိးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုံးမွာေတာ့ မိမိကလည္း- က်ရႈံးမႈဟာ ေအာင္ျမင္ဖုိ့အတြက္ ေျမၾသဇာျဖစ္တယ္- ဆုိတာ နားလည္ရ ပါ့မယ္။ အမွန္က ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ က်ရႈံးမႈမ်ားသုိ့ ေရႊ့ဆုိင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ရႈံးမႈကုိ မေၾကာက္ပါနဲ့။ က်ရႈံးမႈမွ သင္ယူပါ။
က်ရႈံးမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာအတြက္ နည္းနာလမ္းစမ်ား ရွိပါတယ္။ စုိးရိမ္ျခင္း ေၾကာက္လန့္ေနျခင္းျဖင့္- သင္ဟာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကုိ လြဲေခ်ာ္မ်က္စိေမွာက္သြားပါတယ္။ သုိ့ျဖစ္လင့္ကစား ေလ့လာ သတိျပဳေစာင့္ ၾကည့္ပါ။ က်ရႈံးျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါနဲ့။ ဤကဲ့သုိ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေလးစားတန္ဖုိးထားျခင္းျဖင့္- မိမိရဲ့ေအာင္ျမင္မႈနဲ့က်ရႈံးမႈဟာ မိမိရဲ့ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္နဲ့ တန္ဖုိးကုိ ျမွင့္တင္လိမ့္မယ္သာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆန္းသစ္ျခင္းမွာ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ဖန္တီးယူပါ။ အေၾကာင္းက အဲဒါက သင့္ကုိ အားေပးတုိက္တြန္းတဲ့ အရာႏွင့္ လႈံ့ေဆာ္တဲ့အရာ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းဟာ ဆုံမွတ္ထားျခင္းမွ- က်င့္သုံးျခင္းမွ- လႈံ့ေဆာ္ျခင္း မွ ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မယ္။
မိမိကျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့အရာ အားလုံးကေတာ့- သိစိတ္မွာ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္တဲ့ အေကာင္းဆုံး၀ီရိယကုိ ထားရွိဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ့က်ရႈံးမႈဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ေငြဒဂၤါးရဲ့ ဖက္ႏွစ္ဖက္ပါ။ မိမိက ထားရွိတဲ့ အေကာင္းဆုံး ဘယ္အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းမႈကုိမဆုိ- မတူထူးျခား တစ္မူထူးျပားတဲ့ အခ်ိန္မ်ားမွာ- ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈႏွစ္ခုလုံးကုိ သင္ဟာ ေတြ့ၾကဳံရပါလိမ့္မယ္- ဆုိတာပါပဲ။

Thursday, January 26, 2012

သေဘာထားကုိ ေျပာင္းပါ….ဒါေပမယ့္ Lifestyle - ေတာ့ မဟုတ္


စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေကြ့ေျပာင္းလဲဖုိ့- သင့္ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္အ၀တ္အစားမ်ား- စားေနက်အစားအစာ မ်ား- ေနပုံထုိင္ပုံမ်ားကုိ- ေျပာင္းလဲရမယ္- ျပီးေတာ့ သုန္မႈန္ မရႊင္ပ်တဲ့ - ျပင္းေျခာက္ေျခာက္ စိတ္ကုန္ေနတဲ့ ပုံစံကုိ ခံယူရမယ္- လုိ့ ယုံၾကည္ေနတဲ့ အခ်ဳိ့သူေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီအရာက ရုပ္၀ါဒကုိ အသားေပးတဲ့ လမ္းခရီးမ်ားမွာ ဆက္လက္သြားေနတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေဖ်ာင္းဖ်ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။
စိတ္ကူးစိတ္သန္းထက္ျမက္တဲ့သူ အခ်ဳိ့ သူတုိ့ရဲ့အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္လုိ့ အရာရာကုိ ေျပာင္းလဲၾကတာ ကေကာ။ သူတုိ့ဟာ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ က်ရႈံးပါတယ္။ မခ်င့္မရဲအာသာမေျပ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ အဆက္ျပတ္သြားပါတယ္။ “သေဘာထား”အေပၚမွာသာလ်င္ အာရုံေရာက္ စူးစုိက္ေနတဲ့ ခ်င့္ခ်ိန္ဆင္ျခင္ တတ္သူတစ္ဦးဆုိတာက ရွားရွားပါးပါးပါ။ ဒါဆုိ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ဆုိတာကေကာ…
အေျခအေနတုိင္း အခုိက္အတံ့တုိင္းမွာ ေလးနက္တဲ့ ေရြးရန္အခြင့္အလမ္း သင့္မွာ ရွိတယ္ - ဆုိတာပါ။ သင္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ- ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါက ေပၚေပါက္လာ တဲ့အရာ- အဲဒါက အခြင့္အလမ္းေပးတဲ့ တစ္ေလာကလုံးမွတစ္ပါး အျခားမရွိပါ။
သင္ဟာ အေကာင္းဆုံးအရာေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္မသက္မသာစရာေတြ ရွိတုန္းပါ။ သင့္မွာ အရူးအမူးျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ရွိျပီးမဟုတ္သလုိ့ ရွိေသးတာလဲ မဟုတ္ႏုိင္ပါ။ ကြာဟေန တဲ့ ျခားနားခ်က္က သင့္ရဲ့ “သေဘာထား”မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘ၀မွာ အရာ၀တၳဳအခ်ဳိ့က လူတုိင္းကုိ ျငင္းဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါတုိ့တေတြအားလုံးကုိ သန္းခ်ီတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြက ကံထူးလုိ့ မစထားျပီးပါျပီ။ သင္ဟာ သင္ ရွိျပီးမဟုတ္တဲ့ အရာအေပၚမွာ ဆုံခ်က္ ထားရွိမယ္ဆုိလ်င္- သင္ ေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။
သင္ ရွိတဲ့အရာအေပၚမွာ သင္ ဆုံမွတ္ထားရွိဖုိ့ သင္ ေရြးခ်ယ္ထားလ်င္- သင္ဟာ ေ၀မွ်ဖုိ့- ျဖည့္ဆည္းဖုိ့- အေလးထားဖုိ့- စြဲမက္စရာေကာင္းတဲ့ အလုိဆႏၵကုိ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြက သင့္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။
အလြန္အဖုိးထုိက္တန္တဲ့အရာမ်ားဟာ သင္ စဥ္းစားေတြးဆေတာင္ မစဥ္းစားမေတြးဆဘူးတဲ့ လြတ္လပ္မႈ မွာ ေတြ့ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ဟာ ခ်ဳိ့ငဲ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မျပည့္စုံမလုံေလာက္စြာ ခံစား ေနထုိင္တဲ့ ဘ၀ကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ သင္ လုံး၀ ေက်နပ္ႏုိင္တဲ့အခါ အလွ်ံပယ္ေပါမ်ားႏုိင္တဲ့ အခါ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။
ဦးတည္ရည္မွန္းတဲ့အရာက အနီေရာင္ ကာလာျဖစ္ေတာ့ - အဲဒါက အနီေရာင္ကုိပဲ ပုံရိပ္ထင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ ပါတယ္။ ေပးတဲ့ အရာကုိ ရရွိျပီး- ယူတဲ့ အျခားကာလာကုိေတာ့ ဆုံးရႈံးရပါတယ္။
ဒ့ါေၾကာင့္ “ငါ ရရွိႏုိင္တဲ့ အရာ” မွ - “အျခားအရာမ်ားဆီ တန္ဖုိးကုိ ငါ ဘယ္လုိ ျဖည့္ေရာေပါင္းစြက္ႏုိင္ မလဲ?” ဆီသုိ့ - သင့္ရဲ့ ဆုံခ်က္ကုိ ေရႊ့ေျပာင္းရပ္တည္ထားပါ။ ဒီေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈက သင့္ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈ ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ ခ်ဳိးေကြ့လွည့္ၾကည့္တဲ့ ပမာဏအတြက္- ကုိယ့္က်ဳိးမငဲ့တဲ့ သင္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ပါလိမ့္မယ္။
သင္ မ်ားစြာခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ့ သင့္မွာ ပဋိပကၡ ရွိသလား? အဲဒါအတြက္ အျခားသူေတြကုိ အျပစ္တင္သ လား? ျဖစ္ႏုိင္တာက သင့္ရဲ့ “သေဘာထား”ႏွင့္လုိက္၍ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့မိသားစုအဖြဲ့၀င္ မ်ားႏွင့္ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိသလား? သင့္ရဲ့ ခင္ပြန္း-ဇနီး သားသမီးမ်ားအေပၚ ေတာင္းဆုိ ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္သလား?
ဒီအရာက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မဟုတ္ပါ။ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ပါ။ ကုိယ့္က်ဳိးငဲ့ျခင္း စြန္းထင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဟာ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္သာလ်င္ အခ်စ္ျမတ္ႏုိးဆုံးပါ။ သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္ဖုိ့ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ - သူတုိ့ဟာ အခ်ဳိ့နည္းလမ္းေတြနဲ့ သင္လုိအပ္တာကုိ ျဖည့္တင္းေပးဖုိ့ ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒါေတြက ပဋိပကၡနဲ့ မဖြင့္ဟေသးတဲ့ ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျပီးသတ္ အဆုံးသတ္မွာေတာ့ သင္ သူတုိ့ကုိ ဆုံးရႈံးရပါတယ္။ တြယ္တာတပ္မက္မႈ သံေယာဇဥ္ဟာ ဆက္ဆံေရးမွာ ယုိယြင္းပ်က္ျပားမႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တကယ့္အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါတယ္။
ခင္ပြန္း- ဇနီး သားသမီးမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ျမဲျမဲကုိင္ ပုိက္ေထြးထားျခင္းက အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ တဲ့ ဆက္ဆံေရးကုိ မတည္ေဆာက္ပါ။ သင္ဟာ သူတုိ့ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ရုိေသေလးစားမႈကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ရဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။
ျမဲျမဲကုိင္ ပုိက္ေထြးထားျခင္းမွ သြားခြင့္ျပဳျခင္းဆီသုိ့- သူတုိ့ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ ကန့္သတ္ထားျခင္းမွ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ ဆီသုိ့- သင့္ရဲ့ အာဏာစက္လက္ခုပ္အတြင္း (သင့္ရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ ဆုံမွတ္ထားရွိျခင္း) မွ- သူတုိ့ရဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာ ေက်နပ္မႈအေပၚ အေထာက္အကူျပဳျခင္းဆီသုိ့ - သင့္ရဲ့ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲေရႊ့ယူပါ။ သူတုိ့ ျဖစ္ေနတဲ့အရာအတြက္ သူတုိ့ကုိ လက္ခံပါ။ သင့္အတြက္ သူတုိ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့အရာ အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။
တစ္ေလာကလုံးနွင့္ အဲဒီက ၾကဳိဆုိကမ္းလွမ္းတဲ့အရာေတြဟာ ယာယီအခုိက္အတံ့- ခဏတစ္ျဖဳတ္ - ျဖတ္သန္းသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနထုိင္ေနစဥ္အတြင္း တစ္ေလာကလုံးရဲ့ ခဏပန္းယာယီျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ကုိ နားလည္ပါ။ အဲဒါကုိ သာယာၾကည္ႏူး ေမြ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက ျဖတ္ေက်ာ္သြားပါ လိမ့္မယ္- ဆုိတာ အျမဲတမ္း သတိရပါ။ မွန္ကန္တဲ့တန္ဖုိးကုိ အဲဒါကုိေပးပါ။ အဲဒါအတြက္ ယခု သင့္မွာ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ခ်ဲ့ကားဟန္လုပ္တဲ့ တန္ဖုိးကုိေတာ့ မဟုတ္ပါ။
နိစၥဓူ၀ ေမာ္ကြန္းတြင္ရစ္မဲ့ အျမဲတမ္းအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ အေျဖရွာျခင္းကုိ စတင္ပါ။ ခရီးကုိယ္၌ကကုိယ္ ရင္ဖုိ့စိတ္လႈပ္ရွားေစပါတယ္။ အဲဒီအခါ သင့္မွာ ရွိတာ မရွိတာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မွန္ကန္တဲ့ ဘယ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ဳိးကုိမဆုိ သင္ဟာ ေတြ့ၾကဳံလာပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ့ “သေဘာထား”ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။ Lifestyle ကုိေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သင့္ရဲ့ဘ၀ဟာ ျငီးေငြ့ဖြယ္ အလုပ္ကုိ တကုပ္ကုပ္လုပ္ရသူမွ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးသူသုိ့ ေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္။ မည္ကာမတၱအဆင့္မွ ထူးကဲေျပာင္ေျမာက္မႈတုိင္ေအာင္ ဆုိပါေတာ့။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္